Linkki uskovaisten piirien Palestiina-keskusteluun:

http://www.reinosav.net/palest_myth.htm

Kaikki järjestään, mitä tuossa sanotaan Palestiinasta on siis valitettavasti valhetta.

(Rooman maakunta Syria Palestina, aluksi kristittty ja pääasiassa arameankielinen, arabiankielinen beduiinimaakunta taas oli Arabia Petraea, pääkaupunkina Jordanian Petra) ja palestiinalaisista (filistealaisista)

Suviolahti:

" MYYTTI NIMELTÄ "PALESTIINALAINEN KANSA"

Palestiina, joka käsittää nykyisen Israelin ja Länsirannan, ei tosiasiallisesti ole kos-kaan ollut muinainen kotimaa niille arabeille, jotka asuvat Israelissa ja Länsirannalla. "Palestiinalaiset" ovat arabeja, joita 1800-luvun lopulta ja erikoisesta 1900-luvun alusta alkaen muutti ympäröiviltä arabialueilta Palestiinaan. 1880-luvulla oli alkanut juutalaisten organisoitu maahanmuutto,joka veti mukanaan arabeja naapurimaista. "

On olemassa KAKSI ERI ASIAA, jotka usein suomennetaan "Palestiina kansaksi", nimittäin "palesttinalaisten arabikansa", "Palestinian people" (yksikölline,; monikolli-seksi tulkittuna se on "kaikki Palestiinan asukkaat"),joka on etninen joukko erimaissa palestiinalaista alkuperää olevaa,arabian kielen palestiinan murretta puhuvaa, sunni-islamilaista, jos uskovaisia, väkeä, jotka eivät kuulu beduiiniheimoihin (toinen alueen arabikansa), sekä poliittinen "Palestinian (arab) nation", joka taas määräytyy YK:n PL 181:n (29.11.1947) perusteella niistä Plestiinan asukkaista, jotka ovat juridisesti oikeuttettuja tuon osin Israelin miehittämän ja Palestiinalaihallinnon maailmalla edustaman Palestiinan arabivaltion kansalaisuuteen.

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine

" Kyseinen muuttokausi oli Turkin Ottomaanien valtakaudella. Ekologisen katastrofin (=Turkin puuverotuksesta seuranneet metsien tuhohakkaukset) kokenut autioitunut ja karu sekä harvaan asuttu Palestiina oli hyvin harvojen Turkin feodaaliruhtinaitten omistuksessa. "

Feodaalinen omistus oli erilaista kuin kapitalistinen: heimot olivat oikeutettuja hyö-dyntämään alueita. Heimojen johtajat ja vielä seuraavatkin feodaaliherrat esimerkiksi Kairossa tai Damaskoksessa olivat arabeja, mutta tunnustivat Turkin sulttanin ylival-lan. Turkkilaiset tuskin juuri Palestiinassa mitään omistivat, koko imperiumin ydin-aluetta olivat juuri Egypti ja Syyria, ja virkakielikin oli arabia, jopa vuoteen 1936 asti.

" Vuodesta 1517 vuoteen 1917 Palestiina oli Turkkilaisten aluetta ja vuodesta 1917 vuoteen 1948 se oli Kansainliiton ja YK:n alaisena Iso-Britannian mandaattialuetta. Lähes unohduksissa ollut "Palestiina"-nimi (muinaisten roomalaisten käyttämä nimi-tys 2. vuosisadalta eKr.) elpyi vähitellen uudelleen käyttöön ja siitä tuli virallinen nimi brittien mandaatille. "

Palestiina-nimi oli ollut alueesta yhtäjaksoisesti käytössä vuodesta 133 j.a.a., jolloin se nimettiin Rooman Palestiinan maakunnaksi.

" Mitään "Palestiina"-nimistä maata kansainvälinen laki ei tunne "

Kyllä tuntee oikein hyvin niin valtion (juridisesti) kuin maantieteellisen alueenkin Jordan-joen ja Välimeren välissä. Jordania ei siihen alueeseen ole koskaan kuulunut.

" ja vielä vähemmän sen nimistä arabimaata, eikä alueen historia myöskään tunne muinaista "palestiinalaista kansaa". "

Palestiina arabivaltio on mm. Arabiliiton jäsen, ja YK:n tarkkailijajäsen. Sen presidentti on Mahmud Abbas.

" "Palestiinalaiset" ovat samaa arabikansaa kuin 60% Jordanian väestöstä. "

Jordanin pääkansallisuus on beduiinit, joka kuuluu ns. varsinaisiin (proper) arabeihin, joihin taas palestiinalaiset eivät kuulu: he ovat omaksuneet arabian myöhemmin kielekseen kuten useimmat egyptiläiset, syyrialaiset, irakilaiset, libanonilaiset, algerialaiset, marokkolaiset, maurit jne.

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian

" Jordania on entinen Transjordania, jonka Iso-Britannia vuonna 1922 Kansainliitolta (YK:n edeltäjä) saamallaan mandaattioikeudella erotti arabivaltioksi sillä edellytyksellä, että nykyinen Israelin ja Länsirannan alue jäävät juutalaisvaltioksi. "

Valhetta. Palestiinan juutalaisvaltioksi kaavailtiin tuolloin mandaatinhaltijan virallisen Peelin komission toimesta paljon PL 181:n (eli suurin piirtein vuoden 1949 rajojen, ns. vihreän linjan) antamaa Plalestiinan juutalaisvaltiota (laillista Israelia) pienempää aluetta, joka Englannin mielestä mielihyvin olisi vielä saanut olla jotenkin Englannin alainen "kiitokseksi vaivannäöstä"...

http://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission

" Kansainliiton mandaatin ehdot olivat kansainvälistä oikeutta, siis oikeutus nykyisen Israelin valtion olemassaololle Länsiranta siihen mukaan lukien. "

Eivät olleet eikä mandaatissa mitään koko Palestiinaa juutalaisille ollut ikinä "luvattu", eikä missään muuallakaan.

Mandaatit lakkautettiin v. 1948 PL 181:n mukaisesti.

Se on nyt Kansainvälistä lakia, joka korvaa YK:n mandaatit.

" Palestiinalaisvaltio on myös olemassa ja se on nykyinen Jordania. "

EI OLE. Sillä ei ole mitään tekemistä palestiinalaisvaltion kanssa, paitsi että se on miehittänyt tälle kuuluvaa Länsirantaa, mutta on nyttemmin tunnistanut tosiasiat ja luopunut "vaatimuksistaan" (joita Britannia lietsoi).

" Itse Jordanian kuningas Hussein totesi 26.12.1981 An-Nahar-Al Wal Daul-lehdessä: "Jordania on Palestiinaa ja Palestiina on Jordaniaa". "

Tyhjää lätinää, jonka hän on perunut.

" "Palestiinan kansa"- nimellä vääristynyt identiteetti palvelee vain taktisia tarkoitus-periä arabien poliittisessa päämäärässä korvata Israel islamilaisella valtiolla. "

Palestiinan arabivaltio ei millään tavalla uhkaa Israelin valtiollista olemassaoloa, kunhan tämä vain pysyttelee omalla laillisella PL 181:n mukaisella alueellaan.

" Tätä vääristynyttä identiteettiä, joka ei ulotu pitemmälle taaksepäin kuin vuoteen 1967, arabit ovat toistaneet niin paljon, että läntinen maailma on alkanut pitää sitä oikeana. "

Asiassa ei ole tapahtunut MITÄÄN UUTTA v. 1967, paitsi että Israel valtasi silloin Palestiinan arabivaltion ja myös osan Syyriaa, sekä Egyptin (beduiinialueen) Siinain.

" "Valhe hyväksytään, kunhan se on riittävän suuri ja se toistetaan riittävän usein" totesi aikoinaan natsien propagandaministeri Göebbels. "

Juuri tätä Suviolahti itse yrittää nyt tehdä.

" Myytti "palestiinalaisesta kansasta" syntyi arabien poliittisena vastavetona Israelin kesäkuussa 1967 voitettua arabiarmeijoita vastaan käymänsä kuuden päivän sodan ja otettua Länsirannan haltuunsa. Länsirannan väestö tällöin muuttui äkkiä Israelin alistamaksi ja sortamaksi muinaiseksi "palestiinalaiseksi kansaksi", vaikka maata ni-meltä Palestiina, jota "palestiinalaiset" olisivat hallinneet, ei ole koskaan ollut (saati Jerusalem pääkaupunkina). "

On Palaestiinan arabivaltio, presidentti Mahmoud Abbas.

" Myöskään ei ole ollut palestiinalaisen itsenäisen kansakunnan omaa kieltä ja kult-tuuria eikä mitään huomattavaa liikettä "palestiinalaisten" kotimaan puolesta ennen vuotta 1967. "

On kyllä arabian Palestiina murre (siitä on suomeksi yksi oppikirjakin):

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian#Language

" Itse Jordanian kuningas Hussein ei siis syyttä julistanut laittomaksi Arabiliiton vuonna 1974 tekemää päätöstä, jolla PLO on kaikkien "palestiinalaisten", myös Länsirannan arabiväestön, virallinen edustaja. "

Sen on YK hyväksynyt, ei siinä Jordanian kuninkaan rypistelyt auta.

" On syytä vielä korostaa, että PLO:ta ei ole koskaan valittu kansanäänestyksellä "palestiinalaisten" edustajaksi; se on arabivaltioiden arabipakolaisten nimissä synnyttämä terroristijärjestö Israelin tuhoamispäämäärässä. "

Se on valittu vaaleilla parlamenttiin, eikä YK ole todennut sitä koskaan "terroristijärjestöksi", kuten Hamasin ja shiialaisten Hizbollahin.

" Tavoitellessaan islamilaista valtiota Israelin tilalle "palestiinalaisten" yksi keskei-simpiä toimintamuotoja on järjestää selkkauksia, jotka saadaan näyttämään Israelin "palestiinalaisiin" kohdistamana sortona ja Israelin harjoittamana valloituspolitiikka-na. Tässä hämäämisessä "palestiinalaiset" ja muutkin arabit ovat onnistuneet erinomaisesti. "

Palestinalaishallinto ja PLO EIVÄT tavoittele alueelle erityistä islamilaista tasaval-taa, kuten Hamas. Voisipa olla ettei tulisi edes valtionkirkkoa, mutta kompromissina selsinen varmaan tulee kuitenkin.

" Esimerkiksi vuoden 1996 alkuun mennessä YK:n täysistunto oli tuominnut Israelin 321 kertaa ja YK:n turvallisuusneuvosto 49 kertaa. Kumpikaan näistä instannsseista ei ollut kertaakaan tuominnut yhtään arabimaata tai niiden Israeliin kohdistamaa terroria. "

Laittoman miehityksen aseellinen vastustaminen ei täytä terrorin tuntomerkkejä.

Katsotaanpa vielä miten Korranin lainaukset pitävät yhtä alkuperäislähteen kanssa:

Suviolahti, Koraani muka juutalaisista:

" Tiedättehän te kyllä, kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat sapattia; me sanomme heille: "Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!" (suura 2:65) "

Koraani, lainaan vähän useamman jakeen:

http://www.islamopas.com/koraani/002.htm

" 62. (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saa-balaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

63. Muistakaa, kuinka Me teimme liiton kanssanne (Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä se sisältää, jotta karttaisitte pahaa.»

64. Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon.

65. Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!»

66. Niin teimme heistä pelottavan esimerkin nykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksen jumalaapelkääväisille. "

Aivan ensimmäiseksi todetaan, että "juutalaiset, kristityt ja saabalaiset (Etelä-Arabian pakanat, jotka palvoivat pakanjumalista kuujumala Allahia/Hubalia, Muhammedin itsensäkin suku oli sieltä kotoisin) voivat jopa päästä samaan "Taivaaseenkin" kuin islamilaiset (tietysti vain jos tekevät niin kuin islamilaiset sanovat, tai aivan erityisesti kaatuvat sodassa näiden puolella, umpipakanaa tuokaan ei auta....)

Toisekseen, millä perusteella tuo "sapatin rikkojat" tarkoittaisi juuri juutalaisia? Tuollainen jae siellä Koraanissa on, mutta se koskee iankaikkisen vanhoja Mooseksen aikaisia asioita eikä tätä päivää.

Suviolahti:

" Sano: Kerronko minä teille, kuka saa pahimman palkan Jumalan luona? Ne, jotka Jumala kiroaa ja joihin Hän vihastuu tehden heistä apinoita, sikoja ja epäjumalanpalvelijoita. He ovat huonoimmassa asemassa ja kauimmaksi eksyneet tasaiselta tieltä. ... Me olemme asettaneet heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen päivään asti (suura 5:60-64). "

Koraani, 5: 54 - 69:

" 54. Te, jotka uskotte! Jos teistä tulee uskonluopioita, silloin Jumala nostaa itselleen kansan, jota Hän rakastaa ja joka rakastaa Häntä, ollen sävyisä oikeauskoisia kohtaan, urhea uskottomia vastaan, eteenpäin pyrkivä Jumalan tiellä, pelkäämättä arvostelijain moitteita. Tällainen on Jumalan armo, Hän osoittaa sen kenelle suvaitsee, sillä Jumala on ääretön, tietävä.

55. Teidän liittolaisenne ovat siis: Jumala ja Hänen lähettiläänsä sekä oikeauskoiset, nimittäin ne, jotka rukouksessa pysyvät ja jakelevat asetettuja almuja Jumalaa nöyrästi palvellen.

56. Ne taas, jotka ovat liitossa Jumalan ja Hänen lähettiläänsä sekä oikeauskoisten kanssa, ovat totisesti sillä puolella, jolle Jumala suo voiton.

57. Te, jotka uskotte! Niiden joukosta, joille Kirjoitus oli ennen teitä annettu, älkää ottako sellaisia ystäviksenne, jotka pitävät pilkkana tai leikintekona teidän uskontoanne, älkääkä myös jumalattomien joukosta, vaan osoittakaa hurskautenne Jumalalle, jos olette uskovaisia.

58. Kun te kokoonnutte rukoukseen, he ottavat sen pilan ja leikin kannalta, sillä he ovat totisesti ymmärtämätöntä väkeä.

59. Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen, mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.»

60. Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»

61. Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Me uskomme», ja saattavathan he todellakin tulla tässä luulossaan ja mennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heissä piilee,

62. ja sinä tulet näkemään enimpäin heistä yhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä. Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät.

63. Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaat estä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa on totisesti se mitä he tekevät.

64. Ja juutalaiset sanovat: »Jumalan kädet ovat sidotut.» Heidän kätensä sidotut ovat, ja he ovat jääneet ilman Jumalan suosiota, koska niin sanovat. Ei, Hänen molemmat kätensä ovat ojennetut, mutta Hän jakelee niin kuin Hän suvaitsee. Ja sekin, minkä Herrasi on sinulle ylhäältä ilmoittanut, vain yllyttää useimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Siksi Me olemmekin kylvänyt kaunaa ja vihaa heidän keskuuteensa aina ylösnousemuksen päivään asti. Joka kerta, kun he sytyttävät sodan liekin, Jumala sammuttaa sen, ja he harhailevat maan päällä pahaa tehden, eikä Jumala rakasta niitä, jotka pahaa tekevät.

65. Jospa Kirjoitusten kansa todellakin uskoisi ja hartautta harjoittaisi, Me varmasti pyyhkisimme heidän pahuutensa heistä ja Me totisesti sallisimme heidän astua autuuden tarhoihin.

66. Ja jos he olisivat pitäneet kiinni Toorasta ja evankeliumista sekä siitä, minkä heidän Herransa on ylhäältä ilmaissut, olisivat he totisesti saaneet nauttia siunausta ylhäältä samoinkuin maasta tulevaa. Heidän joukossaan on oikeamielisiäkin, mutta kelvotonta on se, mitä suurin osa heistä tekee.

67. Lähettiläs! Julista sitä, minkä Herrasi on sinulle ylhäältä lähettänyt, sillä jos et niin tee, et voi pitää itseäsi lainkaan Hänen sanansaattajanaan. Kyllä Jumala varjelee sinut ihmisiltä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan uskottomiin.

68. Sano: »Te Kirjoitusten kansa, teidän perustanne on kestämätön, ellette pidä kiinni Toorasta ja evankeliumista sekä siitä, minkä teille Herranne on ylhäältä ilmaissut.» Se, mikä on sinulle ylhäältä ilmoitettu, vain yllyttää useimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Älä siis murehdi uskottomasta kansasta.

69. Niiden suhteen, jotka uskovat (Koraaniin), sekä juutalaisten ja sabealaisten samoin kuin kristittyjen suhteen olkoon niin, että joka uskoo Jumalaan ja ylösnousemuksen päivään ja tekee hyvää, sitä ei pelko valtaa eikä hän joudu murheeseen. "

Ensinnäkään Islamissa EI OLE "valittua kansaa" (tai jos on, niin Allah voi sitä koska tahansa myös "vaihtaa"). Suurat 54 - 59 on tarkoitettu "kansalle" (umma, tarkoittaa myös uskonyhteisöä), joka SAATTAA KATSOA olevansa "valittu kansa" eli arabeille. Muhammed varoittaa olemasta "liian varma".

Toisekseen: mistä lopultakaan käy ilmi, että suurat 60 - 63 olisi tarkoitettu nimenomaan juutalaisille? Heistä juttu lähtee varmasti kulkemaan vasta suurasta 64. Muhammed KEHOTTAA elämään Tooran ja evankeliumin mukaan, EIKÄ VAROITA SELLAISESTA. Sotimisesta hän varoittaa, erityisesti juutalaisia. Muhammed ei ole turhan tarkka siitä, minkä motiivien hänen mukaansa "kelvollinen" toiminta tapahtuu. (Ja rangaistus vääränlaisesta toiminnasta yleensä seuraakin suht koht välittämästi ja Maan päällä tavallisesti, Helvetin tulet on varattu erityisesti salakähmäisistä rikoksita, kuten murhasta ja vääränä profeettana esiintymisestä, joita ei heti huomaa tai osaa epäillä...)

Koraanin henki on TÄYSIN MUUTA kuin mitä sionistit väittävät suhteessa juutalaisiin ja kristittyihin. (Sen sijaan me pakanat sekä "monijumaliset" eli Mekkan vanhan uskonnon kannattajat ovat peruspahaa väkeä Koraaninkin mielestä...)

Suviolahti:

" Kun tähän sitten liitetään imaamien lupaus marttyyrille paremmasta taivaspaikasta 72 neitsyen kanssa sekä huolehtiminen marttyyrin perheestä taloudellisesti (arveltu olevan 25000 dollaria/ marttyyri), on "palestiinalaisten" aivopesu täydellinen "sionistien, noitten apinoitten ja sikojen lasten, räjäyttämiseen". On totaalisesti väärin puhua "palestiinalaisten" epätoivosta. Sen sijaan kyse on islamin opin kieroutuneisuudesta, Allahin Koraanissa määrätessä juutalaiset ikuiseen kiroukseen ja nöyryytykseen (suura 4:52-56). "

Koraani, suura 4:47-56:

" 47. Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.

48. Totisesti Jumala ei anna anteeksi, että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän, sillä se, joka asettaa Jumalalle vertaisia, tekee kauhean synnin.

49. Etkö ole katsellut sellaisia, jotka tekeytyvät synnittömiksi? Ei, Jumala yksin vanhurskauttaa kenet tahtoo, eikä heille tehdä hituistakaan vääryyttä.

50. Katso, kuinka he keksivät valheita Jumalasta. Tämä itsessään on jo julkea synti.

51. Etkö ole katsellut niitä (Arabian juutalaisia), jotka ovat saaneet osan Pyhästä kirjasta? He uskovat Dshibt- ja Taaguutepäjumaliin ja sanovat monijumalaisista: »Nämä ovat paremmalla tiellä kuin uskovaiset (muslimit)».

52. He ovat niitä, jotka Jumala on kironnut, ja sille, jonka Jumala on kironnut, sinä et koskaan ole löytävä auttajaa.

53. Olisiko heilläkin osansa (Messiaan) valtakunnassa? Silloin he eivät antaisi (siitä) ihmisille vähääkään .

54. Tai kadehtivatko he ihmisiä siitä, mitä Jumala runsaudessaan on heille suonut? Olemmehan Me lähettänyt Aabrahamin jälkeläisille Pyhän kirjan ja viisauden, vieläpä annoimme heille mahtavan valtakunnan.

55. Osa heistä otti sen vastaan uskoen, ja osa heistä suhtautui siihen epäuskoisesti. Helvetissä riittää tulta heidän palamistansa varten.

56. Ne, jotka hylkivät Meidän ilmoitustamme, poltamme Me totisesti Tulessa. Niin usein kuin heidän ihonsa kärventyy, annamme sen sijalle uuden, jotta he maistaisivat tuskaa, Jumala on totisesti mahtava ja viisas.

57. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, päästämme Me huvitarhoihin, joissa purot solisevat, ja he viihtyvät siellä ikuisesti; siellä odottavat heitä puhtaat puolisot, ja Me sijoitamme heidät vilpoisiin varjopaikkoihin. "

Aivan ensimmäiseksi suuran 4 jakeesta 47 käy vääjäämättömästi ilmi, että SUURAN 5 "SAPATINRIKKOJAT" (joita manataan "muuttumaan sioiksi ja apinoiksi") EI TARKOITA JUUTALAISIA EIKÄ KRISTITTYJÄ, kuten Suviolahtikin väittää, koska tässä jakeessa heidät esitetään varoittavana esimerkkinä juutalaisille jakristityille. Kyseinen viittaus koskee jotakin Mooseksen aikaista erityistä ryhmää. (Vain sana "sapatti" viittaa siihenkään, että ryhmällä olisi ollut jotakin tekemistä juutalaisten kanssa.)

http://www.answering-christianity.com/s ... d_ayat.htm

Vaikka Raamattu on väärällään "ennustuksia", niin Koraani ei välttämättä ole, eikä tuollaisella esimerkkiviittauksella tarvitse olla mitään viittausluonnetta myöhempiin ryhmiin ja aikoihin.

Suviolahti kääntää vielä muka "Koraanin mukaan" "sionistit apinoiden ja sikojen lapsiksikin", vaikka muinainen manaus meinasikin enempi muinaisten "sapatinrikkojien" olleen apinoiden ja sikojen "vanhempia" kuin sellaisten lapsia...

http://www.bible.ca/islam/islam-koran-f ... -morey.htm

http://abdurrahman.org/comprel/sabbathBreakers.html

Jakeiden 58 ja 59 mukaan "pelastus" riippuu viime kädessä "yksin Allahista", aivan vastaavasti kuten protestanttisessa kristiuskossakin.

Jakeissa 51 - 53 on taas kyse jostakin "juutalaisesta" erityisryhmästä Arabiassa, joka palvelee myös Taaguut- ja Dzhibt -("epä")jumalia (eli eivät siis ole lainkaan juutalaisia, ainoastaan saaneet näiltä vaikutteita).

Muhammed saarnaa Allahin nimissä "Me olen tehnyt sitä ja tätä" -muodossa kuin "Allah itse puhuisi". Kyse on mahdollisesti jostakin "transsisaarnasta". Se joka "polttaa tulessa (Helvetissä)" epäuskoiset vääräuskoiset, on Allah itse (ja vasta Helvetissä!) eikä esimerkiksi "arabit" ja Maan päällä. (Ja tuossa yhteydessä myös vaihtaa nahkan uuteen kun se on palanut puhki; tarkasti ottaen se on Islmin uskon Perkele siellä helvetissä, joka sen nhan vaihtaa. Islamissa Allah on todellakin kaikkivaltias, eikä ole SELLAISTA "Perkelettä", joka hänen mahtiaan todella vastustaisi ja jota Allah ei pystyisi tappamaan, vaan Perkele on Allahin tahtoa kuuliaisesti toteuttava tuonpuoleinen pyöveli Helvetissä.)

Ta jakeen 57 mukaan taaskin "Taivas-paikkakaan" ei riipu ensisijaisesti ollenkaan, MITEN USKOO (kuten kristinuskossa), kunhan vain uskoo "yhteen jumalaan", ja "tekee hyviä töitä"...

Kauheita tekstivalehtelemaan nuo kristityt ja juutalaiset sionistit...Toope
Liittynyt23.7.2006

Ei tuollaista floodausta erkkikään jaksa lukea, saatanan häirikkö!

Yritä tiivistää asiasi vähän rajatumpaan muotoon.

"Siirtolaisuuden hyväksyminen kehitysmaista oli pahin virhe, jonka länsimaat tekivät Toisen Maailmansodan jälkeen." - Toope

Peili olisi se keksintö, jota arabialainen ja islamilainen maailma tarvitsisi. He voisivat sen kautta nähdä syyllisen siihen, miksi omat yhteiskunnat eivät toimi.

http://tinyurl.com/jbs6kqp


Vierailija

Toope ei ainekaan omilla kommenteillaan anna hyvää kuvaa itsestään.

Virallisen historian mukaan juutalaiset eivät ole lähtöisin nykyisen Israelin alueelta vaan heidät passitettiin sinne, eli ei se alue ole juutalaisten muinainen kotimaa. En-nen kaikkea Palestiinan konfilktissa on kysy sionistien moraalittomuudesta. Raken- netaan juutalaisvaltio vaikka väkisin täysin naurettavilla tekosyillä muista välittämät-tä. Euroopassa juutalaisten olisi ollut paljon turvallisempaa olla WWII:n jälkeen. Israelin valtion perustaminen oli täysin idioottimaista.

Mutta semmosia ne hihhulit on.


Vierailija

Tämähän on tämä ikuisuusaihe. Yhtä vanha kuin Israelin ja Palestiinan erimielisyydet.
Sitä en vain ymmärrä miksi kristityt uskonnollisista syistä puolustavat Israelin pahim-piakin sikailuja? Jeesus oli juutalainen, mutta juutalaiset hänet tappoivat eivätkä us-koneet jeesusta profeetaksi. Koraanissa on paljon mainintoja Jeesuksesta ja hän oli merkittävä profeetta, joskaan ei Jumalan poika Koraanin mukaan.


Vierailija
kiljotiini
Toope ei ainekaan omilla kommenteillaan anna hyvää kuvaa itsestään. Virallisen historian mukaan juutalaiset eivät ole lähtöisin nykyisen Israelin alueelta vaan heidät passitettiin sinne, eli ei se alue ole juutalaisten muinainen kotimaa. Ennen kaikkea Palestiinan konfilktissa on kysy sionistien moraalittomuudesta. Rakennetaan juutalaisvaltio vaikka väkisin täysin naurettavilla tekosyillä muista välittämättä. Euroopassa juutalaisten olisi ollut paljon turvallisempaa olla WWII:n jälkeen. Israelin valtion perustaminen oli täysin idioottimaista.

Mutta semmosia ne hihhulit on.


Tuohon "jäädäkkö eurooppaan" juttuun voi vain todeta, että huonostipa osaat ajatella asioita eri ihmisten näkökulmista.

Ja vittuako siinä on järkeä moralisoida juutalaisvaltion perustamista joka tapahtui 60 vuotta sitten.


Vierailija
peippo
Tuohon "jäädäkkö eurooppaan" juttuun voi vain todeta, että huonostipa osaat ajatella asioita eri ihmisten näkökulmista.

Juutalaisten näkökulmasta parempi ja palestiinalaisten näkökulmasta parempi. Kenen muun näkökulmaa kaipaat?
peippo
Ja vittuako siinä on järkeä moralisoida juutalaisvaltion perustamista joka tapahtui 60 vuotta sitten.


Valitettavasti se sama paska jatkuu 2000-luvulla. Eikä sillä ole mitään väliä tapahtuiko se 60 vuotta, 600 vuotta vai 6 päivää sitten.


Vierailija

Tähän voisi laittaa pari pätkää juutalaisten Talmudista:

Keritoth 6b: Ei-juutalaiset eivät ole ihmisiä.

Ketuboth 111a: Ei-juutalaiset ovat kansaa, joka on kuin aaseja - orjia, jotka katsotaan isännän omaisuudeksi.

Jebamoth 98a: Kaikki ei-juutalaisten lapset ovat oikeudellisesti äpäriä, koska ei-juutalaiset ovat vain eläimiä.

Rosh Hashanah 17a: Ei-juutalaisten sielut menevät helvettiin.

Sanhedrin 58b: Ei-juutalainen, joka viettää lepopäivää, ansaitsee kuoleman.

Choschen Hammishpat 34,18: Ei-juutalainen ja orja eivät voi todistaa oikeudessa.

Baba Kama 37b: Jos ei-juutalaisen härkä puskee israelilaista härkää, ei-juutalaisen täytyy maksaa vahingot täysimääräisinä. Mutta jos israelilaisen härkä puskee ei-juutalaista härkää, israelilainen ei ole velvollinen maksamaan mitään.

Abodah Zarah 22a,b;Jebamoth 103a,b: Ei-juutalaisilla on taipumus eläimiin sekaan- tumiseen, irstauteen ja murhaamiseen. Ei-juutalaiset ovat seksuaalisuhteessa mie-luummin lehmien kuin omien vaimojensa kanssa. Käärme yhtyi Eevaan ja siirsi hä-neen ja koko ihmiskuntaan himon (jota israelilaisilla ei Siinain puhdistuksen jälkeen ole).

Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.

Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.

Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.

Baba Kama 113a: Juutalainen saa valehdella ja vannoa väärän valan oikeudessa saadakseen kristityn tuomituksi.

Sanhedrin 106a,b: Maria oli huora; Jeesus oli paha mies.

Sotah 47a; Sanhedrin 107b: Jeesus erotettiin seurakunnasta, koska hän ajatteli vie-tellä naisen, ja suruissaan ja sekavana hän alkoi palvoa tiiliskiveä. Jeesus oli noita, joka vietteli, turmeli ja tuhosi Israelin.

Gittin 91a: On lupa ottaa vaimosta avioero, jos hän polttaa pohjaan päivällisen tai jos näkee kauniimman tytön.

Ketuboth 11b: Sukupuoliyhteys alle kolme vuotta vanhan tytön kanssa "ei ole mitään".

Onko Talmudissa järkeä vai ei?Miksi te "kiljotiini" ja "K.K." osallistutte keskusteluihin, joihin teillä ei ole kykyä?

Kiljotiinilla ei ole hajuakaan "virallisesta" historiasta, ei nähtävästi tosin K.K:llakaan.


Toope
Liittynyt23.7.2006

Kiljotiini: Minun on aivan pakko tässä kohtaa kysyä, oletko itse Vesa? Harva kaveri nimittäin linkittää lähteeksi Vesa Laurion sivuja

Vesahan on naurettu ulos kaikilta palstoilta, vapaasana.net:illä hän ilmeisesti saa vielä riehua, koska vapaasana on liberaalien sivusto, kaikilla on sananvapaus.


Vierailija

Miksi Toope haukkuu aina muita jotka ovat toista mieltä? Ei edelleenkään anna hyvää kuvaa itsestään tai "virallisesta" historiasta mitä edustaa (mitä tässä keskustelussa ei ole edes tuonnut julki)


Vierailija
kiljotiini
peippo
Tuohon "jäädäkkö eurooppaan" juttuun voi vain todeta, että huonostipa osaat ajatella asioita eri ihmisten näkökulmista.
Juutalaisten näkökulmasta parempi ja palestiinalaisten näkökulmasta parempi. Kenen muun näkökulmaa kaipaat?
peippo
Ja vittuako siinä on järkeä moralisoida juutalaisvaltion perustamista joka tapahtui 60 vuotta sitten.
Valitettavasti se sama paska jatkuu 2000-luvulla. Eikä sillä ole mitään väliä tapahtuiko se 60 vuotta, 600 vuotta vai 6 päivää sitten.
Sinulta puuttuu realistisuus joten on turhaa ruveta saarnaamaan siitä kuin väistämä-töntä jokin asia onko se ns. "luonnon laki" vai mitä hiton väliä jollain 20000 km2 pläntillä ja muutamalla tuhannella ihmishengellä kun yksistään P-koreassa kuolee tuhansia ihmisiä nälkään koko ajan.


Tai entäpä USA? Ruotsikaan tuskin on saanut kaikkia alueitaan ihan rehellisesti. Tai kiina näitä vastaavia esimerkkejä löytyy ja vastaavaa tulee tapahtumaan pidit siitä tai et.

Ja jos minulta kysytään niin se, että israel on olemassa on vain hyvä. Jotain sivistystä sillä 20000km2 alueella sentään sen sijaan, että siellä "islamismi"kiljotiini
Miksi Toope haukkuu aina muita jotka ovat toista mieltä? Ei edelleenkään anna hyvää kuvaa itsestään tai "virallisesta" historiasta mitä edustaa
En hauku kaikkia. Haukun ainoastaan ihmisiä, jotka jättävät historiankirjoituksen omaan arvoonsa ja vääristelevät faktoja omien tarkoitusperiensä mukaan. Kiljotiinin lähteet ovat juuri tällaisia.Niillä ei ole yleensä mitään tekemistä historiantutkimuksen kanssa.

Propaganda ja tutkimus ovat eri asioita.


Vierailija

Peipon mielestä siis on ihan normaalia tappaa ja vallata, ja se on sitä sivistystä?

Toope voisi keskittyä nyt vaikka viestiketjun ensimmäiseen viestiin. En tiedä kuka tuo Vesa on, mutta Toope voisi jakaa meille parempia linkkejä Talmudin sisällöstä jos noissa Vesan jutuissa ei ole mitään perää.


kiljotiini
Tähän voisi laittaa pari pätkää juutalaisten Talmudista:

Noihin virheellisiin lainauksiin ja vääristelyihin löytyy korjauksia esim. täältä:

http://talmud.faithweb.com/

Joskus Talmudista kyllä löytyy radikaalejakin mielipiteitä, jotka eivät sovi nykypäi-vään. Talmud on kokoelma muinaisten rabbien väittelyitä, joissa ollaan oltu kovinkin eri mieltä asioista. Lukijalla on usein vapaus valita itse oma kantansa.


Vierailija
kiljotiini
Toope ei ainekaan omilla kommenteillaan anna hyvää kuvaa itsestään.


Virallisen historian mukaan juutalaiset eivät ole lähtöisin nykyisen Israelin alueelta vaan heidät passitettiin sinne, eli ei se alue ole juutalaisten muinainen kotimaa. Ennen kaikkea Palestiinan konfilktissa on kysy sionistien moraalittomuudesta. Rakennetaan juutalaisvaltio vaikka väkisin täysin naurettavilla tekosyillä muista välittämättä. Euroopassa juutalaisten olisi ollut paljon turvallisempaa olla WWII:n jälkeen. Israelin valtion perustaminen oli täysin idioottimaista.
Kyllähän siihen juutalaisvaltion perustamiseen YK:n taholta syynsä oli, juutalaisvainot eri puolilla maailmaa.


Juutalaiset ja mm. sionistit olivat myös taistelleet urhoollisesti Liittoutuneiden puolella pahimmissakin olosuhteissa kuten miehitetyssä Puolassa.

Mutta USA:n ja Israelin politiikka rupesi välittömästi olemaan alueella täyttä imperialismia.


Mutta semmosia ne hihhulit on.Entisen mandaattivallanpitäjän Englannin sikäläisillä edustajilla oli YK:ssakin julkituodut epäilyksensä Israelissa vallan ottaneiden hihhuliporukoiden suhteen:

http://www.think-israel.org/miller.britishantisemitism.html

"In 1945, with the ashes of the Jews of Auschwitz barely cold, Sir Edward Grigg (Lord Altrincham), British Minister Resident in the Middle East, and an associate of the CAA, warned a Cairo press conference of the "establishment of a kind of Nazi gangsterism in the Holy Land." Sir Edward Spears, head of the CAA, expanded on Grigg's view: "political Zionism as it is manifested in Palestine today preaches very much the same doctrines as Hitler," continuing "Zionist policy in Palestine has many features similar to Nazi philosophy...the politics of Herrenvolk...the Nazi idea of Le-bensraum, is also very in evidence in the Zionist philosophy...the training of youth is very similar under both organizations that have designed this one and the Nazi one."

http://domino.un.org/UNISPAL.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/7735b7dc144807b985256e8b006f4a71!OpenDocument

" In a debate in the House of Lords on April 23 last, a noble Lord, Lord Altrincham (formerly Sir Edward Grigg), who had been British representative in the Middle East during the war,expressed his horror and disgust at illegal immigration into Palestine. His Lordship called the desperate attempts of refugees in the camps of Europe to reach their homeland "a traffic carried on under conditions which really resemble the old slave-trade across the Atlantic." He knew that "the human cargoes do start out borne up by hope, but that hope is doomed to end in the most terrible disillusion-ment." He calls this unauthorized escape to Palestine an "inhuman process, disgusting and disgraceful." "

Sir Edward Grigg oli Egyptin brittiläisen kenraalikuvernöörin virkaan mahdollisesti siksi, että sionistit olivat tappaneet hänen edeltäjänsä, Tunnetun irlantilaisen kaljaperheen päämiehen Moynen paroni Walter Guinnessin:

http://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Moyne

"In November 1943, a committee of the British Cabinet had proposed a partition of Palestine after the war, based loosely on the 1937 Peel Commission proposal. The plan included a Jewish state, a small residual mandatory area under British control, and an Arab state to be joined in a large Arab federation of Greater Syria. The Ca-binet approved the plan in principle in January 1944, but it faced severe opposition from the Foreign Secretary Anthony Eden among others. "Moyne's position differed from that of nearly all the British civil and military officials in the Middle East: the consensus of British official opinion in the area opposed partition and opposed a Jewish state; Moyne supported both."[60] The partition plan was before the Cabinet for final approval in the same week that Moyne was assassinated, but the assassi-nation caused it to be immediately shelved and never resurrected.Moyne's successor in Cairo, Sir Edward Grigg, was opposed to partition.[61] Some historians, such as Wasserstein and Porath, have speculated that a Jewish state soon after the war had been a real possibility. [62][63]

The historian Brenner writes that the purpose of the attack on Moyne was also in order to show the efficacy of armed resistance and to demonstrate to the British that they weren't safe in any place as long as they remained in Palestine. The assassi-nation also seemed to have an impact on the Arab side, particularly in stimulating Egyptian nationalism. Brenner makes a comparison between Moyne’s death and the assassination of pro-British Ahmed Mahir. There were Lehi members who advocated the formation of a "Semitic Bloc" opposing foreign domination, and this made it possible for Arabs to actually join Lehi. [64] "

Moynen "synti" oli siis ollut, että hän ajoi Palestiinan kaksivaltiomallia, jota oli esittä-nyt ns. Peelin komissio: Israelin valtiolla oli siin alun perin nyt toteunutta HUOMAT-TAVASTI PIENEMPI "SIIVU" PALESTIINASTA (ja senkin olisi pitänyt olla edel-leen Britannian protektoraatti, kuten Egyptikin silloin vielä!), eikä suinkaan niin että "juutalaisille olisi luvattu" "Palestiinan" nimissä maat ja mannut "Persian rajaa myöten", kuten jotkut antavat ymmärtää!

http://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission

Jordanian armeijaa komensi Englannin armeijan kenraaliluutnantti John Glubb:

http://en.wikipedia.org/wiki/Glubb_Pasha


Vierailija
Arkkis

Suviolahti kääntää vielä muka "Koraanin mukaan" "sionistit apinoiden ja sikojen lapsiksikin", vaikka muinainen manaus meinasikin enempi mui-naisten "sapatinrikkojien" olleen apinoiden ja sikojen "vanhempia" kuin sellaisten lapsia...

http://www.bible.ca/islam/islam-koran-f ... -morey.htm


Tällainen tarina "jumalia tottelemattomista", joille syntyy "eläimenkaltaisia lapsia" tunnetaan eri puolilta maailmaa, myös yhteyksistä, joilla ei ole mitään tekemistä Ko-raanin kanssa, mm. Siperiasta. Yleensä on kyse väestä, joka on asettunut "kirotulle alueelle" (joka yleensä on veden äärellä). Uusimmat noista tiedoita ovat 60-luviulta, Tyyneltä mereltä, Ranskan ydinkoealueelta, on puhuttu mm. "maneettilapsista". Ky-seessä on joissakin tapauksissa osoitettu olleen alueen tai esimerkiksi "kirotun läh-teen" (jossakin aavikon keskellä, tai vaikka ikiroudassa) radioaktiivisuus, tai muu ns. mutageenisyys.


http://www.tiede.fi/keskustelu/32366/ketju/sionistit_vaaristelevat_raavittomasti_koraania_ja_historiaa?page=1


Vierailija
Lothar
kiljotiini
Tähän voisi laittaa pari pätkää juutalaisten Talmudista:


Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.

Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.

Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.

Baba Kama 113a: Juutalainen saa valehdella ja vannoa väärän valan oikeudessa saadakseen kristityn tuomituksi.

Sanhedrin 106a,b: Maria oli huora; Jeesus oli paha mies.

Sotah 47a; Sanhedrin 107b: Jeesus erotettiin seurakunnasta, koska hän ajatteli vietellä naisen, ja suruissaan ja sekavana hän alkoi palvoa tiiliskiveä. Jeesus oli noita, joka vietteli, turmeli ja tuhosi Israelin.

Onko Talmudissa järkeä vai ei?

Eipä näytä olevan (järkeä).


Samaa paskaa kaikki koraanit, raamatut ja talmudit.

Joku proti pitää kuitenkin olla valehtelemisella noiden höpinöidekin sisällöstä (vaikka uskovaisilla ei sinäsä olekaan mitään protia esimerkiksi heidä sepittäessään "kom-munismin uhreja"), koska samalla valehdellaan ja levitetään vääriä tietoja kuitenkin laajojen ihmisjoukkojen uskomuksista.


Täällä on tuon sionistijorinan "suomalsinen" versio:

http://aikapommi.wordpress.com/

" Keitä ovat apinoiden ja sikojen jälkeläiset? "...Vierailija
Arkkis
Lothar
kiljotiini
Tähän voisi laittaa pari pätkää juutalaisten Talmudista:


Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.

Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.

Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.

Baba Kama 113a: Juutalainen saa valehdella ja vannoa väärän valan oikeudessa saadakseen kristityn tuomituksi.

Sanhedrin 106a,b: Maria oli huora; Jeesus oli paha mies.

Sotah 47a; Sanhedrin 107b: Jeesus erotettiin seurakunnasta, koska hän ajatteli vietellä naisen, ja suruissaan ja sekavana hän alkoi palvoa tiiliskiveä. Jeesus oli noita, joka vietteli, turmeli ja tuhosi Israelin.

Onko Talmudissa järkeä vai ei?

Eipä näytä olevan (järkeä).


Samaa paskaa kaikki koraanit, raamatut ja talmudit.

Joku proti pitää kuitenkin olla valehtelemisella noiden höpinöidekin sisällöstä (vaikka uskovaisilla ei sinäsä olekaan mitään protia esimerkiksi heidä sepittäessään "kommunismin uhreja"), koska samalla valehdellaan ja levitetään vääriä tietoja kuitenkin laajojen ihmisjoukkojen uskomuksista.


Täällä on tuon sionistijorinan "suomalainen" versio:

http://aikapommi.wordpress.com/

" Keitä ovat apinoiden ja sikojen jälkeläiset? "...

" Muslimimaissa kunniamurhat ovat erittäin yleisiä, eikä niistä anneta ankaria ran-gaistuksia “lieventävien asianhaarojen johdosta”. Jos Tur­kis­ta tulee EU:n jäsenvaltio, sen jälkeen kunniamurhakulttuuri on osa myös Euroopan unionin alkuperäistä kulttuuriperimää. "


" Kaikkialla maailmassa on yksiöitä, jotka saattavat käyttäytyä väkivaltaisesti kos-taakseen menettä­mänsä kunnian, ja ylikorostunutta maskuliinisuutta esiintyy varsin-kin Välime­ren seudun maissa, mutta varsinaisia kunniakoston kulttuureita tavataan pääasiassa Lähi-idässä, Poh­jois- ja Keski-Afri­kassa, osissa Keski- ja Etelä-Aasiaa. Onpa joitakin piirteitä kunniakos­ton kulttuurista havait­tavissa jopa Suo­men ro­mani-kult­tuu­rissa, jos­kin suhteellisen lievässä muo­dossa (vrt. verikosto ja väistämi­nen, yhteisölli­syys, vaati­muk­set kunnioittaa pukeutumis- ja muita käyt­täytymisperinteitä, herkkyys kri­tiikkiä koh­taan).

Mitä tulee isla­miin, se sai alkunsa 600-luvun alkupuoliskolla Arabian niemi­maan hei-mokulttuu­rien kes­kellä – alueella, jossa so­taisalla kun­niakoston kulttuurilla oli ollut pitkät pe­rinteet jo ennen isla­mia. "

Tässä on sekoitettu "kunniamurha" perheen piirissä ja VERIKOSTO SUKUJEN VÄLILLÄ.

Tuo jälkimmäinen oli keskeisenä "oikeusjärjestelmänä" Arabiassa ennen Muhamme- dia (joskin sitä yritettiin säännellä ja sovitella, ja Muhammedin seuraaja Abu Bekr oli ollut tiettävästi tällainen sovittelija).

Tällä ei ole kuitenkaan kerrassaan mitään tekemistä perhejärjestelmään "liittyvän" kunniamurhan kanssa, sillä Arabian pakanoilla (Koraanin "monijumalaisilla") oli ennen Muhammedia TÄYSIN ERILAINEN PERHEJÄRJESTELMÄ, jota ei voi sanoa kauhean miesvaltaiseksi eikä normeiltaan "kireäpipoiseksi". Siinä jokai-sella naisella oli yleensä kaksi aviomiestä, omaheimoinen ja vierasheimoinen, joista se omaheimoinen oli pääasiassa vastuussa lasten elättämisestä. Kullakin miehellä oli noin neljä vaimoa, sillä miehiä oli karavaanikauppakultturissa hengissä voin noin puolet naisten määrästä.Muhammed rupesi aluksi ajamaan tämän järjestelmän tilalle tiukkaa yksiavioisuutta, mutta miesten edelleen vähetessä uskonsotien seurauksena naiset pakottivat islamin hyväksymään moniavioisuuden.

"Islamilainen" kunniamurha on tosiassa peräisin NAPOLEON LAISTA hänen miehittäessään Egyptiä, johon tuoloin kuuluivat myös Palestiina ja Libanon. Ranskan tuolloisessa laissa oli "uskottoman vaimon kunniamurha" sallittu. Sopinee arvata, että Napoleanin lakiin tarttuivat tuolloin ensimmäisinä alueen muut kuin islamilaiset kansanryhmät...

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/N%C3%A4in+nainen+tulkitsee+Koraania/1135235776003

" Näin nainen tulkitsee Koraania

Julkaistu: 21.4.2008 22:37

BRYSSEL. Oikeusoppinut Azizah Y. al-Hibri tulkitsee Koraania ja islamia seuraavasti:

Minkä osan Koraani varaa naisille? Saman kuin miehillekin. Nainen on taloudellisesti, juridisesti ja moraalisesti itsenäinen yksilö.

Mikä on aviopuolisoiden asema? Mies ja nainen ovat tasavertaisia kumppaneita. Avioliitto ei ole työsopimus: mies palkatkoon siivoojan erikseen.

Mitä kuuluu naiselle erossa? Morsiamen sulhaselta saama lahja ei ole ero- eikä morsianraha, vaan puhdas lahja. Omaisuus jaetaan erikseen.

Miksi Libanonissa mies sai tappaa petollisen vaimon? Tämä ei perustu Koraaniin, vaan Napoleonin aikaiseen ranskalaislakiin.

Miksi Koraani sallii miehen kurittaa vaimoa? Säännös puhuu nimenomaan väkivaltaa vastaan, koska se kirjoitettiin erityisen väkivaltaisena aikakautena. "

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Islamtutkija+Imaamit+pimitt%C3%A4v%C3%A4t+naisilta+Koraanin+antamat+oikeudet/1135235776025

" Islamtutkija: Imaamit pimittävät naisilta Koraanin antamat oikeudet

Julkaistu: 21.4.2008 22:38

Annamari Sipilä
helsingin sanomat

Azizah Y. al-Hibrin mukaan Koraani on tasa-arvon puolella, sitä vain tulkitaan toisin.

BRYSSEL. Kuinka vaikean työn sitä itselleen voi oikein ottaa? Professori Azizah Y. al-Hibri on näkyvä ja äänekäs nainen muslimien maailmassa.

Libanonilaissyntyinen al-Hibri opettaa amerikkalaisessa Richmondin yliopistossa lakia ja Koraanin tulkintaa.

Hän toimii myös käytännön juristina, joka ratkoo riitoja islamin sääntöihin nojautuen.

Miten nainen pärjää konservatiivisten imaamien kanssa?

"Minulle sanotaankin usein, että ole varovainen niiden kanssa. Mutta mitä imaamit minulle voisivat? Minähän nojaan Koraaniin", Brysselissä viime viikolla vieraillut al-Hibri kertoi.

Al-Hibri on vakaumuksellinen muslimi, mutta kaikkea muuta kuin konservatiivinen sellainen.

Suosittu luennoitsija tulkitse Koraania feministisestä näkökulmasta. Al-Hibrin mukaan muslimien pyhä kirja on tasa-arvon kannalla.

"Todellisuus on tietysti aivan toista", hän myönsi.

Taustalla ei ole vain Koraanin sanoman ja patriarkaalisen kulttuurin törmäys. Vähintään yhtä paljon harmia aiheutuu eri miesvaltaisten kulttuurien törmäyksestä.

Koraanin opetukset unohtuvat, kun kulttuurit taistelevat keskenään.

Pääongelman muodostavat kuitenkin vanhoilliset imaamit, jotka pimittävät naisilta Koraanin takaamat oikeudet.

Al-Hibri antoi esimerkin käytännön elämästä. Egyptiläinen tuomari vaati, että islamiin kääntyneellä morsiamella piti olla häissään holhooja mukana.

Al-Hibri kyseenalaisti tulkinnan ja etsi lainkohdan tuekseen.

"Imaami sanoi sitten minulle, että kyllähän hän tietää, että asia on näin. Hän ei vain halua, että naiset tietävät oikeuksistaan", Al-Hibri kertoi European Policy Centre -ajatuspajan tilaisuudessa.

Toinen tapaus sattui Yhdysvalloissa, jossa al-Hibri toimi avioerojutussa välimiestuomarina kahden miespuolisen tuomarin kanssa.

Al-Hibrin mielestä Koraani antoi omaisuudenjakoon yksiselitteiset ohjeet. Kaksi muuta olivat hetken mietittyään samaa mieltä.

Mutta kun tuli tuomion julistamisen aika, miestuomarit halusivat langettaa – ei Koraanin mukaisen – vaan aviomiehen edun mukaisen tuomion.

"He tunsivat naisten oikeudet, mutta halusivat silti suosia miestä, jottei ongelmia syntyisi", al-Hibri kertoi.

Ei olekaan ihme, että monien mielestä islam on sietämättömän patriarkaalinen uskonto.

"Naisille on valehdeltu (islamista). Naisten ääni ei kuulu."

Ratkaisuksi al-Hibri suosittelee vanhaa lääkettä eli koulutusta.

Ilman koulutusta ja taloudellista itsenäisyyttä naiset ovat miesten armoilla. Imaamit saavat sepittää Koraania paukuttaen millaisia tarinoita hyvänsä.

Al-Hibrin vetämä verkosto on kouluttanut jo 17 naispuolista Koraani-oppinutta EU-maihin. Lisää tarvittaisiin, sillä Euroopan muslimiväestö kasvaa kaiken aikaa.

Mutta omien aivojenkin käyttö on sallittua. On järjetöntä soveltaa Koraania kirjaimellisesti vuonna 2008, al-Hibri uskoo.

"Jumala antoi meille kaikille aivot. Siksi islaminuskoiset eivät tarvitse paavia", hän heitti. "


Seppo_Pietikainen
Liittynyt18.10.2007

Arkkis:

...
Pääongelman muodostavat kuitenkin vanhoilliset imaamit, jotka pimittävät naisilta Koraanin takaamat oikeudet.
...
Eikös sinun nyt kuitenkin pitäisi ryhtyä avoimeen kamppailuun noita vanhoillisia imaameja vastaan juutalaisuuden sijasta?

--
Seppo P.
Kreationismi perustuu tietämättömyyteen, se sikiää tietämättömyydestä ja siitä sikiää tietämättömyyttä. Tietämättömyyden levittäminen on kreationismin elinehto ja tietämättömyydessä rypeminen on kreationistin luonnollinen elämisenmuotoVierailija
Seppo_Pietikainen
Arkkis:
...
Pääongelman muodostavat kuitenkin vanhoilliset imaamit, jotka pimittävät naisilta Koraanin takaamat oikeudet.
...
Eikös sinun nyt kuitenkin pitäisi ryhtyä avoimeen kamppailuun noita vanhoillisia imaameja vastaan juutalaisuuden sijasta?

Minä vastustan kaikkea uskontoa, myös kaikenlaisia "feministiteologioita", vaikka tuonkin tässä esiin mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Ikävämpi piirre tässä on, että nämä tulokset pitävät paikkansa, mutta sionistien suomalaisen tavallisen pulliaisen elinpiiriin asti yltävät "tulokset" ja "tulkinnat" eivät pidä, vaan ovat (yleensä) aivan täyttä puutaheinää.


Vierailija
Arkkis
http://www.tiede.fi/keskustelut/post1142892.html?hilit=Aisha#p1142892


Arkkis
Big Brother

Lopuksi muslimioppineen kertomaa Muhamedin harrastamasta pedofiliasta: http://www.youtube.com/watch?v=dWwNZmqN ... ature=fvwp

"... He took Aisha to his wife when she was six, but he had sex with her only when she was nine ..."
Läntinen "ruutismedia" voi näemmä julistaa kenen hyvässä "muslimioppineeksi", kuten esimerkiksi "marxilaiseksikin"...


Muhammedin 3. vaimo Aisha, jota tuo sepitetty "Muhammedin 6-vuotiaan nai-misjuttu" koskee,syntyi vuonna 611,lähti isänsä Abu Bekrin ja muun perheensä mukana Abessiniaan sotalapseksi vuonna 615. Muhammedin uskonliikkeen pa-ko Mekkasta Medinaan tapahtui vuonna 622, ja vasta tämän jälkeen pakolaisia palasi Abessiasta kuitenkin niin,että lapset muut vastaavat palasivat vasta kak-si vuotta kestäneiden sotien jälkeen Medinassa sikäläisiä juutalaisia heimoja vastaan eli 624.

http://www.answers.com/topic/aisha

Aisha oli vähintään 13 vuotias mutta mahdollisesti vanhempikin palatessaan sotapakolaisuudesta. Hänet oli ennen tätä luvattu toiselle miehelle,joka kuiten- kin päätyi vihollisen puolelle Medinan ja Mekkan sodassa, joka loppui vasta 630.
Kappas vaan se on Wikissä väärin. Eikä siellä ole Aisahan syntymävuottakaan, joka oli 611, höpölinkki. Hänen naimisiin Muhammedin kassa palattuaan sotapakolaisuu-desta Abessisasta Muhammedin uskonlikkeen voiettua sisällissodan Medinan kaupungissa v. 624.


http://www.answers.com/topic/abu-bakr

"In Medina, Abu Bakr helped Mohammed in many unobtrusive ways, and his know-ledge of the genealogies and intrigues of the numerous Arab tribes was a great asset. The two men were further bound together by Mohammed's marriage to Abu Bakr's daughter Aisha in 623 or 624 "

Nämä linkit ovat nyt ristiriidassa, sillä täältäkin viitataan tuohon wikin paikkansa pitämättömään Aisha-linkkiin.

http://www.babynamer.com/category/468

" Ayesha (born 611, died 678)

Influential second wife of Muhammad. "

Aisha on päässyt epäonnisten sotapäälliköiden listallekin, kun johti kapinaa shiia-islamin perustajaa Muhammedin serkku, kalifi Alia vastaan. Aisha oli kova politiikka-täti,joka olisi ilmeisesti suuresti muuttanut islamin julkikuvaa,jos olisi tuon aiheellisen kapinansa voittanut ja nostettu vaikka naiskalifiksi.


http://www.answers.com/topic/aisha


Tämä linkki siis antaa Aihan syntymävuoden 611 ja avioliittovuoden haarukassa 623 – 624. Vuodesta 615 vuoteen 622 Aiṥa oli Abessiniassa.

Linkki on kyllä huono, ja viittaa toisiin vielä huonompiin linkkeihin, joissa ei kaikissa ole päätä eikä häntää, mutta se on toinen juttu.

Nille aika monille,jolla englanti takkuaa,on tähdennettävä,että tässä on toiset asiat historiallisten lähteiden mukaan,kuten nuo syntymävuodet ja sellaiset,ja jotka on tarkoitus ottaa todesta (ovat ne sitä tai eivät...), ja on kohdat ”in traditional view” eli perimätiedon mukaan EROTUKSEKSI HISTORIALLISESTA TIEDOS-TA ja vieläpä erikseen sunni- ja shiiaperinteen mukaan, ja nämä ovat siis ristiriidassa historiallisen tiedon kanssa:

” Early life

Aisha was the daughter of Um Ruman and Abu Bakr of Mecca. Abu Bakr belonged to the Banu Taym sub-clan of the tribe of Quraysh, the tribe to which Muhammad also belonged. Aisha is said to have followed her father in accepting Islam when she was still young. She also joined him in his migration to Abyssinia (Ethiopia) in 615 AD; a number of Mecca's Muslims emigrated then, seeking refuge from persecution by the Meccans who still followed their pre-Islamic religions. ”

Täällä on linkki Etiopian pakolaismuslimiryhmään, joita oli oikeastaan kaksi, vuosina 615 – 616 sekä 616 – 622, eli arabialaisen ajanlaskun vuoteen 0, jolloin liike pakeni Mekkasta Medinaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_mig ... _Abyssinia

Abu Bekr ja hänen tyttärensä Aisha (611 – 678) ja tätä 10 vuotta vanhempi Asma (601 - 695) lähtivät Etipoiaan ensimmäisen muuton mukana, mutta tyttäret palasivat vasta toisen muuton mukana 622. Asma meni naimisiin arabikomentaja Zubairin kanssa (joka oli taustaltaan appensa vapaaksi ostamia orjia) ja heidän poikansa Abdallah, sittemmin lainoppinut ja Ṥaria-lain kirjoittajia, oli ensimmäinen Medinassa syntynyt lapsi tuossa muuttajien joukossa.Zubair ja Aiṥa sittemmin johtivat taisteluja Muhammedin serkku Alia,shiia-islamin perustajaa vastaan,ja heitä on luultu Muham- medin jälkeen pariskunnaksikin, mutta he olivat lanko ja käly. Yksi perimätiedon virhelähde on, että Asman väitetään kuolleen 100-vuotiaana v. 695, mutta hän oli tuolloin vasta 94-vuotias.

Abessiniassa ei suinkaan ollut mikään Ö-joukkue,vaan pikemminkin kovimmat sellai- set nimet, jotka suinkin voitiin aivan välittömästä taistelusta irrottaa,kuten myöhempi kalifi ja Koraanin kirjoittaja Othman (Uthman),vaimonsa,Muhammedin tytär Ruqaija, sekä Abu Ubaida ibn adž-Džarrah, liikkeen paras sotilaskomentaja, entinen pakanal-listen Allahin-palvojien (kuunjumalan, ”näyttää tietä”), karaavanisuunnistajien päämies (Amr ibn-Abd-Allah, titteli) ja myös entinen ja tulevakin karavaanirosvo...

” According to the early Islamic historian Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Aisha's fa-ther tried to spare her the dangers and discomfort of the journey by solemnizing her marriage to her fiance, Jubayr ibn Mut'im, son of Mut‘im ibn ‘Adi. However, Mut’am refused to honor the long-standing betrothal, as he did not wish his family to be connected to the Muslim outcasts. The emigration to Ethiopia proved temporary and Abu Bakr's family returned to Mecca within a few years. Aisha was then betrothed to Muhammad. ”

On mahdoton ajatus, että keskenkasvuinen Aiṥa olisi palannut tulokseltaan epävarman sodan keskelle ennen kuin vanhapiikasisarensa Asma.

On historiallinen fakta, että Aiṥa oli Abessiniassa neljävuotiaasta (ainakin) kaksitoistavuotiaaksi.

” Marriage to Muhammad

Aisha was initially betrothed to Jubayr ibn Mut'im, a Muslim whose father, though pagan, was friendly to the Muslims. When Khawla bint Hakim suggested that Mu-hammad marry Aisha after the death of Muhammad's first wife (Khadijah bint Khu-waylid),the previous agreement regarding marriage of Aisha with ibn Mut'im was put aside by common consent.[1] British historian William Montgomery Watt suggests that Muhammad hoped to strengthen his ties with Abu Bakr;[1] the strengthening of ties commonly served as a basis for marriage in Arabian culture. [2] ”

Muhammedin ensimmäinen vaimo Hadidža,sekä hänen setänsä heimopäällikkö Abu Talib, joka ei itse ollut tunnustuksellinen muslimi, mutta shiia-islamin perustaja Ali ibn Talibin isä, kuolivat samana vuonna, josta kuitenkin lähteissä on epäselvyyttä. Aikaisin esitys on 619, myöhäisin 623.

Kaikki muslimit ovat yhtä mieltä,ettei puhettakaan Muhammedin uudesta avioliitosta ollut Hadidžan eläessä (vaikka tämä itse arabien vanhassa pakanajärjestelmässä kasvaneena olisi tuskin sellaiselle ehdoton este ollut).

Joka tapauksessa Hadidža kuoli Mekkassa,kuten myös Abu Talib,ja siellä ovat myös heidän tunnetut hautansa.Todennäköinen kuolinvuosi on 622. Viimeisenä muslimina siltä erää Mekkasta poistui Ali, ilmeisestikin pakanaisänsä hautajaista (jota shiiat kuitenkin väittävät salamuslimiksi).

Hadidža kuoli jossakin määrin yllättäen ainakin muille kuin itselleen ”lyhyeen anka-raan tautiin”, jonka laadusta ei ole tarkempaa tietoa, perheen (entisessä?) kaupunki-asunnossa, mutta hänen tautiinsa katsottiin vaikuttaneen, että hän piti tapanaan liik-kua Muhammedin ja muun turvallisuussyistä liikekannalla olevan Abu Talibin Banu Hashimin heimon mukana,jotka siis kaikki eivät olleet muslimeja, iästään huolimatta erämaissa kuumuuden ja kylmyyden armoilla, vaikka olikin kaupunkilainen. (Se tauti ei kuitenkaan ollut malaria, johon Muhammed kuoli kymmenisen vuotta myöhemmin.)

Hän kuoli Mekkan asunnossaan ja haudattiin heimon hautausmaahan vain Muham-medin, Abu Talibin ja joidenkuiden muiden läsnäollessa. Rahansa hän oli pistänyt taitavasti menemään liikettä palveleviin tarkoituksiin silloin kun niitä eniten tarvittiin eli juuri tuohon aikaan. Hänet jopa haudattiin pramean arkun sijasta Muhammedin edustusbeduiiniviittaan käärittynä. Kaikki viittaisi siihen, että liike oli ainakin pääosin tuolloin jo lähtenyt Mekkasta ja sen liepeiltä Jathribiin/Medinaan, ja Mekkassa liikut-tiin mahdollisimman vähän, ja sellainen liikkuminen loppui kokonaan Abu Talibin kuolemaan pari kuukautta naapurinsa Hadidžan jälkeen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Khadija

Vuosi 623:kaan ei ole sikäli ehdottomasti pois suljettu, että varsinainen sota Mekkan ja Medinan välillä syttyi vasta 624, kun Abessiniasta palannut Abu Ubaida nimitettiin Muhammedin joukkojen ylipäälliköksi, ja mekkalaiset rupesivat syyttämään paitsi häntä myös Muhammedia karavaanirosvouksesta. Nyt he myös huomasivat, ettei Abu Ubaidalla sentään ollut abessinialaisia joukkoja komennossaan. Syytteet eivät ollet täysin vailla perää, ja jopa Muhammedkin osallistui kerran hyökkäykseen mek-kalaista karavaania vastaan. Hän joutui keskelle taistelua, sai epileptisen kohtauksen pudoten kamelin selästä ja todistajien mukaan ”jäi verettömänä makaamaan taiste-lukentälle”. Hänen kuolemaansa jo surtiin ja tieto siitä levisi laajalle, kun Muhammed kuitenkin kömpi kentältä kotiin vailla isompaa naarmuakaan, vain kovasti mustelmil-la. Kovini yritettiin vängätä, että ”Muhammed on noussut kuolleista”,vaikka tämä itse toppuutteli (eräästä aikaisemmasta, Abu Bekrin pelastamasta munauksesta Taifin kaupungissa viisatuneena), että ”mistään sellaisesta ei varsinaisesti ole kysymys, olen vain ihminen”...

Mainittu ”Aiṥan entinen poikaystävä” liittyy tähän kuvioon sikäli, että pojan isä ja sitten poika itsekin taistelivat Mekkan puolella, vaikka isä oli aikaisemmin ollut Abu Bekrin tärkeä sovittelukumppani. Ongelma ”Aiṥan mekkalaisesta poikaystävästä” oli ”paha”, ja sitä jopa käsiteltiin ”profeetan neuvostossa” (Abu Bekr, Omar ibn Hattab, Ali ibn al-Talib, Othman, Ahu Ubaida, Zubair), ja Muhammedin kanta (että ”mitään ongelmaa ei ole”) jyrättiin,ja Muhammedia kehotettiin vahtimaan vaimojaan, tuolloin kahta, tarkemmin.

According to the traditional sources, Aisha was six or seven years old when betrothed to Muhammad.[1][3][4] American historian Denise Spellberg states that "these specific references to the bride's age reinforce Aisha's pre-menarcheal status and, implicitly, her virginity."[3] This issue of her virginity was of great importance to early historians who supported the Abbasid Caliphate. These historians considered that as Muhammad's only virgin wife, Aisha was divinely intended for him, and therefore the most credible regarding the debate over the succession to Muhammad. [3]

Aisha stayed in her parents' home for several years until she joined Muhammad and the marriage was consummated. ”

Tämä ”perinnetieto” Aiṥasta lapsimorsiamena” lähtee siis Muhammedin sedän Ab-basin jälkeläisten kalifisuvun (viimmestä päälle umpikieroa väkeä, jotka itse tunnusti-vat eri lahkoakin kuin julkisuuteen antoivat ilmi ja VAINOSIVAT sen islamin lahkois-ta ”tieteellisimmän”, mutaziliittien jäseniä,johon itsekin salaoppina kuuluivat!) hörhöi- lyä Muhammedin neitseellisestä ”taivaassa yhdistetystä vaimosta”,kun kaikista muis- ta vaimoista tiedettiin, että ainakaan he evät ole sellaisia. (Ja mahdollisia vieraita naisia ei oteta huomioon, vaikka niitäkin Muhammed vanhemmiten käytti.) Hadidža-han oli ollut kaksi kertaa naimisissakin ja perinyt molemmilta miehiltään karavaani-kauppahuoneen.Perheeseen kuului alussa myös kaksi hänen tytärpuoltaan edellisten aviomiesten perua.

” Age at marriage

The issue of Aisha's age at the time she was married to Muhammad has been of interest since the earliest days of Islam. Early Muslims regarded Aisha's youth as demonstrating her virginity and therefore her suitability as a bride of the Prophet. During modern times, however, critics of Islam have taken up the issue, regarding it as reflecting poorly on Muhammad's character.
References to Aisha's age by early historians are frequent.[3] According to Spell-berg, historians who supported the Abbasid Caliphate against Shi'a claims consi-dered Aisha's youth, and therefore her purity, to be of paramount importance. They thus specifically emphasized it, implying that as Muhammad's only virgin wife, Aisha was divinely intended for him, and therefore the most credible regarding the debate over the succession to Muhammad. [3] ”

Eli tuo olisi historiallisesti perätöntä sekoilua liittyen ”oikeuteen Muhammedin feo-daaliseen perijyyteen”, jonka ei katsoisi kauheasti tämän päivän ihmisiä kiinnosta-van. Muhammedhan tavallaan loi feodaalisen valtion.(Vaikka monet olisivat mielum- min luoneet esimerkiki kapitalistisen, mutta siihen ei ollut todellisia mahdollisuuksia. Bysantissahan oli vielä tuolloin antiikkinen orjuus, vaikka 200 vuotta oli jo kulunut Suur-Rooman hajoamisesta, ja se orjuus oli ollut vasta "kunnolla" leviämässä Arabian niemimaalle. Shiiat sittemmin ovat painottaneet uskonnollisen ja poliittisen johdon sukulaisuutta Muhammediin, sunnit taas eivät.