Asia on nähtävä niin, että SEKSIN OSTON TÄYSKIELTO KRIMINALISOI AUTO- MAATTISESTI MYÖS SEKSIN MYYNNIN, sillä MUUSSA TAPAUKSESSA ROMU-TETTAISIIN OIKEUSPERIAATE, ETTÄ RIKOKSEEN HOUKUTTELEMINEN JA JU-JUTTAMINEN ON MYÖS RIKOS!

Muuten joudutaan joka perkeleen lakiin pistämään erikseen, onko sen rikkomiseen johdattaminen ja houkutteleminen myös rikos: murhaan, valtiopetokseen, varkauteen (vaatimalla laskuja maksuun välittämättä mistä rahat tulevat), puoskarintoimintaan, tiedepetokseen ja haistapaskantieteeseen (valtiovalta linnaan rivissä kuin köyhän talkon porsaat...)  jne.  

LAILLISEN ammatin harjoittaminen EI SAA EDELLYTTÄÄ ETTÄ ASIAKKAISTA TULISI MÄÄRITELMÄLLISESTI "RIKOLLISIA"!  

("Evoluutiofeministien mukaan kuitenkin kaikki miehet ovat "Keenistä luonnonrikollisia" joka tapauksessa....

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/7860

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/7324/5697

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/7712/5944

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/7860/6031)


http://www.naisunioni.fi/uutiset.php?aid=13968&k=13975


" Naisunioni 29.5.2006


7 SYYTÄ KIELTÄÄ SEKSIN OSTO


"1. Vapaaehtoista ja pakotettua prostituutiota on vaikea erottaa toisistaan."


Tämän mukaan KAIKKI seksin MYYNTI olisi kiellettävä!

" Valtaosa maailman prostituoiduista on peräisin köyhistä ja kurjista oloista ilman todellisia vaihtoehtoja. " 


AINA on MUITAKIN vaihtoehtoja! Suurimmalla osalla maailman köyhistä prostituutio nytkään EI KUULU mahdollisiin toimeentulovaihtoehtoihin.           


" Monet ovat joutuneet lapsuudessaan seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi ja vasta myöhemmin voineet myöntää, että prostituutio ei ollut vapaa valinta. "    


Ei ole peruste sille, että myynti ei saisi olla rikollista. Joku on järjestämällä järjestänyt muut työmahdollisuudet "mahdottomiksi"...            


" Maailmanlaajuisesti keskimääräinen aloittamisikä on 14 vuotta, ja prostituoidut joutuvat ottamaan ainakin viisi asiakasta päivässä. "     


ALAIKÄISILTÄ SEKSIN OSTAMINEN ONKIN JO JOKA TAPAUKSESSA RIKOL-LISTA, JA IHAN TAVALLISTENKIN TARJOUSTEN KOHDALLA MIESTEN (JA NAISTEN!) ON EPÄVARMOISSA TAPAUKSISSA KYSYTTÄVÄ PAPERIT tai jätettävä ottamatta tarjous vastaan....


" Vain paritukseen tai ihmiskauppaan liittyvän seksin oston kriminalisoiminen olisi on-gelmallista, sillä ostajan on vaikea arvioida myyjän taustalla toimivia välikäsiä, eivätkä viranomaiset osaa kunnolla tunnistaa ihmiskaupan uhreja. "


Tämä puhuu KAIKEN PROSTITUUTION KRIMINALISOIMISEN PUOLESTA. On kuitenkin muitakin mahdollisuuksia: esimerkiksi laillisilta prostituoiduilta VOIDAAN VAATIA LAILLINEN TOIMILUPA!2. Prostituutio ei ole ammatti muiden joukossa.  


Prostituutio on vaarallista. Se altistaa fyysisille ja psyykkisille ongelmille, seksitau-deille sekä väkivallalle. Traumaperäistä stressihäiriötä esiintyy moninkertaisesti en-tisten prostituoitujen joukossa verrattuna sotaveteraaneihin. Voisitko sinä suositella prostituutiota tyttärellesi, sisarellesi tai äidillesi? "     


Tämäkin puhuu myös ja ennen kaikkea MYYNNIN kriminalisoimiśen puolesta! (Siinäkin on kuitenkin tunntut ongelmansa, mm. valvonnan mahdottomuus, jos se on rakeneteellista.)" 3. Ruotsin laki toimii. "    


Ruotsalaiset viranomaiset kertovat muuta...


" Suomessa on liikkunut virheellistä informaatiota Ruotsin seksin oston kieltävän lain vaikutuksista. "    


On ollut myös totta sellaista....                   


" Prostituutiota ja ihmiskauppaa tutkivien poliisien mukaan laki on vähentänyt prosti- tuutiota,ja maasta on tullut kannattamaton kohde ihmiskauppiaille. Poliisien mukaan laki on myös helpottanut ihmiskaupan ja parituksen tutkintaa.Kansalaisista 80% kan- nattaa lakia, ja ruotsalaisten seksin ostajien määrä Virossa on vähentynyt murto- osaan lain astuttua voimaan.


4. Prostituution kysyntä lisää ihmiskauppaa. "


Tämä "tieto" vuodelta 2006 on vanhentunutta.


" 5. YK arvioi,että yli 70 prosenttia ihmiskaupasta tähtää naisten ja lasten seksuaali- seen hyväksikäyttöön mm. prostituutiossa. Noin puolet uhreista on lapsia. Suomi on sitoutunut ihmiskaupan ja prostituution kysynnän vähentämiseen kansainvälisissä so-pimuksissa. Myös Suomessa on ihmiskauppaa:Suurin osa Ruotsin poliisin tutkimista tapauksista on tullut Suomen kautta. "

YK:n Ihmisoikeusneuvosto suosittelee, että oletusarvoisesti prostituutiota EI kriminalisoitaisi, kumpaankaan suuntaan.

Ihmiskauppa ja prostituutio eivät ole "sama asia"." 5. Laillistaminen lisää laitonta prostituutiota ja lieveilmiöitä.Toisin kuin voisi olettaa, prostituution laillistaminen lisää erityisesti laitonta prostituu-tiota ja prostituoitujen väkivaltaista kohtelua. Kysynnän ja tarjonnan kasvaessa bor-dellit joutuvat kilpailemaan hinnalla ja tarjonnan "rankkuudella." Ihmiskaupan uhrien ja laittomien prostituoitujen kysyntä kasvaa. Alueilla, joissa prostituutio ja bordellit ovat laillisia,myös naisiin kohdistuva katuväkivalta ja raiskaukset lisääntyvät. Bordel- lit laillista-neen Hollannin prostituoiduista 75 % haluaisi pois prostituutiosta. " Tämä puhuu ennen kaikkea myynninkin kriminalisoimisen puolesta! "


Jos prostituutio on laillista, niin millaista "laitonta prostituutiota" on lisätty? Ilmeisestikin jotakin muutakuin prostituutiota? Tai lapsiprostituutiota? Lähteet?


" 6. Prostituutio on tuottavaa laitonta bisnestä.Seksin ostaja on linkki pitkässä rikollisuuden ketjussa. "      


Myyjä on vieläkin vähän tärkeämpi linkki siinä ketjussa. Myyjä on seksimyynnin ydin ja tämän ytimen vapauttaminen krominalisoinnista on TAIKATEMPPU, jolla ajetaan kokonaan muita asioista kuin (pelkkään) seksiin saati ihmiskauppaan liittyviä! Fema-rit eivät tunnusta YK:n määritelmiä, vaaan heillä "omiaa",jotka perustuvat puoskari- ja haistapaskantieteesen

  


" Ihmiskauppa on ase- ja huumekaupan jälkeen tuottavin laiton teollisuudenhaara. Ostajan rahoista suurin osa päätyy aivan muualle kuin prostituoidulle, sillä Suomenkin prostituutiosta suuri osa on järjestäytyneen rikollisuuden käsissä.7. Prostituutio ilmiönä koskettaa kaikkia ihmisiä, ei vain prostituoituja tai asiakkaita.Prostituutio on rakenteellinen ongelma. Yhteiskunta, jossa miehet voivat maksusta käyttää naisia seksuaalisen halunsa tyydyttämiseen, on syvästi epätasa-arvoinen. "   


LAIN ON EHDOTTOMASTI OLAVA SUKUPUOLINEUTRAALI!!!!   On se muuten sitten MILLAINEN TAHANSA!

"SYNNYNNÄISEEN ERIARVOISUUTEEN LAIN EDESSÄ (FEODALISMIIN, ORJUUTEEN) EI PALATA!!!!!

" Myös lasten ja nuorten maailmankuva vääristyy tällaisessa ympäristössä. Seksin osto ei ole perusoikeus, ihmisten ruumiillinen koskemattomuus on.

" Juristipäivystys

Unionin Facebook-sivut "

Unionin juristipäivystys jakelee oikeus- ja kaiken tieteen vastaisia "ohjeita". Se on rikollista.


A.I. kommentoi_ 12. heinäkuu 2013 09:04

Sukupuolineutraalia ei ole olemassakaan mutta;seksin oston kieltävä laki,voiko mitään ajattelemattomampaa olla? Ei siis kielletä myyntiä koska on jo todettu ettei sille voida mi-tään ja myynnin kohdetta ei voida takavarikoida. Vaikka paritus on kiellettyä liiketoimintaa, sillekään ei voida mitään ja kuka parittaja välittää. Asetettakoon siis tavalliset lähestulkoon kunnialliset kansalaiset seinää vasten.

Huumeitten myynti ja käyttö sallitaan tiettyyn määrään kun on pakko, jopa vankiloissa, suljetussa laitoksessa, mikä on sinänsä hämmästyttävää.

Että seksi, jokaisen ihmisen perusasioihin kuuluva, elämääkin suurempi, luonnollinen asia, älytöntä. Seurauksia voidaan ennakoida; koko toiminta häipyy näkyvistä ja virkamiehet ovat tyytyväisiä, asiat ovat siis kunnossa, koska mitään ei näy. Yhtäkään moralistia ei kiinnosta mitä piilossa tapahtuu, ’poissa silmistä, poissa mielestä’.

Entäs kun mies antaa naiselle lahjan ja sitten nainen vain antaa, miten se tulkitaan? Niinhän ’kunniallisessa’ elämässä joskus tapahtuu ja sellaista kutsutaan hyvin usein avio- tai avolii-toksi tai vain naimakaupaksi ja semmoista käytetään jopa aivan arkisena, tosin häveliäästi peiteltynä, hallitsemisen keinona? Kysymyksessä on kahden henkilön välinen sopimus ja Suomessa on sopimusvapauslaki. Sopimus voidaan tehdä, ainakin sopimushetkellä ikuiseksi, elinikäiseksi, toistaiseksi, määräaikaiseksi tai väliaikaiseksi, miksei siis myös yöksi, tunniksi tai vaikkapa viideksi minuutiksi (seurusteluineen).Vilho Askola kommentoi_ 12. heinäkuu 2013 10:26

Prostituutiokeskustelua käydään meillä tekopyhästi 1800-luvun hengessä. Jos porno on laillinen bisnes, niin miten ihmeessä se voidaan erottaa prostituutiosta? Eli jos mies vuokraa itselleen naisen seksikumppaniksi, sekö on kiellettävää, kun samalla mies, jolla on kamera, voi vuokrata naisen ja sanoa tekevänsä aikuisviihdettä?


Voitko suositella pornouraa tyttärellesi?Yhdentekevää,mitä sinä suosittelet. Joka ta- pauksessa pornon ääressä kasvaneet teinikundit määrittelevät käytännössä tyttäresi sukupuolielämän laadun.


Spammiro Botti kommentoi_ 12. heinäkuu 2013 17:48

Koko pärinän viimekätinen tarkoitus on tuon väärän ihmiskuvan markkinoiminen, jon- ka eri varianttien valtion korkeasti maksamat "edustajat" "väittelevät" avausviestini linkeissä.


Tamperelainen kansandustaja Leena Rauhala (kd) tuo esiin argumentin seksikau- pan täyskieltoa vastaan: jos seksi myyminen on laitonta,niin todellisia ihmiskaupan uhreja ei tietenkään rankaista teosta,johon heidän on pakottettu,joten heillä on intres- si paljastaa ihmiskaupan tekijöitä (otsikko on harhaan johtava, kyse on täyskiellosta):

http://leenarauhala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/149233-seksinostokielt...

" Yhdenmukaisempaa ja loogisempaa olisikin kieltää sekä seksin ostaminen että sen myyminen. Myyntikiellon puuttumista on perusteltu sillä, että se voisi vaikeuttaa ihmiskaupan uhrien asemaa tarjotessaan parittajille uuden hallintakeinon.

Asialla on kuitenkin myös kääntöpuoli. Jos myyminen olisi kiellettyä, voitaisiin kaikki ilmi tulleet tapaukset tutkia. Tämä puolestaan helpottaisi ihmiskaupan uhrien tunnis-tamista. Tunnistettuja uhreja ei tietenkään tuomittaisi toiminnasta johon heidät on pakotettu. "


* * *

Femarit haalivat Suomeen prostituoituja muualta Euroopasta

Liekö kyse jostakin "korostuneesta hoivavietistä" ... (tuskinpa...)...

Tästä on ennakkovaroitettu heidän "tieteellisten linjanvetojensa" takia jo kauan sit- ten, niin kummallisia kuin linjanvedot ovatkin olleet. Silloin homma haisi mm. neulan-pistopolitiikalta ja propagandahenkilöiden hankkimiselta Venäjää vastaan. Tuo on tietysti ollut lukijan subjektiivinen vaikutelma oman kokemuksensa pohjalta. Tässä on siis muutakin mutta mitä? Siitä pitäisi keskustella...

Nigerialaiset prostituoidut hakevat apua Suomesta

" Prostituutioon huijatut naiset pakenevat nyt Etelä-Euroopasta Suomeen

Kymmenet Etelä-Euroopassa työskennelleet nigerialaiset prostituoidut ovat tänä vuonna hakeneet apua Suomesta. Viranomaiset eivät tiedä, miksi naiset tulevat juuri Suomeen.

Suomeen on tänä vuonna saapunut kymmeniä nigerialaisia naisia hakemaan apua ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

Naisia yhdistää se, että he ovat olleet prostituoituina Välimeren maissa, lähinnä Itali- assa, Kreikassa tai Espanjassa. Iso osa heistä on raskaana tai tulee Suomeen pienten lasten kanssa.

Nigerialaisnaisten määrä ei ole valtava, mutta silti he ovat nousseet ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän suurimmaksi yksittäiseksi ryhmäksi.

Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet ei ole yllättynyt tilanteesta. Hän muistuttaa, että Nigeria on yksi suurimmista ihmiskaupan lähtömaista.

Arvioiden mukaan jopa yli 90 prosenttia nigerialaisista prostituoiduista on ihmiskaupan uhreja. Osa heistä on ollut uhreja jo kotimaassaan.

Nigerialaisten naisten asema prostituutiossa on poikkeuksellisen haavoittuva. Biaudet kuvailee, että he ovat prostituoitujen alinta kastia.

"Sanotaan,että heidät voi ostaa hyvin halvalla,mikä tietenkin kertoo heidän epätoivoisesta tilanteestaan."

Kuinka halvalla?

"Olen kuullut, että jopa kympillä."

Ylitarkastaja Anni Valovirta Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä kertoo, että turvapaikkaa hakevilla naisilla on hyvin samankaltainen kertomus.

Kotimaassa joku "mama" tai "madame" on luvannut Euroopasta työtä lastenhoitaja- na tai kaupan kassana.Perillä naiselta ryhdytään perimään matkasta suuria summia, jopa 40 000 tai 80 000 euroa. Velan maksamiseksi nainen pakotetaan prostituutioon.

Valovirran mukaan naiset saa liikkeelle Etelä-Euroopasta usein pelko lapsen puolesta.

"He haluavat irti ihmiskauppatilanteesta sen vuoksi, että pelko lapsen hyvinvoinnista on suuri."

Viranomaisille ei ole selvinnyt, miksi naiset tulevat juuri Suomeen.

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtajan Jari Kähkösen mukaan osa naisista on kertonut, että heitä on kehotettu tulemaan Suomeen.


"Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä taho tai organisaatio kenties heitä olisi moti- voinut tähän toimintaan. Selvää kyllä on, etteivät he ihan omin päin ole tätä asiaa keksineet."

Myöskään Maahanmuuttovirastossa ei ole tietoa, miksi naiset valitsivat Suomen.

"Sitä meille ei ole ihan suoraan kerrottu. Yleensä on joku välikäsi, joka järjestää matkaliput ja järjestää henkilön Suomeen", Valovirta kertoo.

Joillakin naisilla on Jari Kähkösen mukaan väärää tietoa Suomesta.

"Osa on luullut esimerkiksi,että Suomessa syntyvä lapsi saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden.Tämä on tietysti harhakuvitelma,mutta se on saattanut motivoida. Monilla on tietysti tarve saada apua ihmiskauppakokemuksen vuoksi", Käh- könen toteaa.

Myös Etelä-Euroopan maissa on auttamisjärjestelmät ihmiskaupan uhreille, Eva Biaudet kertoo.Esimerkiksi Italiassa tarjotaan apua puoli vuotta lapsen syntymän jälkeen. Eri asia on, miten apu käytännössä toimii.

"Kun tämä ongelma on niin suuri ja kun esimerkiksi Italian ja Espanjan järjestelmät ovat aika täynnä, on ehkä ihan luonnollista, että osa heistä hakeutuu jonnekin muualle", Biaudet sanoo. "

" Entistä useampi avuntarvitsija on ollut tänä vuonna seksikaupan uhri


13.10.2013 2:00 1

Susanna Reinboth

Helsingin Sanomat

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on tänä vuonna hakeutunut aiempaa enemmän seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.

Tähän asti noin kaksi avunhakijaa kolmesta on kokenut tulleensa hyväksikäytetyksi työelämässä, mutta tänä vuonna suunta on muuttunut. Nyt seksikaupan uhreja on järjestelmän piirissä lähes yhtä paljon kuin työelämässä hyväksikäytettyjä.

Muutos johtuu pitkälti nigerialaisten prostituoitujen avunpyynnöistä.

Ihmiskaupan uhrien auttaminen on keskitetty Suomessa Joutsenon vastaanottokes- kukseen. Keskuksen johtaja päättää arviointiryhmän kanssa,otetaanko henkilö autta- misjärjestelmän piiriin vai ei.Ihminen voidaan myös poistaa järjestelmästä, jos hän ei enää täytä avun saamisen ehtoja.

Laissa on määritelty, millä ehdoilla avunhakija voidaan hyväksyä järjestelmään.

Avun piiriin pääsee esimerkiksi ihmiskaupan uhri, kun hän enintään puolen vuoden ajan harkitsee, suostuuko hän yhteistyöhön viranomaisten kanssa.

Tänä vuonna järjestelmään on otettu 46 ihmistä.Heistä 17 on ollut nigerialaisia.

Kielteisiä päätöksiä on tänä vuonna annettu poikkeuksellisen paljon, peräti 71. Tämä johtuu siitä, että yhteen tapaukseen liittyi viidenkymmenen hengen ryhmä, jota ei otettu avun piiriin.

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan tuoreen kertomuksen mukaan kielteisten päätösten määrä voi vähentää auttamisjärjestelmän uskottavuutta uhrien silmissä.

Suurin osa tunnistetuista ihmiskaupan uhreista oleskelee raportin mukaan Suomes- sa laillisesti. Uhreilla on kuitenkin kynnys hakea apua viranomaisilta, koska he pelkäävät joutuvansa lähtemään maasta tai saavansa rangaistuksen.

"Auttamisjärjestelmään ohjautuneet uhrit pelkäävät menettävänsä työnsä,ja suurelle osalle työnteolla ansaittava raha on ollut syy tulla Suomeen. Osa uhreista pelkää tekijöitä, eivätkä he siksi uskalla hakea apua viranomaisilta", raportissa todetaan. "

Mikä on varmaa, niin jotakin "valtapeliä" tällä aiotaan pelata, ja rahaa aiotaan lypsää.

Minua asia kiinnostaa vain siksi,että sitä on ideologisesti valmisteltu vuosikymmeniä, kuten linkit osoittavat, joten sen täytyy olla joillekuille jostakin syystä "hyvin tärkeää" ...Olen ehkä käsittänyt aikaisemmin väärin,yrityksenä kehitellä minkä asian ympärille hyvänsä kansainväliseen lakiin perustumattomia "sopimusoikeusjärjestelmiä" ("yti-menään" tuo "EIT"...),joissa Venäjä ei olisi mukana. Ja sitten kuitenkin pitäisi Venä-jän sisäisiä asioita niillä sorkkia,että "kun se ei noudata"...Ovatko nyt jotkut ihan muut vain hoksanneet täysin muuhun tarkoitukseen viritetyn "mahdollisuuden"? Vai onko tarkoitus ripustaa kaikkiin ulkolaistaustaisiin naisiin Suomessa "prostituution" leimaa?

Miksi noissa kuvioissa on aina samat piirit touhuamassa?


***

Kun kyse on tavallista tietä Suomeen varsinkin idän suunnalta saapuneesta edusta- vasta NAISESTA, niin näiden vihreiden/hurri/kirpeäpierufemareiden "suvaitsevai- suus" katkeaa siihen paikkaan kuin veitsellä leikaten (ei auta, vaikka itämaan rouva olisi naimisissakin eikä siten uhka millekään seurustelu ringeille...):

Mitä Lilja Tamminen todellisuudessa sanoi?

Vihreiden Lilja Tammisen kommentti perussuomalaisten kiinalaissyntyisestä Belle Selene Xiasta on herättänyt pienoisen myrskyn: sitä on laajalti pidetty rasistisena. Tamminen kirjoitti :

"Belle Xia on tietääkseni suomalaisen korkeakoulun kepulikonstein läpäissyt nolla, jolla ei ole mitään sanottavaa mihinkään. Hän on persujen rotupesutuote. -

- Kyse on eräästä hänen opiskelukaverikseen tunnustautuneen henkilön kommen- tista, jossa totesi Bellen seuraavan ns. kiinalaista opiskelutapaa. En pysty vahvistamaan väitettä."

Tamminen itse ei jostain käsittämättömästä syystä blogivastineessaan suoraan kiistä rasismia (mikä tässä tapauksessa ei kannattaisikaan), mutta huomauttaa: "Se, että tiedostaa eräiden ”maahanmuuttokriitikoiden” keskuudessa olevan rotuajattelun ja ihmiskuvan olemassaolon ei tarkoita, että sitä kritisoidakseni minun täytyisi pitää rotuajattelua perusteltuna lähtökohtana ihmisten tarkastelulle ylipäätään."

Rasismia ei todellakaan löydy "rotupesutuote"-kohdasta, vaikka siinä rotu mainitaan- kin. Käsite nimittäin ymmärtyy juuri niin kuin Tamminen sen blogissaan selittääkin: "Viittaan Mamuwashing-termillä viherpesun kaltaiseen kansainvälisesti käytettyyn julkisuusstrategiaan, jossa maahanmuuttajavastaiseksi leimaantunut taho pyrkii löy- hästi maahanmuuttajamyönteisiksi tulkittavin julkisuustempauksin pesemään pois maineensa tahroja, kuitenkaan muuttamatta niitä alkuperäisiä toimintatapoja, jotka leimaantumisen aiheuttivat."

Kyseenalaisempi sen sijaan on yhdistelmä "kepulikonstein läpäissyt nolla" + "kiina- lainen opiskelutapa". Ensimmäinen kohta on selvästi huonompana pitämistä, ja toi- nen kohta samassa yhteydessä on kansallisesti leimaava ja yleistävä.Tällainen ko- konaisuus täyttää rasismin yleisen määritelmän, jonka tutkija Anna Rastas muotoilee näin:

"Esitän, että rasismiksi voidaan luonnehtia sellaisia valta- ja alistussuhteita tuottavia ajattelu-, puhe- ja toimintatapoja,joissa jonkun yksilön tai ryhmän oletettu tai väitetty ominaisuus, olipa se biologinen tai kulttuurinen, esitetään olemukselliseksi ja muuttumattomaksi."

(ELi "geneettiseksi"! Ihan hyvä määritrlmä sinänsä..., SB)

Toisin sanoen Xian leimaaminen "kepulikonsteja käyttäväksi nollaksi" ilman todistei- ta ja pelkästään kiinalaisuutensa vuoksi sillä perusteella, että kiinalaiseen kulttuuriin kuuluu Taloussanomien mukaan lunttaaminen ja plagiointi, täyttää rasismin tunnusmerkit.

...

Lopuksi

Korostettakoon vielä, ettei minulla ole mitään Lilja Tammista vastaan, eikä tämä ole hyökkäys vaan julkisten sanomisten objektiivinen analysointi. Toivoisin Tammisen ymmärtävän, että vaikka anonyyin lähteen todistamattomien väitteiden pohjalta julki- sesti esitetty kärjekäs lausuma saattaa hänen omasta mielestään tuntua vähäpätöiseltä, se ei ole sitä yhteiskunnallisesti.

Oikeuslaitos hyödyntää ennakkotapauksia,ja esimerkiksi EFFI ry on huolissaan sa- nanvapauden kaventumisesta Jussi Halla-ahon Korkeimmassa oikeudessa saaman tuomion jälkeen:

"Korkeimman oikeuden ennakkopäätös lisää tulkinnanvaraisuutta entisestään. KKO perusteli rangaistavuutta sillä, että lausuma on 'ymmärrettävissä niin sanotun vihapuheen kaltaiseksi'. Tämä on kestämättömän lavea kriteeri."

KKO ei välittänyt paskaakaan siitä,että itse väite, MUKA "MUHAMMEDIN JA 6-VUO- TIAAN AVIOLIITOSTA",oli puhdasta valhetta,minkä oli voinut tarkistaa Koraanista tai soittamalla lähimmälle imaamille. KKO JATKOI KYSEISTÄ HISTORIALLISTA VALHETTA VÄITTÄEN SEN SUORASANISESTI VIELÄ "OLEVAN KORAANISTA"!!

" Tammisenkin kommentti on helposti ymmärrettävissä vihapuheen kaltaiseksi - asia riippunee täysin tulkitsijasta. Rasismin tunnusmerkit se joka tapauksessa täyttää. "

Allekirjoitan Jaskan mielipiteen tällä kertaa täysin mukaan lukien tämä lause:

" Korostettakoon vielä, ettei minulla ole mitään Lilja Tammista vastaan, eikä tämä ole hyökkäys vaan julkisten sanomisten objektiivinen analysointi. "

(Huhhuh, kylläpäs joutuu vanhoja kiistakumppaneita kehuskelemaan, mitä ihmettä nyt oikein on tapahtunut... )

***

Minusta asia noiden ämmien touhujen kanssa on jollakin tavalla vakava. Kymmeniä vuosia valmistellaan ja petataan VALTION RAHOILLA joitakin aivan kummallisia operaatioita, jotka tarpeeksi pahantahtoinen havainnoitsija kuten minä osaa (joskus) lukea noista linjanvedoista, kuten yllä ilmenee, mutta jotka eivät kerta kaikkiaan voi ulkopuoliselle valjeta. Asianomaiset eri puolilla maailmaa ja eri aikoinakin näyttävät kuitenkin pilkulleen tietävän, mistä kysymys on! Tästä tulee mieleen PEDOFIILIRIN-KIEN toiminta: YHTÄLÄISYYDET OVAT SILMIINPISTÄVIÄ heti, kun vaan siltä kan-nalta katsoo. En tarkoita, että ämmät olisivat nimenomaan pedofiileja, mutta jotakin PERVOA tässä on, joka tuskin myöskään valkenee tavallisille normaaleille naisille...

***

YK-femarit: "naisten todennäköisyys kuolla luonnonkatasrtrofeissa 14-kertainen"; originaali"lähteenä" ruotsalainen luonnonpappi...

Feministinen propagandaluku paljastuu

17.10.2013 10:10 Henry Laasanen

Tapojensa vastaisesti Hesari korjaa (itsekin siteeraamansa ) järjettömän feministien propagandaluvun artikkelissa Planin tyttökampanjan raportissa vanha ja hatara väite .

Lasten oikeuksia ajavan kansalaisjärjestö Plan Suomen mediassa levinnyt väite naisten kuolleisuudesta luonnonkatastrofeissa on kyseenalainen. Kampanjaan liit-tyvässä raportissa on lause,jonka mukaan "naisten ja lasten todennäköisyys kuolla luonnon-katastrofeissa on 14 kertaa suurempi kuin miesten." Myös HS siteerasi väitettä. Kyseenalaista tietoa on siteerattu laajalti muissakin raporteissa.

Esimerkiksi YK:n naistenjärjestö UN Women (puheenjohtaja "evoluutiofeministi" Michele Bachelet, Chilen epäonnistunut ex-presidentti) on käyttänyt väitettä tänä vuonna.

"Myös YK käyttää tietoa hyvin yleisesti,ja siksi olemme menneet samalla linjalla", Heinänen sanoo.

(SB: Kyseessä on äärimmäisen raskauttava "projekti" KOMPROMETTOIDA YK:TA HAISTAPASKANTIETEELLÄ ! JOTTA SE EI VOISI TOIMIA SITÄ VASTAAN!)

YK ja sen jäsenjärjestöt ovat feministien hallussa. YK:n luvuissa esiintyy monia ha- tusta vedettyjä propagandalukuja, kuten väite siitä,että naisten hallussa olisi vain 1% maailman varallisuudesta.

Feminististen propagandalukujen avulla haalitaan lisää avustuksia naisille ja siinä sivussa elanto lukemattomille projekteja järjesteleville feministeille ja feministisille tutkijoille.

Maailmalla lukua levitetään Planin toimesta vielä härskimpänä väärennöksenä muo- dossa "girls are 14 times more likely to die", jossa "naisten ja lasten todennäköisyys kuolla..." on muuttunut muotoon "tyttöjen todennäköisyys kuolla..."

YLE mukana propagandan levityksessä

YLE (2009) on väittänyt lukua London School of Economicsin tutkimuksen tulokseksi.

" Naiset kuolevat luonnonkatastrofeissa 14 kertaa todennäköisemmin kuin miehet, kertoo London School of Economicsin tutkimus.

Yle 2013 :

Raportin mukaan naisten ja lasten todennäköisyys kuolla luonnonkatastrofeissa on 14 kertaa suurempi kuin miesten. "

Mistä propagandaluku on peräisin?

Hesari kirjoittaa:

Väite perustuu vuonna 1997 julkaistuun selvitykseen, jonka aineisto on 1980-luvulta ja 1990-luvun alusta. Selvityksen tehnyt tutkija Kristina Peterson myöntää, että selvityksen lähdeaineisto oli puutteellista.

Propagandaluvun todellinen alkuperä ja Kristina Petersonin tausta selviää Andrew Lewinin tuoreesta salapoliisityöstä :

Kristina Peterson on luonnonpappi, joka käyttää "perinnetietoa" (eli kuulopuhetta) yhdistettynä faktatietoon.

Petersonin propagandaluku perustuu epämääräiseen kuulopuheeseen ilman tutkimustietoa asiasta.

Yhteenveto

Joku oli kertonut luonnonpappi ("priestess of nature") Kristina Petersonille kuulopu- heen siitä, että naiset + lapset kuolevat 14 kertaa todennäköisemmin luonnonkatastrofeissa. Siitä tuli laajasti siteerattu "tutkimustulos".

YK:n feministit nappasivat Petersonin luvun käyttöönsä. Sen varaan on rakennettu YK:n feministijärjestöjen vaatimukset avustusten kohdistamiseksi naisille ja tytöille luonnonkatastrofeissa. "Re: Nais(oikeud)en logiikkaa?

Lainaus: andy, 20.11.2002 02:12:46, 97966

Miten tämä liittyy Skepsiksen aihepiiriin? Eikö joku yhteiskunnallinen tai lakitieteelli- nen foorumi olisi oikea paikka tälle keskustelulle. Prostituutio ei ainakaan minusta ole paranormaali ilmiö.


Tämän ketjun poistettu alkuviesti oli tämä:

www.helsinginsanomat.fi/arkisto/ ... 0021119PA5

Päivi Hirvelä, eurotuomeri (feminatsiksikin mainittu,varsinkin Venäjällä): "Ihmiskau- pan määritelmä kattaa kansainvälisten sopimusten valossa myös prostituution, joka tapahtuu yhteistyössä parittajan kanssa. Naisiin ja lapsiin kohdistuva ihmiskauppa liitt-yykin leimallisesti prostituutioon,eikä näitä ilmiöitä voida tarkastella toisistaan erillään."

RK: Rouva valtionsyyttäjä vetoaa parissakin kohdassa "ihmiskaupan määritelmään" jota ei anneta, eikä edes kerrota, mistä sellaisen määritelmän voisi löytää, vain en, että "sitä tarkastellaan kansainvälisten sopimusten valossa". Ei ole tainnut minkään maan lainvoimainen oikeuselin sitä määritelmää antaa, pahoin pelkään.

Tavallinen kansalainen ymmärtää ihmiskaupalla kansainvälistä, laitonta ns. pimeän työvoiman, laittomien adoptiolasten jne.välitystä.Sellainen varmaan kattaa kyllä ulko- mailta järjestetyn verotuksellisesti pimeän prostituution, niin kuin se kattaa esimerkik-si pimeiden muurareidenkin välittämisen toimimaan salaa jossakin toisessa maassa alipalkalla ja yhteiskunnan ulkopuolella.

Mutta kaikkea prostituutiota tuo "määritelmä" ei kata, ei esimerkiksi sellaista, mikä on Suomessa laillista. Ja se asia pitäisi valtionsyyttäjän tietää, tai sitten iskeä tiskiin se oma "parempi" määritelmänsä.


" Prostituution tulkinta ihmiskaupaksi antaa perusteen myös kriminalisoida asiakas, koska ihmiskauppa on nimensä mukaisesti kauppaa, jossa kysyntä vaikuttaa tarjontaan ja jossa tarjontaa ei ole ilman asiakkaita."

Jaa että miten niin? Rouva kirjoittaa kovasti "EU-kontekstissa". Kuitenkin monissa EU-maissa prostituutio on kokonaan laillista, ja joissakin, kuten Suomessa tietyin ra-joituksin laillista.Miten pirussa laillisen liiketoiminnan asiakkuus on perusteltua krimi- nalisoida? Tarvitseeko valtio mahdollisesti rikokseen tarkoituksellisesti houkuteltua miesväkeä jonnekin työleirille?

Miksei puhuta sitten ihmiskaupan asiakkudesta, on se pimeän ulkomaalaisen adop-tiolapsen osto, pimeän ulkomaalaisen muurarin käyttö kellariremontissa mafian "suo-jeluksessa", tai nimenomaan sitten juuri ulkomaalaisen "massaprostituution" käyttä-minen tietäen,että palvelun tarjoaja ei maksa verojaan kumpaakaan maahan, vaan ihan muualle?


"Viimeaikaisten tutkimusten mukaan suomalaisen prostituution on todettu olevan ni-menomaisesti paritustoimintaa, jossa prostituoidut toimivat parittajaorganisaatioiden alaisuudessa. Markkinat on jaettu tarkkoihin reviireihin virolaisten ja venäläisten or-ganisaatioiden kesken. Samalla Suomeen on tuotu Viron ja Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden suoraviivaiset toimintatavat."


Nyt tuli sitten sitä tietettä. Että jaettu on ja piste, ei mahda mitään poliisi, pappi eikä edes kansakoulunopettaja.Nyt voidaan vain "päätellä tosiasioiden pohjalta",jos maan ylimpiin oikeusviranomaisiin (tittelistä päätellen) uskominen!

Emme me veronmaksjat,rouva valtiosyytäjä,TUOSTA teille maksa. Oikeus- ja poliisi- viranomaisten tehtävä on turvata SUOMEN lain toteutuminen,ja jos jokin reviirit jaka- nut mafia uhkaa suomalaista yksityistä ammatinharjoittajaa, joka "heittää oman kei-kan" "mafian reviirillä",niin oikeusviranomaisten on iskettävä siihen mafiaan eikä sen prostituoidun asiakkaaseen, ja poliisin on suorastaan suojeltava nykyisen lain mukaan myös sitä prostituoitua siltä mafialta.

Tämän lain rouva vailtionsyyttäjä haluaa muuttaa niin, että tiehukoon vaan mafia, prostituoidun asiakasta sitten pillistä kiinni siitä riippumatta rahoittaako hän "han- kinnallaan" mafiaa vai sen laillista "kilpalijaa". Toistan, tästä "ideasta" me emme Teille rouva valtionsyyttäjä, maksa mitään, jos se eismerkiksi minusta ensi vaaleissa riippuu.

" Todistamaan halukkaita prostituoituja ei voida suojella tehokkaasti kostolta, koska ei ole todistajansuojeluohjelmia, joilla suojaa voitaisiin taata sen paremmin Suomessa kuin prostituoitujen omassa kotimaassakaan. "

Ne parittajat istuvat siellä toisessa maassa ja tekevät "työtä" joka on Suomessa kiel- lettyä, mutta siellä laillista. Ja siitä asiasta emme päätä me. Eivät ne sille korvaa lot-kauta,kuka täällä mitäkin "todistaa"! Korkeintaan ne reviiriä suomalaisilta kilpailijoilta vartioivat "gorillat" ovat sellaisia,joita vastaan voi joku todistaa, mutta niitä ne rouvat ja neidit eivät tunne. Jos hommasta halutaan tehdä muu kuin työluparikkomus, niin ITSE prostituutio, se osa hommaa, mikä tapahtuu Suomessa, on sitten palautettava rikokseksi. Ei asiakas voi tietenkään tietää, kuka on "yksityinen" tarjoaja ja kuka jostakin "tallista".

Ja rikokseen (osto) houkutteleminen (myynti!) ON Suomen lain mukaan sekin rikos!

" Paritusrikoksissa prostituoidut tulisi nykyistä useammin nähdä suojeltavina todista- jina ja rikoksen uhreina. Ihmiskaupan uhreiksi joutuneita henkilöitä ei tulisi kohdella laittomina maahanmuuttajina, jotka oitis karkotetaan maasta. Sen sijaan heille tulisi luoda tehokas todistajansuojeluohjelma, johon kuuluisi väliaikainen oleskelulupa ainakin oikeudenkäynnin ajaksi ja ehkä pidemmällekin menevä elämän uudelleenkartoitus. "

Tässäkin asiassa on tavallisen kansalaisen kannalta, joka ei pelaa seksisuhteissaan rahan kanssa suuntaan eikä toiseen, parikin isoa ns. muttaa.

Me emme halua tänne ulkomalaisia naisia (emmekä miehiä) prostituoidun "statuksel- la" ja mafialeimalla, josta ei ehkä pääse eläissään eroon, emme sen paremmin heittämään keikkaa kuin "kuntoutumaankaan".

Tuo jälkimmäinen vaihtoehtokin saattaisi joissakin piireissä olla sekin hyvin tavoiteltu!

Muuten kyllä terve tuloa vaan, ainakin katsomaan, vaikka sitten meitä miehiäkin! (Allekirjoittanut tosin on varattu ja kuinkas muuten ulkomalaisen toimesta...) Kaikkein vähiten tuosta ilahtuisivat maamme ulkomaalaisissyntyiset naispuoliset tavalliset kansalaiset, joilla ei ole eikä ole ollut mitään tekemistä prostuution kanssa, mutta sellaista leimaa sitten hyvin äkkiä heihinkin ruvettaisiin joidenkin (suomalaisten nais)piirien toimesta "tartuttamaan".

" Myös meillä on viime aikoina keskusteltu prostituution asiakkuuden kriminalisoin-nista. Periaatteessa on jokaisen aikuisen yksityisasia, miten hän oman elämänsä jär-jestää. Erityisesti seksuaalisuus on alue,joka on ihmisen kaikkein yksityisintä aluetta.

Prostituutio muuttuu kuitenkin yksityisasiasta yhteiskunnalliseksi ongelmaksi silloin, kun sen kautta rahoitetaan rikollista toimintaa. "


No ei kyllä sen takia varmasti muutu: laillisella yktyisellä prostituutiolla ilman paritta-jaa hankittu raha on laillista, eikä SE prostituutio muutu siitä mihinkään, vaikka sen tuloksilla sitten esimerkiksi ostettaisiin huumeita, eli rahoitettaisiin laitonta toimintaa, ei yhtään sen enempää, kuin että muuraus tai tiiliseinä muuttuisivat "yhteiskunnalli-siksi ongelmiksi" siitä, että muurari ostaa pilveä tai pelaa laitonta uhkapliä! Sen verran minäkin tiedän vaikka olen tyhmä, ja rouva valtionsyyttäjä on sentään tuomari!

" Prostituution asiakkuutta on tähän asti katsottu läpi sormien, ja asiakkaiden henki-löllisyyttä ja yksityisyyttä on haluttu suojata.Asiakkaat toimivat kuitenkin paritusrikos- ten viimekätisinä rahoittajina, ja he ovat tärkeitä tietolähteitä, kun paritusrikollisuutta paljastetaan "

Rouva tuomarin orwellilaisen uuskielen kanssa menee järki solmuun:paritusrikoksen RAHOITTAJA, sen finanssoija,on se joka lainaa parittajalle rahaa autojen ja leirintä-alueiden vuokraamiseen, lahjuksiin, etumaksuihin jne. Ja RIKOKSEN RAHOITTAMINEN TUOSSA MIELESSÄ ON RIKOLLISTA (Suomessa nimittäin).

Ei sellainen palvelun ostaminen ole rikollista missään muussa asiassa, minkä tarjoa-minenkaan (kyseiselle asiakkaalle) ei ole rikollista! Asiakas ja rahoittaja ovat kaup-paketjun tasan päinvastaiset päät, tavallisesa kielen käytössä, sitä noissa vaaleissa käytetään.

" Joka tapauksessa kriminalisointi vaikuttaisi yleispreventiivisesti eli yleisestävästi: palveluiden kysyntä vähenisi, kun parituksen rahoittaminen eli asiakkuus nähtäisiin ja nimettäisiin rikosoikeudelliseksi toiminnaksi. "

Läpälässynlässynlässynlää.

Tuota uuskieltä ei kukaan ymmärtäisi lukematta alkua tähän asti pilkku pilkulta. Ja minun piti lukea kolmeen kertaan, enkä sittenkään tiedä, olenko ymmärtänyt oikein vai väärin...

" Järjestyslain tuleva säännös, jonka mukaan on rangaistavaa ostaa ja tarjota seksu-aalipalveluja häiritsevällä tavalla, kertoo osaltaan asenteiden prostituutiota kohtaan muuttuneen yhteiskunnassamme. Järjestyslain tarkoitus on kuitenkin turvata yleinen järjestys ja katurauha, ei puuttua prostituutioon ihmiskauppana. "

Prostituution ja ihmiskaupan "risteyttäminen" on trikki prostituution tekemiseksi mies- ja naissukupuolten väliseksi ongelmaksi, mitä se ainakaan nykyään enää ei ole. Puolin ja toisin on niin tarjoajia, asiakkaita kuin myös täysin tai hyvin kielteisesti suhtautuvaa väkeä.

Eräissä EU-kulttuureissa prostituution tarjoaminen on kantaväestön keskuudessa puhtaasti miesten bisnes, ja ollut sitä aina sata, mutta ehkä tuhatkin vuotta, kuten kreikkalaisella kielalueella, jossa paikallinen nainen ei voi niillä markkinoilla toimia sen paremmin tarjoajana kuin asiakkaanakaan.

Trikki perustuu sille, että kukaan ei rahtaa peräkamarinpoikia aurinkorannoille gigo- loiksi, eikä edes gigoloita vaikkapa tänne Tampereelle, paitsi naiset itse, ja yleensä yksityiseen käyttöön (eikä kukaan kysele sen tarkemmin, kun se yksityinen palvelun tarjoaminen ei ole ainakaan kovin tuomittua...

Rouva valtionsyyttäjän logiikka taitaa kaikessa yksinkertaisuudessan olla, että NAI-NEN ON AINA UHRI (levittää hän sitten vaikka AIDSia) ja MIES ON AINA ROISTO: siis: naisille ja miehille eri lait, niin kuin oli muinaisessa feodalismissa, mutta päin vastoin.

" Samalla on kehitettävä muita keinoja torjua ihmiskauppaa: on luotava ajanmukai- nen säännöstö ja todistajansuojeluohjelma sekä yhteiset kansainväliset toimintata- vat, joilla voidaan tehokkaasti puuttua värvääjistä,kuljettajista ja hyväksikäyttäjistä koostuvaan ketjuun. "

Kun nuo järjestelyhommat ovat laillisia tai laittomia vain sen mukaan,ovatko ne min- käkin maan laissa kielletty vai ei. EI ME VOIDA MÄÄRÄTÄ VENÄJÄN LAISTA, ei kannata edes yrittää, siitä on huonoja kokemuksia puolin ja toisin. Itsellä kielletään mitä kielletään, ja tässä tapauksessa se on sitten prostituutio, jos TEHOKAS keino halutaan, tai sitten molemmat, osto niin kuin myyntikin.

NAISET MIEHET TÄHÄN RETKUUN ME EMME MENE!

FEMINISTIT HANKKIKOOT EU-EN-ETYJ-KANNUKSENSA JOLLAKIN MUULLA METKULLA KUN LUOMALLA MEILLE UUSFEODAALISEN LAINSÄÄDÄNNÖN, JOSSA PUOLET KANSANSA ON MÄÄRITELMÄLLISESTI AINA OIKEASSA, JA TOINEN PUOLI AINA VÄÄRÄSSÄ.

keskustelu.skepsis.fi/html/Kesku ... iID=209551 "

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/97963?page=11#362521HESARISSA oli kerrankin erinomainen juttu EIT:stä:

www.hs.fi/paakirjoitukset/Perusoikeudet+jakavat+tuomareita/a13398..

" Antti Blåfield: Perusoikeudet jakavat tuomareita

Tam­mi­kuun lo­pus­sa kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa an­net­tiin mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös poik­keuk­sel­li­sen ar­vo­val­tai­ses­sa ko­koon­pa­nos­sa.

Kor­keim­man oi­keu­den pre­si­dent­ti Pau­lii­ne Kos­ke­lo oli mää­rän­nyt, et­tä KKO kä­sit­te­lee täys­is­tun­nos­sa va­li­tuk­sen, jos­sa 76-vuo­tias mies vaa­ti, et­tä ho­vi­oi­keu­den pää­tös hä­nen isyy­ten­sä vah­vis­ta­mi­ses­ta vuon­na 1961 syn­ty­nee­seen mie­heen ku­mot­tai­siin.

KKO te­kee pää­tök­set yleen­sä vii­den tuo­ma­rin ko­koon­pa­nois­sa. Täy­sis­tun­not, jo­hon osal­lis­tu­vat kaik­ki kor­keim­mat oi­keu­den tuo­ma­rit, on va­rat­tu poik­keuk­sel­li­sen mer­kit­tä­vil­le en­nak­ko­pää­tök­sil­le.

Ky­sy­mys oli sii­tä, oli­ko 50-vuo­tiaal­la mie­hel­lä enää oi­keut­ta vaa­tia isyy­den vah­vis­ta­mis­ta, kun en­nen isyys­lain voi­maan­tu­loa syn­ty­neet saat­toi­vat lain mu­kaan vaa­tia isyy­den vah­vis­ta­mis­ta vain vii­den vuo­den ajan lain voi­maan­tu­los­ta. Kan­ne­ai­ka oli um­peu­tu­nut 30 vuot­ta sit­ten.

50-vuo­tias mies kat­soi, et­tä isyys, jo­ka hä­nel­le oli sel­vin­nyt ja dna-tes­tien avul­la var­mis­tu­nut vas­ta vuon­na 2007, kuu­luu yk­si­tyis­elä­män suo­jan pii­riin ja on siis pe­ru­soi­keus, jo­ta ei van­han lain­sää­dän­nön kan­ne­ra­joil­la voi­da mi­tä­töi­dä.

Kor­kein oi­keus hy­väk­syi pe­rus­te­lut ja vah­vis­ti van­huk­sen isyy­den 50-vuo­tiaa­seen mie­heen. Kor­kein oi­keus pe­rus­te­li kan­taan­sa Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­is­tui­men lin­jauk­sil­la.

KKO:n pää­tös syn­tyi kui­ten­kin ää­nes­tyk­sen tu­lok­se­na. Kol­me vir­ka­iäl­tään van­hin­ta tuo­ma­ria jät­ti pää­tök­seen eriä­vän mie­li­pi­teen. Kaik­kein laa­jim­man eriä­vän mie­li­pi­teen, lä­hes oi­keu­den pää­tök­sen mit­tai­sen oi­keu­del­li­sen poh­dis­ke­lun, jät­ti kor­keim­man oi­keu­den pre­si­dent­ti Kos­ke­lo.

Hä­nen mu­kaan­sa voi­tiin pi­tää to­dis­tet­tu­na, et­tä van­hus oli 50-vuo­tiaan mie­hen isä, mut­ta sii­tä ei seu­ran­nut, et­tä isyys oli­si oi­keu­des­sa vah­vis­tet­ta­va, kos­ka vi­ral­li­ses­ti vah­vis­tet­tu isyys on oi­keus­vai­ku­tuk­sil­taan laa­jem­pi asia kuin pe­rusoi­keuk­siin kuu­lu­va oi­keus tie­tää omat bio­lo­gi­set van­hem­pan­sa.

Suo­mek­si sa­not­tu­na kor­keim­man oi­keu­den pre­si­dent­ti oli si­tä miel­tä, et­tä 30 vuot­ta isyys­lain kan­ne­ajan um­peu­tu­mi­sen jäl­keen ei voi­da enää ka­jo­ta van­huk­sen oi­keu­teen päät­tää esi­mer­kik­si pe­rin­nös­tään. Pe­rusoi­keuk­siin ve­toa­mal­la ei voi­da noin vain sivuut­taa muu­ta tark­kaan pun­nit­tua ja koe­tel­tua lain­sää­dän­töä.

KKO:n en­nak­ko­pää­tök­ses­tä ei ole seu­ran­nut min­kään­lais­ta kes­kus­te­lua, vaik­ka pää­tök­ses­tä saat­tai­si syn­tyä pe­rus­te vaa­tia jo teh­ty­jen pe­rin­nön­ja­ko­jen re­pi­mis­tä au­ki.

Pe­rusoi­keuk­sis­ta on tul­lut suo­ma­lai­sen­kin oi­keus­käy­tän­nön tär­keä ulot­tu­vuus. Ne ovat tul­leet kes­kei­sek­si osak­si Suo­men oi­keus­käy­tän­töä sen jäl­keen, kun Suo­mi 1990-luvun alus­sa liit­tyi Eu­roo­pan neu­vos­toon ja ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­seen. Suo­ma­lais­ten oi­keus­is­tui­mien tu­li sen jäl­keen ot­taa tuo­miois­saan huo­mioon Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­tuo­mio­is­tui­men (EIT) lin­jauk­set. Ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­sen ar­tik­lat ovat osa suo­ma­lais­ta lain­sää­dän­töä.

2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä EIT:l­tä al­koi tul­la Suo­mel­le ty­ly­jä rat­kai­su­ja. EIT tuo­mit­si Suo­men useaan ker­taan kor­vauk­siin liian pit­kien oi­keu­den­käyn­ti­pro­ses­sien vuok­si se­kä muut­ti usei­ta sa­nan­va­paus­tuo­mioi­ta lan­get­ta­van tuo­mion saa­nei­den toi­mit­ta­jien ja leh­tien eduk­si. Suo­mes­sa oi­keus­is­tui­mien lin­ja ei ai­na­kaan täl­tä osin ol­lut yhte­ne­väi­nen eu­roop­pa­lai­sen ih­mis­oi­keus­ajat­te­lun kans­sa. Nä­mä lin­jauk­set ovat aiheut­ta­neet jän­nit­tei­tä oi­keus­op­pi­nei­den pii­ris­sä.

EIT:n toi­min­ta he­rät­tää kui­ten­kin ar­vos­te­lua muu­ten­kin, ei­kä vain Suo­mes­sa.

En­sin­nä­kin tuo­mio­is­tuin on pa­has­ti ruuh­kau­tu­nut. Tuo­mio­is­tui­meen voi­vat va­lit­taa 45:n ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­seen liit­ty­neen maan yh­teen­sä 800 mil­joo­naa kan­sa­lais­ta. EIT:l­lä on nyt noin 150 000 kä­sit­te­le­mät­tö­män ta­pauk­sen jo­no, jo­ka tun­tuu kas­va­van ko­ko ajan.

Toi­nen tär­keä va­li­tuk­sen syy on se, et­tä tuo­mio­is­tuin on ot­ta­nut it­sel­leen liian laa­jan val­ta­kir­jan, jo­ta se ei enää hal­lit­se. EIT on an­ta­nut tuo­mioi­ta, joi­den yh­teys pe­rusoi­keuk­siin on kiis­ta­na­lai­nen, tai on tuo­mioil­laan saat­ta­nut eräät muut kan­sain­vä­li­set so­pi­muk­set, ku­ten lap­si­kaap­paus­so­pi­muk­sen, uha­na­lai­sek­si.

Esi­merk­kei­nä kiis­tan­alai­sis­ta tuo­miois­ta on mai­nit­tu pää­tös, jos­sa Ro­ma­nian val­tio mää­rät­tiin kor­vaa­maan kul­ku­koi­rien pu­re­mak­si jou­tu­neen nai­sen les­ki­mie­hel­le 9000 eu­roa, kos­ka val­tio ei ol­lut pys­ty­nyt tur­vaa­maan nai­sen yk­si­tyis­elä­män suo­jaa. Tai EIT:n tuo­re pää­tös, jol­la muu­tet­tiin Nor­jan maan­vuok­ra­so­pi­mus­ten eh­to­ja.

Mo­net tuo­ma­rit ovat si­tä miel­tä,et­tä liian yk­si­vii­vai­ses­ti pe­rusoi­keuk­sis­ta läh­te­vä poh­- din­ta saat­taa vaa­ran­taa muun oi­keu­del­li­sen har­kin­nan. Täs­tä ris­ti­rii­das­ta oli ky­se KKO:n en­nak­ko­pää­tök­ses­sä­kin.

Pe­rusoi­keus ei ole it­ses­tään sel­vä asia, vaan usein toi­sen oi­keus on toi­sen tap­pio. Esi­mer­kik­si huol­ta­juus­kiis­tois­sa vas­tak­kain on kak­si yh­tä­läis­tä oi­keut­ta.

Ar­vos­te­li­joi­den mu­kaan EIT ajaa it­sen­sä um­pi­ku­jaan, kun se ot­taa teh­tä­väk­seen käy­dä nel­jän­te­nä oi­keus­as­tee­na lä­pi kan­sal­lis­ten oi­keus­tui­mien jo lä­pi­käy­mää to­dis­te-lua tai kun se te­kee ylei­siä oi­keu­den­käyt­töä kos­ke­via lin­jauk­sia. Ja voi­ko EIT ajaa kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön yli?

Ei voi, sa­no­vat van­hem­mat tuo­ma­rit.

Itä­val­las­sa ja Ruot­sis­sa on jo teh­ty pää­tös, et­tä eräi­tä EIT:n oi­keu­den­käyt­töä kos­ke­via lin­jauk­sia ei nou­da­te­ta. Bel­gias­sa ja Hol­lan­nis­sa EIT:n jul­ki­nen ar­vos­te­lu on anka­raa, ja Bri­tan­nias­sa pu­hu­taan jo ih­mis­oi­keus­so­pi­muk­ses­ta eroa­mi­ses­ta.

Tu­run yli­opis­ton per­he­oi­keu­den pro­fes­so­ri Mark­ku He­lin nos­ti kol­le­gan­sa Jar­mo Tuo­mis­ton juh­la­kir­jas­sa esiin myös edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan ta­van kuul­la asian­tun­ti­joi­na lä­hin­nä vain val­tio­sään­tö­oi­keu­den asian­tun­ti­joi­ta. He­li­nin mu-kaan on on­gel­ma, et­tä val­tio­sään­tö­oi­keu­den asian­tun­ti­jois­ta on tul­lut pe­rusoi­keuk-sien "­pa­pis­toa",jol­la on yk­sin­oi­keus tul­ki­ta "­Sa­naa".Näin esi­mer­kik­si per­he­oi­keus jää sivuun, ku­ten ta­pah­tui kor­keim­man oi­keu­den mer­kit­tä­väs­sä en­nak­ko­pää­tök­ses­sä. "

Kerrankin asiantunteva juttu Hesarissa tämäntasoisesta aiheesta! Historiallista!

Kotimaa 21.9.2015 klo 9:38| päivitetty 21.9.2015 klo 9:46

Korkeimpaan oikeuteen uutta verta – uusi oikeusneuvos Päivi Hirvelä

Oikeustieteen tohtori Päivi Hirvelä on valittu uudeksi korkeimman oikeuden jäseneksi.

Tasavallan presidentti on nimittänyt oikeustieteen tohtori Päivi Hirvelän korkeimman oikeuden uudeksi oikeusneuvokseksi. Hän aloitttaa tehtävässään vuoden alussa. 

Hirvelä siirtyy korkeimpaan oikeuteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.

Hän on ollut virkavapaalla valtionsyyttäjän tehtävistä. Hirvelä on aiemmin työskennellyt muun muassa käräjätuomarina ja kihlakunnansyyttäjänä.

Hirvelä on valittu eläkkeelle siirtyneen oikeusneuvos Kati Hidéniln tilalle. 


seura_lehti_45_pc3a4ivi_hirvelc3a4_eit_t