http://www.hs.fi/ulkomaat/Fysiikan+Nobel+universumin+kiihtyv%C3%A4n+laajenemisen+tutkijoille/a1305546486433


"4.10.2011 13:19Fysiikan Nobel universumin kiihtyvän laajenemisen tutkijoilleNobelin palkinnon fysiikasta jakoivat kolme maailmankaikkeuden tutkijaa, joiden ha-vaintojen perusteella universumi laajenee kiihtyvää vauhtia. Se selvisi kaukaisia su-pernovia tutkimalla.Ja kuten Nobel-komitea totesi,universumin kiihtyvä laajeneminen oli yllättävä havainto – myös tutkijoille.Palkinnon jakoivat yhdysvaltalaiset Saul Perlmutter, ja Adam Riess sekä australialainen Brian Schmidt.Palkinnon arvo on kymmenen miljoonaa kruunua eli noin miljoona euroa.Maailmankaikkeuden laajeneminen havaittiin ensimmäisen kerran jo 1920-luvulla.Universumin kiihtyvä laajeneminen selvisi kuitenkin vasta 1990-luvulla. Tutkijat ver- tasivat miljardien valovuosien päässä olevien supernovien kirkkautta läheisempiin supernoviin. Supernovat ovat erittäin kirkkaita kohteita, loppuun palaneita ja sitten räjähtäneitä tähtiä."Tämä on kosmologian mullistanut tieto.Kiihtyvä laajeneminen havaittiin vasta 1990- luvun loppupuolelta. Maailmankaikkeudella ei ole reunaa.Kaikkein kauimmat kohteet etääntyvät valon nopeudella.


Tulevaisuudessa jopa yli valon nopeudella", professori Hannu Kurki-Suonio Helsingin yliopistosta sanoo.Tutkijat eivät varmasti tiedä, miksi maailmankaikkeus laajenee kiihtyvää vauhtia. Syyksi on kehitetty teoria niin sanotusta pimeästä energiasta, joka saa aikaan laaje-nemisen. Kukaan ei tiedä,mitä pimeä energia tarkalleen on.Se tiedetään, että maail-mankaikkeuden energiasta vain neljä viisi prosenttia selittyy meidän tuntemallamme aineella.Maailmankaikkeuden iäksi on arvioitu vajaat 14 miljardia vuotta.Universumin laajuus on kuitenkin moninkertainen. "


RK: ” Kappas vaan, tähän ainakin tartuttiin päättäväisesti, vaikka havainto on myös kyseenalaistettu.


Halutaan välttää tilanne, joka vallitsi valon nopeuden kanssa v. 1887 Michelson-Mor- leyn kokeen jälkeen, sekoiluineen, joissa päällimmäisenä heilui pitkään muuan ääni- fysiikan tutkija Ernst Mach,"sosialidemokraattisen luonnontieteenfilosofian" perustaja ...


Tämä tapaus jo sai taas pelkän ”newtoninmekaanikonkin” höristämään korviaan...


http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=340912


Kari Enqvist: "Voimia ei ole olemassa".... ”


Myös Leena Tähtinen sekoittaa juuri voimien suhteen, ja sitä kautta myös energioi-den... Hän ja eurofyysikot, joiden laskuihin vedoten hän ”kumoaa” Jakov Borisovitš Zeldovitšin teorian avaruuden olemassaolon ja kosmologisen vakion luonteesta ovat ilmeisimmin käsittäneet tämän teorian päin mäntyä, ja tuon zeldovitšilaisen suhteelli- sen avaruuden ”takana” hänellä,on TOINEN,”ABSOLUUTTINEN” (eli se ”TÄYSIN AINEETON TOSIOLEVAINEN”, eli, istu ja pala! Se JUMALA...!


Noh,vitsit sikseen,itse asiassa ajatus ”sipulinkuoriversumistakaan” ei ole ehdottoman mahdoton, kts. Scientific American 3/2008, ””Obinan” vaalinumero”...


http://www.scientificamerican.com/sciammag/?contents=2008-03


http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-end-of-cosmology


hurtta kirjoitti 04.10.2011 (344171)... (Skepsiksen keskustelusivuilta)


" Toisistaan riippumatta tutkimusryhmät päätyivät vuonna 1998 tiedemaailmaa kuo- huttaneeseen tulokseen: universumi laajenee kiihtyvällä vauhdilla. Tuohon saakka kosmologit olivat olettaneet laajenemisen olevan hidastuvaa ja löydös yllätti myös tutkijat itsensä, hekin uskoivat aluksi, että kyseessä on mittausvirhe.


Kosmologian tutkimusta vauhditti 1990-luvulla niin teleskooppien kuin tietokoneidenkin nopea kehitys.


Tänäkään päivänä ei ole yksimielisyyttä siitä, johtuuko laajenemisen kiihtyminen pimeästä energiasta vai jostakin muusta.


Lue Tiede-lehdestä 10/2008 palkittujen tutkimusta ja pimeää energiaa käsittelevä artikkeli, jossa ennakoitiin heidän olevan potentiaalisia nobelisteja:


" Jos pimeän energian löytäjät palkitaan, Tukholmaan matkustavat Brian Schmidt, Saul Perlmutter ja Adam Riess." ”


(Tähtisellä oli siis ollut tuossa vaiheessa Kraussin teoria SciAmista käytettävissään.)


http://www.tiede.fi/artikkeli/946/yhtiakkia_universumin_valtasi_pimea_energia


" Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2008


Yhtäkkiä universumin valtasi pimeä energia


02.10.2008


Tieteen suuret kysymykset, osa 12:


Teksti: Leena Tähtinen


Pimeä energia on toista maata kuin monet tieteen suurista kysymyksistä.


Esimerkiksi valon luonnetta ja aineen olemusta pohtivat jo antiikin älyköt.


Pimeä energia putosi tieteeseen kuin pommi. Kymmenen vuotta sitten huomattiin, että jokin tuntematon potkii universumia yhä lujempaan kiitoon - ja että tuota tuntematonta on valtavasti.


Mikä vauhdittaa maailmankaikkeuden laajenemista?


Heitän avainnipun ilmaan. Se jatkaa yhä ylemmäs eikä koskaan palaa. Olen ällikällä lyöty. Kymmenisen vuotta sitten tähtitieteilijät kokivat samantasoisen yllätyksen.


Helmikuussa 1998 julkaistiin nimittäin tyrmistyttävä havainto: universumin laajenemi- nen ei hidastukaan. Eikä siinä kaikki: laajeneminen kiihtyy. Yhtäkkiä siirryttiin hidas-tuvasta laajene-misesta - johon oli uskottu aina 1920-luvun lopusta - kiihtyvään.


Maan vetovoima huolehtii siitä, etteivät avaimeni todellisuudessa katoa yläilmoihin. Mutta jos ne jatkaisivat matkaansa, kysyisin hölmistyneenä, mikä voima saa ne ko- homaan korkeuksiin. Tähtitieteilijät ihmettelevät yhtä äimistyneinä, mikä ***voima*** kiihdyttää universumin laajene-mista. ”


RK: Kuten muistetaan alun linkistä, 'VOIMA' ON JONKIN ENERGIAN DERIVATTA SEN VOIMAN VAIKUTUSVIIVAN SUHTEEN JOSSAKIN AVARUUDESSA.


Tässä yhteydessä 'avaruus' ja 'voima' ovat sillä tavalla yhteydessä toisiinsa, että ENERGIA on INVARIANTTI: jos tarkastellaa eri ava- ruuksissa, esimerkiksi YST:n ja Newtonin,niin avaruuden muuttuessa myös voima muuttuu.


Kun puhutaan 'voimista', on kysyttävä: Missä avaruudessa on otettu derivaatta ja mistä energiasta (potentiaalista)? Se voima esiintyy SIINÄ AVARUUDESSA, JOSSA ON DERIVOITU!


Zeldovitšin dialektiselle materialismille perustuvassa mallissa AVARUUS ON OLE- MASSA näiden tyhjiöenergiaa kantavien virtuaalisten hiukkasten vuorovaikutuksena, EIKÄ NIIDEN ”TAKANA”(EIKÄ EDESSÄ) OLE MITÄÄN TOISTA, ”ABSOLUUTTISTA AVARUUTTA”, vaan sellainen on TODISTETTU OLEMATTOMAKSI ERITYISESSÄ SUHTIKSESSA (tietyillä ehdoilla, joihin palataan).


(Ajatus on jo Francis Baconilta, joka kiisti kaikenkainen ”absoluuttisen jatkuvuuden” ensimmäisenä filosofina tieteen historiassa, ja minkä sitten Newton illusorisesti ”todisti vääräksi” ”absoluuttisessa ajassa ja avaruudessaan” ja niiden saamassa suuressa ”kokeellisesa vahvistuksessa.)


Ja tämä on tämä meidän ERITYISEN SUHTEELLISUUSTEORIAN ”PERUSAVA- RUUTEMME”, jonka peruominaisuudet ovat, että kappale siellä JATKAA TASAISEL- LA NOPEUDELLA INERTIAALISSA LIIKETTÄ, ELLEI SIIHEN MIKÄÄN VOIMA VAIKUTA, jossa VALONNOPEUS ON SAMA KAIKILLE MASSAN OMAAVILLE HAVAITSIJOILLE.


JA NIMENOMAAN TÄSSÄ AVARUUDESSA ON VOIMASSA MASSAENERGIAN KAAVA E = mc². (Kannattaa siis harkita ennen kuin lanseraa ”UUSIA AVARUUKSIA” varsinkaan energiatarkateluun...)


TÄMÄ AVARUUDEN LUONNONVAKIOT ovat valonnopeus ja Planckin vakio, ja näitä ominaisuuksia kantavat nimenomaan virtuaalisten fotonien vastaavat ominaisuudet.


Tämän avaruuden tyhjiön vakiopotetiaalin derivaatat eli TÄMÄN AVARUUDEN VOIMAT ”TYHJIÖENERGIASTA” ovat identtisesti = 0!!!


Virtuaaliset fotonit eivät ole myöskään mitään ”kaasuatomeita”, jotka muodostaisivat pallo-symmetrisen PAINEEN (sisäiset voimat) tilavuusalkioille!


Kun Tähtinen kuitenkin derivoi siitä ”voimia”,HÄN TEKEE SEN JOSSAKIN MUUSSA AVARUUDESSA KUIN TÄSSÄ. Eikä ole mitään takeita, että SIELLÄ nuo muut omi-naisuudet pitäisivät kutinsa! (Itse asiassa on selvää, että ne EIVÄT pidä, mikä tuo mystinen ”muu avaruus” sitten olisikin!


Jos tuo avaruus kaareutuu, se aiheuttaa voimia.Mutta jos se VENYY, se ei aiheuta ainakaan tavallisia voimia.Jos se venyessään ”madaltuisi”,se EI OLISI ”perimmäinen avaruus” (jossa EST:n lait ovat voimassa ja usein hyvin tarkasti Newtoninkin lait), sellainen ”perimmäinen aravaruus”, joka olisi muodostunut Zeldovitšin periaatteella, olisi jokin muu. (Tai sitten dialektinen materialismikin olisi pielessä...)


Virtuaalisten hiukkasten tiheys ja elinaika riippuu niiden keskinäisitä vuorovaikutuk- sista ja ehkä vuorovaikutuksesta muidenkin ilmiöiden kuten gravitaatiokenttien kans- sa. Miksi virtuaalisten hiukkasten ”määrä” tilavuudessa pitäisi olla ”absoluuttivakio”, kun esimerkiksi suuret massakeskittymät kulkevat kauemmaksi toisistaan? Eikö tuolla tavoin käyttätyville olioille VAKIOTIHEYS oli lopultakin ”luonnollisin” oletus?


Edelleen on hypoteesien varassa, missä määrin massalliset kappaleet mahdollisesti ”osallistuvat” keskimääräiseen (”vakio”)energiatiheyteen, ja aiheuttaako tämä mah- dollisesti jotakin epästabilitettia avaruuden laajetessa, mikä aiheuttaisi tyjiöenegian ”täydentymistä”.


LT: ” Se on nimetty pimeäksi energiaksi, ja sitä on universumistamme 72 prosenttia - mutta mitä se on, on arvoitus. Lähes kolme neljännestä universumista on siis jotain toistaiseksi tuntematonta. ”


RK: Tällaiset lukemat ovat ainakin mun mielestäni suorastaan perseestä repäistyjä, ja ne tarkottavat aksioomaa ”maailmankaikkeuden absoluuttisesta massaenergiamäärästä”.


Massaenergialaki on kuitenkin tuohon TYHJIÖFOTONIEN KANNATTELEMAAN AVARUUTEEN sidottu laki!


Massaenergian laki on nimenmaan siinä mielekäs.EST voi olla voimassa kappaleille ja fotoneille, VAIKKA AVARUUS VENYISIKIN. (Sen sijaan jos se kaareutuu, tulee muita ilmiötä. Tämän avaruuden vakio-potentiaali EI OLE VAKIOPOTENTIAALI MUISSA AVARUUKSISSA. Ja SIELLÄ voi sitten jydätä ”sikäläisiä voimia”!


LT: ” Pommi muhi mittauksissa


Vielä 1990-luvun loppupuolella universumin oletettiin hidastuvan, sillä galaksien vetovoima toppuuttaa laajenemisvauhtia samalla tavoin kuin maapallon vetovoima hillitsee avainten lentoa.


Kaksi tutkimusryhmää yritti mitata hidastumisen. Toinen oli Australian kansallisen yliopiston tutkijan Brian Schmidtin johtama porukka, joka tunnetaan nimellä High-Z Supernova Search Team. Nimi tarkoittaa vapaasti suomennettuna ryhmää, joka etsii kaukaisia supernovia. Käytännössä kosmisina nopeusmittareina toimivat mahdolli- simman etäällä räjähtävät tähdet,niin sanotut tyypin Ia supernovat.Niitä päästiin jäljittämään kymmenkunta vuotta sitten, kun digitaaliset kamerat ja kuvien käsittely tietokoneella olivat kehittyneet tarpeeksi pitkälle.


Kun Schmidt ja ryhmään kuuluva yhdysvaltalaistutkija Adam Riess laskivat,miten no-peasti eri etäisyyksiltä löydetyt supernovat loittonevat meistä, he eivät olleet uskoa silmiään. Tarkistettuaan tuloksensa useaan kertaan he ilmoittivat yhteistyökumppa- neilleen: "Hyvät ystävät, mittauksemme puhuvat kiihtyvän universumin puolesta."


"Laskette varmasti leikkiä!",tutkijakollegat kommentoivat. "Tätä ei kyllä usko kukaan! Mitä olette tehneet väärin?"


Mutta samaan aikaan vastakkaisella puolella maapalloa Kaliforniassa Lawrence Berkeleyn kansallisen laboratorion tutkija Saul Perlmutter ryhmineen sai yhtäpitävän tuloksen.


Tieteellinen pommi oli valmis.


Mitä siitä tiedetään


Chicagon yliopiston professori Michael Turner esitti universumin laajenemista kiih-dyttävälle voimalle nimeksi hassua energiaa (funny energy), mutta ei saanut kanna-tusta. Hieman myöhemmin Turner ehdotti pimeää energiaa.Pimeä energia on siis pelkkä nimi tuntemattomalle voimalle. "


RK: ”VOIMA” ON VIELÄ VÄÄREMPI SANA KUIN ”ENERGIA”!


(TÄSTÄKÖHÄN ne ENQVISTINKIN OGELMAT johtuvat...?)


RK: Sanoisin, että "energia" on tässä ylipäätään väärä nimitys, luultavasti ainakin.


LT: " Uusi arvoitus on innostanut tieteilijöitä, ja vuosikymmenen aikana pimeän energian luonteesta on jo opittu yhtä ja toista.


- Pimeä energia on jotain, mikä kiihdyttää laajenemista, eli sillä on työntövoimaa. Monet puhuvat antigravitaatiosta. "


RK: "Voimakin" on tässä kyseenalainen, koska se on jonkin energian matkaderivaatta..

.

LT: "- Supernovahavaintojen perusteella tiedetään,että pimeän energian työntövoima voitti vetovoiman hidastavan vaikutuksen noin yhdeksän miljardia vuotta sitten.


- Sekin tiedetään, että kiihdyttävän voiman energia - tarkemmin sanottuna sen ener- giatiheys eli energia tilavuusyksikköä kohti - on hyvin pieni.Maapallon kokoinen alue avaruutta sisältää pimeää energiaa suunnilleen saman verran kuin 15 000 litraa ben- siiniä sisältää kemiallista energiaa. Määrä mahtuu pienen huoltoaseman säiliöihin. ”


RK: ”Voiman energiateheys”, olisikohan tuo se potentiaali, josta derivoidaan? Mutta Piru vieköön, kun ne DERIVAATAT OVAT MIEDÄN AVARUUDESSMME NOLLIA, KUN SE ON VAKIO!


Kappaleiden välillä ei ole voimia tuosta laajenemisesta:sitä voidaan verrata laivoihin, jotka etääntyvät toisistaan veden pinnalla, vaikka mikään voima ei niiden välillä vaikuta. Vedenpinta voi jopa nousta ja laskea,EIKÄ SILTIKÄÄN TULE VOIMIA, jos se tapahtuu tasaisesti.LIIKETTÄ kyllä syntyy siitäkin,mutta energiat jytäävät muualla. Mutta jos se pinta kaareutuu, niin johan syntyy voimia (vaikka järvi olisi jäässäkin)...


LT: ”- Työntävän voiman energiatiheys näyttää pysyvän vakiona huolimatta universumin laajenemisesta.”


RK: Puutaheinää.


LT: ” Maailmankaikkeuden kasvaessa pimeän energian kokonaismäärä siis kasvaa.”


RK: EIKÄ SE TARVITSE OLLA MISTÄÄN POISSA!


(Miksi siis ylipäätään puhua maailmankaikkeuden kokonaisenergiasta”, kun KOKO ENERGIAN KÄSITE KERTOO VAIN LUONNONLAKIEN SUHTEELLISESTA VAKI-OISUUDESTA SEN JOLLAKIN OSA-ALUEELLA! (Energian säilyvyydenlaki seuraa ns. ajanalkupistein-varianssin periaatteesta fysikaalisten lakien toiminnassa, eli prosessi ei saa riippua siitä, mikä ajanhetki valitaan ajan alkupiteeksi.)


” Tämä on omituista, sillä lähes kaikki muu laimenee ajan myötä: kaikkeus jäähtyy jäähtymistään, ja sen aine harvenee. ”


Se on omituista silloin, KUN KUITENKIN TUPPAA ABSOLUUTTISEN AVARUUDEN ”JUMALAA” fysiikan teorioiden joukkoon...


” - Pimeä energia jakautuu universumiin tasaisesti. Se ei ei näytä kasaantuneen esimerkiksi galakseihin, eli se ei ole samalla lailla kokkaroitunutta kuin tavallinen, vetovoimaa omaava aine.


- Lisäksi on laskettu, että 72 prosenttia universumista on pimeää energiaa. "


RK: Nämä laskut perustuvat alkupaukkuteoriaan. Vika on luultavasti siinä...


EMME TIEDÄ TUOLLAISISTA PROSENTEISTA PASKAAKAAN...


LT: " Tämän kertovat tutkijoille kosmisen taustasäteilyn epätasaisuudet, maailman-kaikkeuden pimeän aineen (ks. taulukkoa s. 21) määrä ja tietämys alkuräjähdyksen jälkeen tapahtuneista ydinreaktioista. "


RK: Mikään näistä ei todista "singulariteetista".... Ne kertovat "viime ajoista", mutta eivät aivan alusta.


LT: " Einstein häpesi turhaan


Kiihtyvä laajeneminen muutti täysin käsityksemme siitä,mitä suurin osa universumis- ta on. Silti tutkijat pystyvät kuvaamaan universumin kehitystä samoilla yleisen suh- teellisuusteorian yhtälöillä kuin ennen - kiitos Albert Einsteinin kosmologisen vakion.


Yleisen suhteellisuusteorian mukaan universumi joko laajenee tai luhistuu.


Teorian julkistamisen aikaan vajaat satakunta vuotta sitten maailmankaikkeutta pidettiin kuitenkin vakaana. Siksi Einstein sujautti yhtälöihinsä niin sanotun kosmologisen vakion, joka pysäytti universumin laajenemisen.


Tutkijan kammiossa yksi ainoa kirjain tahdittaa koko universumia.Lisätään yhtälöihin tilanteeseen luontuva vakio, niin maailmankaikkeus pysähtyy, luhistuu tai kiihtyy. Unohdetaan se, ja kaikkeus laajenee hiljalleen hidastuen.


Vuonna 1929 Edwin Hubble ja Milton Humason julkaisivat havaintoja, joiden mukaan universumi ei pysynytkään paikallaan vaan laajeni. Kohta tämän jälkeen Einstein poisti häpeissään kosmologisen vakion yhtälöistään.


Vaikka vakiota ei enää tarvittu, se ei ole ristiriidassa suhteellisuusteorian kanssa. Niinpä monet tutkijat antoivat sen jäädä yhtälöihin nollana. Periaate oli "havaitsijat määrittäkööt, poikkeaako sen arvo nollasta". ”


RK: Tämä periaate onkin aivan oikea...


Ja sitten katsotaan, pitääkö koko YST kovinkin laajasti paikkaansa...


LT: ” Kymmenen vuotta sitten supernovahavainnot antoivat Einsteinin munaukselle nollasta eroavan arvon. Nyt kosmologinen vakio siis kiihdyttää yhtälöiden kuvaaman universumin laajenemista.


Tyhjäkin avaruus voi työntää


Kosmologinen vakio vastaa matemaattisesti pimeän energian vaikutusta, mutta se ei kerro, mitä pimeä energia on. Se on pelkkä teoreettinen temppu, integrointivakio, jonka takana ei ole fysiikkaa.”


RK: Outo rajaus 'fysiikan' käsitteelle, perin outo...


Physics


Physics is the science that studies the simplest and most general regularities under- lying natural phenomena,the properties and structure of matter, and the laws gover- ning the motion of matter. Its concepts and laws therefore constitute the basis of all the natural sciences. Physics is an exact science that studies the quantitative regularities of phenomena. ”


LT: ” Tunnettu neuvostoliittolainen tutkija Jakov Zeldovits sai kuitenkin 1968 monet tutkijat vakuuttuneiksi siitä, että kosmologinen vakio edustaa tyhjän aikaavaruuden energiaa. Tyhjä avaruus ei nimittäin ole täysin tyhjä, vaikka siitä pystyttäisiin poista- maan joka ainoa hiukkanen. Tyhjiössä syntyy aina itsestään virtuaalisten hiukkasten pareja eli hiukkasia ja niiden antihiukkasia,jotka tuhoavat välittömästi toisensa. Siten tyhjiö ikään kuin poreilee energiaa koko ajan.


Hollantilainen fyysikko Hendrik Casimir julkaisi jo 1948 tavan, jolla tyhjiöön liittyvä energia saadaan näkyviin. Sittemmin tyhjiön energian olemassaolo on osoitettu yhä tarkemmin kokein, mutta kokeet eivät kerro,kuinka paljon energiaa on. Sekään ei paljastu, johtaako energia työntöön vai ei. ”


RK:AIVAN! Tiedetään vain, että sen GRADIENTTI ON NOLLA ”MEIDÄN AVARUUDESSAMME”!


LT: ” Tyhjyyden energia saattaa siis olla työntävää. ”


RK: Se vaikuttaisi sekä laajemista että supistumista kiihdyttävästi mitattuna kaukais- ten keskinäisistä etäisyyksistä, joissa on mukana näiden kappaleiden syntymisen vaikutus kaukana tosistaan.


LT: ” Ja tyhjyys jos mikään on ominaisuus, joka pysyy vakiona universumin laajetessa. Tyhjiö ei laimene. "


RK: Tämän idean esitti Paul Kustaanheimo jo 60-luvulla. Asia on kuitenkin vähän monimutkaisempi, jos avaruus venyy sen energiatihey- den pysyessä vakiona.


(Tässä yhteydessä voidaan puhua energiasta, vaikka itse kokonaisuudessa ei voitai- sikaan. Se vakiona pysyvä suure olisi nimeomaan EST:n energia, sillä jos se ei olisi vakio syntyisi tyhjiöenergian avaruusderivaattoja, jotka sattuvat siis olemaan voimia (vaikkei Enqvist sellaisiin "uskokaan"...) ja silloin kyllä kaikki käyttäytyisi eri tavalla.)


Vakiopotentiaalienergian (virtuaalisten hiukkastaen massaenergiatiheyden) EI TAR- VITSE OLLA TYHJIÖN SALLIMA ABSOLUUTTIMINIMI. Se pitää olla VAKIO eikä välttämättä ”nolla”.


LT: " Tyhjiön energiahan alkaa kuulostaa samalta kuin pimeä energia! Olisiko pimeä energia siis tyhjän työntöä? Havaitsivatko Schmidt ja Perlmutter kumppaneineen tyhjiön, eli näkyykö supernovien liikkeessä tyhjän avaruuden vaikutus?


Tyhjän avaruuden kasvaessa kokonaistyöntö olisi lisääntynyt, ja noin yhdeksän miljardia vuotta sitten se olisi voinut voittaa aineen vetovoiman.Tyhjiön energialla ja pimeällä energialla on muutakin yhteistä. Ne molemmat levittäytyvät tasaisesti universumiin. Pimeä energia ei näytä reagoivan tavalliseen aineeseen, eikä tyhjiön energiakaan juuri ole vuorovaikutuksessa sen kanssa.


Kaikki tuntuu loksahtavan kohdalleen.”


RK: Kyllä se vaan reagoi mm. tunneloitumireaktioissa, jossa virtuaaliset ominaisuuk-siltaan toisensa kumoavat hiukkasparit jakatuvat kahteen reaaliseen hiukkaseen. Vai on eurotiede keksinyt touhonkin jonkin ”ufoselityksen”?


LT: ” Laskut paljastavat ristiriidan


Vaikeudet alkavat, kun aletaan laskea tyhjiön energiaa. Fyysikot laskevat sen käyttämällä pienen mittakaavan ilmiöitä kuvaavaa kvanttifysiikkaa.


Tulos on 10 potenssiin 120 kertaa suurempi kuin mitattu pimeä energia.Uusia, tekeil- lä olevia säieteorioita käyttämällä ero saadaan hieman pienemmäksi, mutta silloinkin laskettu tyhjiön energia on vielä 10 potenssiin 56 kertaa niin suuri kuin pimeä energia. Jos pimeä energia on tyhjiön energiaa, teorian ja havaintojen välinen ero on valtava. "


RK:Tässä kohdassa Tähtinen olisi voinut myös ilmoittaa,miten nämä salaperäiset eurofyysikot OLIVAT KUITENKIN ONNISTUNEET YHDISTÄMÄÄN KVANTTIMEKA- NIIKAN JA SUHTEELLISUUSTEORIAT (nyt siis erityisen), VAIKKA KUKAAN MUU EI SIIHEN OLE PYSTYNYT, AINAKAAN TUNNUSTETUSTI!


(En ole ylipäätään varma, olenko ymmärtänyt Tähtisen ajatukset oikein.)


Lupaavin kandidaatti tuossa suhteessa on ollut Double Special Relativity -teoria, mutta sen parametrit voidaan virittää niin, ettei "pimeää energiaa" (eikä välttämättä kauheasti pimeää ainettakaan) tarvita, ja sitten voidaan katsoa, mitta kaikkea muuta sellainen teoria ennustaisi, ja pitääkö kutinsa. Siten se luotiin EST:kin. Tunnettu Double-teorian kannattaja sen luojan Giovanni Amelino-Camelian ohella on multiversumiteorian esittäjä Lee Smolin.


http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=162843” Originally Posted by pervectDoubly special relativity is real enough.There is a fairly new paper out which pur-ports to show that DSR is actually just a coordinate transformation of SR, however.http://arxiv.org/abs/gr-qc/0602075There is a comment by Smolin about this paper:Lee Smolin wrote: "This is an old objection and its not only wrong, its not original. It was settled years ago. Its embaressing that they bring it up again, but note that they reference no paper except their own later than 2003. The basic point is that the phase space for DSR is quantum deformed and so it is not isomorphic to the phase space algebra of a particle in ordinary special relativity.To see why DSR is not equi-valent to SR you have to look at the whole phase space algebra, not just a part of it. By only looking at a piece of the algebra - how the Lorentz boosts act on translation generators, you can get to the wrong conclusion - as they do here,and as was done before. Another way to see it is that the kappa poincare algebra, is the q- deformed symmetry of a non-commutative geometry which is kappa minkowski spacetime.http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=343412


Tähtisen laskelmissa SURFFATAAN KAHDEN ERI TEORIAN VÄLISSÄ JOLLAKIN KOLMANNELLA TEORIALLA niiden keskinäisestä suhteesta,josta ei anneta vihjet-täkään, että mikä ja millainen se teoria olisi voinut olla. (CERNin "ongelmat" olivat tuolloin jo paitsi asian-tuntijoiden myös meidän tavallistenkin kansalaisten tiedossa varsin hyvin...)


LT: " Voisiko ero johtua kvanttifysiikan puutteellisuudesta? Ehkä. Se on selvää, ettei tyhjiön energia voi olla 10 potenssiin 120 kertaa suurempi kuin mitattu pimeän ener- gian voima, sillä silloin maailmankaikkeus olisi jo kauan sitten laajennut niin rajusti, että galakseja ja tähtiä ei olisi.


Jossain on siis virhe. "


RK: Harvinaisen terävästi päätelty...


Nuo ”laskelmat” ovat sitä eurofysiikkaa, johon ei kauheasti kannata satsata...


LT: " Eron voisi ehkä selittää toistaiseksi tuntemattomalla voimalla tai ilmiöllä, joka neutraloisi suurimman osan tyhjiön energiasta. Siinäkin tapauksessa ylimääräistä energiaa olisi oltava monen desimaalin tarkkuudella tietty määrä. Ja mitä tämä energia olisi? "


RK: Ei sen välttämättä tarvitse olla mitään energiaa ollenkaan:EST:n energiaoletuk-set voivat säilyä voimassa, vaikka avaruus venyisi (ja vaikka vielä paukkuisikin!) sillä nimenomaisella edellytyksellä,että TYHJIÖENERGIAN POTELTIAALI ON VAKIO, ei-kä siitä seuraa (ainakaan makroskooppisia) voimia. Kvanttitason toisensa kumoavia voimia kyllä voi seurata.


LT: " Mutta tyhjiön energia voisi alun perinkin olla pieni. Zeldovits ehdotti, että hiuk- kasten virtuaalipareihin liittyvät erilaiset energiat kumoaisivat toisensa,mutta eivät kokonaan.Tyhjiölle voisi jäädä pieni positiivinen energiatiheys,jolla on työntövoimaa."


RK: Ainakin sinne päin hän esitti...


LT: " Tyhjiön energiaa ja pimeää energiaa ei kuitenkaan vielä ole osoitettu samaksi.


Kvintessenssi tuli nykyaikaan


Huolimatta teorian ja havaintojen välissä ammottavasta kuilusta tyhjiön energia on toistaiseksi paras ehdokas pimeäksi energiaksi. Selityksiä karsii esimerkiksi se, ettei pimeä energia näytä laimenevan maailmankaikkeuden laajetessa.


Jos tarkemmissa mittauksissa kuitenkin selviää, että pimeän energian tiheys on sittenkin kasvanut tai vähentynyt universumin ikääntyessä, ehdokkaaksi sopisivat erilaiset dynaamiset kvanttikentät. ”


RK: Tuo tiheyden kasvaminen (tai väheneminen) ei sekään varsinaisesti vaikuta, kunhan se on tasaista.


LT: ” Tällöin kiihdyttävä voima ei olisi avaruuden ominaisuus kuten tyhjiöenergia, vaan se kattaisi universumia sumun lailla eräänlaisena taustaenergiana, jolla on antigravitaatiota. ”


RK: Mikään voima ei varsinaisesti ole ”avaruuden ominaisuus”, vaan se on aina jonkin tietyn energian derivaatta jossakin avaruudessa. (Tarkoitan tässä nyt nimen- omaan konkreetista voimaa energian siirtyessä kapplesta tosiseen, en esimerkiksi gravitattiolakia, joka aiheuttaa voimia. Sitähän voidaan tarkasella (aika)avaruuden ominaisuutena.)


LT: ”Pennsylvanian yliopiston tutkijat Paul Steinhardt,Rahul Dave ja Robert Caldwell alkoivat nimittää pimeän energian selittämiseksi kehitettyjä muuttuvia kenttiä viiden-neksi elementiksi eli kvintessenssiksi.Nimitys on peräisin antiikin kreikkalaisilta, jotka kutsuivat kvintessenssiksi Kuuta ja planeettoja kannattelevien pallonkuorien raaka-ainetta. Eihän näkymättömien sfäärien sopinut rakentua arjesta tutuista elementeistä maasta, ilmasta, tulesta ja vedestä.


Kvintessenssi voi olla monenlaista energiaa, eli se on yleisnimi energiakentille. Se voisi olla esimerkiksi samantapainen kuin kenttä, joka johti alkuräjähdyksen jälkeiseen inflaatiovaiheeseen eli universumin äkilliseen, rivakkaan laajenemiseen. ”


RK: Alkuräjähdystä ei ole todistettu!


Sitä vaan ei saa epäillä eurokosmologiassa. (The End of e...)


LT: ” Koko universumi voi repeytyä


Jos pimeän energian energiatiheys tietyssä tilavuudessa kasvaisi, se tarkoittaisi, että laajeneminen kiihtyisi kiihtymistään ja lopulta vauhti yltyisi niin hurjaksi, että koko universumi repeytyisi. ”


RK: Missä avaruudessa ”roilo” näiden välillä mitattaisiin ja miten? Signaalit eivät "nykyisen käsityksen mukaan" kulje versumien välillä. ja jos kulkevat ne eivät ole "eriversumeita"...


LT: ” Nopeimmillaan tuho alkaisi jo 22 miljardin vuoden päästä. Galaksit katoaisivat näkyvistä, ja Linnunrata murskaantuisi 60 miljoonaa vuotta ennen täydellistä loppua. Viimeisten sekunnin murto-osien aikana hajoaisivat hiukkaset.


Kyse on puhtaasta matemaattisesta spekulaatiosta. ”


RK: Aivan...


LT: ” Tutkijat yksinkertaisesti laskevat,mitä tapahtuisi,jos pimeän energian kiihdyttävä voima aina vain kasvaisi. ”


RK: ” Hämärää, kovin hämärää ”voima-miehelle” (tutkinut voimasuureita, muutanut niiden määrittelyä, määritellyt uusia)...


LT: ” Tälle hurjuudelle on annettu oma nimikin: haamuenergia.


Sekin on mahdollista, että pimeä energia koostuu kahdesta erilaisesta komponentis- ta, esimerkiksi kvintessenssistä ja haamuenergiasta. Pimeästä energiasta on raken- neltu muunkinlaisia palapelejä, malleja, jotka selittävät paitsi pimeän energian myös pimeän aineen. ”


RK:On myös puhuttu PELKÄSTÄ PIMEÄSTÄ AINEESTA toisaalta sähkömagneetti-sesti havaitsemassamme ”versumissa” ja toisaalta SEN ULKOPULELLA ("energia"), eli TODELLAKIN (suhteellisesti) ERI AVARUUKSISTA,mikä edellyttäisi ”sipulinkuori- (multi)versumia”, joissa gravitaatio kuitenkin välitty ainoana voimana versumien välillä (The End of Eurocosmology)


LT: ” Nyt lyömään vetoa


"Kaikki teoriat pimeäksi energiaksi ovat tällä hetkellä yhä pelkkiä arvauksia", Brian Schmidt painottaa."Meillä ei ole mitään keinoa panna niitä paremmuusjärjestykseen. "


Tilanne on vedonlyöntivaiheessa.Pieni osa tutkijoista on valmis panemaan kunnian-sa likoon sen puolesta, että pimeä energia on virheellisen teorian luoma harha, osa taas veikkaa Brian Schmidtin lailla,että kyse on todellisesta ilmiöstä, joka osoittautuu lopulta tyhjiön energiaksi.


Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että elämme universumissa, jota pimeä energia hallitsee.


Työntävä voima kiihdyttää universumia niin,että vähitellen yhä useampi galaksi kato- aa horisonttimme taakse.Tahti on kuitenkin verkkaista haamuenergian reuhtomiseen verrattuna.


Kirkkaina loistavat galaksit ja tähdet katoavat aikanaan, eivätkä tulevaisuuden tähti-tieteilijät pysty enää havaitsemaan universumin laajenemista.Mutta toistaiseksi täällä kelpaa ratkoa luonnon salaisuuksia ja katsella syysyön taivaalle, joka on meidän ikkunamme universumiin. ”


RK: Tuon Tähtinen oli kopsinut SciAmista 3/2008.


LT: ” Kahdenlaista pimeyttä


Universumi koostuu käytännöllisesti katsoen kahdesta suuresta tuntemattomasta:

- pimeästä energiasta (72 %) ja

- pimeästä aineesta (23 %).

- Vain noin 5 % on meille tuttua ainetta. Siitä alle 1 % loistaa tähdissä. ”


RK: Tämä on lopultakin puutaheinää.


”Pimeä aine huomattiin siksi,että sen vetovoima tahdittaa galaksien tähtien ja galaksijoukkojen yksittäisten galaksien liikettä. Tätä nykyä lupaavimpina pimeän aineen ehdokkaina pidetään heikosti vuorovaikuttavia hyvin massiivisia hiukkasia eli wimpejä (weakly interactive massive particles). On mahdollista, että Cernin ihka uusi megakiihdytin LHC löytää niitä. ”


RK: ” On myös mahdollista, että SE EI LÖYDÄ YHTÄÄN MITÄÄN.


”Tiede”: ”Leena Tähtinen on tähtitieteen dosentti, vapaa tiedetoimittaja ja Tiede-lehden vakituinen avustaja.


Tähtinen on yhdessä tähtitieteilijämiehensä Chris Flynnin kanssa kirjoittanut kirjan Universumin pimeä puoli - tieteen suurimmat arvoitukset pimeä aine ja pimeä energia. Kirja ilmestyy lokakuussa (kustantaja Ursa).


Tieteen suuret kysymykset -sarjan edellinen osa:


Mistä moraali syntyi? Tiede 8/2008, s. 48-53.


Artikkeli myös nettiarkistossa: www.tiede.fi/arkisto


Seuraava osa käsittelee elämän syntyä. ”


RK: Absoluuttista puutaheinää tuo edellinenkin, Marc Huussaria...


http://www.tiede.fi/keskustelut/psykologia-aivot-ja-aistit-f12/ihminen-maailmanautomaatin-osa-vapaa-tahto-pelkka-illuusio-t12058-177.html


http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=334147


Eikä sitä artikkelia enää edes löydy!


Keskustelua (pää)aiheesta:


Materialismi ja euroenergetismi (= about empiriokritisismi...)

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=344506

hurtta kirjoitti 07.10.2011 (344402)...


>RK kirjoitti 07.10.2011 (344391)...


>>Daatta kirjoitti 05.10.2011 (344263)...


>>>RK kirjoitti 05.10.2011 (344250)...


>>>´´" Mutta tyhjiön energia voisi alun perinkin olla pieni. Zeldovitš ehdotti, että
>>>hiukkasten virtuaalipareihin liittyvät erilaiset energiat kumoaisivat toisensa, mutta
>>>eivät kokonaan. Tyhjiölle voisi jäädä pieni positiivinen energiatiheys, jolla on >>>työntövoimaa. "


>>>Juuri näin!´´


>>>(Daatta:) Eli kaavana: f(t) = p
>>>t = tyhjiön energia p = työntövoima
>>>(eli pimeä "energia") f = tuntematon funktio
>>>Kiva juttu, enää f tarvitsee keksiä.
>>>Ehdotus: f(t) = t/d
>>>d = tyhjiön (pallon) halkaisija. Ja koska tunnetusti E = mc² niin: mc²/d = p
>>>m = tyhjiön massa (luultavasti).
>>>Homma ratkaistu. Oli muuta kysyttävää?


>> (RK:) Eivät ne (nimenomaiset) virtuaalihiukkaset ole mitään kaasuatomeita, jotka
>> muodostaisivat "painetta", vaan kysymys on sellainen, että avaruuden laajetessa
>> se tyhjiöenergia säilyy vakiona (eli sen gradientti = voimat = 0) joka suuntaan, ja 
>> Zeldovitšin teorian mukaan avaruus ominaisuuksineen on varsinaisesti olemassa >>tämän kentänvälityksellä.


>(hurtta:)Tähtinen ja muut käyttävät termiä 'voima' hieman sekavassa merkityksessä
> ja varmasti eri merkityksessä kuin sinä Newtonin mekaniikassa.


(RK:) Juu niin käyttävät, ja eri teorioista tässä onkin kysymys. Ja 'voiman' käsitettä käytetään yleistetyssä mielessä myön Newtonin mekaniikkaan liittyvissä teorioissa kuten lujuusopissa. Lisäksi se esiintyy kahdessa merkityksessä mekaniikassa: voi- makenttänä,joka on tuo potentialin gradientti sekä jännitysten integraalina (sisäisenä voimana).


> Täytyy ottaa huomioon, että formaalisti YST:ssä gravitaatiokentän lähteenä toimii
> 4x4 energia-liikemäärätensori (Stress-energy tensor), jonka komponentteina on -
> energiatiheys (energy density) ja liikemäärätiheys (momentum density) -
> energiavuo (energy flux) ja liikemäärävuo (momentum flux)


> Liikemäärävuosta voidaan erikseen erottaa vielä paine (pressure) sekä   >leikkausjännitys(shear stress).


> http://en.wikipedia.org/wiki/Stress%E2%80%93energy_tensor


> Oleellista on, että YST:ssä mikä tahansa energia (lajista riippumatta) toimii >gravitaatiokentän lähteenä.


Ai se meinasi tuota... Jos meinasi.


Ei meinannut, koska traditionaalisesti tämäkin "pimeä energia" toimisi "lisämassana" eli vetäisi avaruutta kasaan. Merkki on nyt vain toinen.


(Pelkästään matemaattisestihan se ei ole INTEGROIMISVAKIOLLE minkäänlainen ongelma...)


> (hurtta:) Energialla on tietysti aina oltava materiaalinen kantaja, onhan se 
> nimenomaan materian liikkeen ja vuorovaikutusten yleinen kvantitatiivinen >mitta.


(RK:) Kyllä. Tästä perusfaktasta on pidettävä kiinni.


Tämän 'mitan' käsite sinänsä on objektiiviselta ontologiselta olemassaololtaan mielenkiintoinen; se on riippuvainen,kuten sanot itseään vahvemmin materiaalisesta "kantajasta" vähän informaation tapaan. Se on kuitenkin itse edelleen esimerkiksi informaatiota "kovempi juttu".Energia ei kuitenkaan ole "materian perusta", vaan ma- teria on energian perusta, emmekä tiedä tuon mitan tarkkaa sovellettavuutta. Fysii-kassa ei voi kuitenkaan noin vain olettaa "syntyvän energiaa" jossakin, vaikka ei se toisaalta mahdotontakaan ole.Se liittyy siihen, miten todelliset objektiiviset fysikaali-set luonnonlait todella ovat muuttumattomia tai mahdollisesti muuttuvat, tai ovat joskus muuttuneet.


" Measure


a philosophical category that expresses the dialectical unity of qualitative and quantitative characteristics of an object.


The quality of any object is organically related to a definite quantity (of properties, aspects, indicators, dimensions, number of components of a given system).


Quantitative characteristics within the scope of a given measure may vary as a result of a change in the number, dimensions, order of relation of the elements, speed, and degree of development. A measure indicates the limit beyond which a change in quantity implies a change in the quality of the object and conversely.


Consequently, measure is a zone or a range within which a given quality can be modified, while retaining its essential characteristics.


Measure manifests itself also as congruousness;for example,gracefulness manifests itself as the congruousness and harmony in the motion of a body. Measure is the basis of rhythm, harmony, and melody in music and is essential in the creation of a pleasing architectural ensemble.


Measure is also used in measurement as a standard unit with which a measured object is correlated and compared.


The category of measure is of basic theoretical and practical importance.


The determination of measure in any form of activity is a prerequisite for its success. It is impossible to know an object without clarifying its qualitative and quantitative characteristics in their unity. "


Mitta on vähän niin kuin "ominaisuuden ominaisuus" laatuaan.


Ilman mittoja ja mittamista ei kuitenkaan ole tiedettä, eikä ainakaan kovin kehittynyttä suunnittelua.


" Quality


a philosophical category, expressing an object’s essential determinateness, which is inseparable from its being and thanks to which it is precisely that object and no other.


Quality reflects the stable interrelationship among the constituent elements of an object. This interrelationship specifies the object and makes it possible to distinguish it from all others. It is precisely because of quality that each object exists and can be thought of as something delimited and set apart from other objects. On the other hand, quality also expresses the general factor that characterizes the entire class of objects that are of the same kind. ‘Two different things always have certain qualities … in common” (F.Engels; see K.Marx and F.Engels,Soch., 2nd ed.,vol. 20, p. 547). Any object constantly changes; nevertheless, it possesses a certain stability that is also expressed as a qualitative determinateness. ... "


" Quantity


one of the basic mathematical concepts, whose meaning has undergone a number of extensions with the development of mathematics.


I. Even as early as in Euclid’s Elements (third century B.C.) the properties of quanti- ties had been meticulously formulated;in order to distinguish those quantities from subsequent extensions,they are now called positive scalar quantities.This initial con- cept of quantity is a direct extension of more specific concepts (length, area, volume, mass, and so on).


Each specific kind of quantity is associated with a definite method of comparing phy- sical bodies or other objects, for example, in geometry, segments are compared by means of superposition,and this comparison leads to the concept of length: two seg- ments have the same length if they coincide upon superposition, but if one segment is superposed on part of another and does not cover it completely, then the length of the first is less than the length of the second. More complex methods, which are ne- cessary for the comparison of plane figures by area or three-dimensional bodies by volume, are well known. ... "


> Energian "irrottaminen" materiaalisesta kantajastaan johtaa järjettömyyksiin, kuten
> enqvistiläiseen "energismiin".


Jep. Energetismiin.Ja uskontoon.Se on tietysti sitten oma asia,mutta sillä ei päästetä tiedettä tuhoamaan (kaikkein viimeksi "ateismin" nimissä, joka on suorastaan viritetty "häviämään" uskonnolle yleensä) ja valjastamaan sen resursseja vaikkapa Ajattelevan Keenin palvontaan... (kulttien on tehtävä keskenään liittoja...)


Piru kun ei löydy tuo 'energetismi' (siten kuin se on) Wikistä kuin KAZAHIN kielellä (tuleva sivistyskeskus?), mutta sielläkin näkyy selvästi oranssilla varoitusvärillä "Mach" ja "Ostwald". Pistetäänpä hölynpölyfilosofian määritelmä siis sillä ainoalla kielellä, jolla se löytyy kansallisesta Wikistä! (Kazaheihin on muutenkin ruvettava suhtautumaan entistäkin vakavammin,sillä heidän määränsä nousi viime vuosisadan kuluessa yhdestä miljoonasta 10 miljoonaan, he saivat järjestettyä itselleen yhden pinta-alaltaan maailman suurimmista valtiosta (erityisesti kansallisvaltioista), joka on yksi Euroopan neljästä avaruusvaltiosta, sillä Etelä-Suomen kokoinen nurkka siitä Kaspian ja Uralin välissä kuuluu maantieteelliseen Eurooppaan. Huomattavassa määrin kazaheista ja uzbekeista koostunut 5.12.1941 paikalle saapunut n. 300000 miehen "siperialaisarmeija" ratkaisi II maailmansodan tärkeimmän ratkaisutaistelun Moskovan edustalla.


http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9C


Энергетизм– 19 ғ-дың аяқ кезінде жаратылыстану зерттеушілерінің белгілі бір топтарының арасында тараған филос. тұжырым. Энергетизмнің жақтастары та-биғаттағы құбылыстардың барлығы тек қана энергияның өзгеруіне бай-ланысты болады, оларда еш- қандай материалдық негіз жоқ деп есептеді. Энергетизмнің негізін салушылар В.Ф.Оствальд,Мах,т.б. жаратылыстанушы ғалымдар энергет. түсініктемені дамыта отырып,атомдық теорияның ғыл.маңызын жоққа шығарды. ”


Opin tunnetuin nimi tieteen piiristä on Louis de Boglie.


Venäläinen Filosofian tietosanakirja sanoo lyhyesti:


" Философский энергетизм как мировоззрение сводит все существующее и про-исходящее к энергии,в т.ч. и материю, дух, которые в его понимании суть не что иное,как формы проявления энергии.Главный представитель этого энергетизма – Вильгельм Оствальд, построивший на этой основе обширную философию природы и культуры, вершиной которой является энергетический императив: «Не растрачивай понапрасну никакую энергию, используй ее!»


" Filosofinen energetismi maailmankatsomuksena "palauttaa energiaan" kaiken olemisen ja tapahtumisen, siinä ohessa kaiken materian ja hengen,joiden olemus ei ole sen näkökannan mukaan mitään muuta kuin energian ilmenemismuotoja. Tämän energetismin pääedustaja oli Wilhelm Ostwald,joka rakenteli tälle perustalle "kaiken- kattavan" yhdistetyn luonnon- ja kulttuurifilosofian, jonka huippu on "energeettinen imperatiivi" "Älä tuhlaile turhaan minkäänlaista energiaa, hyödynnä sitä!". "


> Pimeässä energiassa on siis kyse siitä (hypoteesista), että avaruudessa vallitsee
> vakioenergiatiheys, joka toimii gravitaation lähteenä. Tämä nähtävästi muuttaa
> myös itse avaruuden. rakennetta/koostumusta siten, että se laajenee kiihtyvällä
> nopeudella Vakioenergiatiheydessä ei tietystikään esiinny (newtonilaisia) voimia >eli energiagradientteja, kuten RK totesi.


Tuollainen jokin kaikkea työntävä, meidän alueellamme avaruudessa tasan jakautu- nut hiukkaspaljous, jota raskas massa ”varjostaisi” ja aiheuttaisi siten gravitaation, ja jos kaikkeus tai jokin sen "kupla" on rajallinen, niin myös työntäisi ulkoreunoja kau- emmaksi, on periaatteessa mahdollinen, jo antiikissakin esitetty hypoteesi, mutta ke- nelläkään ei ole harmainta haisua, mitä sellaiset hiukkaset saataisivat olla. Kraussin teorian mukaan ne voisivat olla "vanhaa versumia" ja reagoida todellakin pelkästään gravitaatiolla. Tämä selittäisi laakista gravitaation,  pimeät massan ja ”energian” ja mahdollisesti vielä hitaan massankin! Tämä ei tarkoittaisi absoluuttista avaruutta, vaan ”kahta avaruutta”, joista ”toinen on suhteellisempi kuin toinen”. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki yksinkertaiset ajatukset eivät ole suuria, kuten tuosta euroenergetimistäkin huomataan...


CERNin "Higgsin bosonissa" on kieltämättä tuohon nähden yksi pistämätön "etu" ideana: se voidaan varmasti osoittaa epätodeksi, jos se on sitä! (Sen huono puoli ideana, että se selittäisi ainoastaan hitaan massan. Josko siis sitäkään. Ei ollenkaan noita muita. Higgsin bosonin LÖYTYMINEN olisi historian kovin kultturipaukku...***


http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/suomalaistutkijat-ratkaisivat-100-vuotta-askarruttaneen-valoparadoksin-laajenevan-maailmankaikkeuden-hypoteesi-ei-enaa-tarpeellinen-6661152


  • 30.6. klo 14:49

Suomalaistutkijat ratkaisivat 100 vuotta askarruttaneen valoparadoksin – "laajenevan maailmankaikkeuden hypoteesi ei enää tarpeellinen"

Jyrki Hokkanen

Kiteen läpi etenevän valon optinen voima synnyttää atomisen massatiheysaallon.

Aalto-yliopiston tutkijat kehittivät valon massa-aaltoteorian, joka ratkaisee satavuotisen valon liikemäärään liittyvän paradoksin.

Tuoreessa tutkimuksessa he osoittivat, miten valo etenee läpinäkyvässä väliainees-sa. Jokaista läpinäkyvässä väliaineessa kulkevaa fotonia seuraa atomitiheysaalto. Atomien liike aiheutuu fotonin optisesta voimasta, joka saa esimerkiksi piin atomit kuljettamaan 92 prosenttia valon kokonaisliikemäärästä.

Valon liikemäärälle läpinäkyvässä väliaineessa on aiemmin johdettu teoreettisesti kaksi tulosta, joilla on piin tapauksessa kymmenkertainen ero. Tämä ero johtuu siitä, ettei atomitiheysaaltoon liittyvää massan siirtymää ole otettu huomioon.


Tutkijat ratkaisivat paradoksin käyttämällä kahta riippumatonta, mutta toisiaan täy-dentävää menetelmää. Molemmat lähestymistavat osoittavat, että kenttäenergian siirtymiseen läpinäkyvässä väliaineessa liittyy väistämättä massan siirtyminen. Siir-tyvä massa muodostuu atomien tihentymästä, joka liikkuu fotonin kanssa väliaineen läpi.

”Koska työmme on teoreettinen ja laskennallinen, se täytyy yhä todistaa kokeellisesti ennen kuin siitä voi tulla standardimalli valolle läpinäkyvässä väliaineessa. Valopuls-sin kokonaisliikemäärän mittaaminen ei riitä,vaan on mitattava myös massasiirtymä”, tutkija Mikko Partanen Aalto-yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Uusi teoria kuvaa valon liikettä paitsi läpinäkyvissä nesteissä ja kiinteissä aineissa, myös tähtienvälisessä harvassa kaasussa. Yksinkertaisella kinemaattisella tarkaste-lulla voidaan osoittaa, että energiahäviö, joka syntyy atomitiheysaallosta, on suoraan verrannollinen fotonin energiaan ja sen kulkemaan matkaan.

” Tällä hetkellä Hubblen lakia selitetään Dopplerin ilmiöllä. Etäisten tähtien osalta pu-nasiirtymä näyttää kasvavan, mikä puolestaan tukee laajenevan maailmankaikkeu-den hypoteesia. Uuden valon etenemistä koskevan teoriamme pohjalta tämä hypo-teesi ei ole enää tarpeellinen, koska teoria tuottaa automaattisesti punasiirtymän, joka on suoraan verrannollinen havainnoijan ja tähden väliseen etäisyyteen”, kertoo professori Jukka Tulkki.

Tutkimus on julkaistu Physical Review -lehdessä.

https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.95.063850

Photon mass drag and the momentum of light in a medium

Mikko Partanen, Teppo Häyrynen, Jani Oksanen, and Jukka Tulkki
Phys. Rev. A 95, 063850 – Published 29 June 2017

Abstract

Conventional theories of electromagnetic waves in a medium assume that the ener-gy propagating with the light pulse in the medium is entirely carried by the field. Thus the possibility that the optical force field of the light pulse would drive forward an ato-mic mass density wave (MDW) and the related kinetic and elastic energies is neg-lected. In this work, we present foundations of a covariant theory of light propagation in a medium by considering a light wave simultaneously with the dynamics of the medium atoms driven by optoelastic forces between the induced dipoles and the electromagnetic field. We show that a light pulse having a total electromagnetic energy ω propagating in a nondispersive medium transfers a mass equal to δm=(n21)ω/c2,

where n is the refractive index. MDW, which carries this mass, consists of atoms, which are more densely spaced inside the light pulse as a result of the field-dipole interaction. We also prove that the transfer of mass with the light pulse, the photon mass drag effect, gives an essential contribution to the total momentum of the light pulse, which becomes equal to the Minkowski momentum

pM=nω/c.

The field's share of the momentum is the Abraham momentum

pA=ω/(nc),

while the difference pMpA is carried by MDW.

Due to the coupling of the field and matter,only the total momentum of the light pulse and the transferred mass δm can be directly measured. Thus, our theory gives an unambiguous physical meaning to the Abraham and Minkowski momenta. We also show that to solve the centenary Abraham-Minkowski controversy of the momentum of light in a nondispersive medium in a way that is consistent with Newton's first law, one must account for the mass transfer effect.We derive the photon mass drag effect using two independent but complementary covariant models. In the mass-polariton (MP) quasiparticle approach, we consider the light pulse as a coupled state between the photon and matter, isolated from the rest of the medium. The momentum and the transferred mass of MP follow unambiguously from the Lorentz invariance and the fundamental conservation laws of nature. To enable the calculation of the mass and momentum distribution of a light pulse, we have also generalized the electrodyna-mics of continuous media to account for the space- and time-dependent optoelastic dynamics of the medium driven by the field-dipole forces. In this optoelastic conti-nuum dynamics (OCD) approach, we obtain with an appropriate space-time discre-tization a numerically accurate solution of the Newtonian continuum dynamics of the medium when the light pulse is propagating in it.The OCD simulations of a Gaussian light pulse propagating in a diamond crystal give the same momentum pM and the transferred mass δm for the light pulse as the MP quasiparticle approach. Our simulations also show that, after photon transmission, some nonequilibrium of the mass distribution is left in the medium. Since the elastic forces are included in our simulations on equal footing with the optical forces, our simulations also depict how the mass and thermal equilibria are reestablished by elastic waves. In the relaxation process, a small amount of photon energy is dissipated into lattice heat. We finally discuss a possibility of an optical waveguide setup for experimental measurement of the transferred mass of the light pulse. Our main result that a light pulse is inevitably associated with an experimentally measurable mass is a fundamental change in our understanding of light propagation in a medium.

  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Figure
  • Received 9 December 2016

DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.063850

©2017 American Physical SocietyWanhaa keskustelua:


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/376769?page=1#376769

Syksy Räsäsen seuraaja "TIETEEN " kosmologikolumnistina avaa edeltäjänsä tyyliin...

ELI ASIOISTA, JOISTA EI TIEDÄ MITÄÄN!

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/371227?page=1#371264

Lainaus


[1] http://www.tiede.fi/blog/2013/05/30/lopun-sanoja/

Loistava kirjoitus Räsäseltä ja nappinsa osuva linjanveto siitä, miten pitää suhtautua puoskaritiedeterrotisteihin (joiden lehti "TIEDE" on). Räsänen pystyy nyt 10 vuoden kokemuksella muusta pyrkimyksestä sanoa niin kuin asia on. Linjanveto sopii pilkul-leen kaikkien muiden "Tieteen" kolumnistien,netti- ja muiden) suhtautumiseen todel- liseen: Annikka "pula-ajan Ullica" Mutaseen,Mikko Puttoseen, tieteen entiseen pieru- peilisolutomittaja Petri Riikoseen (nyt muka vasta hölynpölytieteestä kiinnostunee-seen harrastajaan...) ja myös emeritaprofessosri Kaisa Häkkiseen: puhdasta fasistiväritteistä paskaa jauhavat turvan täydeltä.

Eikä se ole takavuosina ollut viersta Räsäselle itselleenkään hänen kirjoitelleellaan aiheista, joista ei tiedä mitään:

http://www.tiede.fi/keskustelu/45601/ketju/rasanen_sekoilee_fysikaalisessa_analogiassaan_tahdosta

Ikävämpi juttu on , että Räsäsen uusi toimintapaikka Ursa ("Tähdet ja avaruus"?) on yhtä pimeä hörhölä kuin "Tiedekin"!

keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/368874?page=1#369926

"Pistin aloitusviestin "Tähdet ja avaruuden" keskustelualueelle, ja tässä "vastaus":

" Avaruus.fi - keskustelualue
* Tähdet ja avaruus

Avaruus.fi - keskustelualue

Virhe!
XXXXXX, sinulla on porttikielto tälle keskustelualueelle!


Huuhaa ei kuulu tämän foorumin aihepiiriin, täällä on tarkoitus keskustella tähtiTIE-TEESTÄ. Heti ensimmäinen kirjoitus kuitenkin sisälsi huuhaata, joten siitä pysyvä porttikielto.

Porttikiellollesi ei ole määritetty päättymishetkeä.Syksy Räsäsen paikalle natsisti-TIEDE-lehden kosmologiakolumnistiksi valittu
Teppo Mattsson jatkka edeltänsä linjalla: avaa asoista, joista ei tiedä hölähtävän pölähtävää:

Teppo Mattsson | 24.2.2014 klo 5:30 | 40

" Psykologian suurin keksintö

Miten nykypsykologi eroaa tiedoiltaan muinaisesta esi-isästään?

Kuvitellaan luonnonmullistus,joka pyyhkäisee tieteen saavutukset mennessään. Sel- viytyneiden perinnöksi jää vain aikakapseli, johon mahtuu suppea tiivistelmä ihmisen suurimmista keksinnöistä. Mitä tietoa kapseliin kannattaa säilöä?

Nobelfyysikko Richard Feynman kiteytti vastauksensa kuuluisilla luennoillaan yhteen lauseeseen: aine koostuu atomeista. Hän ajatteli, että tieto atomeista purkautuisi jäl-kipolvien mielessä kauaskantoisena oivallusten ketjuna. Näin lause pakkaisi pieneen tilaan mahdollisimman paljon informaatiota.

Entä sitten psykologian saavutukset: kuinka tiivistää ne jälki-polville? Tässä pohtimiani mahdollisuuksia:

1. Aivojen ja tietoisuuden yhteys. Tietoisuus on luonnonilmiö, jota päässämme oleva mittari nimeltään aivot mittaa. Ihmisen tietoisuus syntyy, kun aivomme mittaavat luontoa erityisellä aika- ja paikkaresoluutiolla. Tietoisuuden resoluutioherkkyys on läheistä sukua valokuvaukselle: Jos valotusaika on liian lyhyt, kuva ei muodostu. Jos aika on liian pitkä, kuva peittyy kohinaan.

(HM: "Tietoisuus" eli tietoinen tajunta EI OLE "luonnonilmiö", vaan se on symbolira- kenteinen YHTEISKUNNALLINEN ILMIÖ eikä selaista ole muilla eläinlajeilla. Mitä niillä on elämyksellisesti, sitä me emme tiedä, ja sitä on tuskin mitään keinokan saada selville. Sellainen olsi "telepatiaa".

Steven Pinkerin Bernard Baarsin ja muiden "tietoisuuteatteriteoria" on hölynpölyä. "Tietoisuus" ylipäätään ei ole mikään "perusselittäjä", vaan sitä on tuo yhteiskunnal- linen tajunta, joka on ottanut uuteen käyttöön eläimillä vaistojen perustana olevan koneiston ja alistanut sen yhteiskunnalliselle tajunnalle, niin tietoiselle kuin siitä syntyneelle alitajunnallekin.

Aivot eivät "mittaa luontoa",vaan aistit. Mattssonin "teoria" "mielestä kvanttiresoluu- tiona" on natsi-Saksan piilossa pidetyn pääideologian,aivosähkökäyrän keksijä Hans Bergerin "tajun-tateoria", jonka piti ehdottomasti "selittää" myös "telepatia", johon hän skitsofreenikkona vuorenvarmasti uskoi.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi )

2. Aistien karkeistava luonne. Tietoinen havaintomme sisältää arviolta vain miljoo-nasosan siitä informaatiosta, jota aistinelimemme jatkuvasti vastaanottavat. Koska 99,9999% aistitiedosta jää alitajuntaan, havaintotodellisuutemme antaa väistämättä yksinkertaistetun kuvan meitä ympäröivästä todellisuudesta.Havainnon karkeus mahdollistaa näin myös tietoisuuden: Tietoisuus on ymmärtämistä, ja ymmärtäminen on tiedon valikoivaa hukkaamista. Sitä, että näkee metsän puilta.

(Tuo karkeistuksen suorittavat aivot, vielä siitä, mitä kaikea asitimet ovat jo suodattaneet.

Alitajunta on pääsiassa tietoisesta tajunnasta muodostunutta, ja se mm. toimii ainakin osaltaan filtterinä.

Ns.suorat ehdolliset refleksit (joilla esimerkiksi polkupyörää pidetään ajaessa tieosta- mattomasti pystyssä), vaikka nekin ovat opittuja, eivät kuulu tajuntaan, eivätkä alitajuntaan. Tajunnan refleksit ovat symbolivälitteisiä.)

3. Ihmisen sepittävä luonne. Kehittynyt kieli vie suuren osan aivoistamme ja erottaa meidät muista eläimistä. Kieli synnyttää tarpeen sepittää sanallisia tulkintoja havain-noille ja kokemuksillemme. Eikä sepittely ole vain lasten, dementoituneiden tai mie-leltään järkkyneiden yksinoikeus, vaan piirre joka yhdistää meitä kaikkia (vaikkei sitä omalta kohdaltaan ole aina helppo myöntää). Aivohalkiopotilaiden tutkimus on osoit-tanut kokeellisesti, kuinka vilpittömästi mieleltään terveetkin aikuiset uskovat sepityk-siinsä. Omaelämäkertoja lukemalla saa käsityksen siitä, kuinka laaja ja syvä tarve omiin sepityksiinsä uskominen voi olla. Harhaisuudestaan huolimatta sepittely on terveellistä, mitä esimerkiksi psykoterapiassa hyödynnetään. Yksilöiden sepityksissä heijastuu minäkeskeisyys,yhteisöllisissä sepityksissä ihmiskeskeisyys.Empiirisen tieteen avulla ihmisten sepityksistä voidaan erotella vähiten harhaisimmat.

(Kieli on aivan olennaisesti mukana jo kaikissa havainnoissammekin, em. filtterin ominaisuudessa ainakin jopa aistimuksissakin. Ajatuksia ei "pueta kielle, vaan ne muodostetaan kielellisesti. (Pavlovin 2. signaalisysteemi).

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/376719?page=1#376765 )

4. Oppiminen ehdollistumalla. Ajallisesti lähekkäin aktivoituvien aivosolujen välinen hermoyhteys vahvistuu. Yhteyksien vahvistuessa aivosolut verkostoituvat, mihin pe-rustuu läpi elämän jatkuva oppiminen ja muistin toiminta.Kun neutraali ärsyke yhdis- tyy riittävän usein palkitsevaan tai rankaisevaan kokemukseen, tunnepitoinen reaktio ehdollistuu myös alkujaan neutraalille ärsykkeelle. Niinpä pelkkä jääkaapin oven na-rahdus voi herättää äänelle ehdollistuneen otuksen ruoanhimon. Myös monet psyyk-kiset häiriöt kuten fobiat ja harhaluulot voidaan ymmärtää ehdollistumana, jossa alkujaan itsenäisten aivosolukoiden välinen yhteys on automatisoitunut.

(Kaikki psyykkinen toiminta on ehdollistunutta. Ehdottomat refleksit eivät ole psyykkistä toimintaa, vaikka aivot niitäkin ohjaavat, tosi eri kerrkaset kuin ehdollisia!)

5. Geenit toiminnan motiivina. Ihminen pyrkii toiminnallaan levittämään perimäänsä, kuten muutkin eläimet. Käytök- sessä havaittava ero muihin eläimiin selittyy kehitty-neellä aivokuorellamme, joka sallii toiminnan pitkäjänteisen suunnitelmallisuuden. Kun huomioidaan luonnon asettamat reunaehdot, geenien levittämispyrkimyksellä voidaan selittää ja ennustaa tilastollisesti ihmisten käytöstä hyvin laaja-alaisesti. Myös altruismi tulee ymmärrettäväksi, sillä satunnaisten ohikulkijoidenkin geeneistä 99,9% on samoja.

(Puhdasta paskaa:Ainakaan eläimet eivät "pyri levittämään perimäänsä" "tietoisesti": niillä ei ole haisuakaan tiettyjen toimien ja lisääntymisen yhteydestä! (Jos olisi, naaraat lakkaisivat pääsääntöisesti antamasta ensimmäsen synnytyksen jälkeen! "Selitykset" "psyykkisellä lisääntymispyrkimyksellä" eläimillä ovat varmasti vääriä.)

6. Ihmisen vuorovaikutuksellinen luonne. Ihminen on vahvasti vuorovaikuttava fysi-kaalinen systeemi, joka ei elä tyhjiössä: ajatus tyhjänä tauluna syntyvästä ihmisestä tai yksinään geenien määräämästä kehityksestä on fysiikan näkökulmasta absurdi. Ihmisen kehitys on siis aina geenien ja ympäristön vuorovaikutuksen tulos. Samoin ihmisen käytös määräytyy kaikissa tilanteissa yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta.

Sosiaalinen käytös syntyy yksilöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta, minkä seurausta erilaiset joukkohurmokset ja ryhmäilmiöt ovat.

Haluaisin kuulla, minkälaista pullopostia Sinä lähettäisit luonnonmullistuksen jälkeisille psykologeille? "

(Kertoisin suomalaisesta ja EULaisesta puoskari"psykologiasta"!Hän näyttää kuitenkin olevan itse kosmologiasta ja sen filosofiasta hieman paremmin selvillä kuin edeltäjänsä, tai esimerkiksi Kari Enqvist:

Teppo Mattsson | 3.2.2014 klo 9:03 | 44


Mistä fysiikan lait ovat peräisin?

Maailmankaikkeuskin voi olla luonnonvalinnan tuote.

Otetaan pala informaatiota, joka monistaa itsestään lähes identtisiä kopioita. Mitä tapahtuu?

(Miksiköhän juuri informaatiota??? RK)

Jos informaatio on koodattu DNA-molekyyleihin geeneiksi,tuloksena on kaikkien tun- tema ja rakastama menestystarina omasta alkuperästämme, biologinen evoluutio. Jos informaatio on koodattu hermoverkkoihimme meemeiksi, tuloksena on toinen menestystarina ihmisiä alustanaan käyttävästä kulttuuievoluutiosta.Asuipa informaa- tio missä hyvänsä, sen muuntuminen ja monistuminen synnyttää väistämättä kilpai-lun, jossa parhaiten ympäristöä levittämiseensä hyödyntävä informaatio alkaa yleis-tyä ja hallita.Tämä luonnonvalintana tunnettu mekanismi luo perustan universaalille evoluutiolle, joka on täysin riippumaton alustasta jolla informaatio leviää. Evoluution alustariippumattomuus ja looginen väistämättömyys saavat puo- lestaan teoreetikon pohtimaan, missä kaikkialla evoluutiota mahtaakaan tapahtua.

Vaikka kaikki olemassa oleva sisältää informaatiota, emme kuitenkaan havaitse kai-ken monistuvan tai muuntuvan. Muuttumattomuuden absoluuttiseksi perikuvaksi tar-jotaan usein fysiikan perimmäisiä lakeja. Tällöin ajatellaan,että fysiikan järkähtämät- tömässä rakenteessa äärettömänkään tarkka mittaus ei havaitsisi muutosta. Mutta tiedämmekö todella fysiikan muuttumattomaksi kaikissa mahdollisissa olosuhteissa myös maailmankaikkeuden äärimmäisillä mittakaavoilla? Emme, vaan ainoastaan spekuloimme kädet ja Occamin partaveitsi heiluen. Jos kuitenkin haluamme oletta-misen sijaan selittää perim-mäistenkin luonnonlakien alkuperän,on uskallettava spekuloida fysiikan muuntuvuudella.

Fysiikan laeissa voidaan kuvitella ainakin kahdentyyppistä muutosta: 1) vähittäinen muutos esimerkiksi luonnonvakioissa,ja 2) hyppäykselliset muutokset, jotka tapahtu- vat ehkä vain ääriolosuhteissa kuten alkuräjähdyksessä ja mustissa aukoissa. Kum- massakin tapauksessa muutos olisi äärimmäisen hidasta biologiseen evoluutioon nähden, aivan kuten biologinen evoluutiokin on äärimmäisen hidasta kulttuurievoluu-tioon nähden. Elämäänsä ei siis auta luonnonlakien muutoksen varaan laskea.

Fysiikan kosmisessa kilpailussa ovat vahvoilla sellaiset lait,jotka mahdollistavat infor- maation tehokkaimman lisääntymisen. Ajatellaan esimerkkinä eri alueissa eri nopeu-della laajenevaa avaruutta. Vaikka alueet olisivat ensin samankokoisia, nopeimmin laajenevat alueet alkavat ennen pitkää hallita koko avaruutta,kun muut alueet jäävät heikomman kasvunsa takia yhä mitättömämpään asemaan. Erilaisista laajenemisla-eista voittaa siis se, joka mahdollistaa avaruuden nopeimman laajenemisen. Laaje-nevan avaruuden tilalla voi myös kuvitella tilkkutäkin näköistä kumimattoa, jonka eri-väriset läikät leviävät eri tavoin kun mattoa venytetään. Jättimäiseksi venyttyään ma-ton pintaa hallitsee sen värinen kumi,joka venyy nopeimmin. Värin leviävyys määrää siis voittajan. Perimmäiset luonnonlait tuskin perustuvat sen paremmin kumimaton kuin avaruudenkaan venymiseen, mutta periaate on sama.

Kosmologisista havainnoista ei ole löydetty suoria todisteita luonnonvakioiden muutoksesta. Tämä ei kuitenkaan aukottomasti todista, että muutosta ei tapahtuisi, sillä havaintojen herkkyys ei vielä riitä kaikentyyppisen muutoksen tunnistamiseen.

Havainnoista joudutaan nimittäin määrittämään monia empiirisiä parametreja, joiden mittausvirheiden alle luonnonvakioiden muutos voi peittyä. Ääriolosuhteissa mahdol-liset luonnonlakien muutokset eivät puolestaan ole yhtä suoraan havainnoinnin koh-teena, vaan niiden tutkiminen edellyttää teoriaa muutosten tarkemmasta luonteesta.

Erään vaihtoehdon muuttuvista luonnonlaeista esittää fyysikko Lee Smolinin teoria, jota hän kutsuu kosmologiseksi luonnonvalinnaksi. Smolinin teoriassa mustat aukot poikivat uusia alkuräjähdyksiä ja universumeita,joiden fysiikka poikkeaa omastamme aivan kuin tyttäret poikkeavat äideistään. Alkuräjähdys ei näin ollen olisi kaiken alku, vaan ainoastaan yhden universumin alku. Ajatus mustien aukkojen ja alkuräjähdyk-sen yhteydestä on peräisin suhteellisuusteoriasta, jossa niiden singulariteetit ovat toistensa luonnollisia vastinkappaleita. Singulariteeteissa tapahtuvien luonnonvakioi- den muutosten ajatellaan puolestaan olevan ilmentymä kvanttigravitaatiosta, josta meillä ei ole vielä sen parempaa teoriaa kuin DNA:stakaan biologisen evoluution keksimisen aikaan.

Kosmologisessa luonnonvalinnassa universumin kelpoisuutta mittaa sen kyky tuot-taa mustia aukkoja. Universumimme hedelmällisyyden kertoo siis havainnoista las-kettu mustien aukkojen lukumäärä.Näin saadun luvun pitäisi tilastollisen ennusteen perusteella olla lähellä sen teoreettista maksimia. Smolinin mukaan hieman havai-tuista poikkeavat luonnonvakiot olisivatkin johtaneet todellista vähäisempään mus-tien aukkojen määrään, minkä hän tulkitsee teoriansa empiiriseksi tueksi. Kosmolo-giassa tilastollista päättelyä hankaloittaa kuitenkin se,että voimme havaita suoraan vain yhtä universumia. Fysiikan lakien kehityksellisestä alkuperästä kosmologinen luonnonvalinta antaa joka tapauksessa konkreettisen esimerkin, joka osoittaa ajatuksen olevan tieteen keinoin testattavissa.

Kosmologisesta luonnonvalinnasta seuraa kiinnostavia biologisia analogioita. Voidaan esimerkiksi kysyä, onko elämä universumin symbiootti samaan tapaan kuin kulttuuri on elämän symbiootti. Elämän ja universumin symbioosi voisi toteutua vaikkapa niin, että kosmologisen luonnonvalinnan toimintamekanismin hoksanneet älykkäät eliöt alkaisivat tarkoituksella tuottaa lisää mustia aukkoja maksimoidakseen oman jatkumisensa mahdollisuudet.

Biologisen evoluution ymmärtäminen on mullistanut ihmisen todellisuuskäsityksen. Mitä vastaava ymmärrys fysikaalisen todellisuuden alkuperästä voikaan tuoda tullessaan? "


Teoria on esitelty toistakymmentä vuotta sitten tuossakin lehdessä:


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/11011?page=1#11012

keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/12859?Page=2

Esko 02.06.1999 00:53:13
13193
Re: T2000 artikkeli

Ko. keskustelussa oli lähtökohtana T2000 lehden artikkeli (nro 2/1999) mustista aukoista. Lehden artikkeli perustui Lee Smolinin kirjaan The Life of the Cosmos (Orion Books, London, 1998), en muista mainittiinko keskustelussa hänen nimeään.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/143907?Page=1

http://www.edge.org/3rd_culture/smolin_susskind04/smolin_susskind.html

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/148329?page=1#148329

Sanomatta tuossa jää tärkeä seikka, että Smolin nojaa ns. Double Realativity -teori-oihin,jossa Planckin vakio on valonnopeuden tapaan avaruutta määrittävä parametri, ja joiden mukan noiden paramtrien mahdoliten muuosten vaikutusta voidaan tarkastella. Donble relativity -teoriat eivät johda "singulariteettiin".

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/220160?Page=1

" >>Mikä on TOE?

>Theory of everything.

>Yleinen suhteellisuus teotria ja kvantti fysiikka eivät ole kaikin
>osin yhteensopivia joten meiltä puuttuu se fysiikan teoria joka
>selittää molemmat ilmiöt Selittää on väärä san mutta kuiteskin.....

Enpä usko, että tarvitaan TOEa.

Olen aika varma, että DGR riittää tuosta kohdasta eteenpäin pääsemiseen, ellei se osittaudu empiirisesti vääräksi. (Double General Relativity, Giovanni Amelino-Came-lialla on Double Special Relativity valmiina. Näistä vain on kiellettyä Suomessa ja EU:ssa julkisesti keskustelemasta... Kun Paavi ja Enqvist...) "

Paavi taitaa löysätä pipoa ensimmisenä...


Aycee(eirek) 24.11.2006 00:06:57
220417

"Mitä iloa tuosta tuplaspesiaalista on,kun se ei tuo mitään uutta verrattuna suppeaan suhteellisuusteoriaan? Sekä Magueijon - Smolinin että Amelinon - Camelian teoriat ovat vain ja ainoastaan suppean suhteellisuusteorian esityksiä erilaisten koordinaattijärjestelmien avulla. ( arxiv.org/abs/gr-qc/0602075 ) "


RK 25.11.2006 00:08:45
220525

" Erinomaisen mielenkiintoista, ja yllättävää. Tämä tarkoittaa että ns. energioiden ja impulssien avaruus eli englanniksi "momentum space" (kun taas ne, mitä me nimi-tämme "momen-teiksi" ovat "angular momentumeja") ei muutu noissa muutoksissa. Paitsi että Amelino-Camelian teoria myös pienimmän mahdollisen energian, ei vain pienimmän mahdollisen etäisyyden. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että KAIKKI MAH-DOLLINEN olisi entisellään,esimerkiksi nopeusavaruuskaan,joka on tuon "momentti- avaruuden muunnos",kvanttimekaniikassa Fourier-muunnos.Yksi kysymys on, miten differentiaaliyhtälöt kuten Schödingerin muuntuvat tuossa muunnoksessa, ja jos se menee monimutkaiseksi, kummassa se lopultakin pitäsi "asettaa yksinkertaiseksi".

>>Tuo tarkoittaisi, että mitää nristiriitaa ei olisikaan kvanttimekaniikan ja EST:n >>välillä, mihin en kyllä usko.

>Kvanttikenttäteoriat formuloidaan Minkowskin aika-avaruudessa. Suppea

>suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka ovat sovitettavissa toisiinsa, mutta yleinen

>suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka eivät.

Noin saattaa olla sikäli,että EST ei kerro ehdottoman täsmällistä etäisyyksistä, vaan nopeuseroista.Tämä juttu kyllä minun mielestäni vahvistaa entisestään EST:n oikeel- lisuutta niissä asioissa,joita se koskee.Se "koskeminen" on täsmentynyt nopeusava- ruudesta impulssiavaruuteen, johon sopii erimaisen hyvin, että se "ajan suuntainen impulssi" eli massaenergia määräytyy eri havaitsijoiden objektiivisesti havaitsemien impulssien yhteensopivuudesta. Varmasti noista kysymykstä saadaan lisää tietoa. Tiede etetenee aina jossakin päin, ja menee nai paikallisesti ja tilapäisesti taaksepäin. "

http://www.physicsforums.com/showthread.php?t=162843

” Originally Posted by pervect

There is a comment by Smolin about this paper:

" Lee Smolin wrote: "This is an old objection and its not only wrong, its not original. It was settled years ago. Its embaressing that they bring it up again, but note that they reference no paper except their own later than 2003. The basic point is that the phase space for DSR is quantum deformed and so it is not isomorphic to the phase space algebra of a particle in ordinary special relativity. To see why DSR is not equi-valent to SR you have to look at the whole phase space algebra, not just a part of it. By only looking at a piece of the algebra-how the lorentz boosts act on translation generators, you can get to the wrong conclusion-as they do here, and as was done before. Another way to see it is that the kappa poincare algebra, is the q-deformed symmetry of a non-commutative geometry which is kappa minkowski spacetime. "

Doubly special relativity is real enough. There is a fairly new paper out which pur-ports to show that DSR is actually just a coordinate transformation of SR, however.

http://arxiv.org/abs/gr-qc/0602075

Read more: http://www.physicsforums.com


There is a comment by Smolin about this paper:

Lee Smolin wrote: "This is an old objection and its not only wrong, its not original. It was settled years ago. Its embaressing that they bring it up again, but note that they reference no paper except their own later than 2003. The basic point is that the phase space for DSR is quantum deformed and so it is not isomorphic to the phase space algebra of a particle in ordinary special relativity. To see why DSR is not equi-valent to SR you have to look at the whole phase space algebra, not just a part of it. By only looking at a piece of the algebra-how the lorentz boosts act on translation generators, you can get to the wrong conclusion-as they do here, and as was done before. Another way to see it is that the kappa poincare algebra, is the q-deformed symmetry of a non-commutative geometry which is kappa minkowski spacetime."


Read more: http://www.physicsforums.com

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/220160?page=3#363843

Kraussin kilpaileva "sipuliversumiteoria", jonka muka alkupaikut pamahtelevt toitensasiään, kun edellinen on riittävästi hajaantunut.

http://genesis1.asu.edu/0308046.pdf

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/fysikalismin-ideologia-on-munatonta-metafyysista-monadologiaa


Risto Koivula
02.06.2014 06:11:10
378349

"TIETEELTÄ" TAAS PUHDASTA PASKAA MYÖS PSYKOLOGIASTA

Lapsuuden unohdus sai selityksen

Uusien hermosolujen tehtailu karsii varhaismuistot.

Varhaisen lapsuuden tapahtumien unohtaminen eli niin sanottu lapsuuden muistin-menetys johtuu uusien hermosolujen syntymisestä, vihjaavat jyrsijöillä tehdyt kokeet. Tutkijat ovat esittäneet, että kun aivojen hippokampus tehtailee hermosoluja uusien muistojen mieleenpainamiseksi,hermoyhteydet järjestyvät samalla uudestaan ja van- hoja muistoja häviää. Tämä selitys monilla nisäkkäillä esiintyvään ilmiöön saa nyt tukea Sciencessa julkaistusta tutkimuksesta.

Toronton lastensairaalan tutkija Katherine Akers ja hänen työtoverinsa opettivat hiiret pelkäämään tiettyä ympäristöä lievillä sähköiskuilla. Sitten osa hiiristä pääsi kipittä-mään juoksupyörässä, minkä tiedetään lisäävän hermosolujen muodostumista.

Kun hiiret palautettiin pelkoa herättävään ympäristöön, juoksijat olivat suureksi osaksi unohtaneet pelkonsa. Sen sijaan toisille hiirille, jotka eivät olleet päässeet juoksupyörään, pelko palautui mieleen.

Seuraavaksi tutkijat hidastivat lääkkeellä hermosolujen muodostumista hiirenpen-nuissa. Nämä osoittautuivat jälkeenpäin paremmiksi muistajiksi kuin ne, joiden hermosolut olivat kehittyneet normaaliin tahtiin.

Muistamiskokeita tehtiin myös marsuilla ja torvimyyrillä,joilla on syntyessään jo kehittyneet hermosolut eikä niille synny poikasaikansa kovin paljon uusia neuroneja. Marsut ja torvimyyrät eivät unohdakaan pelkoaan yhtä nopeasti kuin hiiret, mutta niin pian kuin niille annettiin hermosolujen muodostumista lisäävää lääkettä, nekin alkoivat unohtaa. "

Uusi "selitys" on läpikoytaisin täydellisesti väärä.

Ihmisen tietoisesti muistettavissa olevat muistot, joilla myös ajatellaan, TALLENTU- VAT KIELELLISRAKENTEISESTI, esimerkiksi niitä aktivoivat niissä esiintyvien ob- jektien nimet, mille perustuu puheen automaattinen ymmärtäminen ja myös ajattelu.

Muitakin ilmiöitä voi tietysti esiintyä, mutta tuo on se varsinainen perusta.

Käänne tietoisesti muistettuun tietoon tapahtuu vasta,kun lapsen kielellinen käyttäy- tyminen sisäistyy (internalisoituu, Vygotski) Skinnerin verbaalisten reaktioden meka-nismin kaltaisesta Pavlovin 2.signalointisysteemiksi. Lapsi, joka vasta tapailee sano- ja, voi esimerkiksi muistaa jonkin laulun siten, että tietää, mikä sana kulloinkin oli tu-lossa, jos laulaja on miettivinään. Myöhemmin lapsi ei kuitenkaan muista ikinä kuul-leensa koko laulua, jos ei ole sitä alle yksivuotiaan ja yli kasivuotiaan välisenä aikana kuullut. On kokeiltu. Sopii kokeilla muidenkin.

Varhaislapsuudessa opitut asiat eivät menetä vaikuttavuuttaan psyykeen, mutta kuu-luvat ns. suorien ehdollisten refleksien piiriin, jotka eivät ole tajuntaa eivätkä alitajuntaa, mutta vaikuttavat mm. asioiden emotionaalisiin väreihin.

Fasistinen haistapaskanTIEDE-lehti on varsinainen paskaimuri, joka kerää vain kai-ken sonnan ja myrkyn maailman muusta hölynpölytiedelehdistöstä ja pimittää, kuten YLE ja Hesari ja "Akatemia" ja eräät "yliopistotkin" KAIKEN TODELLISEN TIETEEL- LISEN EDISTYKSEN ja myöskin varsinkin todellisen todistetun perustiedon varsinkin tieteellisen ihmiskuvan alalla, mitä maailmassa tapahtuu.

Lehti pitäisi panna syytteeseen terrorismista.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ThinkingAlkupaukkuteorian tilanteesta vuonna 2003:

Risto Koivula
18.03.2014 15:39:00
377254

Edellisen kerran taustasäteilyn anomalioista oli paljon puhetta v. 2003

Täällä on meikläisen sikkoine kirjoitus aiheesta

http://www.helsinki.fi/agora/vara/mielipide/alkurajahdysteoriassa_esiintyy_myos_ongelmia.html

" Alkuräjähdysteoriassa esiintyy myös ongelmia

Aamulehden 22.12.02 kirjoituksessa ”Kaikkien aikojen alkuräjähdys” todetaan alkuräjähdyksen olevan yksi varmim- mista maailmankaikkeudessa toteutuneista tapahtumista

3K:n taustasäteilyssä uusimman tutkimuksen mukaan ilmenevä hienoinen epähomo-geenisuus ja polarisaatio vahvis- tavat alkupaukkuteoriaa siltä osin, mitä olisi tapah-tunut sähkömagneettisen säteilyn muusta aineesta irtautumisen jälkeen, mutta sitä ne eivät mitenkään ehdottoman varmasti kerro, miten siihen tilanteeseen oli alun perin tultu, eikä kauhean paljon siitäkään, mitä kaikkea muuta mahdollisesti on tapahtunut.

On olemassa kaksi Einsteinin suhteellisuusteoriaa,nimittäin erityinen (1905), joka on teoria kappaleiden suhteellisis- ta nopeuksista, ja yleinen (1916) suhteellisuusteoria, joka selittää gravitaation avaruuden kaareutumisella massan vaikutuksesta.Big bang -teoria edellyttää yleisen suhteellisuusteorian voimassaoloa tarkalleen nykyisessä muodossaan. Tunnettu massaenergian kaava E = mc^2 seuraa nimenomaan erityi-sestä suhteellisuusteoriasta edellyttäen, että valon nopeus on vakio.Massa (m) ja energia (E) ovat aineen ominaisuuksia aika-avaruudessa,jotka voivat tietyissä olo-suhteissa muuttua toisikseen,ja nuo muuttumissäännöt riippuvat siitä,onko valon no-peus (c) universumivakio vai ei.Erityisestä suhteellisuusteoriasta seuraa,että aikaa ja avaruutta ei ole olemassa ilman ainetta,ja tämä ei riipu siitä,onko e.s.t.universaalilaki vai erikoistapaus.

Alkuräjähdysteoriaan sisältyy eräitä kovia olettamuksia, joita ei kirjoituksessa sen kummemmin problematisoitu. Ennen kaikkea tällaisia ovat olettamukset, että valon nopeus olisi absoluuttinen universumivakio (vaikkei olisi ollut vielä fotoneitakaan), samoin fotonin energiasisällön yhdessä aallonpituuden kanssa määräävä Planckin vakio h ja elektronin varaus e. Näille olettamuksille perustuvat myös laskelmat maail-mankaikkeuden laajenemisnopeudesta, etäisyyksistä ja mm. maailmankaikkeuden iästä.

Mutta on saatu myös havaintoja, jotka eivät kaikin puolin tue big bang -teoriaa:

1.Paul Wesley Griggsin kirjoitus ”Blinding Flash” New Scientist -tiedelehdessä 11.05. 02 kertoo, että kosmisen valon absorboitumisen mittaustulokset näyttäisivät osoitta-van, että ns. hienorakennevakio alfa,joka riippuu valon nopeudesta c, alkeisvarauk- sesta e ja Planckin vakiosta h,ei välttämättä olisikaan vakio.Hienorakennevakio näyt- täisi maailmankaikkeuden oletettuina "alkuaikoina" olleen vain murto-osa nykyisestä arvostaan n.1/135.Ja siitä riippuu myös tuo sähkömagneettisen taustasäteilyn muus- ta aineesta irtautumisen ajankohta. (On tainnut tulla valokuvaajan nimi artikkelin kirjoittajan paikalle...)


[HM: Tämä oli väärä häly.]


2. Aurinkokunnan ulkopuolella seikkailevan Pioneer-luotaimen liikkeet näyttäisivät osoittavan, että gravitaatio yksin ei sen koko liikettä selittäisi. Asia saattaisi olla vaikkapa yhteydessä edellisen kohdan ilmiöihin (Tiede ja avaruus 5 ja 6/2002).

[HM: Myös tässä on kyse ollut ainakin pääasiassa mittausongelmista.]


3. Näyttää siltä, että oletettua Higgsin bosonia, joka nykyisessä hiukkasteorian stan-dardimallissa selittäisi hiukkasten ns. hitaan massan, ei ehkä löydykään (New Scien-tist 08.12.01,pääkirjoitus:”No Sign of the God Particle”).Vielä on pieni mahdollisuus, että Higgs löytyy aivan mahdollisen alueen ylänurkasta 130 GeV:n massalla, johon nykyisillä laitteilla CERNissä ei päästä.

[Nykyisen tiedon mukaan ainakinn jonkinlainen Higgs löytyy ja just sieltä yläkulmasta.]

4. Vaikka kvanttimekaniikka ja erityinen suhteellisuusteoria ovat molemmat noin kah-dellatoista desimaalilla kokeellisesti meidän olosuhteissamme todistettuja teorioita, ne eivät ole aivan sellaisenaan loogisesti yhteensopivia, kun kyse on pienimmistä etäisyyksistä, ja suurimmista nopeuksista: kvanttimekaniikka ja absoluuttisesti vakio valonnopeus ennustavat yhdessä tietyn pienimmän mahdollisen etäisyyden ns. kyn-nysarvon, joka olisi kaikille havaitsijoille sama näiden liiketilasta riippumatta, eikä siis suhteellinen,niin kuin muut pituudet.Nyt on kuitenkin esitetty uusi ”kaksivakioinen eri- tyinen suhteellisuusteoria” (Doubly Special Theory of Relativity,New Scientist 08. 02. 2003),jossa on paitsi kaikkien havaitsijoiden suhteen vakio valonopeus, myös kaik-kien havaitsijoiden suhteen vakio pienin etäisyys (tai vaihtoehtoisesti energia). Jos tämä kaksiparametrisuus on oikea korjaus erityiseen suhteellisuusteoriaan, niin big bang -teoria on nykyisessä muodossaan pielessä ainakin sitä varsinaista ”alkua” koskien.

5. Tämä teoria edelleen yleistettynä yleisen suhteellisuusteorian (geometrisen gravi-taatioteorian) tapaan antaa yllättävän ratkaisun big bang -teorian ennustaman ”pime- än aineen” ongelmalle, jota ei ole löydetty, ja jota koskevat hypoteesit ovat joutuneet vaikeuksiin kokeiden kanssa muiden ennustamiensa seikkojen osalta (The new dark age, Still in the dark,New Scientist 25.01.2003): ongelmallista pimeää ainetta, tai vie-läkin ongelmallisempaa ”pimeää energiaa”, ei tämän uuden teorian mukaan tarvitse lainkaan olettaa.

Yhtenä big bang -teorian vankkana todisteena on pidetty sen "tarkkaa ennustetta" yksinkertaisten alkuaineiden määrällisille suhteille universumissa. Tuo ennuste pe-rustuu kuitenkin ns."surfailulle" sen "pimeän aineen” ja ”pimeän energian” eri teorioi-den välillä. Olettamalla sopivat tavallisen ja ”pimeän” aineen sekä ”pimeän energian” keskinäissuhteet saataisiin tietyissä rajoissa aina ”oikea ennuste”…

Aine on sellaista materiaa, tosiolevaista, jolla on staattinen massa,ja johon siis myös gravitaatio vaikuttaa.Energia (massaenergia) on laskennallinen parametri, invariantti, jonka pitää pysyä vakiona, jos luonnonlait (ja mm. valon nopeus c) pysyvät vakioina, samoin kuin impulssi säilyy laskennallisena vakiona, jos avaruus on joka suuntaan homogeeninen. Jos (massa)energian säilyvyyden laki (tai jos tämä on erikoistapaus, niin jokin muu vastaava säilymislaki) ei olisi voimassa, niin fysikaalisten laskelmien lopputulos riippuisi sellaisesta seikasta, mikä nimenomainen ajanhetki on valittu ajan nollakohdaksi.Kosmologisista laskelmista voitaisiin saada mikä tahansa tulos valitse- malla juuri sopiva ajan "alkuhetki"! (Kts. vaikkapa S.T.Meljuhin: Filosofskie problemy jestestvoznanyj, Luontotieteiden filosofisia ongelmia)

Meidän tyhjiömme reaalisessa avaruudessa (joka on mm. virtuaalisten fotonien täyt-tämä, ja jossa valokin liikkuu) on aivan muuta, kuin sellainen ”absoluuttinen tyhjiö” il-man aikaa ja avaruuttakin, johon mahdollisen alkuräjähdyksen oletetaan ”pamahta-neen”. Noiden asioiden sekoittaminen on ns. kreationististen ja vulgaarien alkuräjäh-dysteoriakäsitysten perusvika: silloin ajatellaan,niin kuin big bang ja yleinen suhteel-lisuusteoria olisivat voimassa, mutta erityi- nen suhteellisuusteoria ei olisi voimassa, mikä on aivan mahdotonta! Päinvastoin voi kyllä olla asian laita.

Yhdysvallat (suuren porun säestämänä mm. Scientific American -lehdessä), Venäjä ja Kiina ovat noin kymmenen vuotta sitten keskeyttäneet omat projektinsa mainitun Higgsin bosonin löytämiseksi. Nekin ilmeisimmin odottavat EU:n CERNin tuloksia päättääkseen, minne suuntaan jatkaa.Onkin seurattava tilannetta,ja pidettävä huolta siitä, että ne tulokset sitten aikanaan todella varmasti saadaan julkisuksi siitä riippu-matta, mitä ne sitten sattuvatkin olemaan: Higgsin bosonin todistaminen olematto-maksi olisi sekin paljon paljon parempi tulos kuin ei mitään,mutta varsinainen järisyt- tävä jymypaukku olisi,jos sellainen todella löydettäisiin,ei nykyisellään niinkään se päinvastainen mahdollisuus esimerkiksi juuri ottaen huomioon tuo uusi kaksiparametrinen erityinen suhteellisuusteoria.