Tämä kirjoitus oli tarkoitettu kommentiksi oheiseen blogiin mutta pysähtyi Vasemmis- toliiton miesliikettä edustavan kirjoittajan estoon, mikä osoittaa hänen intoaan rajoittaa ja vääristää vapaata keskustelua.

Mieskysymys -kirjan julkaisemistilaisuus ja ennakkomaistiaisia

30.8.2012 16:00 Jiri Nieminen:

" Keväällä allekirjoittanutta pyydettiin kirjoittamaan teokseen nimeltä Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka vasemmistoliiton miespoliittisen työryhmän edustajana.

Tampere University Pressiin kustantama ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan viikon kuluttua julkaisema artikkelikokoelma jakautuu miestutkija Arto Jokisen kirjoittaman esipuheen sekä ministeri Heidi Hautalan ja kansanedustaja Kari Uotilan tervehdyk- sen lisäksi neljään osaan: (1) Miehet ja tasa-arvopolitiikka; (2) Miesliike; (3) Miestyö; (4) Mies- ja maskuliinisuustutkimus.

Kyseessä ei ole tieteellinen antologia vaan enemmänkin katsaus mieskysymykseen, josta on viime vuosina ollut paljon puhetta, mutta vähän tekoja.

Kuvaavaa on, että Miesliike -osioon, ainoastaan vihreiltä ja vasemmistoliitolta on saatu kirjoitukset. Muita puolueita ei näytä kysymys miehistä ja pojista kiinnostavan senkään vertaa, että vaivautuisivat kirjoittamaan muutaman liuskan antologiaan.

Omassa kirjoituksessani esitän, että vasemmistolaisesta näkökulmasta miesten ja poikien asemaa ei voi erottaa kapitalististen tuotantosuhteiden muutoksista: sukupuolieron ja -roolien uudelleenneuvotteluissa on kyse sopeutumisesta elinkeinorakenteen muutokseen. ”

Siis sukupuolieron (huom.yksikkö:”vain yksi ero”;sattumaa,tutkijan huolimattomatto- muutta vai tarkoin harkittua ”tiedettä”?) uudelleenneuvotteluissa ja sukupuoliroolien uudelleeneuvotteluissa, jotka herättävät erinäisiä kysymyksiä:

1) Vaan miten siihen yhteen ja selkeimpään yksilöiden väliseen sukupuolieroon, joka ensimmäisenä tulee mieleen,lopultakaan voisi vaikuttaa neuvottelemalla, tai sotimal- lakaan? Vai mitä eroa sitten tarkoitetaan,kun Hautalakin seilaa kuviossa,niin tarkoite- taanko mahdollisesti sukupuolten yksilömääräsuhdetta (”vähemmilläkin miehillä pärjäisi” ... eräät miehet ovat myös samaa mieltä ... mutta minä en...)?
 

2) Kutka ovat valtuuttaneet ketkä ”neuvottelemaan uusiksi sukupuoliEROista ja -rooleista” ja koska ja missä!?

(Nyt saamme tietoa lähinnä vain siitä, kutka olisivat tyrkyllä PAPO-johtajiksi, kuten ”neuvottelijoiksi”...)

3) Kun on Niemisen kohdalla yhteistieteiden tohtori, hän varmasti tietää, millaiselle tieteelliselle ihmiskuvalle nuo ”neuvottelut” perustuvat!

4) Kun kerran siitä suurimmasta ja ilmeisimmästäkin erosta ”voidaan neuvotella”, ja meillä tavallisilla kansalaisilla on punkassammekin velvollisuus elää ”neuvottelutu-loksen” mukaan,jossa on aivan ehdottomasti ”sovittu myös tieteestä” (josta ollaan - ainakin olevinaan - yksimielisiä (niiden keskuudessa, jotka yksin "on valtuutettu" ajattelemaan), ja josta sovitaan näytettävän ”yhtä naamaa”!)

Ai niin ... siitä ei saa tietenkään sanoa mitään, kun siitä(kin) vasta neuvotellaan! Tervemenoa vaan sitten kaikki objektiivinen tutkimus sitten tuostakin aiheesta!!!

5) Mitä tehdään vastaan pullisteleville, joita taatusti riittää vähän joka suuntaan, ”demokraattisesti”?

Miten punkkiamme valvotaan? Kannattaako Kokoomus yksilöllistä valvontaa itse kunkin kohdalla, joka voitasiin konsultoida yksityisille työnantajille (muissakin kuin seksifirmoissa), ja Demarit ”yleisiä periaatteita”, joiden toteutumista vartoivaivat edustavat nais- ja miesliitot eli sitovasti kaikkien kohdalla?

Tuleeko P..o-markkinatuomioistuin?

Pannaanko jokin siru, tai muu mittari?

6) Saako enää lainkaan yksityisesti neuvotella siitä ... noh ... hinnasta, ne meinaan jotka siten puolin ja toisin katsovat asian keskinäisesti?

7) Ovatko vasemmistoliiton miesasimiehet valmiita ”neuvottelemaan” mm. Hautalan-kin ”tieteellisistä” lähtökohdista, että "miehet ovat ”ajattelevasta Keenistä” raiskaajamurhaajia”?

(Mies, joka heille omasta puolestaan tuollaisen ”neuvotteluvaltuuden” antaa, myös tunnustaa omalta kohdaltaan ”yhteisen pelin sääntöjen" mukaan tuon "yhteisen tieteellisen perustan”, jopa tietämättään!)...

Mutta muiden miesten osalta hänelläkään kuitenkaan ei ole minkäänlaista oikeut- ta sellaista ”tunnustaa”, eikä kenelläkään (ainakaan mies"evoluutio"feministijärjes-töihin kuulumattomalla) miehellä ole mitään velvollisuuta tanssia sellaisen noitapillin mukaan, vaikka sellaisesta olisi kuinka ”korkea” poliittinen ”hallintoelin” tai ”tuomioistuin” "päättänyt", objektiivisen tieteen vastaisesti!

Vasemmistoliiton poikia varoitan, että tuossa evoluutiofeministien pseudotiede- ja "naisoikeus"punkassa mies on aina sellainen "juridinen" tuomittu altavastaaja, josta ei koskaan tule kantajaa, vaikka kuinka taitava juristi miten päin yrittäsi vään-tää asioita nurinpain... (Eipä minun lopultakaan tavallisille miehille näitä kauhean yksityiskohtaisesti kädestä pitäen edes tarvitse neuvoa...)

http://www.tiede.fi/keskustelut/muut-tiedeaiheet-f14/halosen-linjalla-tuposta-papoon-ja-tipoon-t22652.html

Nieminen: ” Korostan myös -- samoin kuin tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki sa-massa kokoelmassa aikaisemmin -- miesten välisiä eroja ja luokkakysymystä. Suku-puoltakin enemmän miesten ja naisten elinajanodotteeseen vaikuttaa heidän yhteis-kuntaluokkansa, työvoiman ja pääoman kamppailun muodostamat valtahierarkiat ja käytännöt. ”

Aivan varmasti, ja nämä vaikuttavat erittäin radikaalisti myös sukupuolirooleihin, mm. erilaisten sellaisten ”valikoimaan”,joskin vähemmän varmaan siihen suurimpaan sukupuolieroon (ja aika vähän osaan vähän oienemistäkään sellaisista).

Nieminen: ”Ehkä tämä on myös syy sille,miksi poliittisessa oikeistossa ei kyetä käsit- telemään mieskysymystä tai sukupuolijärjestystä: se vaatisi nykyisten taloudellisen ja sosiaalisen järjestelmän perusteellista kritiikkiä, mihin perussuomalaiset sosiaalidemokraatit ja muut kokoomuslaiset ovat haluttomia?"