PÄINVASTOIN: toimittajaa koske ALEMPI RIKOLLISEN VALEHTELUN RAJA kuin tavallista kansalaista, sillä TOIMITTAJA HYÖTYY VALEHTELUSTAAN ainakin todennäköisemmin ja enemmän!

Valehtelu ja harhauttaminen pelkästään sellaisinaan eivät ole yksityiselle kansalaiselle rikoksia, sillä kansalsisilla ei ole ehdotonta todenpuhumisvelvoitetta.

Kuitenkin on joukko rikoksia kuten petos, väärän merkinnän aiheuttaminen virano- maisrekisteriin, ammattitukinnon väärentäminen (jos siitä hyötyy, tai aiheuttaa vaaraa tai vahinkoja),jossa valehtelu on aivan keskeinen osa rikosta.Tavallisen kansalaisen kaljapuheista ja juoruista nämä erottaa mitattavat hyödyt tekijälle ja vahingot muille.

Miten tässä kuviossa pitää nähdä haistapaskantoimittajan, vaikka täysin pöntön ”NA-TO-trollin” Jees-Sika Aron tai YLEn (muotoaan muuttaneen)  rotumurhapeilineuroni-PRISMA Studion toiminta? Minä vain kysyn?

Toimittajille erikoisvalehtelunsuojaa vaatineen julistuksen allekirjoittajat olivat niitä, jotka pakottavat heidät valehtelemaan.

Listalla trolli-Jessin ohalla nimeltä mainitun Rebekka Härkösen uhkailu siitä, että hän otsikoi maahanmuuttjan auttaneen Turussa ISIS-puukottajan uhreja oman hen-kensä uhalla, lienee noiden oikeiden trollien itse masinoimaa, sikäli kuin on kovin tottakaan.

Toimittajien uhkailulle loppu

Journalisteihin kohdistuva uhkailu kohdistuu suomalaiseen demokratiaan. Toimittajan vainoaminen pitää säätää lakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi, kirjoittaa Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Hanne Aho

Työtään tekevän vainoamisen on oltava rangaistava teko. 


RK: VAINOAMISESTA ON JO LAKI!

VALEHTELEVA HAISTAPASKAN ”JESSI-JOURNALISMI” EI OLE TYÖTÄ VAAN RIKOSTA!

HA: ” Lännen Median palkittu toimittaja Rebekka Härkönen joutui muuttamaan kotikaupungistaan pitkäkestoisen uhkailukampanjan vuoksi. Ylen niin ikään palkittu toimittaja Jessikka Aro on työskennellyt vuosia nettivainon kanssa kamppaillen.

Kohteeksi joutumista edesauttaa, jos on toimittaja, nainen ja kirjoittaa maahanmuut- toa edes sivuavista asioista tai Venäjästä. Vihakampanja saattaa silti saada alkunsa melkein mistä tahansa. ”

RK: Vihakampanjaa Venäjää (ja montaa muuta maata USDA:ta myöten…) TEKEE HAISTAPASKANMEEDIA!!!!

NYT SEN OIKAISEMISTA VAADITAAN ”KRIMINALISOITAVAKSI”!!!!

HA: ” Osansa uhkailusta ovat saaneet niin lasten leluista kuin rockmusiikista kirjoitta- neet toimittajat. Vainon ja uhkailun tavoitteena on hiljentää journalisteja ja rajoittaa heidän näkökulmiaan.

Journalistien kokemasta uhkailusta on puhuttu paljon.Keskustelu on arvokasta, mut-ta todellinen ongelma on,että lainsäädäntö laahaa kaukana vallitsevan todellisuuden perässä. Tuoreena esimerkkinä valtakunnansyyttäjä ei katsonut yleisen edun vaati- van, että Rebekka Härkösen uhkailusta nostettaisiin syytteet ilman hänen omaa vaatimustaan. Viesti valtiolta siis on, että uhkailu on hyväksyttävää. ”

RK: Valtasdyyttäjä teki siinä oikein, koska asianomainen ei halunnut syytettä, eikä ollut myöskään kerännyt tutkintaa varten materiaalia, minkä hän yksin olisi voinut asianmukaisesti tehdä.

 Härkösen jutut aiheesta olivat hyviä ja tarpeen tiedonvälityksen taspainottamiseksi sisnänsä epäolennaisen seikan suhteen, että asianomaiset olivat ulkomaalaisia ja islamia tunnustavia.

HA: Kahdenkeskisissä keskusteluissa päättäjät ovat yksimielisiä siitä, miten ensiar-voisen tärkeää sananvapauden turvaaminen on. Tekoja on toistaiseksi nähty vähem-män. Toimittajien vainoaminen on uhka sekä sananvapaudelle että myös demokrati-alle, puhumattakaan kohteiksi joutuneiden journalistien elämästä. Siksi valtiovallan on muutettava suhdettaan vainoamiseen. Asian ymmärtämisessä ei ole mitään han-kalaa. Euroopassa on jo useita esimerkkejä siitä mitä tapahtuu, kun vainoaminen ja vihan suoltaminen saavat ylivallan.

RK: Toimittajat vainoavat myös meitä tavallisia kansalaisia, poliitikkoja, toisia toimittajia, urheilijoita, ulkomaalaisia, milloin keitäkin päätoimittajiensa käskystä!!!

Ja me muut vainotaan takaisin!!!

HA: Journalisteihin kohdistuva uhkailu on lisättävä lakiin rangaistuksen koventamis-perusteeksi. Jos uhkailu ei olisi asianomistajarikos, esitutkinta voitaisiin käynnistää myös työnantajan tekemän rikosilmoituksen perusteella. Tämä antaisi työyhteisölle konkreettisen työkalun tilanteeseen puuttumiseksi.

RK: EI PIDÄ LISÄTÄ!!!!

Tarvittavat lakipykälät löytyvät.

TArvittavat kansalliset ja kansaonmväliset pykälät köytyvät myös terrorititioimittajien panemiseksi edesvastuuseen levittämästään ja väärentämästään haistapaskasta!!!

NE PITÄÄ VAIN OTTAA KÄYTTÖÖN!!!!

HA: Sosiaalisen median alustat on säädettävä vastuuseen niiden kautta jaetuista vihasisällöistä.

EI AINAKAAN MEEDIOIDEN KRITIIKISTÄ, SAATANA!!!!

Meedioilla kuten Aam,iupasl

Meedioilla kuten ”Aamupaskalla” on ALENTUNUT ”yksityisyydensuoja” (jonka piiriin tavallisen kansalaisen tavallinen valehtelu pääasiassa kuuluu)!

HA: Viranomaisille on myös turvattava riittävät resurssit näiden lakien valvomiseen.

RK: Se llaisia lakeja EI ole EIKÄ TUILE!

Tulee vähän muita lakeja… si ONJO!

HA: Valheiden ja vihan levittämisen sekä työtään tekevän ihmisen uhkailemisen on oltava rangaistavaa.

RK: valehtelu ei ole työtä…

HA: Uhkailu ja vaino koskevat journalistien lisäksi monia muitakin ammattiryhmiä. Useimmiten kohteena on nainen.

RK: Se johtuu siitä on opn haistapaskanoikeus ja haistapaskanpoliisi, jotka johtuvat haistapaskantieteestä!

Kun kansalinen ei saa oikeutta HÄN PUOLUSTAUTUU  ITSE, mihin hänellä on tällaisessa tapauksessa kansainvälisen oikeuden suoma oikeus – JOPA VELVOLLISUUS!!!

HA: Journalisteihin kohdistuva uhkailu kohdistuu suoraan kansalaisten oikeuteen saada tietoa. Näin se kohdistuu koko demokratiaamme.

HA: Hölynpölutoimittajian SUORITTAMA uhkailu on vaarallisempaa kuin heidä kokemansa!

LISÄKSI HE SAAVAT SIITÄ RIKOLLISTA RAHALLISTA HYÖTYÄ!

RK: Yhteiskunnallinen keskustelu ja tiedonvälitys on mahdotonta, jos seurauksena on viharyöppy omaan ja pahimmassa tapauksessa myös perheen ja lähipiirin niskaan.

HA: Meedia sen on vienyt niillä keinoin tapahtuvaksi!!!!

HA: Sosiaalisessa mediassa ja valesivustoilla vihaa kylväville on jo syntynyt oma yleisönsä, joka uskoo mieluummin sitä, joka huutaa äänekkäimmin.

Massachusetts Institute of Technologyn tutkimuksessa valheellista tietoa välittä-nyt twiitti jaettiin 70 prosenttia todennäköisemmin kuin totuutta välittänyt. Vastuu on siis meidän kaikkien. Valheellista tietoa ei pidä jakaa.

RK: MIT ON TERRORISTINEN HAISTAPASKANTIEDEOPISTO!!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/v-2013-mit-luistaa-vastuustaan-gangsteritieteesta-ja-terrorismista

HA: Suuri vastuu on meillä journalisteilla. Meidän on kannettava vastuumme tiedon-välityksen oikeellisuudesta, faktojen tarkistamisesta ja virheiden suoraselkäisestä oikaisemisesta.

RK: NO MUTTA KUN TE SAATANAN NILVIÄISET ETTE KANNA SITÄ, VAAN AINA VAAN VALEHTELETTE KUIN HARMAANTUNEET RUUNAT!!!”

HA: Journalismin tulevaisuus mietityttää alan opiskelijoita.

He tekevätkin vielä käänteen…

HA: On menetys yhteiskunnalle, jos lahjakkaat nuoret journalistit päättävät hakeutua toisille aloille, kun mahdollisuus sylkykupiksi joutumisesta ei innosta.

Jos keksityt faktat voittavat journalismin eli tarkistetun tiedon, olemme vaarallisessa tilanteessa.

NE TEKEVÄT JUURIIN HAISTOPASKANMEDIASSANNE; KUTEN AAMUPASKASSA!!!

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/aamulehden_lenin-museon_kgb-metodeineen-vaatii-tasmennysta-ollakseen-loukkamatonta-oiketa-historiaa/

HA: Vaarana ei ole niinkään se, että kaikki uskoisivat valheeseen vaan se, että pian kukaan ei usko enää mihinkään.

RK: NO MUTTA ONHAN ULKOMAINEN MEDIA: XINHUA, GAZPROM MEDIA, The Guardian, Al Jazeera, RT News, Ural Times…

HA: Suomi on kauan ja syystäkin ylpeillyt hyvällä sijoituksellaan Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapautta mittaavassa indeksissä.Indeksi mittaa sitä, miten vapaasti ja ennalta estämättä journalistit voivat tehdä työtään. Se osoittaamiten totuudenmukaista ja sensuroimatonta tietoa kansalaiset saavat. Jos uhkailuun ja vainoon ei puututa, Suomen sijoitus putoaa edelleen.

Journalistien uhkailuun on tartuttava lainsäädännössä nopeasti. Kansalaisilla on oikeus saada heille kuuluva tieto.

Kirjoittaja on Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja.

TE (haistapaskanmeedia) olette KANSALAISEN TIEDONSAANNIN ESTE!!!


https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005635531.html


Päätoimittajien kannanotto: Julkisuudessa työtään tekevien vainoamiseen pitää voida puuttua


82800269b335444bab69888723e64209.jpg

Muiden muassa Ylen Jessikka Aro ja Turun Sanomien / Lännen Median Rebekka Härkönen ovat joutuneet järjestelmällisen häirinnän kohteiksi työnsä vuoksi. Sekä Aro että Härkönen on palkittu Bonnierin Suurella Journalistipalkinnolla. (KUVA: Roni Rekomaa / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva)


Julkaistu: 10.4. 6:00

Tämä on päätoimittajien kannanotto toimittajien oikeusturvan parantamiseksi. Jour-nalisteihin ja muihin avoimesti omalla nimellään toimiviin ihmisiin kohdistuu johdon-mukaista painostusta ja suoranaista uhkailua. Viime aikoina häirintä on entisestään koventunut, eikä tekijöitä ole nykylainsäädännön puitteissa saatu pysäytettyä.

Suomalaisen median päätoimittajina vaadimme, että toimittajien ja muiden julkisuu-dessa ammatillisesti toimivien ihmisten oikeusturvaa parannetaan. Tarvittaessa on oltava rohkeutta muuttaa lainsäädäntöä ja tarkastella uudelleen vallitsevia oikeuskäytäntöjä.

Suuri osa häiritsijöistä toimii nimettöminä tai väärillä nimillä antaen vaikutelman spontaaniudesta. Osa esittää toimivansa sananvapauden tai muiden vapaan yhteis-kunnan hienoimpien periaatteiden nimissä. Silti useiden yhteistoiminta vaikuttaa masinoidulta ja järjestelmälliseltä, kuten on nähty Turun Sanomien / Lännen Median Rebekka Härkösen, Ylen Jessikka Aron ja eräiden muiden journalistien kohdalla.

Vetoamme kansanedustajiin ja virkamiehiin, jotka työkseen ajantasaistavat lainsäädäntöä vastaamaan uudenlaisiin ongelmiin.

Lakiin muutama vuosi sitten tuotu vainon käsite oli askel oikeaan suuntaan, mutta hybridivaikuttamisen ja informaatiosodan keinojen kovetessa se ei kata kaikkia eteen tulevia tilanteita.

Pahimmillaan työtään tekevän toimittajan kohtaama häirintä ja kiusanteko on niin laajaa, että sitä voidaan pitää systemaattisena vainoamisena.

Vainoaminen on uhka sananvapaudelle myös Suomessa. Toimittajan on vaikeaa jatkaa yhteiskunnallisen perustehtävänsä eli normaalin työnsä tekemistä parhaalla tavalla. Vainoaminen uhkaa aiheuttaa itsesensuuria.

Emme hyväksy suomalaisen yhteiskunnan muuttumista sellaiseksi, jossa kuka tahansa julkisuudessa esiintyvä ja avoimuutta osoittava henkilö voidaan alistaa kiusaamiselle ja mustamaalaukselle ilman keinoja siihen puuttua.
 • Arno Ahosniemi, Kauppalehti ja Päätoimittajien yhdistys
 • Jaana Ala-Lahti, Jurvan Sanomat
 • Jarkko Ambrusin, Kankaanpään Seutu
 • Tommi Berg, Uusi Lahti
 • Marit af Björkesten, Svenska Yle
 • Alberto Claramunt, Nykypäivä, Verkkouutiset
 • Heidi Ekdahl, Kymen Sanomat
 • Mats Ekman, Syd-Österbotten
 • Eija Eskola-Buri, Uudenkaupungin Sanomat, Laitilan Sanomat
 • Ville Hakala, Seutuneloset
 • Sari Heinilä, Järviseutu
 • Mikko Heino, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan Sanomat
 • Arto Henriksson, Loviisan Sanomat
 • Marina Holmberg, Västra Nyland
 • Marja Honkakorpi, Kuntalehti
 • Markku Huusko, Uusi Suomi
 • Susanna Ilmoni, Hufvudstadsbladet
 • Jouko Jokinen, Yle
 • Päivi Kallo, Länsi-Uusimaa
 • Karri Kannala, Tamperelainen
 • Petri Karjalainen, Kouvolan Sanomat
 • Kyösti Karvonen, Kaleva
 • Perttu Kauppinen, Etelä-Suomen Sanomat
 • Jouni Kemppainen, Maaseudun Tulevaisuus
 • Kari Kivelä, Iltalehti
 • Janne Koivisto, Turkulainen
 • Pasi Koivumaa, Karjalainen
 • Vesa Koivumäki, Ikkuna
 • Antti Kokkonen, Lapin Kansa
 • Sirpa Kortet, Pyhäjokiseutu
 • Emilia Kullas, Talouselämä
 • Virpi Kupiainen-Ämmälä, Epari
 • Helén Kurri, Östnyland
 • Timo Kyllönen, Kuhmolainen
 • Anne Lahnajärvi, Uusimaa
 • Marianne Lähde, Komiat
 • Timo Laitakari, Länsi-Savo
 • Pekka Lakka, Kaakon Viestintä
 • Tomi Lähdeniemi, Satakunnan Kansa
 • Sari Merilä, Somero-Lehti
 • Pekka Mervola, Keskisuomalainen
 • Kenneth Myntti, Österbottens Tidning
 • Juha Määttä, Suomenmaa
 • Jari Niemi, Itä-Häme
 • Kaius Niemi, Helsingin Sanomat
 • Ella Nurmi, Viiskunta
 • Niklas Nyberg, Vasabladet
 • Antti Oksanen, Taloustaito
 • Mari Pajari, Uutisvuoksi
 • Kauko Palola, Keskipohjanmaa
 • Ville Pernaa, Suomen Kuvalehti
 • Mika Pettersson, STT
 • Markus Pirttijoki, Kainuun Sanomat
 • Ville Pohjonen, Salon Seudun Sanomat
 • Matti Posio, Lännen Media
 • Olli Pursiainen, Suupohjan Sanomat
 • Janne Rantanen, Länsi-Suomi
 • Sirkku Rautio, Ylä-Kainuu
 • Jaana Rautio-Teijonmaa, Itä-Savo
 • Joonas Romppainen, Keski-Uusimaa
 • Seppo Rönkkö, Savon Sanomat
 • Tapio Sadeoja, Ilta-Sanomat
 • Mikko Salmi, Demokraatti
 • Eeva Sederholm, Etelä-Saimaa
 • Tom Simola, Åbo Underrättelser
 • Mikko Soini, Hämeen Sanomat
 • Riikka Suominen, Vihreä Lanka
 • Tiina Suutari, Koti-Kajaani
 • Satu Takala, Ilkka
 • Mari Teinilä, Kotimaa
 • Taina Tukia, Kunnallislehti, Kaarina-lehti
 • Nina Tuomikoski, Raahen Seutu
 • Martti Turunen, Forum24
 • Jussi Tuulensuu, Aamulehti
 • Kati Uusitalo, Loimaan Lehti
 • Kari Vainio, Turun Sanomat
 • Toni Viljanmaa, Pohjalainen
 • Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti
 • Lasse Virtanen, Aamuset
 • Merja Ylä-Anttila, MTV Uutiset
 • Laura Ääri, Aamuposti


sivulaskuri?type=IS_Article&aid=20000056