torstai, 30. huhtikuu 2020

Euroopan tutkimusneuvosto ERC: 2.5 miljoonaa suomalaistantalle koulukiusaamisen tutkimiseen "EVOLUUTIOSTRATEGIANA"!!!

Tässä tapaukseassa on eräs poikkeuksellinen piirre:Kyseessä on suomalainen epä-onnistunut valtiollinen tutkimusprojekti, jonka VALTIOLLINEN rahoitus oli jo ehditty ajaa ensin businesspuolelle yritysrahoitukseksi Business Finlandin ja TEKESin kaut-ta ja sielläkin kai valtiollisena alas,ja sitä oli mysös valtion virallisessa tuutissa YLEs- sä kritisoitu (poikkeuksellisissa, aivan erinomaisissa ohjelmissa ja artikkeleissa!).

Vaan eipä hätiä mitiä!!! EU, European Research Council, JOKA TÄLLAISTA VALE-TUTKIMUSTA ihmisten muka "EVOLUUTIOSTRATEGIOISTA" "tarvitsee", kaatoikin sen päälle suoranaisen miljardirahoituksen!!!

https://yle.fi/uutiset/3-11284258

Turkulaiselle koulukiusaamistutkimukselle miljoonarahoitus

Professori Christina Salmivalli selvittää jatkossa haastavia kiusaamistapauksia.

Turun yliopisto

39-5991355da05ab28f861.jpg

Christina Salmivalli sai kiusaamistutkimukseen 2,5 miljoonan euron rahoituksen .

Turun yliopiston "psykologian professori" Christina Salmivalli on saanut 2,5 miljoo-nan euron tutkimusrahoituksen. Summan myönsi Euroopan tutkimusneuvosto ERC.

220px-European_Research_Council_logo.svg

Salmivallin tutkimus selvittää, mitkä tekijät selittävät haastavia kiusaamistapauksia. Hän on tutkinut pitkään koulukiusaamista.

Salmivalli on kehittänyt Turun yliopistossa kiusaamisen vastaisen toimenpideohjel-man KiVa Koulun. Ohjelma on Suomessa käytössä yli 900:ssa koulussa. Sitä hyödynnetään myös ulkomailla.

– Tähän asti on keskitytty onnistumisiin tutkimalla, paljonko kiusaaminen on vähen-tynyt, ja onhan se vähentynyt huomattavasti. Kuitenkin edelleen on lapsia, joita kiusataan ja niitä, jotka jatkavat kiusaamista puuttumisesta huolimatta.

– Haluan nyt pureutua näihin haastaviin tapauksiin ja selvittää, mitä voimme niistä oppia, Salmivalli kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Viisivuotinen ERC Advanced Grant-rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista. "

***

Voihan perse!
 
"Akateemikko" Christina Salmivalli "tutkii" "KOULUKIUSAAMISTA EVOLUUTIO-STRATEGIANA"!!!! ("Taaperoiden rotumurhapeilineuroonia" viime kädessä...)
 
 
Psykologian professori: Osa lapsista manipuloi jo tarhaiässä
 
29.4.2014 21:08
 
Mervi Juusola
 
Psykologian professori jakaa lapset neljään ryhmään sosiaalisen käyttäytymisen perusteella. Yksi kiinnostavimmista ja haastavimmista lapsityypeistä on ystävällinen ja ilkeä kontrolloija, joka osaa manipuloida toisia jo tarhaiässä.
 
Jotkut lapset hämmentävät niin kavereitaan kuin aikuisiakin käyttäytymisellään. Yhtenä hetkenä he ovat todella mukavia, ystävällisiä ja hyvin käyttäytyviä – ja seuraavana hetkenä häikäilemättömän ilkeitä, härnääviä ja kiusaavia.
 
Omat vanhemmatkin ovat usein pulassa ja huolissaan lapsen ailahtelevan käyttäyty-misen vuoksi. Miksi lapsi on häijy ja kiusaava, vaikka hän on saanut hyvän kasvatuksen?
 
Teksasin yliopiston psykologian professori Patricia Hawley on tutkinut pienten lasten sosiaalisia suhteita ja vallankäyttöä. Hän on myös vieraillut Turun yliopistossa luennoimassa siitä, miksi jotkut lapset käyttäytyvät välillä mukavasti, välillä ilkeästi.
 
"Hawleylla on evoluutiopsykologinen näkökulma lasten sosiaaliseen käyttäytymi-seen. Hänen mukaansa sosiaalisessa ympäristössä on rajallinen määrä resursseja, kuten leluja, ystäviä, hyväksyntää ja huomiota. Lapset kilpailevat jo ennen kouluikää näistä resursseista, kuten ystävistä ja itseen kohdistuvasta huomiosta", kertoo Turun yliopiston psykologian professori Christina Salmivalli.
 
(PUOSKARI "Tutkii" siis koulukiusaamista!)
 
Hawleyn mukaan lapset käyttävät erilaisia strategioita tavoitellessaan sosiaalisia re-sursseja. Osa käyttäytyy ystävällisesti ja auttavaisesti.Toiset ovat selkeästi aggressii-visia sanallisesti tai fyysisesti. Kolmannet käyttävät kaksoisstrategiaa: He ovat sekä ystävällisiä että aggressiivisia.He ovat sosiaalisesti hyvin tarkkanäköisiä lapsia, mut-ta he käyttävät tätä kykyään pienestä pitäen manipulointiin, riitelyyn ja itsensä esille tuomiseen.
 
Lapset osaavat manipuloida toisia lapsia sekä aikuisia jo ennen kouluikää,
Hawley sanoo.
 
Neljättä ryhmää Hawley kutsuu ei-kontrolloijiksi. He ovat lapsia, jotka eivät osaa pelata sosiaalisia pelejä.
 
"He menevät muiden mukana sen sijaan että pyrkisivät aktiivisesti saavuttamaan omia tavoitteitaan toisiin vaikuttamalla", Salmivalli kertoo.
 
Kaksoisstrategiaa käyttävä kontrolloija on kiehtova ystävä. Hän osaa olla hauska ja hänen seurassaan on jännittävää – kunnes hän ryhtyy ilkeäksi. Nämä lapset valitsevat tarkasti, kenelle he ovat ystävällisiä ja kenelle ilkeitä.
 
Kun oman lapsen ystäväksi osuu tällainen kontrolloija, vanhemmat usein neuvovat lastaan välttämään hankalaa kaveria.
 
Näitä lapsia on kuitenkin jokaisessa koulussa ja naapurustossa. Heidän kanssaan on hyvä oppia pärjäämään. Siksi on tärkeää, että lapsi tietää, mikä on hyvää ja huonoa kaveruutta, osaa pitää puolensa ja taitaa tehokkaan kielenkäytön.
 
Lapsen on tärkeää osata sanoa: "Tuo oli inhottavasti sanottu.Jos haluat olla kaverini, lopeta ärsyttäminen nyt."
 
Kaksoisstrategiaa käyttävä kiusaaja härnää niitä, jotka hermostuvat herkimmin tai eivät uskalla reagoida lainkaan. Lapsi, joka reagoi rauhallisen jämäkästi, pärjää heidän kanssaan paremmin. "
 
Taas "rotumurhapeilineuroonipsykologiaa" Hesaritla.
 
Kansasin yliopistosta ulostettu Patricia Hawley toimii psykologian opettajan teknilli-sessä oppilaitoksessa. Hän on julkaissut erityisen "valtapeli"-pelin, jos propagoi näkemyksiään "Keeni-valtaleistä" taaperoiästä alkaen.
 
Tarhatäti: "Tyttärenne on ns, manipuloiva lapsi!"
 
 
Muokannut: Risto Koivula , 30.4.2014 12:59:56 "
 
PatriciaHawley.jpg
 
Nykyään "Hauli" Hawley näyttäisi olevan kasvatus- ja johtamisopillisen lukion psy-kologian opettaja, jotka myös voivat käyttää titteliä "Professor", varsinkin, jos ovat jonkin sortin tohtoreita olevinaan. Hänen "psykologiansa on puhdasverintä 90-luvun perstuntumaa ja hevonkukkua. Jenkkiyliuopstojen tuotokset eivät ole "juridisesti lain / asetustenvoimaisia, eivätkä sellisenaan kelpaa "todisteeksi", että jokin olisi totta (paitsi ehkä matematiikassa),vaan sellaista ovat jenkeissä Liittovaltion tutkimuslaitos tutkimustulokset ja hoito-, diagnoosi-, rakennus jne. määräykset.

 

Screenshot_2020-04-30%20New%20Perspectiv

 

https://books.google.fi/books?id=5smmqKHy0AkC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=Patricia+Hawley&source=bl&ots=TzMN6T2MTN&sig=ACfU3U27a_IG81c6uU-pOuegkkILM2hW9w&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwjA8LC-z5DpAhVR4KYKHeSmCzk4FBDoATAJegQIChAB#v=onepage&q=Patricia%20Hawley&f=false

Screenshot_2020-04-30%20New%20PerspectivScreenshot_2020-04-30%20New%20PerspectivScreenshot_2020-04-30%20New%20PerspectivScreenshot_2020-04-30%20New%20Perspectiv

 

PS: ERC on aiemminkin myöntänyt suuria määrärahoja vastaavaan esimerkisi Tampereelle kertalaakista 1.4 "vauvojen routumurhapeilineuroonin tutkimukseen", tutkimuksen yhdeksi aiheeksi valikoitui "("geneettinen") reagoiminen pelokkaisiin kasvoihin":

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/10/tiedetta-vai-neuroholynpolya

sunnuntai, 7. lokakuu 2018

Tiedettä vai neurohölynpölyä?

Täytyy sanoa, että en ole asiasta toistaiseksi aivan varma.

Mutta Tampereen yliopistolla "tutkitaan" "rotumurhapeilineuroonikin",joten asiaa on tarkasteltava...

http://www.uta.fi/med/icl/results/index/Peltola%20etal-emergence%20and%20stability%20of%20fear%20bias-%20submitted.pdf

The emergence and stability of the attentional bias to fearful faces in infancy

Mikko J. Peltola 1, 2, 3,

Jari K. Hietanen 1,

Linda Forssman 4, &

Jukka M. Leppänen 4

... "

 

***

Näkyy tulleen kovaa pritiikkiä ennenkin...

Voi olla jopa suomalainen rahoitus loppunut.

Matta siihen väliin kiilaakin EU....

Myös ERC:tä on kritisoitu sudeksi jo alusta alkaen...

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/09/ylistettya-kiva-koulu-ohjelmaa-kaytetaan-jopa-vahingollisella-tavalla-jattaa

Ylistettyä Kiva koulu -ohjelmaa käytetään jopa vahingollisella tavalla: ”Jättää aikamoisia traumoja kiusatulle”

Lukuaika 9 minuuttia
 
39-5349055c3248ee31665.jpg
 
Kuva: Riikka Kurki / Yle

Paljon kehuttu Kiva koulu -ohjelma on koulukiusatuilta tulevan palautteen mukaan tehoton ja sitä käytetään jopa haitallisella tavalla, kertoo kiusaamisen vastaisen työn asiantuntija. Kiva koulun kehittäjän mukaan vika ei ole ohjelmassa, vaan siinä, että jotkut koulut käyttävät sitä väärin.

Koulukiusaamisen vastainen Kiva koulu -ohjelma on tehoton ja osa kouluista käyttää sitä tavalla, joka voi olla kiusatulle oppilaalle jopa vahingollinen ja lisätä kiusaamista.

Tämä on viesti, joka tulee koulukiusatuilta ja heidän vanhemmiltaan, kertoo kiusaamisen vastaista työtä valtakunnallisesti tekevän neuvontakeskus Valopilkun koordinaattori ja perustajajäsen Tina Holmberg-Kalenius.

Kiusaamisen vastaisen työn ammattilaisen mukaan kiusaamisen uhreilta tuleva palaute Kiva koulusta on pääosin hyvin kriittistä.

– Aikuiset täyttelevät papereita. Kun kiusaamistilannetta jäädään seuraamaan, niin se on passiivista odottamista, jonka aikana kiusaaminen usein yltyy tai alkaa muuttua pinnan alla kyteväksi, Holmberg-Kalenius sanoo.

Hän kertoo koululaisista, joille Kiva koulun nimissä pidetty keskustelu kiusatun tai kiusaajien välillä on ollut jopa traumaattinen kokemus.

39-5349615c332da6902e8.jpg

 
Kehuttu vientituote
 

Kiva koulu on Turun yliopistossa vuonna 2007 kehitetty tutkimustietoon perustuva hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää koulukiusaamista. Ohjelma laajeni valtakunnalliseksi lukuvuonna 2009–2010, jolloin siihen liittyi noin 90 prosenttia Suomen peruskouluista.

Kiva koulu otti käyttöön lisenssimaksut vuonna 2016,jonka jälkeen moni koulu lopetti ohjelmassa. Lisenssimaksut ovat kouluille melko edulliset. Nyt mukana on hieman alle puolet peruskouluista.

Kiva koulu on kehuttu ja paljon tutkittu ohjelma. Siitä on tehty suomalainen vientituote, jota myydään kouluihin ympäri maailmaa.

Kiva koulun tehoa on selvitetty vertailututkimuksella, jossa tarkasteltiin kiusaamista Kiva kouluissa ja ohjelmaan kuulumattomissa kouluissa.

Kivan perustajan, psykologian professorin Christina Salmivallin mukaan tutkimuk-sen tulos oli se, että 4–6. luokkalaisten parissa kiusaaminen ja kiusatuksi joutuminen väheni Kiva kouluissa 30–40 prosentilla jo ensimmäisen vuoden aikana.

Useita vuosia Kivassa mukana olleissa kouluissa kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden määrä on vähentynyt noin 50 prosentilla, Salmivalli sanoo.

Tutkimus on lähes kymmenen vuotta vanha, eikä sen jälkeen ole tehty vertailua Kiva koulujen ja ohjelmaan kuulumattomien koulujen välillä.

Vuonna 2011 silloinen opetusministeri Henna Virkkunen hehkutti, että peräti 98 prosenttia Kiva kouluun kuuluvaan selvittelykeskusteluun osallistuneista oppilaista kertoi saaneensa siitä apua kiusaamistilanteessa.

Salmivallin mukaan luku perustuu Turun yliopistossa tehtyyn, kansainvälisesti julkaistuun väitöskirjatutkimukseen.

– Tutkittavia tapauksia oli noin 340. Vain yksi oppilas sanoi, että kiusaaminen oli lisääntynyt entisestään Kiva-tiimin käsittelyn jälkeen.

”Kiusatulle jää trauma”

Koulukiusattujen ja heidän vanhempiensa kanssa viimeiset 10 vuotta työskennelleen Tina Holmberg-Kaleniuksen mukaan kentältä tuleva viesti Kivan tehosta on hyvin erilainen.

Yksi Kiva koulun keinoista vähentää kiusaamista on niin sanottu selvittelykeskustelu, jossa kiusaamista on tarkoitus setviä kuulemalla erikseen sekä kiusattua oppilasta että kiusaajia.

Holmberg-Kaleniuksen mukaan käytännössä tilanne menee kuitenkin kouluissa usein niin, että kiusaaja ja kiusattu istutetaan saman pöydän ääreen osana Kiva-selvittelyä.

– Ne ovat tilanteita, jotka jättävät aikamoisia traumoja kiusatulle. Aika usein kiusaajat ovat saaneet tulla tilanteeseen yhdessä ja kiusattu on yksin heitä vastaan. Kiusattu ei uskalla kertoa totuutta. Sitten paiskataan kättä ja se on siinä: Kiusaaminen jatkuu yleensä tosi pahana. Näitä kokemuksia on paljon, Holmberg-Kalenius sanoo.

39-5349045c323f51096d6.jpg

 
Kiusattu joutunut pyytämään kiusaajiltaan anteeksi

Koululaiset myös kokevat, että kiusaaminen kääntyy selvittelykeskustelussa helposti kiusatun omaksi syyksi.

He kertovat tilanteista, jossa kiusaajat ovat punoneet keskustelua varten yhteisen tarinan ja kiusattu joutuu alakynteen keskustelua vetävän opettajan silmissä.

– Se mitä kiusattu sanoo, väännetään niin, että oletkohan ymmärtänyt väärin tai olet-kohan sä vähän liian herkkä, kun loukkaannuit. On jopa kiusattuja, jotka ovat joutu- neet pyytämään anteeksi kiusaajiltaan. Ne ovat niin rankkoja tilanteita ja vaikuttavat oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden tunteeseen. Kiusaaminen on yksi väkivallan muoto, ja sen vähättely on vakava asia.

"Emme pysty kontrolloimaan, mitä koulut tekevät"

Kivan kehittäjä Christina Salmivalli sanoo, että kiusaajan ja kiusatun kohtaaminen ei kuulu Kivan keinovalikoimaan, vaan kyse on siitä, että jotkut koulut käyttävät Kivaa väärällä tavalla.

Hänen mukaansa kouluille jaetuissa oppaissa on selkeästi kerrottu, että yhteinen tapaaminen voidaan järjestää vain silloin, kun myös kiusattu sitä haluaa.

Jos Kivaa-ohjelmaa tästä huolimatta käytetään kouluissa jopa vahingollisesti, niin mitä tilanteelle pitää tehdä?

Salmivallin mukaan on haaste ja ongelma,että koulut toteuttavat ohjelmaa niin monil-la tavoilla. Viestiä tutkimukseen perustuvasta kiusaamiseen puuttumisesta on yritetty saada kouluille läpi muun muassa koulutusvideolla ja mobiilisovelluksella.

– Annamme tutkimukseen perustuvia suosituksia siitä, miten olisi järkevää toimia. Mutta emme tietenkään pysty kontrolloimaan sitä, mitä koulut tekevät. Joskus van-hemmat pyytävät, että voimmeko puuttua jonkun koulun tekemisiin, mutta ei meillä ole valvovaa roolia.

Oppilaiden kokemuksia

Yläasteikäinen poika:

"Kolme luokkalaistani poikaa, jotka muutenkin dissasivat mua, hakkasivat minut kou-lumatkalla metsikössä koulun takana. Sen jälkeen olin pari päivää poissa koulusta koska en halunnut mennä sinne.

Kun tulin takaisin, joku oli kertonut hakkaamisesta ja jouduin Kiva-tiimin puhutteluun yhdessä kiusaajien kanssa. Lopulta jouduin paiskaamaan kättä kiusaajien kanssa ja asia oli sillä selvä.

Paitsi että mulle se ei ole vieläkään selvä. En pysty antamaan niille anteeksi. Mutta tiesin, että mun on pakko esittää, että oon unohtanut koko asian, jotta saan olla rauhassa. Vihaan niitä tyyppejä."

Yläkoulun päättänyt poika:

"Olihan se Kiva-tiimissä aina välillä, muttei se johtanut mihinkään. Kiusaaminen jatkui koko peruskoulun loppuun."

Yläasteikäinen tyttö:

"Asiaa käsiteltiin Kiva-tiimissä ja ne kiusaajat väitti ettei ne ole tehneet mitään, vaan että mä itse asiassa kiusaan niitä.

Sitte ne kerto juttuja, mitkä ei oo totta. Jouduin pyytämään niiltä anteeksi sellaista, mitä en oo tehnyt! Kiva-keskustelun jälkeen ne tytöt uhkaili mua, että mulle käy huonosti jos vielä kerron kiusaamisesta.

Ei se kiusaaminen ole vieläkään loppunut, en tiedä mitä ne tytöt on sanonut muille, mutta kukaan ei enää haluu olla mun kanssa tai tehdä ryhmätöitä mun kanssa."

Peruskoulun juuri lopettanut mies:

"Kouluni oli Kiva koulu, mua kiusattiin siellä neljän vuoden ajan. Opettaja katseli vierestä ja kanteli tilanteista eteenpäin, muttei ikinä puuttunut niihin.

Lapset sai selvitellä niitä keskenään tai sitten oli palavereja joiden jälkeen "seurattiin tilannetta."

Holmberg-Kalenius kertoo myös oppilaista, joille Kivasta on ollut apua ja pitää ohjel-maa todellisena yrityksenä puuttua kiusaamiseen. Yleiskuva ohjelman tehosta on kuitenkin karu.

– Moni kiusaamisen vastaista työtä tekevä yhteistyökumppanimme päivittelee koko Kivaa, emme ole ainoita. Pääsääntöisesti monella kiusaamisen vastaista työtä tekevällä ammattilaisella on kuva, että se ei toimi.

Kiva käytössä korkeimpien kiusaamislukujen kouluissa

Ylen MOT tutki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn koulukohtaisia tuloksia kiusaamisesta vuodelta 2017. Jutun voit lukea tästä.

Tulos on pysäyttävä: joissain kouluissa jopa kolmasosa kyselyyn vastanneista oppi-laista kokee kiusaamista vähintään kerran viikossa,eikä sitä saada loppumaan, vaik-ka oppilas kertoo tilanteesta koulun aikuiselle. MOT soitti yhdeksän sellaisen koulun rehtorille, jossa esiintyy erityisen paljon kiusaamista.

Kiva on käytössä useissa niissä kouluissa, joissa kiusaamisluvut ovat THL:n tutkimuksessa kaikkein korkeimpia.

– Tosi vaikeaa sanoa yksittäisen koulun osalta,että mikä siinä voi olla. Asiaan vaikut-tavat monet asiat,kuten koulun alue ja oppilasaines. Tiedämme myös, että koulukoh-taiset tulokset saattavat sahata vuosittain ylös alas, professori Salmivalli vastaa kysymykseen ristiriidasta.

Tehoton vakavissa kiusaamistapauksissa?

Yhdeksän haastatellun rehtorin kokemus on kaksijakoinen. Konsensus vaikuttaa olevan se, että Kiva-ohjelmaa pidetään monin tavoin hyödyllisenä lievempien kiusaamistapausten ratkomiseen.

– Arkipäiväiset, yksittäiset ja ehkä tasavertaiset nahistelut saadaan aika hyvin rajoi-tettua ja loppumaan. Mutta jos kiusaamisella on muunlaista taustaa, niin ei se pure. Silloin tarvitaan isompia ja järeämpiä keinoja, Hangon keskuskoulun rehtori Vilma Heliövaara-Lietzén tiivistää.

Koulukiusaamiseen perehtynyt THL:n erikoistutkija Nina Halme ei ota kantaa suo-raan Kiva kouluun, mutta sanoo,että nimenomaan vakavampien kiusaamistapausten ratkomiseen Suomessa ei ole tarpeeksi keinoja.

Hyytyykö Kivan teho, kun kyse on vakavammasta koulukiusaamisesta?

– Se on varmaan totta. Meillä on alkanut koulutus haastavista kiusaamistapauksista. Kiusaamistilanteen selvittelyssä saatetaan huomata, että yksittäisellä oppilaalla on monenlaista oireilua ja huolta. Silloin tarvitaan muuta yksilöllistä tukea, eikä kiusaa-miseen puuttumisen tehostaminen pelkästään auta, Christina Salmivalli sanoo.

39-5349635c332f298f9a6.jpg

 
Miljoonia tukirahaa – nyt pitäisi pärjätä markkinoilla
 

Kun Kiva koulua käynnistettiin vuosina 2006–2011,ohjelma sai 4,6 miljoonaa euroa tukea opetusministeriön kautta. Lisäksi rahallista tukea tuli Tekesiltä eli nykyiseltä Business Finlandilta ja Turun yliopistolta.

Nyt Kivan pitäisi pärjätä omillaan, kaupallisena tuotteena.

Ohjelma saa rahaa sitä käyttäviltä suomalaisilta kouluilta lisenssimaksuina. Lisäksi Kivasta on tehty vientituote, jonka lisenssejä on myyty myös ulkomaisiin kouluihin muun muassa Espanjassa ja Uudessa-Seelannissa.

Suomalaiskouluista Kiva saa vuosittain noin 150000 euron tulot ja ulkomaille myy-dyistä lisensseistä toisen samanmoisen summan. Työntekijöitä on yksi kokopäiväi-nen ja yksi puolipäiväinen. Lisäksi Salmivalli ja muut Kivan kehittäjät auttavat omalla panoksellaan.

Riittääkö muutama satatuhatta euroa ja pari työntekijää pitämään Kivan pystyssä ja ajan tasalla? Ja kouluttamaan opettajia niin, että Kivaa ei käytetä haitallisesti?

– Olemme pystyneet uudistumaan ja päivittämään kouluille jaettavia materiaaleja. Yllättävän pienillä resursseilla tässä on kuitenkin sitten toimittu. Toki kouluissa tehdään paljon muutakin, kuten normaali oppilashuoltotyö. Kiva on yksi työkalupakki, Salmivalli sanoo.

Kiusaamisluvut keskimäärin laskussa

Kivan kehittäjän mielestä ohjelmaa kohtaan on luotu osin epärealistisia odotuksia.

– Joskus asiaan suhtaudutaan niin, että miten vieläkin on kiusaamista. Että eikö Kivan pitänyt poistaa se suurin piirtein kokonaan? Alun positiivinen uutisointi loi sen kaltaisia odotuksia. Se ei ole realistista, tavoitteena on saada keskimääräinen taso vähitellen laskemaan.

Kiva koulu laajeni valtakunnalliseen käyttöön lukuvuonna 2009–2010. THL:n tilaston mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt yläkouluikäisillä viimeisten kymmenen vuoden aikana 8,4 prosentista 5,8 prosenttiin. Alakouluikäisistä vastaavaa tilastoa ei ole.

Onko kiusaaminen vähentynyt Kivan ansiosta vai muista syistä? Kysymykseen on Salmivallin mukaan tarkoitus etsiä vastausta yhdessä THL:n tutkijoiden kanssa ja tuloksia on mahdollisesti luvassa ensi keväänä.

39-5349625c332e5ae93f9.jpg

”Yleisin vastaus on, että ei se toimi

Valopilkun Tina Holmberg-Kaleniuksen mukaan tukikeskus haluaa tuoda esiin kiusaamisen uhrien kokemuksia sellaisista käytännöistä, jotka eivät todellisuudessa auta.

– Kysymme kiusatuilta, menikö asia Kiva-tiimille. Yleisin vastaus on, että ei se auttanut mitään. Että ei se toimi. On hirveän tavallista, että oppilaat naureskelevat ohjelmalle, Holmberg-Kalenius sanoo.

 

39-5349325c3307e97af88.jpg

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/08/peruskoulun-rehtori-selittaa-koulukiusaamista-oppilaiden-tarpeella-korostaa

Peruskoulun rehtori selittää koulukiusaamista oppilaiden tarpeella korostaa seksuaalista suuntautumistaan: ”Eihän me heterotkaan”

 

Screenshot_2020-05-03%20Peruskoulun%20re

 

Julkaistu 08.01.2019 - 09:00.

Suomessa on alakouluja, joissa peräti joka kolmas kyselyyn vastannut oppilas kertoo tulleensa jatkuvasti kiusatuksi, käy ilmi MOT:n selvityksestä. Sysmässä oppilaiden vanhemmat syyttävät koulua siitä, että kiusaamista pidetään kiusa-tun omana vikana ja siitä kertominen vanhemmille saatetaan kostaa lapselle.

Vuosikausia jatkunut vakava kiusaamisongelma.

Koulun johto ja osa opettajista kääntävät kiusaamisen kiusatuksi joutuneen oppilaan tai hänen perheensä syyksi.

Moni vanhempi ei uskalla ottaa kiusaamista puheeksi koulun kanssa, sillä he pelkäävät, että asia kostetaan koulussa lapselle.

Näin kertovat kolme MOT:n haastattelemaa oppilaan vanhempaa kokemuksistaan tilanteesta Sysmän yhtenäiskoulussa. Sysmä on noin 4000 asukkaan pikkupaikkakunta Lahden pohjoispuolella.

– Ei ole sattumaa, että useat oppilaat pienessä kunnassa joutuvat vakavan kiusaa-misen takia vaihtamaan koulua.Huoli on todella iso,Sysmän vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Maarit Hildén sanoo.

Paljon sitkeää kiusaamista

Ylen MOT tutki koulukiusaamista perehtymällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn koulukohtaisiin tuloksiin. Jutussa keskitytään alakouluihin.

Tuloksista tarkasteltiin sitä, kuinka suuri osuus kyselyyn vastanneista oppilaista koki kiusaamista vähintään kerran viikossa lukukauden aikana. Kyselyyn osallistuivat nelos- ja vitosluokan oppilaat.

Lisäksi tutkittiin sitä, kuinka usein oppilaan kiusaaminen jatkui tai pahentui sen jälkeen, kun hän kertoi kiusaamisesta koulussa työskentelevälle aikuiselle.

Tulokset ovat hätkähdyttäviä: joissakin kouluissa peräti joka kolmas kyselyyn vastannut oppilas on kokenut kiusaamista vähintään kerran viikossa.

Kiusaaminen on myös hyvin sitkeää. Tilastosta nousee esiin kouluja, joissa kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut kertomisen jälkeen jopa yli 50 prosentissa tapauksista.

Luvut ovat moninkertaisia maan keskiarvoon verrattuna. Keskimäärin 4. ja 5. luokkalaisista 7,3 prosenttia kokee koulukiusaamista vähintään kerran viikossa.

Kiusaaminen on jatkunut tai pahentunut kertomisen jälkeen keskimäärin 16,3 prosentissa tapauksista.

MOT soitti rehtoreille, joiden kouluissa esiintyy kyselyn perusteella erityisen paljon kiusaamista.

Vanhemmat huolissaan Sysmässä: Kiusaaminen kääntyy kiusatun syyksi

Sysmän yhtenäiskoulu on yksi niistä kouluista, jossa kiusaamisluvut ovat THL:n kyselyssä korkeita. Tämä ei yllätä Sysmän vanhempainyhdistyksen puheenjohtajaa, päinvastoin.

Maarit Hildén sanoo, että Sysmässä on jo vuosien ajan oltu huolissaan koulun tilan-teesta ja vanhempainyhdistykseen on tullut yhteydenottoja, joissa vanhemmat kerto-vat lapsensa kokeneen vakavaakin kiusaamista ja joutuneet vaihtamaan sen takia koulua.

– Fyysistä ja väkivaltaista käytöstä on. Mutta syrjivää kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä on varmasti enemmän, Hildén sanoo koulusta.

MOT haastatteli Hildénin lisäksi kahta muuta vanhempaa, jotka haluavat pysyä jutussa nimettöminä.

He ovat molemmat huolissaan tilanteesta, ja toinen vanhemmista sanoo, että koulun aikuisten tapa käsitellä kiusaamistapauksia on pahasti vinksallaan: kiusaamiseen suhtaudutaan usein niin, että se on kiusatuksi joutuneen oppilaan oma vika.

– Asia käännetään helposti niin,että kiusattu lapsi on semmoinen tai tämmöinen. Hänet syyllistetään omasta identiteetistään ja vaikka siitä, miltä hän näyttää. Vakava kiusaaminen kääntyy myös hyvin nopeasti kiusatun lapsen perheen syyksi ja ongelmaksi.

Koulukiusaamisesta kertominen leimataan kanteluksi

Hildén sanoo, että hän on käynyt keskustelua kiusaamisongelmasta koulun kanssa vuosien ajan, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi, eikä ulkopuolinen apu ole ainakaan riittävissä määrin kelvannut.

Vanhemmat kokevat, että asenne koulussa on välinpitämätön ja vanhakantainen.

– Opettajat mielellään soittavat muille henkilökunnan jäsenille, että tule hoitamaan tämä juttu ja ulkoistavat asian muille. Oppilaat eivät kerro kiusaamisesta, koska opettajia ei oikeasti kiinnosta, yksi vanhemmista sanoo.

Hän kertoo pojastaan, jota heiteltiin lumikasoihin tai roskalaatikoihin ja kiusattiin muilla tavoin koulussa. Poika kertoi asiasta äidilleen, joka otti yhteyttä opettajaan.

– Opettaja sanoi pojalle, että sinäkin olet siellä aina sähläämässä ja sitten juoruat kotona äidille.

– Kerran poikani viittasi tunnilla ja

vastasi kysymykseen. Yksi luokan oppilas kommentoi siihen, että hyvä vitsi, vähän niin kuin isäsi. Luokassa olleet opettajat nauroivat muiden mukana. Koulussa on kuitenkin myös aivan loistavia opettajia.

Tapauksista on vuosia aikaa ja silloin koulussa oli eri rehtori ja osin eri opettajat kuin nykyään. Vanhempien viesti on se, että koulukiusaamiseen puuttuminen on ollut ongelma Sysmässä jo pitkään ja on sitä edelleen.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Hildénin mukaan jotkut vanhemmat arkaile- vat ottaa kiusaamista puheeksi Sysmän yhtenäiskoulun kanssa, sillä he pelkäävät, että lapsi joutuu hankaluuksiin.

– On pelko siitä, että asia kostetaan lapselle. Jos on esimerkiksi yhteydessä jonkun opettajan epäasiallisesta käytöksestä ja lapsi on sillä luokalla, vanhempia huolettaa, miten lasta kohdellaan sen jälkeen. Piirit ovat pienet.

Vanhemmat kokevat, että lapsia on kohdeltu koulussa hyvin epätasa-arvoisesti: pikkupaikkakunnan valtapolitiikka näkyy myös koululaisten arjessa.

– Isojen yrittäjien tai politiikassa mukana olevien perheiden asioihin ei niin herkästi puututa. On kultapoikia- ja tyttöjä, joita ei suostuta uskomaan kiusaajiksi. Toiset oppilaat taas otetaan silmätikuiksi.

39-5348965c3225c09ec37.jpg

Rehtori: Pukeutuminen voi olla hutsahtavaa

Sysmän yhtenäiskoulun rehtori Tuula Vuorinen sanoo, että koulussa on otettu voi-makkaasti käyttöön Kiva koulu eli kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Hänen mukaansa henkilökunta puuttuu napakasti kiusaamiseen ja koululla työskentelevän kuraattorin työaika pidennettiin kokoaikaiseksi.

– Ovathan luvut korkeita. Mutta mietin, voiko se johtua siitä, että kissa on nostettu pöydälle. Nyt, kun on uusi tapa toimia, niin saattaa olla, että tilanne ensin pahenee ennen kuin se paranee.

MOT kysyi haastattelussa siitä, onko koulukiusaamisessa joitakin uusia trendejä tai ilmiöitä. Vuorinen sanoo kummastelevansa joidenkin oppilaiden tarvetta korostaa omaa erilaisuuttaan, esimerkiksi seksuaalista suuntautumista ja huomion hakemista sitä kautta.

– Minusta on aika outoa, että jo 12-vuotiaat rupeavat ilmoittamaan olevansa homoja tai lesboja tai jotakin tällaista.Siihen liittyy hyvin erikoinen pukeutuminen.Se herättää toisissa oppilaissa närkästystä,vihastusta ja ehkä pelkoakin.Sitten he tietysti kohtele- vat tätä oppilasta sillä tavoin kuin tuntevat. Sitten tulee kokemus siitä, että kiusataan ja syrjitään, vaikka oppilas tavallaan on itse hakenut sen huomion.

Minkälaista pukeutuminen tällaisissa tapauksissa on?

– Se voi olla tosi hutsahtavaa. Näin ainakin aikuisen silmin liian näyttävää ja paljas-tavaa. Kaverit voivat ihan oikeasti sanoa, että sähän näytät ihan huoralta. Sehän on tavallaan jo loukkaus. Mutta kun näyttää siltä, rehtori naurahtaa.

Kerjäävätkö jotkut oppilaat tulla kiusatuiksi?

– Siltähän se niin kuin näyttää. Eihän näin saisi olla, jokainen saa pukeutua niin kuin haluaa. Mutta se, millä tavalla opettaa ja kasvattaa muita oppilaita, että siitä ei saa sanoa mitään.

– Meidän aikuisten pitäisi käsitellä asiaa niin,että hän,joka kokee olevansa erilainen, saa erilaisuuttaan esittää ja olla oma itsensä. Mutta niin, että ei provosoi ja ärsytä omalla käytöksellään toisia. Eihän me heterotkaan tuoda seksuaalista suuntautumistamme julki jatkuvasti.

Opettaja saanut vakavan varoituksen

Rehtori Vuorinen sanoo, että vanhempien esiin tuomat epäkohdat tuntuvat hämmen-täviltä ja murheellisilta. Hän pitää kritiikkiä kohtuuttomana, eikä allekirjoita väitteitä siitä, että kiusaaminen käännetään koulussa kiusatun viaksi. Tilanteet on rehtorin mukaan pyritty käsittelemään tasapuolisesti molempia osapuolia kuunnellen.

– Sellaisia tapauksia on tietysti ollut, että kiusaamista ei kertakaikkiaan ole saatu loppumaan. Se on ollut näkymätöntä tai tapahtunut vapaa-ajalla tai netissä. Oppilaat ovat joutuneet vaihtamaan koulua, mutta meillekin on tullut oppilaita samasta syystä.

39-5348975c3228d97db15.jpgVanhemmat ovat huolissaan siitä, että jos opettajien käytöksen ottaa koulun kanssa puheeksi, joutuu siitä kärsimään opettajan luokalla oleva oppilas. He kokevat, että muutamat opettajat käyttäytyvät jatkuvasti epäasiallisesti oppilaita kohtaan.

– Kovaa huutamista,uhkaavaa käytöstä ja luokan edessä nolaamista.Lapset kokevat sen kiusaamisena. Näitä tilanteita on toistuvasti ja koskee aina tiettyjä opettajia, haastateltava kertoo hänelle toisilta oppilaiden vanhemmilta tulleesta palautteesta.

Rehtori Vuorinen sanoo antaneensa eräälle opettajalle vakavan varoituksen epäasiallisesta käytöksestä.

– Hänen käytöstään ja luokassa olemistaan on seurattu, Vuorinen sanoo opettajasta.

– Jos opettaja tietää, että on käyttäytynyt epäasiallisesti, niin kyllä hän myös tietää, kehen se on kohdistunut. En yhtään ihmettele, etteikö suhtautuminen tiettyihin oppilaisiin olisi kylmäkiskoista yhä edelleen tai vielä vähän enemmän.

Vanhempien mukaan koulussa on erityisen paljon syrjivää kiusaamista. Se tarkoittaa kiusaamista, joka liittyy ulkonäköön, sukupuoleen, ihonväriin tai kieleen, vammaisuu-teen, perheeseen tai uskontoon. Ulkopuolelle jättäminen on yksi osa syrjivää kiusaamista.

Vuorisen mukaan Sysmässä on pohdittu paljon sitä, miten koulu voisi puuttua asiaan.

– Kaikkia pitää kohdella asiallisesti ja pystyä työskentelemään. Mutta ei koulu voi pakottaa ketään olemaan kenenkään kaveri. Jos vaikka nämä viisaat vanhemmat osaisivat kertoa, miten kaikille löydetään sydänystävä. Vanhemmillakaan ei taida olla tähän keinoja.

Videolla rehtori Tuula Vuorinen kommentoi A-studion haastattelussa syrjivään kiusaamiseen puuttumista

Miksi toisissa kouluissa kiusaamista ei saada kitkettyä, toisissa toimet tepsivät? A-studio käsittelee aihetta lähetyksessään tiistaina 8.1.2019 TV1 klo 21.

Edellinen rehtori: Koulussa paljon tekemätöntä työtä

Sysmän yhtenäiskoulussa työskenteli vuoden 2017 alussa rehtori, joka lähti koeajan lopussa toisiin tehtäviin. Hänen mukaansa koulussa oli paljon tekemätöntä työtä kiusaamisen torjunnassa. Rehtori ei halua esiintyä jutussa nimellään.

39-5348985c322a3110628.jpg

Perusopetuslaki vaatii kouluja laatimaan kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäi-semisen suunnitelman. Rehtorin mukaan suunnitelma laadittiin hänen toimestaan vasta vuoden 2017 keväällä, kun laki on vaatinut sitä jo vuodesta 2014 asti.

– Ongelma oli se, kun ei ollut suunnitelmaa ja yhteisiä toimintatapoja. Silloin toiminta ei ole laadukasta, rehtori sanoo kiusaamisen ehkäisemisestä.

Koulun nykyisen rehtorin Vuorisen mukaan väite ei pidä paikkaansa, vaan suunni- telma sisältyi opetussuunnitelmaan ja laadittiin lain edellyttämässä aikataulussa. Suunnitelmaa ja toimintaohjetta on rehtorin mukaan täydennetty ja sitä päivitetään edelleen tarvittaessa. Hän on työskennellyt koulussa vuorotellen apulaisjohtajana ja rehtorina vuodesta 2015 asti.

Sysmän sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja kunnanvaltuutettuna aiemmin toiminut Miina Kuusimo-Rinne kuitenkin vahvistaa, että suunnitelma laadittiin vasta vuonna 2017.

39-5348995c322b7b7c958.jpg

– Edellinen rehtori sen suunnitteli ja keväällä se nuijittiin läpi. Kiusaaminen on ollut koulussa rajua, ja lapsia on joutunut hakeutumaan hoitoon. Tilannetta on vähätelty. Lapsia on syyllistetty siitä, että heitä kiusataan, Kuusimo-Rinne sanoo.

”Äiti, mä haluan kuolla”

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Hildén suhtautuu epäillen siihen, että rehtori Vuorisen mainitseman Kiva koulu -ohjelman ottaminen käyttöön ratkaisisi vakavia ongelmia, vaikka pitääkin ohjelman käyttöönottoa hyvänä asiana.

– Se ei kuitenkaan yksin riitä.Tämä on asenne- ja kouluttautumiskysymys. Koulukult- tuurin muutos vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä. Aikuisilla niin koulussa kuin kodeis-sa on peiliin katsomisen paikka, jotta osaamme kuulla ja kohdata lapsia entistä paremmin.

Yksi vanhempi kertoo, että hänen lapsistaan kaksi joutui koulukiusatuksi Sysmässä. Tapauksista on kulunut useita vuosia, mutta ne ovat jättäneet koko perheeseen syvät jäljet.

– Silloin, kun tytärtäni kiusattiin,hän sanoi,että äiti mä haluan kuolla. On jäänyt itseen sellainen,voisiko sitä jopa kutsua vihaksi.Olemme joutuneet sellaiseen solmuun, että se vaikuttaa lapsissa koko loppuelämän. Ja minussa myös. Eivät muut ihmiset näe sitä, kuinka paljon tämä edelleen kalvaa, vertaistukiryhmässä käyvä äiti sanoo.

 

Näin kahdeksan muun koulun rehtorit selittävät korkeita kiusaamislukuja: ”Ihan katastrofaalisen näköisiä”

Merilahden peruskoulu (kyselyn aikaan Meri-Rastilan ala-aste)

Rehtori Timo Heikkinen

”Oppilaistamme 54 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Se ei itsessään selitä mitään, mutta eri kulttuuritaustaisten oppilaiden välillä tapahtuu kiusaamista. Ei niinkään kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kesken, toki kiusaamista on suomalaistenkin välillä.

Usein pyritään loukkaamaan perheenjäseniä, kun tiedetään, että siinä kulttuurissa toinen saadaan niin suuttumaan. Meillä on monikielisiä ohjaajia, jotka pystyvät puuttumaan siihen.

Viitos–kutosluokkalaisilla menee vähän turhaa kovaa: kiusaamista, häiriökäyttäyty-mistä ja pientä jengiytymistä. Ei varsinaisesti amerikkalaistyypistä jengiytymistä, mutta häiriöporukoissa liikkumista koulun ulkopuolella.

Yritämme kannustaa hyvään käyttäytymiseen. On huolestuttavaa, jos kiusaamisesta on kerrottu, mutta se ei loppunut. Olemme terävöityneet, puutumme ja soitamme kotiin. Vähintään kerran viikossa opettajat kysyvät opiskelijoilta, että miten menee."

Husulan koulu, Hamina

Koulunjohtaja Sirkka Eklund

”Osa kyselyyn vastanneista luokista oli tosi haasteellisia.Kiusaaminen oli keskinäistä kahinaa ja ärsyttämistä. Vaikea sanoa, miksi kemiat eivät aina kohtaa.

Laajan terveystarkastusten tulosten ja Kiva koulu -kyselyn perusteella tilanne on nyt selkeästi parempi. En osaa sanoa, miksi kiusaamista ei saatu loppumaan, kun nyt tilanne on nyt muuttunut. Kiusaamiseen puututaan ja tehdään niin paljon kuin pystytään.”

Tuovilan koulu, Mustasaari

Rehtori Terhi Mustonen

”Kyselyssä mukana olleessa luokassa on kaksi vuotta tapeltu jalkapallossa välitun-nilla. Mukana on kuumakalleja, jotka hermostuvat, kun toinen joukkue tekee maalin tai joku tönii.
Luokka kokee, että kiusaamista ei ole ollut nyt niin paljon, kun jalkapalloa ei ole pelattu.

Välintuntivalvontaa on tehostettu, vanhempien kanssa keskusteltu ja kiusaamiskyselyitä tehty.”

Kanjonin koulu, Tampere

Rehtori Taru Vento

” Aloitin työskentelyn tässä koulussa elokuun alussa eli en ollut ehtinyt tulla tietoiseksi Kouluterveyskyselyn tuloksista. Onhan tuo hurja luku ja herättää rehtorina kysymyksiä. Käsittelemme tulokset oppilashuoltoryhmässä.

Meillä on kokenut henkilökunta, joka puuttuu tarvittaessa oppilaiden välisiin ristiriitoi-hin. Kiusaamiseen puututaan aina, kun siitä tiedetään. Opettajat pitävät yhteyttä koteihin mieluummin soittamalla kuin kirjoittamalla viestejä.

Toimenpiteitä on jo tehty paljon, mutta riittääkö se siihen, että lukumme ovat tulevaisuudessa alhaisemmat? Sitä pitää oikeasti pohtia.”

Tahvonlahden ala-asteen koulu, Helsinki

Rehtori Tarja Tapper

”Oppilaat kokevat, että kiusaaminen on ulkonäköön, ihonväriin, kieleen ja sukupuo-leen liittyvää. Noin kolmasosalla oppilaistamme on sukujuuret muualla kuin Suomessa. Voi olla, että se on yksi syy kiusaamiseen.

Vieraskieliset oppilaat ovat kuitenkin heterogeeninen porukka. Osa heistä on syntynyt Suomessa, osa on asunut Suomessa joitakin vuosia ja osa on juuri maahan tulleita.

Tulos on harmillinen ja siinä on kehittämisen paikka. Aina, kun tulee tieto kiusaamisesta, siihen puututaan.”

Mouhijärven yhteiskoulu, Sastamala

Rehtori Kari Ahonen (vaihtoi toiseen kouluun kuluvan vuoden alussa)

”Rehtorina ei ole mitään, minkä taakse voisi mennä. Tulokset ovat aivan katastrofaa-lisen näköisiä. Puuttuminen kiusaamiseen on äärettömän vaikeaa,tilanteet ovat kom- pleksisia ja monimutkaisia. Kuin täyttäisi kuoppaa hiekalla, mutta tuuli kuljettaa sen pois.

Olemme nojanneet meidän omaan hyvinvointiprofiiliin, joka on Tampereen yliopiston ja Opetushallituksen ylläpitämä kysely. Sen mukaan koulukiusaamisluku on sen lähellä maan keskiarvoa tai sen alle.

Koulussamme kiusataan sataprosenttisella varmuudella.Töitä riittää aivan valtavasti. Käytössämme on selkeä toimintatapa, miten puutumme kiusaamiseen, vertaissovit-telu sekä ennaltaehkäisevä toiminta. Yritämme sanoa kaikille lapsille, että jos tulee olo kaltoinkohtelusta, niin se pitää tuoda esille."

Lukkarin koulu, Sipoo

Rehtori Rauno Mononen

”Aina se on pettymys ja haaste, jos Kiva koulu -selvittelystä huolimatta kiusaamisen vastaisessa toiminnassa ei ole onnistuttu kaikkien osalta.

Koulussamme puhutaan toistakymmentä eri kieltä. Monikulttuurisuus ja erilaisuus on koulumme vahvuus. Somekiusaaminen iso ongelma ja nostaa päätään koko ajan enemmän.

Meillä on oppilaita, jotka ovat laajamittaisen tuen tarpeessa. Tietynlaiset haasteet ehkä kasautuvat yksittäisille oppilaille. Olemme pyrkineet tukemaan niin lapsia kuin perheitä.”

Keskuskoulu, Hanko

Rehtori Vilma Heliövaara-Liezén

”Eihän tämä hirveän hyvä onnistuminen ole, jos luvut ovat näinkin korkeita. Mutta en sano, että olemme epäonnistuneet, koska teemme jatkuvasti työtä ja opettajat ovat sitoutuneet siihen.

Selkeästi meillä muutamalla oppilaalla on ollut enemmän taipumusta kiusaamiseen. Auttamisen prosessi on työläs ja vaatii aikaa. Usein kiusaaminen lähtee tasavertai-sesta nahistelusta ja sitten se menee johtohahmolta överiksi: fyysiseksi tai sanalliseksi kiusaamiseksi ja häirinnäksi."

Kun kouluun tuli turvapaikanhakijoiden lapsia,se näkyi väliaikaisena levottomuutena. Mutta kiusaamisvyyhtiä ei tullut ja he ovat oikein hyvinkin integroituneet porukkaan.

 

Tutkija esimerkkikoulujen tilanteesta: "Jossain on epäonnistuttu"

Koulukiusaamisluvut ovat edelleen kautta Suomen korkeita ja vaihtelu eri koulujen välillä aivan liian suurta.

Näin THL:n erikoistutkija Nina Halme vetää yhteen Kouluterveyskyselyn tuloksia. Joissakin kouluissa jopa kolmasosa kyselyyn vastanneista oppilaista kertoo koke-vansa kiusaamista, eikä sitä saada loppumaan, vaikka oppilas kertoo asiasta esimerkiksi opettajille.

– Kun luvut ovat tällaisia, niin jossain on epäonnistuttu. Ovatko kurinpitotoimenpiteet olleet riittämättömiä tai niitä ei ole käytetty? Tai oppilasta ei ole osattu ohjata kuraattorin, terveydenhoitajan tai psykologin pakeille. Tai sitten on epäonnistuttu sen seuraamisessa, onko kiusaaminen oikeasti loppunut, Halme sanoo.

Arvokasta tietoa valuu hukkaan

Kun MOT teki soittokierroksen yhdeksän koulun rehtorille, moni heistä ei ollut perehtynyt Kouluterveyskyselyn tietoihin oman koulunsa kiusaamisluvuista.

– Tulin tänään seitsemältä aamulla työmaalle ja katsoin luvut. Voin sanoa, että olin vaan joo että ei moro. Asiaa pitää lähteä penkomaan, yksi rehtori sanoi haastattelussa, joka sovittiin edellisenä päivänä.

Erikoistutkija Halme tunnistaa ongelman: arvokasta dataa koululaisten arjesta käytetään leväperäisesti.

– Kyselyn tuloksia ei hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla kouluissa, kunnissa tai maakunnissa. Erityisesti kiusaamista koskevat tulokset pitäisi käsitellä systemaat-tisesti lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Ja tuoda mukaan päätöksentekoon.

Halmeen mukaan vähän puhutaan siitä,että oppilaat kokevat kiusaamista myös kou-lun opettajien ja muiden aikuisten taholta. Se saattaa olla silmätikuksi joutumista tai alentavaa käyttäytymistä.

– Riippumatta lapsen tai nuoren käyttäytymisestä, ulkonäöstä tai vaikka seksuaali-sesta suuntautumisesta jokaisella on oikeus turvalliseen lähiympäristöön ilman kiusaamista ja syrjinnän pelkoa. Niillä ei voi puolustella kiusaamista millään tavalla.

 

***

 

Kouluväkivallan tutkinna - ja tutkinnan tutkinnassa on riittänyt kummasteltavaa...

https://www.tiede.fi/keskustelu/35410/ketju/poliitikko_hoitaa_kauhajoen_ampumistutkinnan

Poliitikko hoitaa Kauhajoen ampumistutkinnan!

Poliitikko hoitaa Kauhajoen ampumistutkinnan !

 
 
Viestejä 45973

Arvaan loppupäätelmät jo nyt. Ne kuvastavat Saurin omaa aatemaailmaa.

Miksi Vanhanen asettaa tutkijan virkoihin poliitikkoja, kuten Oras "DJ Muna" Tynkkysen tai entisen puoluepampun Saurin ?

Seuraavaksi tuomarit poliittisten voimasuhteiden mukaan ?

Valtioneuvosto asettaa erillisen tutkintalautakunnan tutkimaan Kauhajoen am-pumatapausta. Tutkijalautakunnan puheenjohtajaksi on nimitetty Mielentervey-den keskusliiton puheenjohtaja ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Lautakunta tutkii mahdollisia puutteita viranomaisten ja muiden tapaukseen osallistuneiden toiminnassa ja tekee valtioneuvostolle suosituksia yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Lautakunta selvittää myös tiedotusvälineiden, internetin ja tietokonepelien vaikutusta tekoon. Ampujaan liittyviä yksityiskohtia lautakunta tutkii sen verran, että saadaan selville tietoja, joilla voidaan ehkäistä uusia vastaavanlaisia tekoja.

 

Lektu-Elli

Miksi Vanhanen asettaa tutkijan virkoihin poliitikkoja, kuten Oras "DJ Muna" Tynkkysen tai entisen puoluepampun Saurin ?


Ei ainakaan siksi, että voisi tulla puheeksikaan myös näiden tuputtaman vallit-sevan "evoluutiofeministisen" ideologian mahdollinen mielenterveydeltään horjuvia poikia VÄKIVALLANTEKOIHIN OHJAAVA luonne !

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200904279484115_uu.shtml

" Kauhajoen uhrin lapsi syyttää poliisia kuolemantuottamuksesta

Maanantai 27.4.2009 klo 11.10 (päivitetty klo 16.15)

Kauhajoen aseasian käsittely oikeudessa peruuntuu toistaiseksi lisätutkinnan vuoksi.

Kauhajoen kouluammuskelua koskevassa jutussa on tapahtunut yllätyskäänne. Yhden uhrin omaiset syyttävät aselupapäätöksen tehnyttä komisariota törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Maanantaina selvisi myös,että aseen Matti Saarelle jättäneen komisarion virkarikos-syytteen oikeuskäsittely peruuntuu toistaiseksi. Syynä on se, että asiassa tehdään lisätutkintaa.

Ammuskelussa kuolleen naisen lapsi ja leski käyttävät oikeudessa itsenäistä syyte-oikeutta. He vaativat Kauhajoen käräjäoikeuteen jätetyssä haastehakemuksessa komisariolle rangaistusta ja valtiolta korvauksia.

Omaisten avustajan,lakimies Lasse Vuolan mukaan päämiesten tarkoitus ei ole syyl- listää joukkomurhasta yksittäistä poliisia. Vuolan mielestä esiin on tullut kuitenkin sellaisia seikkoja, ettei kysymystä valtion korvausvastuusta voi ohittaa.

Vuolan edustaman jyväskyläläisen asianajotoimiston tutkimusten mukaan poliisille tuli Matti Saareen liittyvä yleisövihje jo kouluampumista edeltävällä viikolla. Vuolan mukaan ilmianto tehtiin internetin kautta Haapajärven kihlakunnan poliisilaitokselle.

- Kansa huusi poliisia apuun, mutta mitään ei tehty, Vuola sanoo.

Siitä, kulkeutuiko viesti koskaan aseluvan väliaikaista peruuttamista harkinneelle Kauhajoen poliisille, ei ole tietoa. Vuolan mielestä valtiolla on ainakin tuottamuksellinen korvausvastuu, jos poliisilta pyydetään apua eikä sitä saada.

Vuola uskoo, että asianomistajasyytteitä tulee vielä lisää. Lisäksi hän kummastelee sitä, ettei mahdollista kuolemantuottamusta huomioitu jo esitutkinnassa.

Syyttäjä odottaa lisätutkinnan tuloksia

Virallinen syyttäjä on vaatinut komisariolle sakkoja tuottamuksellisesta virvavelvolli-suuden rikkomisesta. Komisario näki Matti Saaren nettiin lataamat ampumisvideot. Hänen mielestään ne eivät kuitenkaan olleet riittävä syy ottaa asetta pois. Komisario on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Nyt Pirkanmaan johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen on määrännyt jutussa lisätutkintaa, jonka sisällöstä hän ei kerro tutkinnallista syistä. Omaisten syytevaatimukseen hän lupaa ottaa kantaa lisätutkinnan valmistuttua.

Lisätutkinta lykkää myös jutun oikeuskäsittelyä.Pääkäsittelyn piti olla toukokuun puo- livälissä, mutta Valtakunnansyyttäjänvirasto pyysi maanantaina sen peruuttamista.

Matti Saari ampui viime syksynä Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksessa itsensä lisäksi kymmenen ihmistä.

STT "

Sisäministeriö korvausvastuussa omaisille?

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/kauhajoen-uhrin-omaiset-syyttavat-poliisia-kuoleman-tuottamuksesta/141241#

Kauhajoen uhrin omaiset syyttävät poliisia kuoleman - tuottamuksesta

27.04. - 16:50 (Luotu: 11:21) - Kommentit: 5

Virkarikosjutun oikeuskäsittely lykkääntyy lisätutkinnan takia

Kauhajoen kouluammuskelua koskevassa jutussa on tapahtunut yllätyskäänne. Yhden uhrin omaiset syyttävät aselupapäätöksen tehnyttä komisariota törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Matti Saari ampui viime syksynä Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksessa itsensä lisäksi kymmenen ihmistä.

Maanantaina selvisi myös, että aseen Matti Saarelle jättäneen komisarion virkarikos-syytteen oikeuskäsittely peruuntuu toistaiseksi. Syynä on se, että asiassa tehdään lisätutkintaa.

Ammuskelussa kuolleen naisen lapsi ja leski käyttävät oikeudessa itsenäistä syyte-oikeutta. He vaativat Kauhajoen käräjäoikeuteen jätetyssä haastehakemuksessa komisariolle rangaistusta ja valtiolta korvauksia.

Omaisten avustajan,lakimies Lasse Vuolan mukaan päämiesten tarkoitus ei ole syyllistää joukkomurhasta yksittäistä poliisia. Vuolan mielestä esiin on tullut kuitenkin sellaisia seikkoja, ettei kysymystä valtion korvausvastuusta voi ohittaa.

Vuolan edustaman jyväskyläläisen asianajotoimiston tutkimusten mukaan poliisille tuli Matti Saareen liittyvä yleisövihje jo kouluampumista edeltävällä viikolla. Vuolan mukaan ilmianto tehtiin internetin kautta Haapajärven kihlakunnan poliisilaitokselle.

- Kansa huusi poliisia apuun, mutta mitään ei tehty, Vuola sanoo.

Siitä, kulkeutuiko viesti koskaan aseluvan väliaikaista peruuttamista harkinneelle Kauhajoen poliisille, ei ole tietoa. Vuolan mielestä valtiolla on ainakin tuottamuksellinen korvausvastuu, jos poliisilta pyydetään apua eikä sitä saada.

Vuola uskoo, että asianomistajasyytteitä tulee vielä lisää. Lisäksi hän kummastelee sitä, ettei mahdollista kuolemantuottamusta huomioitu jo esitutkinnassa.

Syyttäjä odottaa lisätutkinnan tuloksia

Virallinen syyttäjä on vaatinut komisariolle sakkoja tuottamuksellisesta virvavelvolli-suuden rikkomisesta. Komisario näki Matti Saaren nettiin lataamat ampumisvideot. Hänen mielestään ne eivät kuitenkaan olleet riittävä syy ottaa asetta pois. Komisario on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikokseen.

Nyt Pirkanmaan johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen on määrännyt jutussa lisätutkintaa, jonka sisällöstä hän ei kerro tutkinnallista syistä. Omaisten syytevaatimukseen hän lupaa ottaa kantaa lisätutkinnan valmistuttua.

Lisätutkinta lykkää myös jutun oikeuskäsittelyä.Pääkäsittelyn piti olla toukokuun puo- livälissä, mutta Valtakunnansyyttäjänvirasto pyysi maanantaina sen peruuttamista. "

"Viljasika" ON EROTETTAVA!

 

OT

Arkkis
Lektu-Elli

Miksi Vanhanen asettaa tutkijan virkoihin poliitikkoja, kuten Oras "DJ Muna" Tynkkysen tai entisen puoluepampun Saurin ?
Ei ainakaan siksi, että voisi tulla puheeksikaan myös näiden tuputtaman vallitse-van "evoluutiofeministisen" ideologian mahdollinen mielenterveydeltään horjuvia poikia VÄKIVALLANTEKOIHIN OHJAAVA luonne !

MITÄ???!!! VÄKIVALTAA, MITÄ MISSÄ ! ! ! SAATANAN FEMAKOT JA MUNATYNKKYSET!!!

Ja asiaan..
Politiikan puolelta kait haetaan poliisitoimen ulkopuolista tutkijaa, joka olis jäävi ja sikäli puolueeton? Puoluekanta ei ole merkittävä.. vai onko oikeistolaiset sitten nyt jotenkin ei evoluution kannattajia ja kieltäytyvät uskomasta että neurologialla ja pe- rinnöllisillä taipumuksilla, tahikka hormoneilla, yms. vois olla jokin osuus siihen että jäpijärjestään fyysistä väkivaltaa toteuttaa urospuoliset ja vieläpä nuoremmalla iällä?

Agressiivinen "luonteenlaatu", tai mikä siinä lie periytyykin, se voi periytyä jommalta-kummalta vanhemmalta tai jostakin isovanhempien taholta. Mallioppimisen kauttakin lapset saavat vaikutteita ongelmanratkaisumenetelmistä, kaikesta kotoonsa, jne.
 

Ei kai tuo ole aihe josta pitäis pitää suut supussa ja HUUTAA!!! täälläkään kuuppa punasena että femakot on puoskareita? Eihän kukaan ole väittänyt tässäkään tapauksessa julkisesti että syytä haettais erityisesti geeneistä?!

Koko juttu nousi esiin siksi että Matti Saaresta oli tehty ilmoitus poliisille. Oli vahvat oletukset siitä että hän on valmistautunut joukkomurhaan koululla mutta poliisisa ei reagoitu. Siks asia on nyt noussut uudelleen käsittelyyn ihan uuden tiedon pohjalta.

Arkkis vois nyt rauhoittua. Ei tarvitse pelätä avoimessa julkisessa käsittelyssä että maskuliinigeenejä summamutikassa syytettäis yhtikäs mistään väkivallan tuottamuk-sesta sinällään. Ei ole mitään "femakkojen" salaliittoa tämänkään takana ja Lektu-Ellillekin rauhoituksen sana.. ei ole Vihreidenkään sala liittoa ja minua rauhoittaa ettei ole kapitalistienkaan salajuonesta kyse.. (voihyväsylvi!)..

Tiivistetysti: Poliisi on jäävi hoitamaan itseensä kohdistuvia epäilyjä. Siinä jutun pointti.

 

Arkkikselle vielä että missään en ole nähnyt mitään geenitutkintaa tämänkään tapauksen tiimoilla.

Minä olen kyllä kiinnittänyt monen muun kanssa huomiota siihen, että tietyntyyppi-sesti oireilevat,erityisesti syrjäänvetäytyvät, arat, ujot, introvertit ovat usein koulukiu-sattuja ja voivat uhriutua ja sitten kenties mitta täyttyy ja hulluuden puuskassaan, psykoosissa vaikka tappavat tai murhaavat.

Mitä sitten. Ei o mikään salaisuus. Kyllä tuollainen käyttäytyminen on osattu ennekin nähdä.Ja ennekin on nähty miten toisentyyppiset,ulospäin suuntautuvat sosiaalisesti orientoituneet, reippaammat,rohkeimmat ja kenties röyhkeimmät ovat maailman sivu edustaneet niitä, jotka voi touhottaa suuna päänä ja olla joskus jopa niitä kiusaajia, jotka uhriuttaa muita.

Jotain uutta?
Kaikesta voidaan puhua, kaikella voidaan speguloida.
Rikostutkijat, kriminaalipsykologit tai neurologit virallisella taholla eivät kuitenkaan tee mitään hätiköityjä johtopäätöksiä. He eivät leimaa ketään millään "geenikartalla" hyviksiksi tai pahiksiksi.

Se on ihan sattuman kauppaa kummalle puolelle kukin ajautuu elämässään, rosvoksi vaiko poliisiksi.
Ei ole mitään sabloonia.
Se on sattumaa.

Voidaan spekuloida loputtomiin vaikka millä oletetuilla vaikuttimilla. Sosioekonomiset vaikuttimetkaan ei ole mikään automaatti niin että köyhien yksinäisten pennuista tulis jotenkin automaattisemmin niitä,joille ihmisarvo,tms.ei merkitse mitään.Ei vähävarai- suus ja yksinäisyys tee ihmisestä itsekästä paskiaista, joka sumeilematta on valmis murhaamaan.

Jokainen tapaus on tutkittava ihan omanaan. "
Jos niistä löytyy yhdistäviä tekijöitä, niiltä ei pidä sulkea silmiään.
Toistaiseksi on julkisuuteen noussut psyykelääkitys, ssri lääkkeet. Siitä on yritetty virallisella taholla vaieta. Kaikki sen kuitenkin voi tietää.

Hyvä että tutkiva taho on vaihtunut.
Voihan olla että poliisin ohjeistukseen on sisältynyt suosituksia/määräyksiä vaikka lääkehallinnon taholta?
Ehkä sosiaali- ja terveysministeriö haluaa vähätellä psyykelääkkeitten negatiivisia vaikutuksia kun niillä toisaalta saadaan pidettyä porukat työtehokkaampina, tjms.?

Pääasia että asioita tutkitaan ja puhutaan ja niin että mahdollisimman moni taho pääsee sanomaan sanottavansa.


Koruptiokaan ei ole poissuljettua. Mikään ei oo.

 

 
Lautakunta tutkii mahdollisia puutteita viranomaisten ja muiden tapaukseen osallistuneiden toiminnassa
Siis...tutkitaan asiaa jolla ei ollut mitään merkitystä asian kulkuun.

Kyseessä ei todellakaan ollut mikään viranomaisen virhe.
(PAITSI sen virkamiesääliön osalta joka ei lukenut varoituskirjettä sillä vakavuudella jolla asioihin pitäisi aina puuttua. Kyseinen virkamies pitäisi tuomita avunannosta rikokseen.. )

Tällaisilla näennäistärkeillä ja tekohuolestuneilla tutkimuksilla tehdään ainoastaan hallaa kaikille osapuolille. Mitään hyödyllistä tällä ei saavuteta.

Lautakunta selvittää myös tiedotusvälineiden, internetin ja tietokonepelien vaiku-tusta tekoon. Ampujaan liittyviä yksityiskohtia lautakunta tutkii sen verran, että saadaan selville tietoja, joilla voidaan ehkäistä uusia vastaavanlaisia tekoja.
Tämä lause osoittaa vielä selvemmin asian.
 
 

Tutkijoiden pitäis kollata netin keskustelusaittejakin ja tsekata minkä ikäiset ja sukupuoliset vastustaa tutkimista!

Nuoret miehet ja osa vanhemmistakin nousee takajaloilleen kun lähdetän tonkimaan asioiden taustoja. Viimeisiä viedään äijäkulttuurilta ja tuhotaan siis sitä osaa koko kulttuurista,mikä edustaa anarkisteja ja omankädenoikeutta.Villilänsi ei ookkaan pop!

Vaikka miesasialiike miten puhuis siitä että pojatonainapoikia ja pojat on aina raisuja, että niillä nyt vaan pitää olla ne omat jutut ja niitä ei saa kahlita, niitä ei saa holhota, nille ei saa laittaa suitsia suuhun ja niitten täytyy olla vapaita..niin haloo! Vapaita? Keiden..
Miesten taholta kuuluu aina omituista kumua vapaudesta, yksilönvapaudesta.. kenen? Miespuolisten..

Naiset ja vapaus. Ihmisoikeudet!
Näissä kouluampumistapauksissa on uhreina ollut myös naispuolisia ja vapautta ei ole yhdelläkään uhrilla llut mitenkään edes puolustaa itteensä kun yks hyökkää pahaa aavistamattomien kimppuun aseistettuna ja aloittaa raaán sekopäisen teurastuksensa.

Kuka tahansa joka ilmestyy ylimielisesti vastustamaan asioiden tutkimista joka osalta on sekopään puolella!

Mä oon niitten uhrien puolella!
Olkoon sen sekopää raakalaisen motiivit sitten ihan mitä vaan niin se siinä kohtaa on syyllinen kun alkaa hillua.
Netin keskustelusaitilla ei onneks ole tuomiovaltaa.
Jos olis niin täällä olis kohta kaikki päästä varpaisiin aseistettuja ainakin tämän saitin anarkistikahjojen mielen mukaan.

Kun just on ilmi tullut että Saaresta oli hyvissä ajoin etukäteen kerrottu viranomaisille, eikä se vaikuttanut mitenkään asiaan, se on tutkittava perinjuurin.

Taustalta voi löytyä tuttavuussuhteta.
Poliisipäällikkö voi olla sekopäämurhaajan iskän kalakaveri, tjms. Voi löytyä vaikka mitä jääviyksiä ja sitäkautta yhteisön taholta osanottoa tapahtumien kulkuun tai mitä vaan.

Mikään ei nyt sais pysäyttää jutun perusteellista tutkintaa.
Helvetin hyvä ettei tätäkin päästy hautaamaan vaivihkaa ja hissunkissun!

 

 

Äijäkulttuurisille maskuliinihegemonisteille varmaan rankkaa kun asioita lähdetään-kin penkomaan perinjuurin. Etenkin kun kyseessä on pyhä, ylväs fyysinen väkivalta, aseet ja hyvävelikerhot, pokien saunaillat ja valkoisten heteromiesten hirvipeijaiset miehekkäästi..

Rupeeko puntit tutiseen kun helmat kahisee?

Koko maskuliininen kulttuuri herra jumalaa ja taivaita myöten syynissä ja ehkä muutoksessa? Ihan kiva.

Tätärataa Suomesta voi tulla mailman mallimaa missä voidaan näyttää mallia myös Islamistisen maailman äärifundiksille että naisia ei kannata survoa hellan ja nyrkin väliin. Kun on sukupuolten välinen tasa-arvo ja naiset kaikenmaailmanhomojen kanssa pääsee vaikuttamaan asioihin niin maailma pelastuu!!!

Ase- ja sotateollisuus kuin liskoaivokulttuuri on vaarassa mutta mitä sit?

 

 

Jos poliisi olisi ottanut Saarelta pyssyn pois, niin siitäkös se vasta olisi kiukustunut.

Hän olisi saattanut lainata kaivinkoneen,ja jyrätä puoli kaupunkia. Ihmisineen. Teräs- levyt ikkunoihin, niin miten sellaisenkin pysäytät ? Et mitenkään, ennen kuin diesel loppuu.

Tulen nostamaan syytteen niitä vastaan, jotka syyllistävät poliisia. Kyllä ne ammatti-miehinä tuntevat ihmistyypin. Joillekin on vaan parempi jättää se pienoispistooli vs. tapaus Myyrmannin ostoskeskus.

Jos ihminen ei ole tehnyt rikosta,niin siltä ei pidä ottaa asetta pois. Jos hän suunnit-telee sellaista, niin teko saattaa provosoida sen vielä pahempaan tekoon. Katsokaa esim maita, missä nettikirjoittelu on kielletty. Siellä jyllää sodan kaltainen terrori. No, sellainen olotila lienee Saurin tavoite. Esim Pekka Haavisto tuntuu viihtyvän Somaliassa. Armeijaa käymättömät saa jotain kiksejä aseiden jyrinästä.

 

Miespuolisilla sivareilla jää takaraivoon ajatus, että "olenko sittenkään mies".

Siksi heistä tulee asehulluja tai homoja. Sauri psykologina varmaankin tietää tämän, ja tyrkyttäytyi tutkimaan asehullun tapausta.

Saurin sarjakuvat ovat muuten uskomattoman surkeita.

Sauri on naimisissa vihreiden poliitikon -Pirjon- kanssa, jonka edellinen mies tuomittiin neljästä huumausainerikoksesta.

 

Tulemmeko näkemään tämmöisen raportin:

"Työryhmä toteaa, että jos Matti Saari olisi aloittanut aseharrastuksen sijasta pössyttelyn, niin tragedia olisi jäänyt tapahtumatta".

 

Lektu-Elli
Tulemmeko näkemään tämmöisen raportin:

"Työryhmä toteaa, että jos Matti Saari olisi aloittanut aseharrastuksen sijasta pössyttelyn, niin tragedia olisi jäänyt tapahtumatta".

Mistä tiedät ettei Saari pössytellyt ? Hänhän olisi voinut olla hamppufoorumin ylläpitotiimissä ? Timo Haaran kanssa.

 

Kyllä menee taas Lektu-Ellillä niin lujaa että oikein puoli kaupunkia kaivinkoneellakin olis voitu jyrätä.. *ziisus*!

Ja että homot, joilta on miehuus hukassa on murhaajia.. Että mitä?

 

Pönni
Äijäkulttuurisille maskuliinihegemonisteille varmaan rankkaa kun asioita lähde-täänkin penkomaan perinjuurin. Etenkin kun kyseessä on pyhä, ylväs fyysinen väkivalta, aseet ja hyvävelikerhot, pokien saunaillat ja valkoisten heteromiesten hirvipeijaiset miehekkäästi..

Rupeeko puntit tutiseen kun helmat kahisee?

Koko maskuliininen kulttuuri herra jumalaa ja taivaita myöten syynissä ja ehkä muutoksessa? Ihan kiva.

Tätärataa Suomesta voi tulla mailman mallimaa missä voidaan näyttää mallia myös Islamistisen maailman äärifundiksille että naisia ei kannata survoa hellan ja nyrkin väliin. Kun on sukupuolten välinen tasa-arvo ja naiset kaikenmaailman homojen kanssa pääsee vaikuttamaan asioihin niin maailma pelastuu!!!

Ase- ja sotateollisuus kuin liskoaivokulttuuri on vaarassa mutta mitä sit?

http://www.iltalehti.fi/kauhajoentragedia/

Nelosen uutiset:

Saari ja Auvinen suunnittelivat kouluammuskelut yhdessä

24.9.2008 21:54

Ampujat kannustivat toisiaan, kertoo nimetön lähde Nelosen uutisille.

Ampujan entinen tyttöystävän vanha luokkakaveri kertoo Nelosen haastattelussa, että Matti Saari ja Pekka-Eric Auvinen suunnittelivat kouluammuskelua yhdessä. Lähteen mukaan Saari ja Auvinen lähettivät keskenään viestejä, jotka ovat yhä tallessa entisellä tyttöystävällä.

- Jos toinen ei onnistu, toinen jatkaa. Jos en mä onnistu, sä onnistut varmasti, nuori nainen kuvaa viestien sisältöä Neloselle.

Naisen mukaan hänen ystävänsä ja Saari erosivat Jokelan kouluammuskelun jälkeen. He seurustelivat noin kymmenen kuukautta.

- Tämä tyttö on nähnyt kaikki viestit, jotka nämä henkilöt ovat vaihtaneet keskenään. Jokelan tapaus johti seurustelun päättymiseen, hän kertoo.

Nainen tapasi Saaren useita kertoja. He juhlivat yhdessä ja tulivat hyvin toimeen, kunnes ampuja sai tietää naisen olevan ulkomaalaistaustainen.

- Sitten hän ei halunnutkaan, että olen porukassa mukana.

- Hän ei uhkaillut väkivallalla, mutta muutaman kerran pelästyin, kun se heilutteli nyrkkiä. Se suuttui helposti aina, kun sanoin jotain, lähde kertoo Nelosen haastattelussa. "

ILTALEHTI listaa poliisin 10 (toistaiseksi ilmenneistä pahinta) virhettä:

1. Saaren kaveri kotikulmilta varoitti poliisia tämän suunnitelevan kouluammuskelua. Viestiä ei noteerattu.

2. Poliisilla oli esto YouTubeen ja irc-galleriaan.

Miksi? Mitä järkeä? (Epäileekö Viljasika, että poliisisedät flirttaavat netissä pikkutyttöjen kanssa työaikana?)

3. Poliisia oli varoitettu saaren aseesta jo aikaisemmin, ennen luvanhakuja. Kehottiko poliisi vain hakemaan lupaa?

4. poliisit viettivät viikonloppuna yhden kollegan häitä, joissa oli puhetta myös Saqaren pyssystä. Yksi poliisi lupasi suununtaina hakea aseen pois, muut topuuttelivat.

5. Koulun pihalle oli tuotu perjantaina hautakynttilä, josta "pilasta" epäiltiin Saarta.

6. Koulun opettajan postilaatikko oli panostettu ja yritetty räjäyttää (ansa?). Tunari asialla, ei ammattilainen eikä "ammattilainen".

7. Poliisi oli kiinnittänyt huomiota Saaren "kummalliseen hihittelyyn" aseeseensa liittyen. (Menisi farssin muuten puolelle...)

8. Seinäjoen apulaispoliisipäällikkö Nyrhinen oli päättänyt em.tietojen perusteella, että ase on heti haettava Saarelta. Johto ei antanut lupaa mennä Saaren asuntoon, jotta tämä "ei epäile penkomista".Poliisi(johto) siis PELKÄSI SAARTA. Apulaispoliisi- päällikö oli päättänyt, että Saarta odotetaan, mutta häissä ollut poliisipäällikkö päätti toisin, "hoitaa itse asian maanantaina virka-ajalla".

9. Komisario haastatelikin Saarta, ja katsoi, ettei tältä ole syytä ottaa asetta pois. Omaisten mukaan komisario ei ollut kysynyt Saarelta mitään tämän ampumiskirjoituksista ircissä.

10. Toinen poliisi oli vielä haastettlun jälkeen osoittanut komisariolle saaren olleen Columbinen koulusurmaa pohtivassa rc-yhteisössä. Ei vaikutusta.

Poliisi on pelannut kuin pullopersesika sen jälkeen kun ideologista väkivaltaa lietsova Halonperkele nimitti "Viljasian".

Näin ei voi jatkua!

 

Viljanenhan se syypää onkin junttikytän ammattitaidottomuuteen. Suomen poliisi on vaan niin huono, ja niillä on paska asenne melkein kaikilla, joku ihme ammattitauti.
Olen melko varma että prosenttijengeillä on joku diili poliisin kanssa, ei poliisi voi muuten olla NOIN MUNATON.

Onhan se niinkin että jos huumekauppakin loppuisi suomessa, niin poliisi jäisi työttö-mäksi, joten ei poliisilla ole mitään syytä toivoa huumekaupan loppumista. Huume-kauppa on poliisin lypsylehmä jolla saadaan aina puristettua lisää yhteiskunnan rahoja pois esimerkiksi köyhiltä.

Ja jos pidätyspisteet jäävät vaillinaisiksi, niin haetaan joku viaton hippi sitten jolla kasvaa hupiheinä kaapissa. Yhtesikuntamme pilaantunein ja korruptoituntein osa on ilman muuta ja auttamatta POLIISI. Johtihan rikollinen poliisia vuosien ajan, veropetostelija Salminen, roisto.

 

Pönni
OT

Joka päivä täällä niputetaan jokin ammattiryhmä tai jokin muu ryhmä syylliseksi kaikkeen..
Länsimainen oikeuskäytäntö tutkii tapauksen kerrallaan eikä täällä hutkita tutkimatta.

Aijaa, nyt ollaan kuitenkin foorumilla jossa yleistäminen on kansallisurheilua,joten ei- köhän ole välillä syytä antaa kyyläpeeloillekin luudalla persiille kun ovat niin surkeita. Ammattisi taisi nyt kyllä vahigossa paljastua, vai mitä pönde ?

Menkää vatipääskuodet vaikka laskemaan kalapuikkoja maalaiskouluun.

 

Ihme pönnäystä.

Kirjoitin just eilen että Soininvaara on tilastotieteilijänä pätevä ja että "Sauri psykologina varmaankin tietää tämän".

Lisäksi sanoin poliisikuntaa ammattitaitoiseksi.

Ainoa mitä olen saattanut haukkua on se, että nämä psykologit ja tilastotieteilijät lähtee alalle, mistä ei tiedä paskaakaan. Esim Sauri johtaa nykyisessä päätyössään Helsingin rakennusurakoita. Ja sivubisneksenä ampumisen tutkintaa.

Soininvaara taas rummuttaa huumeiden puolesta. Millä pätevyydellä ?

 

 

Minua kyllä ihmetettyy, miksi tutkintalautakuntaan laitetaan tunnettu poliitikko.

Tutkinta keskittyy toimeenpanovallan toimien lisäksi myös säädäntävallan toimien tutkimiseen, joten en ymmärrä miten säädäntävaltaan kuuluva henkilö otetaan puheenjohtajaksi.

Periaatteessa puheenjohtaja ei saisi ottaa tällaisessa tutkimuksessa missään vaiheessa kantaa tuolloin lainsäädännön epäkohtia koskeviin asioihin, koska hän on jäävi.

Miksei tuohon laitettu puheenjohtajaksi tuomiovallan edustajaa, kuten jotain tunnettua tuomaria tai lakitieteilijää?

Tuollaisen tutkinnan tarkoituksena tuntuu siis olevan kaiken syyn vierittäminen polii-sin niskaan, vaikka vika on loppujen lopuksi lainsäätäjissä, jotka eivät ole osanneet tehdä mitään tähän ja vastaaviin tapauksiin johtaneille syille, vaikka niitä onkin osoiteltu jo useita vuosia.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pitää saada uusia keinoja ja lisää resursseja.

Edit:

Jos ei löydy resursseja, sitten nostetaan veroja sekä kohdennetaan erilaisista haittaveroista tulevat varat ko. asiaan.

 

Anteeksi nyt mutta eikö kuitenkin ollut niin että Saari oli se tekijä eikä ne poliisit? Poliisit ei ymmärtääkseni myöskään ole yllyttäneet Saarta murhaamaan ketään???

Kohta täälläkin aletaan syyttää feministejä tai islamisteja siitä että poliisi ei hoida työtään ja politikot on kaikki munattomia vätyksiä..
Asiasta kukkapurkkiin sano..
Ja sitten päästääkin taas siihen että lopullinen syyllinenhän on Pönni!
Trollaamalla alkanut ketju ei voi olla asiallinen.. Hohhoijaa.
Mun pitäis hankkia se elämä...

Hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikkapa aseluvan muuttaminen maksulliseksi vuosit-tain ja hinta määräytyisi edellisvuoden pienaseista johtuvien kuolemien ja vammojen hoitamisen kustannusten mukaan.

 

Pönni se kovasti tahtoisi sopia kaikkien kanssa ettei poliisia saa kritisoida.

 

https://www.tiede.fi/keskustelu/35410/ketju/poliitikko_hoitaa_kauhajoen_ampumistutkinnan?page=1

 

HaukiOlli
Pönni se kovasti tahtoisi sopia kaikkien kanssa ettei poliisia saa kritisoida.
Toivottavasti et siellä siviilissäs joka kärpästä ammu tykillä..

Mä oon seurannut pitkään miten muslimeja haukutaan ja islamisteja haukutaan eri-toten siitä ettei heillä ole järjestäytynyttä oikuetta, että heidän kulttuurinsa on huono kun lukevat lakia Koraanistaan ja mm. naisia vainotaan pelkästään sukupuolen mukaan.

Miten on asiat täällä länsimaissa ja etenkin ruohonjuuritasolla, suomessakin? Missä on se kuuluisa the Kyllä Kansa joka Tietää?

Se kansa olis ilman politikkoja, demokraattisesti valittua monikulttuurista politiikkaa, oikeuslaitosta ja poliisia, kaikkea muuta repimässä milloin keneltäkin silmät päästä, kivittämässä ja vaikka mitä jos ei "isoveli" jossakin aina valvois.
Etupäässä urospuoliset ja etenkin nuoremmat.
Ja ihan mikä vaan kelpaa räävittäväks. Kaikki vuorollaan ja perään naurua.

On tainnu simapullot jo aukeilla ja meno se vaan yltyy...

 

HaukiOlli
Viljanenhan se syypää onkin junttikytän ammattitaidottomuuteen.

Ja stadikytän samaten, tämä kyttäillessä ettei kukaan (varsinkaan mies!) missään tapauksessa vain maksa seksistä!

 

Mistä se kertoo että Suomen islamilaisen puolueen johtaja on entinen KGB:n agentti ?

Puolueen johtaja on yleensä valioyksilö. Onko nyt ? Ehkä on, ehkä ei.

Tämä ei ole mielipide, vaan hän tunnusti sen telkkarissa itse.

Viimeksi kun näin Tammen telkkarissa, niin hän ylisti sitä, että puolet Venäjän varus-miehistä on nykyään muslimeja. Kolmen päivän päästä Suomi päätti tilata NASAMS II torjuntaohjukset Sentinel-tutkalla.

 

McRoot
Minua kyllä ihmetettyy, miksi tutkintalautakuntaan laitetaan tunnettu poliitikko.

Tutkinta keskittyy toimeenpanovallan toimien lisäksi myös säädäntävallan toimien tutkimiseen, joten en ymmärrä miten säädäntävaltaan kuuluva henkilö otetaan puheenjohtajaksi.

Periaatteessa puheenjohtaja ei saisi ottaa tällaisessa tutkimuksessa missään vaiheessa kantaa tuolloin lainsäädännön epäkohtia koskeviin asioihin, koska hän on jäävi.

Miksei tuohon laitettu puheenjohtajaksi tuomiovallan edustajaa, kuten jotain tunnettua tuomaria tai lakitieteilijää?

Tuollaisen tutkinnan tarkoituksena tuntuu siis olevan kaiken syyn vierittäminen poliisin niskaan, vaikka vika on loppujen lopuksi lainsäätäjissä, jotka eivät ole osanneet tehdä mitään tähän ja vastaaviin tapauksiin johtaneille syille, vaikka niitä onkin osoiteltu jo useita vuosia.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pitää saada uusia keinoja ja lisää resursseja.

Edit:

Jos ei löydy resursseja, sitten nostetaan veroja sekä kohdennetaan erilaisista haittaveroista tulevat varat ko. asiaan.

Hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikkapa aseluvan muuttaminen maksulliseksi vuosittain ja hinta määräytyisi edellisvuoden pienaseista johtuvien kuolemien ja vammojen hoitamisen kustannusten mukaan.

Sauri on valittu siihen siksi, että mm. hän ja Halonen ja Viljasika aikovat järjestää rahakkaat "kouluammuskelukurssit" Helsingissä kaikkien EU-maiden viranomaisille, ja lyödä rahoiksi,kun ensin ovat "palokunnan sytytysosastona" parhaansa mukaan provosoineet mielenterveydeltään horjuvat koulupojat väkivaltaisiksi. (Helsinki voi näin ollen myös "profiloitua EU:n kouluammuskelupääkaupunkina", vaikka siellä pai-kan päällä ei vielä olekaan paukuteltu, mitä nyt yksi nainen, varmaan "mies naisen ruumissa", ampumaradalla muutaman miehen...

 

Lektu-Elli
Montako terrori-iskua Suomessa on tapahtunut Halosen aikana?

Jokainen.

Kouluammuskeulut ovat terrori-iskuja kaikkein vaikeimmin torjuttavasta päästä.

Ja haistapaskantiede ON MYÖS TERRORISMIA, valtiollista terrorismia!

Yksi terrorismin laji aiheuttaa toista.

 

Lektu-Elli
Mistä se kertoo että Suomen islamilaisen puolueen johtaja on entinen KGB:n agentti ?
Mitä se kertoo ?
Tämä olisi nyt syytä selvittää kaikille epätietoisille.

Erityisesti kiinnostaa se että miten se liittyy Kauhajokeen ja kyylien tyrimisiin ?

Puhutaan mieluummin kyylien tyrinästä. Se on tässä maassa ihan todellinen ja ISO ongelma. Poliisiahan johti vuosia TALOUSRIKOLLINEN. Herää kysymys ovatko kansamme muutkin johtajat samanlaisia roistoja ?

Jos näin on, niin ainakin minä toivon että veli venäläinen tulee ja vapauttaa meidät.

 

Lektu-Elli
Montako terrori-iskua Suomessa on tapahtunut Halosen aikana?

Jokainen.

Olisikohan kolme, vai oliko se yhden naisen Helsigissä ampumaradalla suorittama jo aikaisemmin?

 

 

 
 
Arkkis
Lektu-Elli
Montako terrori-iskua Suomessa on tapahtunut Halosen aikana?

Jokainen.

Kouluammuskeulut ovat terrori-iskuja kaikkein vaikeimmin torjuttavasta päästä.

Ja haistapaskantiede ON MYÖS TERRORISMIA, valtiollista terrorismia!

Yksi terrorismin laji aiheuttaa toista.

Mulle on arkkis jäänyt täysin epäselväksi mitä tarkoitat tuolla haistapaskantieteellä?
Aika epäselväksi jäänyt moni muukin sanomasi.

Mä oon itte sitä mieltä että jos ei olis tehokkaita ampuma-aseita niin ei olis niillä sur-mattuja ihmisäkään.Jos olis vaan puukko varustuksena niin sen sais riehujalta paljon helpommin pois eikä riehuja ehtis eikä kykenis teurastaa montaa ihmistä kun hänet olis saatu vangittua.

Halosen presidenttikausiko korreloi tuliaseiden lisääntymiseen?
Että jos olis valittu Halosen tilalle esmes arkkis niin koulusurmat olis jääneet tapahtumatta ja tietenkin myös niiden esikuvat USA:ssa..
Vai..

Onko kaikkien ketjujen ideana toimia arkkiksen Halosvihan vuodatuspaikkoina?

 

 

Pönni
Arkkis
Lektu-Elli
Montako terrori-iskua Suomessa on tapahtunut Halosen aikana?

Jokainen.

Kouluammuskeulut ovat terrori-iskuja kaikkein vaikeimmin torjuttavasta päästä.

Ja haistapaskantiede ON MYÖS TERRORISMIA, valtiollista terrorismia!

Yksi terrorismin laji aiheuttaa toista.

Mulle on arkkis jäänyt täysin epäselväksi mitä tarkoitat tuolla haistapaskantieteellä?

OK. Pannaan tältä kertaukseksi oikein sellaisen bravuuri:

http://www.euvkr.com/5-2004.html

" Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä?

Kansan Äänen lukijat ovat niin lehdessään kuin monet myös kommunististen ja de-mokraattisten järjestöjen opintopiireissä ja usein neuvostoliittolaisen tieteellisen kir-jallisuuden kautta perehtyneet tieteellisen ja epätieteellisen ihmiskuvan kysymyksiin, ne ovat keskeisiä kysymyksiä paitsi psykologiassa ja psykiatriassa myös filosofiassa sekä marxilais-leniniläisessä tieteellisessä maailmankatsomuksessa,dialektisessa ja historiallisessa materialismissa (ja muissakin mahdollisissa tieteellisissä maailman- katsomuksissa). Me muistamme Ivan Petrovitsh Pavlovin, suurimpiin kuuluvan no-belistin uraa uurtaneen työn ehdollisten ja ehdottomien refleksien järjestelmien löytä-jänä,joista ensin mainittu on myös kaiken tietoisen psyykkisen toimintamme perusta, ja jonka koneisto on aivokuori. Samoin muistamme tieteellisen marxilaisen psykolo-gian perustajan Lev Semjonovitsh Vygotskin kielellisen ajatteluteorian, jota erinäiset sosiobiologiset ja "evoluutiopsykologiset" teoriat ovat yrittäneet kumota tai vaientaa, vetäen kerta toisensa jälkeen "vesiperän" tieteellisen näytön suhteen, raivoisasta yrityksestä huolimatta.

http://www.marxists.org/archive/vygotsky/
http://psychclassics.yorku.ca/Pavlov/

Nämä asiat ovat ainakin tähän asti kuuluneet myös lukioiden psykologian kursseihin sekä yliopistojen psykologian, kasvatustieteen, psykiatrian, kielitieteen jne. approba-tur-kursseihin, ja opettajien ja lastentarhanopettajien akateemiseen koulutukseen.

On kuitenkin yhä "ammattilaisiakin", jotka eivät näistä tieteellisen ihmiskuvan perus-teista ole ikinä mitään kuulleetkaan, ja heitä on mitä yllättävimmillä paikoilla meidän tieteellisessä elämässäkin.

"Sosiobiologia" ja "evoluutiopsykologia",joita ainakin jälkimmäinen totaalisesti kieltää koko ehdollisten refleksien järjestelmän olemassaolon,ovat hieman yllättäen lähtöi-sin EU:sta,eivätkä Yhdysvalloista.Oheisissa "Euroopan Aivot ja käyttäytyminen"-seu- ran säännöissä vuodelta 1968, siis noin 10 vuotta ennen Edward O. Wilsonin "So-siobiologia"-teosta ja 20 vuotta ennen John Toobyn ja Leda Cosmidesin "Evolutiona-ry Psychology Primeria", jota teokset määrittelevät nuo "tieteenalat", esitetään yhdis-tyksen tarkoituksen muodossa poliittinen ohjelma sellaisen tieteenalan luomiseksi, joka "selittää käyttäytymistä aivomekanismeilla", toisin sanoen geeneillä.

http://www.ebbs-science.org/RULES.htm

" The object of the Society shall be the furtherance of scientific enquiry within the field of the interrelationships of brain mechanisms and behaviour…"

Tottahan tuotakin asiaa tutkia on saanut, ei sitä poliittisesti pidä kieltää, mutta sellai-sella tutkimuksella, jossa totaalisesti sivuutetaan kaikki aikaisempi tieto hermoston ja psyyken suhteista edes yrittämättä näitä aikaisempia tuloksia kritisoida ja kumota, mutta sitäkin kauheammalla apinan raivolla vain jyrätä niitä esimerkiksi ulos kouluista yliopistoita ja tiedotusvälineistä, ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa.

Tuon yhdistyksen kantavia voimia on muuan italialainen Giacomo Rizzolatti, "peilisoluteorian" "keksijä" apinoilla

Yksi nykyinen virallinen Suomen tieteen huippuyksikkökin tutkii tieteellistä ihmiskuvaa

Teknillisen korkeakoulun Kylmälaboratorion Aivotutkimusyksikkö on valittu maamme tieteen tämänkertaisten ns. huippuyksiköiden joukkoon.

http://neuro.hut.fi/

Yksikköä johtaa lääketieteen ja filosofian tohtori Riitta Hari, joka on viime aikoina ke-hitellyt (ehdollistumisteorian valossa älyttömän) Rizzolattin peilisoluteorian pohjalta uudenlaista erityistä "ihmisen peilisoluteoriaa", jonka tarkoitus on heijastaa ihmisen psyykkisen toiminnan ja erityisesti sosiaalisen käyttäytymisen ja kommunikaation "aivoperustaa" (brain mechanism"). Aiheesta on jo ilmestynyt myös yksi väitöskirja, jonka aiheena on, saattaisivatko "peilisolujärjestelmän viat" olla autismiksi kutsutun psykiatrisen oireyhtymän syynä. Tuollaisesta syystä (kaikeksi onneksi…) ei sentään vielä saatu ainakaan "varmaa näyttöä"…

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/la ... rtical.pdf

Tämän väitöskirjan lähdeluettelossa viitataan tunnettuihin sosiobiologisti- ja "evoluu-tiopsykologi"-huuhareihin ja -huijareihin Antonio Damasioon, John Toobyyn ja Leda Cosmidesiin, joista ainakin kaksi jälkimäistä on ehdollistumisjärjestelmän olemassaolon ehdottomia kieltäjiä, ja puhtaasti ideologisin, ei esimerkiksi kokeellisin perustein.

Kylmälaboratoriossa ovat maailman parhaisiin kuuluvat magnetismiin perustuvat ai-vokuvantamislaitteet, joilla voidaan mitata hyvin tarkasti aivokudoksen joidenkin pro-sessien aktiivisuutta erilaisia psyykkisiä toimintoja suoritettaessa, minkä on katsottu heijastavan kyseisen aivoalueen merkitystä ko. tehtäviä suoritettaessa.

Kylmälaboratorio hienoine professori Olli Lounasmaan ja kumppaneiden kehittämi-ne kuvantamislaitteistoineen onkin mitä tervetullein tutkimusyksikkö noita kysymyk-siä erityisesti kokeellisesti testaamaan.Olli Lounasmaa ei ollut mikään "eurotieteilijä", hän oli ainoa näkyvä tieteellisen elämän huippunimi, joka avoimesti vastusti Suomen osallistumista EU:n CERN:in hiukkaslaboratorion ns. Higgsin bosonia metsästä-vään tutkimusohjelmaan, julkisuudessa taloudellisin perustein, vaikka muitakin perusteita olisi ollut…Noh, Kansan ääni lukijoineen myös tuota "rintamaa"…

Riitta Hari kehitti peilisoluteoriaansa paitsi Kylmälaboratoriossa, myös Helsingin yli-opiston surullisenkuuluisassa Tutkijakollegiumissa, sen silloisen johtajan, nykyisen Suomen Akatemian puheenjohtajan Raimo Väyrysen alaisuudessa.

Johtaja Harin peilisoluteoria herättää kysymyksiä

Oheiset kommenttini tohtori Harin peilisoluteoriaan olen tehnyt hänen omaan (?) referaattiinsa Suomen Luonnonfilosofisessa seurassa pitämästään esitelmästä.

http://www.minedu.fi/tieteellisetseurat/lfs/2-03.htm

Hari: "Peilisolut, joista on myös käytetty nimitystä peilineuronit (engl. mirror neurons), löydettiin yllättäen v. 1992 apinoiden aivotoimintaan liittyvien tutkimusten yhteydessä professori Giacomo Rizzolattin laboratoriossa Parman yliopistossa. Havaittiin, että tietyt aivojen solut, jotka aktivoituivat määrätyn käden liikkeen aikana aktivoituivat myös pelkästään saman liikkeen näkemisestä. "

RK: Ehdollistumisteorian valossa pitääkin tapahtua juuri noin,eikä siihen tarvita aina- kaan mitään geenispesialisoituneita "peilisoluja",ne ovat aivan turha ja vahingollinen älytön lisäoletus, ainakin pelkästään tuon informaation varassa.

Ehdollistunut psyykkinen mallihan juuri määritelmällisesti toistaa jotakin toimintamal-lia, joka on aikaisemmin osoittautunut "palkitsevaksi", ja se toimii sitten mukana vas-taisessa riittävän samansisältöisessä toiminnassa,niin havainto- kuin reagointitoimin- nassakin. Mekanismina ovat tuon toiminnan neurofysiologiset "jäljet" hermostossa, missä olomuodossa ne sitten ovatkin,siitä ei taida olla vielä ihan täyttä varmuutta. Jäljet "vahvistuvat" tai "heikentyvät" sen mukaan miten niitä tarvitaan toiminnassa, ja miten "palkitsevia" ne toiminnat ovat.Tämä on ehdollistumisteorian alkeisperusasiaa, suorastaan peruskoulukurssia.

Se on sinänsä saavutus, että tämä ehdollistumisteorian ennustama ominaisuus on saatu myös aivofysiologisesti näkösälle.

Hari: " Peilisolujen löytymistä on kuvattu yhdeksi merkittävimmistä uusista havainnoista neurofysiologian alueella. "

RK: Kuka on mitäkin kuvannut…

Tämä on ratkaiseva "johtopäätös", joka osoittaa, että koko ehdollistumisteoriasta ei ole joko ikinä kuultukaan mitään, tai sillä on jostakin muusta syystä pyyhitty pöytää. Veikkaisin tuota jälkimmäistä, ja syitä voi vain arvailla…

Hari " Me jäljittelemme koko elämämme ajan toistemme toimintoja pääosin tietämättämme ja alitajuisesti. "

RK: Taas tuli ehdollistumis-, ja myös ns. leimautumisteorian (Konrad Lorentz) perusaksioomia, ns. matkiminen ja mallioppiminen, joka yleensä esiintyy pennuilla, mutta joillakin lajeilla kuten simpansseilla ja delfiineillä säilyy koko iän. Tällä ei tarvit-se olla kerrassaan mitään tekemistä minkään geenispesialisoituneiden "peilisolujen" kanssa, se on tässä yhteydessä turha ja vahingollinen lisäoletus.

Sitä paitsi se tiedetään aivan yleisesti,että aivokuoren solut ja niiden yhteydet EIVÄT OLE muodostumisprosessissaan spesialisoituneita,vaan ne yhteydet jäävät,joita tar- vitaan, ja muut kuihtuvat. (Tämä on leimautumisen eikä ehdollistumisen [yksi] meka-nismi, sillä ehdollistunut informaatio pitää määritelmällisesti periaatteessa, joskin harvemmin käytännössä, olla ehdollistettavissa myös pois).

Hari: " Luemme myös jatkuvasti toisten ihmisten aikomuksia heidän toimintansa perusteella. Viimeaikaiset havainnot tukevat käsitystä, että tämä toisten ajatusten automaattinen lukeminen liittyy aivojen peilisolujen toimintaan. "

RK: Emme LUE,vaan ARVAILEMME.Kun me tulkitsemme toisten aikomuksia heidän käyttäytymisensä perusteella,niin me emme lue HEIDÄN ehdollistumiaan, niitä, jotka todella ovat tuon käyttäytymisen pohjana,vaan me luemme OMIA ehdollistumiamme, jotka OLISIVAT käyttäytymisemme pohjana, jos ME TEKISIMME, kuten havainnoitu henkilö tekee! (Näin muuten tulkitsee myös Sari Avikainen Harin syksyllä 2003 tarkastamassa väitöskirjassaan.)

Tämän asian ymmärtämättömyys tekee henkilöstä helposti varsinkin vähänkin kulttuurisesti oudommassa ympäristössä sosiaalisen invalidin.

Toisten AJATUKSIA ei pystytä automaattisesti "lukemaan" - eikä kirjoittamaan! Joita- kin emootioita ja vastaavia pystytään tulkitsemaan,mutta ihmisten ajatuksista me tie-dämme vain sen,mitä he niistä suvaitsevat ilmaista.Ja sittenkin he voivat valehdella-kin. Ajatustensa tietoisen ilmaisun mahdolliset keinot sitten kyllä ovat lähes rajattomat.

Koko päinvastainen illuusio perustuu siihen, että henkilöillä on yhteistä kulttuuri- ja kokemustaustaa, tavallisesti yllin kyllin.

Hari: " Peilisolujärjestelmä (MNS) aktivoituu sekä liikettä suoritettaessa että sitä havainnoitaessa ja se voisi sen tähden osallistua merkittävällä tavalla muiden yksilöiden toiminnan ymmärtämiseen. Siten MNS voi toimia linkkinä lähettäjän ja vastaanottajan välillä liikkeisiin perustuvassa viestinnässä. "

RK: Ehdollistumisteorian mukaan tuo vanha kokemus TOIMII MUKANA HAVAIN-NOSSA, se "havainto" on pelkää "aistimuskimppu" ilman kokijan aikaisempaa koke-musta, ja tuskin havaitsija ymmärtää havainnoitavan sellaisia liikkeitä, joita itse ei ikinä ole tarkoitushakuisesti tehnyt. Sanoisin suorastaan, että ne joko ymmärretään väärin tai jäävät kokonaan ymmärtämättä.

Harin kokeet eivät kumoa Vygotskin ajatteluteoriaa, vaan päinvastoin vahvistavat sen jälleen kerran oikeaksi

Hari: " TKK:ssa tehdyissä magnetoenkefalografia (MEG) mittauksissa on osoitettu, että ihmisen aivoissa on useita aivoalueita kattava peilisolujärjestelmä.

Näihin alueisiin kuuluvat mm. primaarinen liikeaivokuori, ohimolohkon ylemmän uur-teen (STS) seutu ja Brocan alue, joka vastaa ihmisellä sitä kohtaa, missä peilisolut apinoilla ensin havaittiin. "

RK: nyt ilmenee,että Hari ei ole siis ikinä kuullutkaan mitään KIELELLISESTÄ AJAT- TELUTEORIASTA, ei Vygotskin eikä Whorffin-Sapirin. Jos hän olisi kuullut, hän ei uskaltaisi tuollaista möläystä suustaan päästää.

Brocan alueen "pieliheijastukset" ovat JUURI SITÄ, MITÄ NUO TEORIAT NIMENO-MAAN ENNUSTAVAT,ja ILMAN MINKÄÄNLAISIA SPESIAALEJA "PEILISOLUJA"!

Hari: " Tuntoaivokuorialueet näyttävät olevan läheisessä yhteydessä MNS:ään, mahdollisesti auttaen yksilöä tekemään eron omien liikkeiden ja toisten yksilöiden toimintojen välillä. "

RK: Voi jessus! Että "ongelmaksi" muodostuu "peilisolujen" kanssa, että "miten ihminen voi erottaa toisistaan omat ja toisten liikkeet"!!!

Tätäköhän se tarkoittaa, kun aina sanotaan, että "tieteessä yksi vastaus nostaa esiin kymmenen uutta kysymystä"!

Minun on tähän nyt sanottava ihan suoraan, että mitä typerämpi "vastaus", sitä typerämpiä "kysymyksiäkin" se sitten näyttää herättävän!

Hari " Meg-havainnot viittaavat siihen, että ihmisen MNS aktivoituu selvästi määritel-lyssä ajallisessa järjestyksessä noin 250 ms kuluessa: näköaivokuori -> STS -> pää-laenlohkon alaosa -> Brohan alue -> liikeaivokuori. Brohan alue aktivoituu selvästi voimakkaammin jäljittelyn aikana kuin sormen tai suun liikkeiden suorittamisen yhteydessä. "

Sopii Vygotskin teoriaan (anteeksi seuraava vanhanaikainen vertaukseni, "moraali-nen yliminäni" estää minua tässä yhteydessä käyttämästä neutraalia tieteellistä kiel-tä,se minulla varattu muunlaisiin yhteyksiin) kuin suutarin peukalo sian persreikään!

Aiotaanko meistä EU:n vastustajista tehdä "pelisolupsykopaatteja"?

Hari: " Ihmisen MNS:n tutkimus herättää mielenkiintoisia ajatuksia evolutionaarisista ja toiminnallisista yhteyksistä toisaalta puheen ja käsieleiden välillä. Tulevissa tutki-muksissa yritetään mm. selvittää voiko huono toisen henkilön aikeiden ymmärtämi-sen joissakin neurologisissa ja psykiatrisissa sairauksissa olla yhteydessä MNS:n toiminnan häiriintymiseen. "

RK: Piti sanomani, että hukkaan tuomittua "tutkimusta" kaavaillaan, väärän teorian pohjalta.

Ei haaskata tänne tiederahoja, ennekuin tuon "teorian" taustat on selvitetty, kansain-välisesti. Jos siitä nimittäin härkäpäisesti pidetään kiinni,eikä "tunnustetakaan" muita selitysmahdollisuuksia kenenkään ikinä esittäneenkään (paitsi "jonkun stalinistikyssän" tai "amerikkalaisen palotarkastajan").

Jos ei tiedetä mitään tieteellisestä PSYKOLOGIASTA, ei voida tietää mitään myös-kään tieteellisestä PSYKIATRIASTA,sillä psykiatriset ongelmat ovat mitä suurimmas- sa määrin psykologian tutkiman tavallisen psyykkisen toiminnan POIKKEAMIA nor-maalista toiminnasta, esimerkiksi biologisperäisten ja muiden syiden vaikutuksesta!

Mutta Hari viittaa tällä siihen jo valmistuneeseen väitökseen, että siinä mielessä on ns. "jo housussa". Kaikeksi onneksi siinä EI LÖYDETTY "yhteyttä autismin ja peilisolujärjestelmän välillä".

Mutta kuka tietää, koska jo "voidaan katsoa peilisoluista" esimerkiksi meidät EU:n ja siinä ohessa myös "spesiaalin eurotieteen" vastustajat niillä hienoilla laitteilla esimer- kiksi "peilisolupsykopaateiksi"? Väliotsikko johtuu siitä, että "Eurotieteen päivät" tänä kesänä Tukholmassa asetti erityiseksi tehtäväkseen "yrityspsykopaattien" tunnista-misen, ja se ei varmasti ole ihan helppoa, ainakaan ilman "peilisoluja"…Ja juuri se asia sai valtavan julkisuuden täällä Suomessakin, ainoana asiana Tukholman "Euroscience-päiviltä…

Peilisoluteoria EI OLE psykologian eikä neurofysiologiankaan vallitsevan tieteellisen ihmiskuvan mukainen. Sitä vastoin Harin mittaustulokset sinänsä sitä ovat.

Jos "peilisoluteoria" on TOSI; niin KOKO NEUROFYSIOLOGIA JA KOKO PSYKO-LOGIA, KAIKKIALLA MAAILMASSA, MENEVÄT TÄYSIN UUSIKSI, ja ne korvataan "Harin-Rizzolattin paradigmalla", ja kaikki vanhat auktoriteetit Freudista ja Pavlovista Skinneriin, Leontjeviin, Granitiin ja niin edelleen lentävät kaaressa tunkiolle, "peräkanaa kuin köyhän talon porsaat", ja siellä pysyvät…

Nämä Harin esittämät MITTAUSTULOKSET eivät ole Pavlovin-Vygotskin tieteellistä ihmiskuvaa, ns. YHTEISKUNTATIETEIDEN STANDARIMALLIA mitenkään "HAAS-TANEET", vaan päinvastoin VAHVISTANEET SEN TODEKSI niin hyvin kuin nuo kokeet suinkin vain olisivat voineet tehdä.

Viimeinenkin järjenkipinä savustettu ulos "marxilaisena" Helsingin ylipiston psyykentutkimuksesta?

Asia on pistettävä asiamukaiseen tieteelliseen selvitykseen. Hyssyttely ja perin juurin väärä "kollegiaalisuus" on nyt vahingoksi, sellainen "Rinteen ja Riekkisen kollegiaalisuus" nimittäin.

Muiden yliopistoiden asianomaisten laitosten pitäisi myös saada käyttöoikeus niihin verovaroin hankittuihin Helsingin yliopiston huippulaitteisiin, niitä EI SAA monopolisoida noin epämääräisten teorioiden soveltamiseen.

Mahtaisikohan osasyynä Helsingin yliopiston surulliseen kehitykseen olla EU:n lisäksi ja siihen liittyen se, minkä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Janne Kivivuori paljasti Tieteessä tapahtuu 8/2000 -lehdessä, hänen vaatiessaan professori Juha Siltalaa oppilaineen savustettavaksi ulos yliopistolta:

http://www.tsv.fi/ttapaht/012/kesk.htm#kys

" Ennustan, että tulevaisuudessa suomalaisille tiederahoittajille tullaan tarjoamaan yhä enemmän historian, kulttuurin tai yhteiskunnan tutkimukseksi naamioitunutta psykoanalyyttista - tai väljemmin "psykodynaamista" - kirjoittelua."

"Tilanne on niiden osalta nyt jossain määrin samankaltainen kuin marxilaisten opin-näytteiden kohdalla 1980-luvun alussa. Jo aloitetut työt saatettakoon päätökseen, mutta uusien hankkeiden käynnistämiseen on syytä suhtautua varsin varauksellisesti."

Eli että marxilaiset oli tuolloin jo kymmentä vuotta aikaisemmin savustettu ulos!

Ja "marxilaiseksi" oli sitten ilmeisesti ihmiskuvan alueelta katsottu kaikki muu (esi-merkiksi behaviorismikin, mm.Yhdysvaltain armeijan ja sitä kautta NATOnkin johtava psykologinen, niin ikään ehdollistumisteoriapohjainen suuntaus), paitsi tunnustuksel-liset teologia ja sosiobiologia, ja silloin vielä myös psykoanalyysi, jonka vuoro oli nyt tullut "väistyä"…

Pitäisikö ottaa harkittavaksi, että jos ei tyyli muutu, niin Helsingin yliopistosta tehtäisiin "Kirkollisten ja EU-asioiden ammatti/bisneskorkeakoulu", jolla EI OLISI tiedeyliopiston statusta?"

Katsotaan sitten lisää, kun tämä on ensin selvää.

Aika epäselväksi jäänyt moni muukin sanomasi.

Mä oon itte sitä mieltä että jos ei olis tehokkaita ampuma-aseita niin ei olis niillä surmattuja ihmisäkään.

Entäs pommit? Niitä voi värkätä itsekin, kuten Myyrmannin paukkumies Gerdt.

Jos olis vaan puukko varustuksena niin sen sais riehujalta paljon helpommin pois eikä riehuja ehtis eikä kykenis teurastaa montaa ihmistä kun hänet olis saatu vangittua.

Halosen presidenttikausiko korreloi tuliaseiden lisääntymiseen?
Että jos olis valittu Halosen tilalle esmes arkkis niin koulusurmat olis jääneet tapahtumatta ja tietenkin myös niiden esikuvat USA:ssa..
Vai..

Uskoisin, että olisivat jääneet tapahtumatta.

Ja moni asia olisi erityisesti tieteessä ja sitä kautta tuotannossa olennaisesti paremmin kuin nyt. Olisin nimittänyt täysin erilaisia henkilöitä tiedevirkoihin.

Onko kaikkien ketjujen ideana toimia arkkiksen Halosvihan vuodatuspaikkoina?

Siellä missä nittä möhläyksiä tulee esiin.

 

Pönni
Anteeksi nyt mutta eikö kuitenkin ollut niin että Saari oli se tekijä eikä ne poliisit? Poliisit ei ymmärtääkseni myöskään ole yllyttäneet Saarta murhaamaan ketään???

Kohta täälläkin aletaan syyttää feministejä tai islamisteja siitä että poliisi ei hoida työtään ja politikot on kaikki munattomia vätyksiä..
Asiasta kukkapurkkiin sano..
Ja sitten päästääkin taas siihen että lopullinen syyllinenhän on Pönni!
Trollaamalla alkanut ketju ei voi olla asiallinen.. Hohhoijaa.
Mun pitäis hankkia se elämä..

Kauhajoen koulusurmien tutkintavyyhti mutkistumassa

06.05.2009 00:29

Kauhajoen koulusurmien tutkinta saattaa olla saamassa uusia käänteitä.Nelosen uu- tisten mukaan poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle toimitettiin heti ampumisen jälkeisenä päivänä kansalaisviesti,jossa kerrottiin ampuja Matti Saaren ystävän varoittaneen poliisia iskusta jo päiviä aiemmin.

Nelosen uutisten mukaan viesti ei kuitenkaan päätynyt poliisin menettelyä tutkineelle ryhmälle.

Paatero myöntää viestin saapumisen, mutta sanoo Nelosen uutisten haastattelussa ettei muista, millaisiin toimiin viesti johti

STT kertoi reilu viikko sitten, että aseen Matti Saaren haltuun jättäneen komisarion virkarikossyytteen oikeuskäsittely on peruuntunut toistaiseksi, sillä asiassa tehdään lisätutkintaa. Syynä lisätutkintaan on se, että ammuskelussa kuolleen naisen omais-ten asianajaja löysi tiedon ammuskeluun liittyvästä yleisövihjeestä, joka annettiin ampumista edeltävällä viikolla.

Siitä ei ole vielä tietoa, kulkeutuiko viesti koskaan aseluvan väliaikaista peruuttamista harkinneelle komisariolle.

(MTV3-STT) "

Jää vain puuttumaan, että Viljasika ja Halonperkelekin olisivat saaneet ennakkovaroituksen....

 

Arkkis
Pönni
Anteeksi nyt mutta eikö kuitenkin ollut niin että Saari oli se tekijä eikä ne polii-sit? Poliisit ei ymmärtääkseni myöskään ole yllyttäneet Saarta murhaamaan ketään???

Kohta täälläkin aletaan syyttää feministejä tai islamisteja siitä että poliisi ei hoida työtään ja politikot on kaikki munattomia vätyksiä..
Asiasta kukkapurkkiin sano..
Ja sitten päästääkin taas siihen että lopullinen syyllinenhän on Pönni!
Trollaamalla alkanut ketju ei voi olla asiallinen.. Hohhoijaa.
Mun pitäis hankkia se elämä..

Kauhajoen koulusurmien tutkintavyyhti mutkistumassa

06.05.2009 00:29

Kauhajoen koulusurmien tutkinta saattaa olla saamassa uusia käänteitä. Nelosen uutisten mukaan poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle toimitettiin heti ampumisen jälkeisenä päivänä kansalaisviesti, jossa kerrottiin ampuja Matti Saaren ystävän varoittaneen poliisia iskusta jo päiviä aiemmin.

Nelosen uutisten mukaan viesti ei kuitenkaan päätynyt poliisin menettelyä tutkineelle ryhmälle.

Paatero myöntää viestin saapumisen, mutta sanoo Nelosen uutisten haastattelussa ettei muista, millaisiin toimiin viesti johti

STT kertoi reilu viikko sitten,että aseen Matti Saaren haltuun jättäneen komisarion virkarikossyytteen oikeuskäsittely on peruuntunut toistaiseksi, sillä asiassa teh-dään lisätutkintaa. Syynä lisätutkintaan on se,että ammuskelussa kuolleen naisen omaisten asianajaja löysi tiedon ammuskeluun liittyvästä yleisövihjeestä, joka annettiin ampumista edeltävällä viikolla.

Siitä ei ole vielä tietoa, kulkeutuiko viesti koskaan aseluvan väliaikaista peruuttamista harkinneelle komisariolle.

(MTV3-STT) "

Jää vain puuttumaan, että Viljasika ja Halonperkelekin olisivat saaneet ennakkovaroituksen....

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Poli ... 5246030686

 

" Poliisi alkaa seurata tarkemmin viharikollisuutta

17.5.2009 13:06 | Päivitetty: 17.5.2009 13:22
stt–hs

Viharikoksista aletaan pitää Suomessa erillistä tilastoa. Poliisi ryhtyy keräämään tietoja jo tämän vuoden aikana.

Viharikollisuuteen luetaan esimerkiksi rasistiset rikokset ja seksuaalivähemmistöihin tai vammaisiin kohdistuneet rikokset.

Rasistisia rikoksia sisäministeriö on seurannut jo kymmenisen vuotta, ja rasistinen motiivi on ollut rikoksen koventamisperuste vuodesta 2004.

Poliisiammattikorkeakoulun viime marraskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan rasistinen motiivi kuitenkin koventaa vain harvoin tuomion pituutta. Rangaistusta ei tutkimuksen mukaan useinkaan kovennettu, vaikka rasistiset piirteet tulivat esiin jo poliisin esitutkinnassa.

Sisäministeriö haluaa nyt ulottaa seurannan muihinkin viharikoksiin. Suomen laki ei tunnista viharikollisuutta.

Sisäministeriön kansliapäällikön Ritva Viljasen mukaan internetin myötä viharikokset ovat huomattavasti yleistyneet viime aikoina ja nettiin on syntynyt erityisiä viharyhmiä.

"Onkin aika miettiä, olisiko myös Suomen lainsäädännössä tunnistettava viharikollisuus omana lajinaan", Viljanen huomautti.

Mitään muuta lähtökohtaa ei Viljasen mukaan Suomessa voi olla kuin se, että ihmi-sellä on oikeus aina tulla kohdelluksi tasavertaisesti seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta.

"Homokulttuuri ei saa tämän päivän Suomessa olla vain selviytymisen kulttuuria, jossa uhkana on pelko syrjinnästä, vaan sen on oltava osa tasa-arvoisen ja perusoikeuksia kunnioittavan yhteiskunnan kulttuuria.

Tänään sunnuntaina vietetään kansainvälistä homofobian vastaista päivää. "

"Ottakaa viharikollinen kiinni!" Huusi "Viljasika", joka on maailmanhistorin pöysristyt- tävimmän (Halosen) Tanttarallaa-Hourulallaa -viharikoslietSONTARINGIN jäsen.

historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/the-soviet-story-kohudokumentti-suomessa-t35786-315.html

 

Suomessahan oikeuslaitos on läpeensä poliittinen ja mätä. Lautamiesjärjestelmän ansiosta tuomioista päättämään kelpaavat ainoastaan vallitsevalle hallinnolle uskolliset puolueiden jäsenet. On paskapuhetta, ettei se muka näkyisi oikeuden päätöksissä.

Wikipedia
Vaikka [lautamiesten] valinnan tekeekin poliittinen elin ja valitut lautamiehet ovat-kin tyypillisesti poliittisesti aktiivisia, eivät lautamiehet ole kuitenkaan toimessaan poliitikkoja vaan puolueettomia tuomareita.

Mitä vittua nyt oikeesti?

Tutkintavaiheen asettaminen poliittiseen valvontaan on vain nykyisen järjestelmän luontaista kehitystä. Enää ei tarvitse huolehtia tuomaristakaan kun jo tutkintaa ohjaamalla päästään haluttuun lopputulokseen.

 

 

Lektu-Elli
Avausviesti:
"Seuraavaksi tuomarit poliittisten voimasuhteiden mukaan ?"

Tarkoitin tuon jonnekin vitsin ja dystopian välimaastoon...

Mutta tosiaan, lautamiehet ovat puolueiden nimittämiä, yleensä poliitikkoja, ja toimivat tuomareina.

Tuomitsevat lähinnä muita kuin toisiansa.


Tuomarit ovat myös täysin poliitikkojen nimittämiä, ja niin pitää ollakin. Kuitenkin sekopäät ja terrosristit, vaikka vain informaatiosellaiset, pitäisi karsia ehdokkaiden joukosta.

Tuomitsevat lähinnä muita kuin toisiansa.

 

Arkkis
McRoot
Minua kyllä ihmetettyy, miksi tutkintalautakuntaan laitetaan tunnettu poliitikko.

Tutkinta keskittyy toimeenpanovallan toimien lisäksi myös säädäntävallan toimien tutkimiseen, joten en ymmärrä miten säädäntävaltaan kuuluva henkilö otetaan puheenjohtajaksi.

Periaatteessa puheenjohtaja ei saisi ottaa tällaisessa tutkimuksessa missään vaiheessa kantaa tuolloin lainsäädännön epäkohtia koskeviin asioihin, koska hän on jäävi.

Miksei tuohon laitettu puheenjohtajaksi tuomiovallan edustajaa, kuten jotain tunnettua tuomaria tai lakitieteilijää?

Tuollaisen tutkinnan tarkoituksena tuntuu siis olevan kaiken syyn vierittäminen poliisin niskaan, vaikka vika on loppujen lopuksi lainsäätäjissä, jotka eivät ole osanneet tehdä mitään tähän ja vastaaviin tapauksiin johtaneille syille, vaikka niitä onkin osoiteltu jo useita vuosia.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn pitää saada uusia keinoja ja lisää resursseja.

Edit:

Jos ei löydy resursseja, sitten nostetaan veroja sekä kohdennetaan erilaisista haittaveroista tulevat varat ko. asiaan.

Hyvänä esimerkkinä voisi olla vaikkapa aseluvan muuttaminen maksulliseksi vuosittain ja hinta määräytyisi edellisvuoden pienaseista johtuvien kuolemien ja vammojen hoitamisen kustannusten mukaan.

Sauri on valittu siihen siksi, että mm. hän ja Halonen ja Viljasika aikovat järjestää rahakkaat "kouluammuskelukurssit" Helsingissä kaikkien EU-maiden viranomai-sille, ja lyödä rahoiksi, kun ensin ovat "palokunnan sytytysosastona" parhaansa mukaan provosoineet mielenterveydeltään horjuvat koulupojat väkivaltaisiksi. (Helsinki voi näin ollen myös "profiloitua EU:n kouluammuskelupääkaupunkina", vaikka siellä paikan päällä ei vielä olekaan paukuteltu, mitä nyt yksi nainen, varmaan "miesnaisen ruumissa", ampumaradalla muutaman miehen...)
Ammattilaiset peitoaa harrastajat:

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Koul ... 5250544758

" Koulu-uhkaukset vähenemään päin

6.11.2009 5:13

STT

Kouluille ja oppilaitoksille esitetyt uhkaukset ovat viime aikoina vähentyneet. Poliisin mukaan uhkailun huippukausi oli viime vuoden syyskuussa Kauhajoen surmien jälkeen.

Vaikka koulu-uhkausten määrä on hiipumassa, niitä tulee kuitenkin yhä poliisin tietoon. Poliisilla on koulu-uhkauksiin nollatoleranssi, joten kaikki tapaukset otetaan esitutkintaan. "

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/11/ ... 40064.html

" 12 kuoli sotilastukikohdan ammuskelussa Texasissa

Yhdysvalloissa 12 ihmistä on kuollut ja 31 haavoittunut ammuskelussa Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa. Armeijan mukaan ampuja toimi yksin. Ampumisen motiivia ei vielä tiedetä.

Ampujan kerrotaan olevan vastikään majuriksi ylennetty psykiatri Nidal Malik Hasan. Ampuja itse haavoittui tulituksessa vakavasti, mutta välitöntä hengenvaaraa hänellä ei ole. Aiemmin hänen kerrottiin saaneen surmansa, mutta tieto kiistettiin nopeasti.

Viranomaiset uskovat, että ampuja toimi yksin. Kaikkiaan kolme muuta ihmistä on kuitenkin ollut pidätettynä epäiltynä yhteyksistä ampumiseen, mutta ainakin kaksi heistä on jo vapautettu.

Ampumisen motiivista ei ole varmaa tietoa. 39-vuotias Hasan työskenteli tukikohdas-sa psykiatrina. Hasanin oli määrä lähteä lähiaikoina ulkomaankomennukselle joko Irakiin tai Afganistaniin, minkä uskotaan ahdistaneen häntä.

Kahdella käsiaseella varustautunut Hasan aloitti ammuskelun maan suurimman so-tilastukikohdan alueella sijaitsevassa toimistorakennuksessa puoli kahdelta iltapäi-vällä paikallista aikaa.Läheisessä auditoriossa oli alkamassa valmistujaisjuhla, johon osallistui satoja ihmisiä. Ampujan pääsy auditorioon onnistuttiin armeijan mukaan estämään.

Ammuskelun jälkeen tukikohta suljettiin ja tutkimuksiin lähetettiin avuksi liittovaltion poliisin FBI:n agentteja.

Ampuja työskenteli armeijan psykiatrina

Hasan työskenteli Fort Hoodissa psykiatrina. Hänet siirrettiin tukikohtaan muutamia kuukausia sitten. Tätä ennen Hasan oli toiminut kuusi vuotta psykiatrina Walter Reed -sotilassairaalassa Washingtonissa. Viranomaislähteiden mukaan Hasan siirrettiin Fort Hoodiin hänen saatua huonot arviot työstään Walter Reedissä.

Hasanin kerrotaan olevan yhdysvaltalaissyntyinen muslimi. Yhdysvalloissa asuvat muslimit kiirehtivät tuomitsemaan hyökkäyksen. Maassa asuvien muslimien järjestö CAIR julkisti tiedotteen, jossa hyökkäys tuomitaan raukkamaiseksi. CAIR sanoo tiedotteessaan, että mikään uskonnollinen tai poliittinen ideologia ei oikeuta moista, sattumanvaraista väkivaltaa.

Järjestö pelkää, että teko johtaa "noitajahtiin" ja vaikeuttaa niiden muslimien asemaa, jotka palvelevat Yhdysvaltain armeijassa.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama on esittänyt surunvalittelunsa ampumisen uhreille ja luvannut vastauksia verityön herättämiin kysymyksiin.

Fort Hoodissa on noin 40 000 sotilasta ja lähes 9 000 siviilityöntekijää. Fort Hood on Yhdysvaltain suurin ja yksi maailman suurimmista sotilastukikohdista. Tukikohta si-jaitsee Austinin ja Wacon puolivälissä, vajaan sadan kilometrin päässä kummastakin kaupungista.

Reuters, AFP, AP, YLE Uutiset "

 

 
 

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Kauh ... 5251059719

" Kauhajoen omaiset: Komisario päätti Saaren aseluvasta alkoholia juotuaan

27.11.2009 8:38

STT

Kauhajoen koulusurmien omaiset sanovat, että ampujan aseen poisottamisen kieltänyt komisario teki päätöksen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asia selviää omaisten Kauhajoen käräjäoikeudelle torstaina jättämästä haastehakemuksesta, kertoo MTV3.

Omaisten mukaan poliisi oli jo päättänyt ottaa Matti Saarelta aseen pois, mutta ei ollut 19. syyskuuta 2008 tavoittanut Saarta.

Seuraavana päivänä komisario oli kumonnut päätöksen, vaikka hänelle oli kerrottu kouluampumisen vaarasta.

Omaisten mukaan komisario oli tehnyt päätöksen hääjuhlassa, ja hän oli alkoholin vaikutuksen alainen. Saari surmasi kymmenen ihmistä ja itsensä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kauhajoen toimipisteessä 23. syyskuuta 2008.

Tapauksen käsittely alkaa Kauhajoen käräjäoikeudessa ensi torstaina.

Syyttäjä katsoo Kauhajoella työskennelleen rikoskomisarion syyllistyneen laiminlyön- tiin,kun hän ei ottanut kouluampuja Matti Saarelta asetta pois ennen kuin Saari ryhtyi veritekoonsa. Komisariolle vaaditaan sakkorangaistusta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. "

***

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/406690?page=1#406690

Risto Koivula
01.09.2021 00:08:02
406690

"Koulukiusaaminen evoluutiostaragiana" (liet-sonta-osasto...) europuoskaritiedetankit saivat "rauhanpalkinnon"...

https://yle.fi/uutiset/3-12077658

Uudenkaupungin rauhanpalkinto siviilikriisinhallinnan ja kouluhyvinvoinnin kehittäjille


Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson on työskennellyt kriisipesäkkeissä ja psykologian professori Christina Salmivalli kehitti Kiva koulu -ohjelman.
   

Screenshot%202022-09-04%20at%2002-46-28%

Haistapaskantieteilijät ovat maailman pahimpia ja tuhoisimpia koulu- ja tiedekiusaajia, ihmiskunnan vihollisia. Saatanan häijynnäköinen ämmä....

***

Vaskisti-YLE:n 12-osaisen suur-luontodokumentin Taistelevat alfaurokset "lopputulemana" oli kunniapaikalla sarjan viimeisen osan loppuminuuteilla:

"(Kulloinkin paritteleva) "alfauros on (eläimaailman) KOULUKIUSAAJA!"!

https://areena.yle.fi/1-51015833

Taistelevat alfaurokset

 
1 kausi

Taistelu ruoasta tai vastakkaisen sukupuolen huomiosta ovat usein syynä saman lajin keskinäiseen kilpailuun tai jopa tappeluun. Sarjassa matkaamme ympäri maa-palloa ja tutustumme eri eläinlajien usein dramaattiseen kamppailuun herruudesta.

T: YAP Films, Kanada, 2021.

https://areena.yle.fi/1-51015155

K1, J12: Saharan eteläpuolinen Afrikka

Screenshot%202022-08-19%20at%2021-51-38%

Kausi 1, 12/12. Taistelu ruoasta tai vastakkaisen sukupuolen huomiosta ovat usein syynä saman lajin keskinäiseen kilpailuun tai jopa tappeluun. Sarjassa matkaamme ympäri maapalloa ja tutustumme eri eläinlajien usein dramaattiseen kamppailuun herruudesta.

Screenshot%202022-08-19%20at%2020-22-07%

https://www.iltapulu.fi/luontohetki-taistelevat-alfaurokset

Luontohetki: Taistelevat alfaurokset

Ma 22.08.2022 klo 09.30, YLE TV1

Kausi 1, 12/12. Saharan eteläpuolinen Afrikka. Taistelu ruoasta tai vastakkaisen sukupuolen huomiosta ovat usein syynä saman lajin keskinäiseen kilpailuun tai jopa tappeluun. Sarjassa matkaamme ympäri maapalloa ja tutustumme eri eläinlajien usein dramaattiseen kamppailuun herruudesta. "

HM: Ainakin tämän viimeisen osan, jonka on ilmeisesti tarkoitus olla "bravuuri", tieteellisen arvon pudottavat noin nollaan paitsi pölhöt ja valheelliset natsi"paralleelit" ihmisyhteiskunnan suuntaan myös se, että oman lajin sisäisiä taisteluita EI LAINKAAN VERRATA TAISTELUIHIN LAUMAN ULKOPUOLISIA SAALISTAJIA JA KILPAILIJOITA VASTAAN.

Kirahvit ja seeprat ovat paitsi komeita ja keskenään riitaisia MYÖS ELÄINKUNNAN PARHAITA PUOLUSTUSTAPPELIJOITA joidenkin nautaeläinten ohella. Niillä on molemmilla sama "salainen ase", jota ne eivät ainakaan tiettävästi koskaan käytä keskinäisissä tappeluillaan: molemmin takajaoin yhtä aikaa taaksepäin osapuolleen elukan pään korkeudelle sunnattu niin sanottu AASINPOTKU. Kun kirahvi osuu sillä hyvin leijonaan, tästä jää nahkasäkillinen paskaa ja luunpalasia jaettavaksi hyeeno-jen, sakaalien ja korppikotkien kesken. Kirahvit eivät tykkää leijonista, ja niitten on havaittu jopa asettuvan puolustamaan muiden lajien loukkaantuneita yksilöitä tai pienieä vasoja merkiksi lejonille, että "täällä ei kanta notkua ruoan toivossa".

Mistään tällaisesta tässä ohjelmassa ei ollut mitään. Tässä tapauksessa väärät teo-riat jäävät elämään, kuten että "sisäisellä väkivallalla harjoitetaan ulkoista vastaan. Kaikki tappavat mestaripuolustajat käyttävät kuitenkin näissä täysin eri menetelmiä.

Ja koko ajan jankutetaan kuin lepämyllyä joka luonto-ohjelmassa täysin perseentä lähtenyttä aivopierua, että muka "eläinkoiraat erottaisivat omat pentunsa vieraista"... ja tietysti tappaisivat voidessaan ensin mainitut.


***

Vastustavatko muka "erirotuisten oppilaiden vastakkaiset rotumurhapierupeilineu-roonit" inkluusiota (yhteistä opetusta ja oppimista kouluissa)? Aiheesta vaihteeksi "Lapin_tiijettä":


https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/arto-selkala/kognitiotieteellisen-lahestymistavan-merkitys-inkluusio-opetuksen-kustannus-hyotyanalyysissa/

" Kognitiotieteellisen lähestymistavan merkitys inkluusio-opetuksen kustannus-hyötyanalyysissä

 

Arto-13-837x1024.jpg

Arto Selkälä 11.9.2023 19:03

Inkluusio-opetuksesta käydyssä keskustelussa on esitetty vuosien varrella toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Aiheesta on hankala puhua,koska se on niin arvolatautunut, vaikka samalla pitäisi kyetä arvioimaan inkluusio-opetuksen seurauksia puhtaasti kustannus-hyötyanalyysin näkökulmasta. Itse näen kognitiotieteellisen lähestymis-tavan merkityksen suurena suhteessa inkluusiota yleisemmällä tasolla tarkasteleviin asetelmiin (kasvatustiede,sosiologia) erityisesti siitä näkökulmasta,toteutuuko tehok- kaan oppimisen edellyttämä kognitiivisen kuormituksen minimointi inkluusiota toi-meenpanevissa oppilasryhmissä vai ei. Ilman tällaista monitieteistä tutkimusasetel-maa oppimista ehkäisevät yksilötason kognitiiviset kuormitustekijät eivät tule näky-viin vaikka inkluusio sinänsä arvopäämääränä olisikin kannatettava ideaali. Tällainen tarkastelu avaa myös tehokkaasti nykyisen kotimaisen ihmistieteen kentällä yhä har-vinaisemmaksi käyvää laadukasta tieteenfilosofista ajattelua, jonka mukaan tosiasiat ja arvot kuuluvat tieteellisessä tarkastelussa eri tasoille. Tosiasioista ei voi johtaa ar-voja, mutta niin on myös toisinpäin. Siitä, että kannatamme inkluusiota arvopäämää-ränä ei seuraa mitään sen suhteen, millainen oppilaiden tiedonkäsittelykyky tai kyky sietää kognitiivista kuormitusta on, koska ne määräytyvät pitkälti biologisesti ja neu-rotieteellisesti. Toisaalta näistä tosiasioista ei myöskään seuraa mitään sen suhteen, onko inkluusio arvopäämääränä tavoiteltava arvo vai ei. Ainoastaan utilitaristisesti tarkasteltuna, mikäli omaksumme lähestymistavan, että se on arvokasta, mikä on yleisesti hyödyllisintä, voimme päätyä myös arvopäämäärien osalta johtopäätöksiin tarkasteltaessa tosiasioiden suhdetta näihin arvopäämääriin. Jos havaitsemme em-piirisesti että inkluusio toimintatapana heikentää laaja-alaisesti oppimista ja määritte-lemme oppimisen ensisijaisen tärkeäksi päämääräksi, voimme väittää havaittujen to-siasioiden pohjalta utilitaristisesti jotakin inkluusion arvokkuudesta arvopäämääränä. Toisaalta jos määrittelemme inkluusion niin arvokkaaksi päämääräksi että oppimistu-losten heikentyminen on tässä kustannus-hyötyanalyysissä vain pieni oheisvahinko, silloin inkluusiota tulee edistää kaikesta huolimatta.

 
0
 
 

Kommentit (4)

 1. juhamyllarinen

Onkohan se inkluusien pusku kohdistettu alueelle, jonne tulisi olla suunnattu, jolloin vaikutus leviäisi automaattisesti muuallekin, ja tosiaan sopivaa tahtia.

Voiko syntyä inkluusio-askeleita tilanteessa, jossa kaikki on muutenkin jo lähinnä sitä samaa?

 
Uusi kommentti Vastaus kommenttiin: #3976863

Kyse on inkluusion portaista jotka johtavat kognitiiviseen kellariin jossa kaatuneen pisan jäänteet keräävät pölyä.

 
 • Eki Laitila
  Eki Laitila #3977016 11.9.2023 23:35
 • Uusi kommentti
 • Oliko tuo teksti tekoälyn tuottama vitsi?

   
   
  Uusi kommentti Vastaus kommenttiin: #3977016
 • Ei ollut, vaan henkilökohtaiseen harkintaani perustuva kontribuutio inkluusiokeskusteluun, mutta en tietystikään voi kontrolloida, jos satunnainen lukija kokee sen huvittavaksi

 • Arto Selkälä #3977055 Kirjoittaja 12.9.2023 3:01

 

***

 

https://yle.fi/a/74-20049929

" Nuoret

Kipinä kiusaamiseen

Nuorten rajut kiusaamis- ja väkivaltatapaukset vain jatkuvat. Asiantuntijat kertovat, millaisia kiusaajat ovat, ja mikä ajaa lapsen pahoihin tekoihin.

Teksti: Jesse Mäntysalo
Kuvat ja videot:Silja Viitala

Koululuokkaan tulee uusi oppilas.

Hänellä ei ole vielä uusia kavereita, joten hän saattaa olla epävarma, arka ja vetäytyvä.

Samalla luokalla on oppilas, joka hakee valtaa, statusta ja hyväksyntää.

Hän näkee uuden oppilaan kohteena, jonka kustannuksella voi pönkittää tavoitteitaan.

Kiusaaminen on siihen helppo keino.

Mukaan kiusaamiseen liittyy myös muita, koska he haluavat kuulua ryhmään. Porukka yllyttää ja rohkaisee toisiaan.

Luokkakaverit tietävät, mitä tapahtuu, mutta eivät puutu. He ottavat etäisyyttä uuteen oppilaaseen, koska eivät itse halua joutua kiusatuksi.

Kiusaamisen, väkivallan, kehä on valmis.

Screenshot%202023-09-19%20at%2000-27-41%Asiantuntijoiden mukaan koulu ei aiheuta kiusaamista, vaikka usein puhutaan vain koulukiusaamisesta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Ryhmäilmiö

Psykologian professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta on tutkinut kiusaamista 1990-luvun alkupuolelta lähtien.

Hänen mukaansa edellä kuvattu esimerkki on yksi tyypillisistä kiusaamiseen johtavista tapahtumaketjuista.

Pitkän linjan tutkija kertoo, että kiusaaminen on ennen kaikkea ryhmäilmiö.

Ryhmä kuitenkin koostuu yksilöistä, ja Salmivallin mukaan kiusaajissa voidaan tutkimusten perusteella havaita joitain yhteisiä piirteitä.

Yksi keskeisimmistä on kiusaamisen hyväksyvä asenne.

– He ajattelevat, että kiusaaminen on ok omien päämäärien edistämiseksi – että ei se niin vaarallista ole, jos siinä matkalla vähän muita satuttaa.

Toinen usein toistuva yhtäläisyys on tavallista heikompi empatiakyky, jonka vuoksi kiusaajan on vaikea asettua toisen henkilön asemaan.

Salmivalli lisää, että kiusaavilla lapsilla on myös yleensä muita useammin status- ja valtatavoitteita.

– Se on heille sinänsä palkitsevaa. He kokevat, että heillä on valtaa ja näkyvyyttä, ja että he saavat päättää asioista.

Toisaalta hän korostaa, ettei kiusaaja välttämättä itsekään tiedosta kaikkia motiivejaan.

– Monesti lapset ja nuoret eivät osaa antaa mitään selitystä kiusaamiselle. Me ihmiset emme ylipäätään ole kovin hyviä ymmärtämään omia motiivejamme.

Ei yhtä polkua kiusaajaksi

Screenshot%202023-09-19%20at%2000-28-15%

Toisinaan kiusaajille on tyypillistä vähätellä tekojaan ja niiden seurauksia. Kuva: Silja Viitala / Yle

Yle on tällä viikolla kertonut rajusta koulukiusaamistapauksesta Helsingissä ja koululaisen väkivaltaisesta käytöksestä Turussa.

Oikeuspsykiatri Alo Jüriloo on uransa aikana tavannut lukuisia nuoria pahantekijöitä. Hän on työskennellyt muun muassa Psykiatrisen vankisairaalan ylilääkärinä.

Jüriloo huomauttaa, ettei pahantekoihin ajautumiseen ole yhtä kaavaa, vaan lapsen käyttäytymiseen vaikuttavat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät.

– Biologisilla tekijöillä eli perimällä on suurempi merkitys kuin ehkä haluamme ajatellakaan. Toisaalta suuri merkitys on myös kasvuolosuhteilla ja vanhempien kyvyillä ohjata lapsen kehitystä hyvän suuntaan.

Jüriloo antaa karkean esimerkin.

Jos vaikkapa psykopatiaan yhdistetyt geenit saanut lapsi syntyy perheeseen, jossa hänelle tehdään selväksi kielletyn ja sallitun välinen ero, opetetaan tekojen seuraukset ja ohjataan hyvään käyttäytymiseen, lapsi oppii todennäköisesti tulemaan toimeen vaikeiden tunteidensa kanssa.

– Tällöin ihmisen kehitys ei välttämättä mene esimerkiksi rikollisuuden suuntaan, vaan hänestä voi tulla vaikkapa yritysjohtaja tai poliitikko. Henkilöt, joilla on synnynnäisesti tunnekylmiä ja pelottomia piirteitä, voivat olla myös tehokkaita ja tavoitteellisia, Jüriloo kiteyttää.

Hänen mukaansa antisosiaaliseen kehitykseen kuljetaan usein käytöshäiriön, päihteiden käytön ja väärään seuraan ajautumisen kautta.

Varoitusmerkit

Missä vaiheessa lapsesta sitten pitäisi huolestua?

Alo Jüriloon mukaan ilkeys ja käytösongelmat ovat hälytysmerkkejä.

– Tunnekylmyys sinänsä ei aina ole huono asia, koska sitä voi käyttää myös positiivisella tavalla hyväksi tilanteissa, joissa muut menevät lukkoon. Mutta jos mukaan tulee ilkeys, se on huono asia.

Hän alleviivaa, etteivät kaikki kiusaajat ole lainkaan kovin ilkeitä, vaan kiusaamiseen voi yhtä lailla mennä mukaan hyvistä perheistä olevia ja muutoin hyvin käyttäytyviä lapsia.

Screenshot%202023-09-19%20at%2000-28-41%

Professori Christina Salmivallin mukaan lapsena kiusaavalla on suurempi todennäköisyys toimia muiden tunteista piittaamatta myös aikuisena. Kuva: Silja Viitala / Yl

– Ryhmän imu on hirmuisen suuri. Nuorilla kyse on myös siitä, mihin ryhmään kuuluu ja mistä saa kavereita – jääkö ihan yksin ja jätetäänkö ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäämisen kokemus on myös kauheaa.

Myös Christina Salmivalli kumoaa käsityksen, jonka mukaan kiusaajilla itsellään on aina taustalla ongelmia ja traumoja.

– Osa heistä saattaa olla sosiaalisesti taitavia, niin sanotusti suosittuja.

Salmivalli muistuttaa, että kiusaamista on monenlaista: väkivaltaa, ulossulkemista, nöyryyttämistä, naurunalaiseksi tekemistä.

Toisinaan kiusaaminen voi olla niin hienovaraista, ettei ulkopuolinen huomaa sitä.

Häpeää ja syyllisyyttä

Mitä kiusaaja teoistaan ajattelee?

Christina Salmivalli puhuu moraalisesta irtautumisesta.

Hänen mukaansa normaalisti tunteva ihminen tietää tekevänsä väärin ja aiheuttavansa kärsimystä. Silloin tavallinen reaktio on syyllisyyden tai häpeän tunne.

– Jotta ihminen voi jotenkin elää syyllisyyden kanssa, hän pyrkii oikeuttamaan sitä. Hän saattaa esimerkiksi selittää, että toiset tekivät jotain vielä pahempaa, tai että kohde itse provosoi.

Salmivalli kertoo, että nuorille on myös tavallista sanoa kiusaamisen olevan ”vain läppää”.

– Eli määritellä sen joksikin muuksi kuin moraalisesti paheksuttavaksi teoksi.

Ryhmässä toisiaan lietsovat kiusaajat saattavat Salmivallin mukaan saada toiminnastaan hetkellisesti mielihyvää. Ryhmän ulkopuolella tilanne on usein toinen.

– Kun he illalla kotona ovat menossa nukkumaan, he miettivät, mitä tänään tulikaan tehtyä.

Muovautuva kulttuuri

Screenshot%202023-09-19%20at%2000-29-09%

Kiusaajat voivat olla lähtöisin hyvin erilaisista perhetaustoista. Kuva: Silja Viitala / Yle

Asiantuntijat mainitsevat myös sosiaalisen median luoneen kiusaamiseen uuden kierteen.

Christina Salmivalli sanoo olevansa huolissaan siitä, että nettikiusaaminen ja fyysinen väkivalta ovat kietoutuneet yhteen.

– Fyysistä pahoinpitelemistä ja muunlaista nöyryyttämistä kuvataan ja ladataan nettiin, jossa se leviää. Valitettavasti on aina niitä, jotka haluavat tehdä perässä.

Alo Jüriloo toteaa myös maahanmuuttajien tuoneen mukanaan toisenlaisia tapoja, jotka saattavat näkyä myös negatiivisesti.

– Kysymys on siitä, miten ulkopuolelta tullut sopeutuu tähän yhteiskuntaan, jossa kaikilta vaaditaan aika paljon. Nuorisojengien muodostuminen on yksi merkki siitä, ettei integraatio ole kauhean hyvin aina onnistunut.

Salmivalli sanoo, että maahanmuuttajaoppilailla näyttää olevan kohonnut riski sekä kiusata että joutua kiusatuksi.

Hän kertoo, että viime keväänä tehdyn kyselyn mukaan suomalaisiin kouluihin tulleet ukrainalaislapset kertoivat muita useammin joutuneensa kiusatuksi, mutta sanoivat myös muita useammin kiusaavansa.

– Se oli surullinen yllätys, koska olin ajatellut, että ukrainalaiset ovat ryhmä, joita kohtaan suomalaisilla on suuri myötätunto ja auttamisen halu. Siitä huolimatta ukrainalaislapsilla oli selvästi vaikeuksia koulujen kaverisuhteissa.

Salmivalli lisää, että etenkin pakolaisina Suomeen tulevilla saattaa olla traumataustaa, joka voi vaikuttaa kykyyn solmia kaverisuhteita.

Apu tulee liian myöhään

Oikeuspsykiatri Alo Jüriloon mukaan lasten ja nuorten käytösongelmien ratkaisemisessa keskeistä on, miten varhain niihin puututaan.

Hän näkee nykytilanteessa huolestuttavia signaaleja.

– Esimerkiksi nuorisorikollisuus kasvaa. Se herättää kysymään, missä terveydenhuolto- ja koulujärjestelmä sekä yhteiskunta laajemmin on epäonnistunut.

Jüriloo toteaa, että käytösongelmaisten lasten ja heidän perheidensä tulisi saada apua nykyistä nopeammin.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa apua saadaan, sitä parempia ovat tulokset. Nykyään terveydenhuollossa näemme, että usein ollaan liian myöhässä.

Kiusaajat voivat olla lähtöisin hyvin erilaisista perhetaustoista. Kuva: Silja Viitala / Yle

 

 


Miksi kiusaamista ei saada loppumaan? MOT tutkii vakavia tapauksia, joissa kiusaaminen on jatkunut jopa vuosia koulun, poliisin ja lastensuojelun toimista huolimatta.


 

Kommentit

Ladataan...