"Turkulainen hölynpölytieteilijä Haisa Kakkinen" mainitsee sanan HIISI (Hitto) "varmaksi germaanilainaksi" tässä, jossa muut kirosanat ovat suurin piirtein oikein alkuperältään.

Sana kuitenkaan EI sisälly virheellisten muinasigermaanietymologioiden "maanvyö-ryttäjän" (Ralf-Peter Ritter mukaan) Jorma Koivulehdon sen enempää muka "vanhal-la taivutuskaavalla taipuvien muinaisten germaanilainojen" joukkoon (palsi, karsi, kilpi, liesi, lovi, tuppi, umpi, kalsi, paasi, pursi, suuri, tuoni, vaaksi, vyyhti; tässä on 11 balttilainaa, 1 vanha kelttilaina (paasi), 1 keksitty runollinen sana joka esiintyy vain kerran Kantelettaressa (vaaksi = vaahto) ja yksi slaavilaina, joka taipuu uudella kaavalla, i:llisesti (vyyhti)) KUIN MYÖSKÄÄN hänen tasan yhtä virhellisten "muinais-ten germaanilainojensa" joukkoon, jossa muka "kantagermaanin alku-s- olisi lainautunut suomen h-:ksi (hauta, hakea, halava, hidas, hylje; 4 balttilainaa ja kantauralin tunguusilaina(?)).

Jorma Koivulehto on ilmeisimmin pitänyt sanaa omaperäisenä tai balttilainana.


https://www.tiede.fi/artikkeli/artikkelit/vieraita-arrapaitaapp.jpg
Piru on lainaa slaaveilta. Kuva: Hugo Simberg, Emäntä ja piruparka kaksosineen/Ateneumin taidemuseo

Sadattelemme naapureiden voimasanoilla.

Sadattelu eli kirosanojen pudottelu on ikiaikainen tapa ilmaista voimakkaita tunteita. Kirosanoja ammennetaan monista lähteistä, mutta erityisen suosittuja ovat aihepiirit, joihin jo sinänsä liittyy pelkoa ja uhkaa. Osansa tästä latauksesta saavat myös niihin liittyvät sanat.

Korkeammat voimat ja pelottavat uskomusolennot ovat suosikkilistan kärjessä. Tosin käsitykset siitä, mitä sellaisia on olemassa, ovat muuttuneet ajan mittaan.

Noidat ja noituminen ovat suomalais-ugrilaista kulttuuriperintöä.

Perkele on saatu Itämeren alueella balttilaisilta naapureilta,

hiisi germaaneilta ja

piru slaaveilta.

Kuoleman valtakuntaan viittaava helvetti on vanhaa skandinaavista perua.

Voimakkaita sanoja voi lieventää muuntelemalla ja risteyttämällä: helvetti, helkkari, helkutti,hemmetti,himputti ja niin edelleen.Tällöin ei noudateta normaalin sananmuo- dostuksen sääntöjä, joten on mahdotonta sanoa, mistä mikäkin sana tarkalleen ottaen tulee.

Vaikka perkeleet, pirut ja helvetti on opittu tuntemaan jo ennen kirjakielen syntyä, uskonnollinen kielenkäyttö ja Raamattu ovat myöhemmin muokanneet näihin liittyviä käsityksiä.

Perkeleen tapauksessa ukkosenjumalasta on tullut sielunvihollinen, ja helvetiksi nimitetystä kuoleman valtakunnasta on tullut kadotus.

Saatana on opittu tuntemaan vasta Raamattuun perustuvasta hengellisestä kielestä. Sana tulee hepreasta, johon suomalaisilla on ollut vain välillinen kosketus uskonnollisen kielen kautta.

Hengellisestä kielestä lienee peräisin tapa korostaa sadattelua lukusanalla tuhat: tuhat tulimmaista, voi tuhannen tuhatta perkelettä.

Vanhassa Raamatun kielessä tuhannen tuhatta tarkoitti miljoonaa, mikä oli käsittä-mättömän suuri määrä. Perkeleen kiertoilmauksena käytettiin ikivanhan tuli-sanan johdosta tulinen,ja siitä saatiin vielä tehokkaampi, kun se pantiin superlatiivimuotoon tulimmainen.

Perkeleen tapauksessa tuli viittasi tietenkin helvetin tuleen, mutta tuli on sinänsäkin edustanut pelottavaa alkukantaista voimaa,joka on kelvannut sadattelun perusteeksi. Nykyäänkin puhutaan tulistumisesta, kun tarkoitetaan suuttumista.

Venäjästä lainattu pätsi on alkuaan tarkoittanut tavallista uunia, mutta Raamatussa tulinen pätsi on muuttunut kadotuksen ja ikuisen piinan vertauskuvaksi. Ilmestyskir-jassa saatana ja väärät profeetat heitettiin tulikivenkatkuiseen tuliseen järveen. Siinä on ollut Suomen kansalle kieli- ja mielikuvaa kerrakseen!

Kaisa Häkkinen on suomen kielen emeritaprofessori Turun yliopistossa.

Julkaistu Tiede-lehdessä 10/2019


[hiisi]  = kantasaame   [sijte̮]  Sammallahti, P. 1998 SaL  s. 263
[hiisi]  = kantasaame   [sijte̮]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122
[hiisi]  = eteläsaame   [s´ïjde]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122
[hiisi]  = uumajansaame   [sìdda]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122
[hiisi]  = piitimensaame   [sīˈiṭa]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122
[hiisi]  = luulajansaame   [siiˈta]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122
[hiisi]  ?= luulajansaame   [siiˈta]  UEW 1988  s. 499-500
[hiisi]  = pohjoissaame   [siiˈdâ]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122, 123
hiisi  = pohjoissaame   siida  Koponen, E. 2005 SaamiEnc: sieidi  s. 392
[hiisi]  = pohjoissaame   [siiˈdâ]  Sammallahti, P. 1998 SaL  s. 263
[hiisi]  ?= pohjoissaame   [siiˈdâ]  UEW 1988  s. 499-500
hiisi  ?= pohjoissaame   sieidi  Koponen, E. 2005 SaamiEnc: sieidi  s. 392
[hiisi]  = inarinsaame   [sijda]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 123, 122
[hiisi]  = koltansaame   [si̬ī̭ᴅ̄]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122-123
[hiisi]  ?= koltansaame   [si̬ī̭ᴅ̄]  UEW 1988  s. 499-500
[hiisi]  ?= akkalansaame   [sijt]  tietokannan päättelemä
[hiisi]  = kildininsaame   [siī̭ᵈt]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122-123
[hiisi]  ?= kildininsaame   [siī̭ᵈt]  UEW 1988  s. 499-500
[hiisi]  = turjansaame   [siī̭ᵈt]  Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 122-123
[hiisi]  ?= turjansaame   [siī̭ᵈt]  UEW 1988  s. 499-500
[hiisi]  ?= norjanlappi   [sida]  tietokannan päättelemä
hiisi  = suomal.-saamel. kk.   šīti  Helimski, E. 2006 SlHels 27  s. 124
[hiisi]  = suomal.-saamel. kk.   [šijti]  Sammallahti, P. 1998 SaL  s. 263
hiisi  != suomi   [hitto]  SSA 1 1992  s. 162
hiisi  = viro   [hīź]  SSA 1 1992  s. 162
[hiisi]  ?= uralilainen kk.   [šijte]  UEW 1988  s. 499-500

[hiisi] : itämerensuomi ?> luulajansaame   [hiiˈta]  tietokannan päättelemä
[hiisi] : itämerensuomi > pohjoissaame   hiiˈdâ  UEW 1988  s. 499
hiisi : itämerensuomi > pohjoissaame   hiiˈdâ  SSA 1 1992  s. 162
[hiisi] : itämerensuomi ?> norjanlappi   [hida]  tietokannan päättelemä
hiisi  ?< skandinaaviset kielet:     SSA 1 1992  s. 162


norja [hide


ruotsi [ide


kantaskandinaavi hīþi 
hiisi  ?< germaaniset kielet:     LÄGLOS 1 1991  s. 101-102


kantagermaani [χeiþa-


kantaskandinaavi [hīþa
hiisi  ?< germaaniset kielet:     LÄGLOS 1 1991  s. 101-102


kantagermaani [χaiþⁱjō


kantaskandinaavi [haiþiju
hiisi  ?< germaaniset kielet:     LÄGLOS 1 1991  s. 101-102


kantagermaani [sīđōn-


kantaskandinaavi [sīđō
hiisi  !< germaaniset kielet:     Häkkinen, K. 2004 NSES  s. 196


kantagermaani [sīđōn-

hiisi  ~ suomi   [kiides]  LÄGLOS 1 1991  s. 102


Kantaskandinaavin sanat hīþa ja hīþi sasttaisivat kyllä olla ihan tosia ja kuuua tähän sanueeseen, mutta suomen hiisi ei tule sieltä. Se on yhtä ongelmallista samoista syistä kuin että suomen sana liesi (liett. liepsnis = tulisija) tulisi kantaskansinaavin sanasta "*slēδa" = makuujälki.

Sanalla hiisi on rinnakkaismuoto hitto vähän samaan tapaan kuin sanalla kesi on rinnakkaismuoto ketto = kalvomainen tai nahkamainen pinta.

Sana kiides tarkoittaa pesäkoloa ja mihiläiskennoa, englannin kin, liettuan kinis, jotka tulevat kantaindoeuroopan juuresta kwen- = puolustaa, pitää hallussaan, liettuan kinti (Germaanikileten χ- ja h- EIVÄT  tule s-:stä vaan k-:sta (Grimmin lait).

https://en.wiktionary.org/wiki/kin

Etymology 1

From Middle English kin, kyn, ken, kun, from Old English cynn (kind, sort, rank, qua-lity, family, generation, offspring, pedigree, kin, race, people, gender, sex, propriety, etiquette), from Proto-Germanic *kunją (race, generation, descent), from Proto-Indo-European *ǵn̥h₁yom, from *ǵenh₁- (to produce). Cognate with Scots kin (relatives, kinfolk), North Frisian kinn, kenn (gender, race, family, kinship), Dutch kunne (gen-der, sex), Middle Low German kunne (gender,sex,race, family,lineage), Danish køn (gender sex),Swedish kön (gender,sex),Icelandic kyn (gender),and through Indo-European, with Latin genus (kind, sort, ancestry, birth), Ancient Greek γένος (génos, kind, race), Sanskrit जनस् (jánas, kind,race),Albanian dhen ((herd of) small cattle).

Noun

kin (countable and uncountable, plural kin)

  1. Race; family; breed; kind.
  2. (collectively) Persons of the same race or family; kindred. quotations ▼
  3. One or more relatives, such as siblings or cousins, taken collectively.
  4. Relationship; same-bloodedness or affinity; near connection or alliance, as of those having common descent. quotations ▼
  5. Kind; sort; manner; way.
Derived terms

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=hiis&F=M&C06=et

hiis : hiie : hiit 'muistsel ajal pühaks peetud mets'
hiid, hiigel-, iidne
vadja iďjee- liitsõnas iďjee-mätši 'hiiemägi (kohanimi)'
soome hiisi 'hiis; metsavaim; põrgu; kurivaim, vanapagan, kurat'
Aunuse karjala hiiži 'raisk, kurat, pagan'


Läänemeresoome tüvi. Tüve algne tähendus oli arvatavasti 'matmispaik'.

Itämerensuomen juuri.

On peetud ka germaani laenuks, ← alggermaani *χīđiz 'metslooma koobas; tihnik, võpsik'

või ← alggermaani *sīđōn- 'külg = kylki, sivu, pool = puoli', r. sida, engl. side.

hiid on *oi- tuletis tugevaastmelise tüve variandist, kus on püsinud algne *t. Sõnas hiiglane on toimunud reeglipäratu häälikuasendus -dl- > -gl-. Vt ka itu.

https://www.etymonline.com/search?q=side

side (n.)

Old English side "flanks of a person, the long part or aspect of anything," from Proto-Germanic *sīdō (source also of Old Saxon sida, Old Norse siða, Danish side, Swe-dish sida, Middle Dutch side, Dutch zidje, Old High German sita, German Seite), from adjective *sithas "long" (source of Old English sid "long, broad, spacious," Old Norse siðr "long, hanging down"), from PIE root *se- "long, late" (see soiree).

Original sense preserved in countryside. Figurative sense of "position or attitude of a person or set of persons in relation to another" (as in choosing sides) first recor-ded mid-13c. Meaning "one of the parties in a transaction" is from late 14c.; sense in a sporting contest or game is from 1690s. Meaning "music on one side of a phono-graph record" is first attested 1936. Phrase side by side "close together and abreast" is recorded from c. 1200. Side-splitting "affecting with compulsive laughter" is attested by 1825.


Erittäin mielenkiintoista "sida" olisi siis MAASEUTU... (Ja hiiteen meneminen olisi MAALLE MENEMISTÄ...)

Mielenkiintoista on myös on myös "sitkaan, hitaan, myöhäisen, pitkä(llise)n, kaukai-sen", ranskan sanan soir = ilta, ja jopa seerumin eli heran yhdistäminen sanaan.

https://www.etymonline.com/word/soiree

soiree (n.)

"an evening party," 1793, from French soirée, from soir "evening," from Old French soir "evening, night" (10c.), from Latin sero (adv.) "late, at a late hour," from serum "late hour," neuter of serus "late," from PIE *se-ro-,suffixed form of root *se- (2) "long, late" (source also of Sanskrit sayam "in the evening," Lithuanian sietuva "deep place in a river," Old English sið "after," German seit "since," Gothic seiþus "late," Middle Irish sith, Middle Breton hir "long"). For suffix, compare journey.

Ja taas on mielenkiintoinen sana tuo sietuva = suvennys, syvenemä, monttu, syvä ja hidas kohta joessa (yhteys ei ollut jäänyt isi-isiltä huomaamatta, sille on useita eri sanoja kuten "narva" eli "uitava, sukellettava", vsk.).

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=sietuva

sietuvà

seit-žemas = alhainen, gilus = syvä; pagilėjimas = syvennys’: s. fryz. sīde ‘žema = alas’, v. v. a. sît, sîde, v. v. ž. sīd(e) ‘žemas, gilus = syvä (maalla ja vedessä)’ ir lie. sietuvà, la. siet(u)s, sietava ‘gili vieta upėje’

(Walde-Pokorny II 462 t., Pokorny IEW su sē(i)- ‘pasiųsti, mesti, leisti, kristi’ siejami) [...] Galėtų būti ir vėlesnė reikšmės raida, ypač s. fryz. sīde, v.v.a. sîde ‘žemas, gilus’, kurie yra s.isl. sídr ‘nukaręs = roikkuva,ilgas = pitkä’, s.ang. síd ‘ilgas, platus = leveä’, s.v.a. sîto adv. ‘glebus = veltto’ draugijoje (go.seiþus ‘vėlus = hidas,aikava’ ir t.t. (...))

Lie. sietuvà Fraenkelis pateikia reikšmes ‘gili vieta upėje, nuogrimzdis = (veden kai-vama) uoma,pagilėjimas = syvenemä,syvennys,duobė = koppa’. – s.š. germ. (vakarų) sīđa ‘krantas= (jyrkkä,huuhtautunut) ranta’ aiškinčiau kaip pirmykštės reikšmės ‘giliai esanti, prie vandens esanti žemė’; Fick’o siejami s. isl. síđa, s. v. a. sît(t)a ir t. t. ‘pusė = puoli’, mano manymu, čia neturi nieko bendra.

Šaltinis: Merlingen 1978, 91

sietuvà (dial. siẽtuva)

Lie. žodžio sietuvà (dial. siẽtuva) pamatinė forma yra ide. *seit- uu̯ā resp. *seitou̯ā, kuri yra ide. šaknies *sē(i)-: *sei-: *seiə ‘įduba = syvennys’ vedinys.

Šią šaknį taip pat turi žodžiai la. siets, sietus (greta sietava) ‘gili vieta upėje’, s. fryz. sīde ‘žemas’, s. isl. sīdr ‘nukaręs, ilgas’, s.ang. sīde, s. saksų sīda, s.v.a. sīta ‘pusė’, s. ang. sīd  ‘ilgas, tolimas, platus’ [Pokorny, IEW 889].

Šaltinis: Duridanov 1969b, 61

Nämä sanat tulevat samasta žeme = maa johdetusta sanasta *žemti > latg. žieti (žiema) > sieti.


Lithuanian: kìnis (mask. gen. kinio)= eläinlauman, erityisesti sikojen elinpaikka, ihmisen sotkuinen leiripaikka

Etymology: 'Lager der Tiere, bes. der Schweine', auch 'schmutzige Lagerstatt eines Menschen'.

Nach W.-P.1, 399 zu ai. (muinaisintia) khánati 'gräbt' = kaivaa, tonkia,

khanī 'wühlend' = tonkiva, mylläävä,

khaī 'Höhle, Öffnung' = onkalo, kolo, aukko,

khā' 'Quelle = lähde, Brunnen = kaivo',

av. apers. kanī 'graben' = tonkia, kanī 'Graben' 0 tonkiminen,

av. 'Quelle = lähde, Brunnen = kaivo' (Kuiper Notes75ff.).

Es gehört aber eher zu lat. caenum 'Schmutz = lika, Schlamm = liete, Kot = sonta, loka, Unflat = saasta, siivottomuus',

inquīnare 'beschmutzen' = liata, usw.;

lat. caenum ist für plebejisches *cœnum aus *coinom, *quoinom urbanisiert = kupunkilaistunut, kaupunkimainen

s. W.-H.1, 131, der auf lat. cūnīre = stercus facere,

unde et inquinare Paulus ex Festo 44, 11L. verweist.

Die von Froehde BB 17,310 mit lat. cūnīre, inquīnare verglichenen

lett. svīns 'beschmutzt = likainen, besudelt= ryvettynyt',

svīnīt, -ēt 'beschmutzen = liata, mit Schweiss besudeln = hikinen (vaate)' hängen vielmehr mit

abg. svinija 'Schwein' = sika,

svinú 'suinus',

lett. suvēns 'Ferkel' = porsas,

preuss. swintian Voc. 682 'Schwein' = sika,

ai. sukaráī , av. huī, griech. hūj, lat. sūs, got. swein 'Schwein' = sika,

etc. zusammen (M.-Endz. s.v. svīnīt, svīns).

Dagegen können mit lat. caenum und Konsorten sowie mit lit. kìnis verglichen werden

schwed. dial. hven 'niedriges, sumpfiges Feld' = alava soinen kenttä,

aisl. hvein- in Ortsn. etc.

Ehkä ”kinis” johdannaisineen on tarkoittanut vihollisen sotilasleiriä, ruotsin ”sven” taas tarkoittaa, aivan päin vastoin... ”leirisotilasta”, sotilaspoikaa, aseenkantajaa, alimman luokan sotilasta (soini).

Kuitenkin tuo seuraava merkitys on todennäköisempi ”svenin” perimmäinen lähde: jokisuistojen sisämaan (suo)asukas, mereltä tarkasteluna, jota Suomi, Häme ja saamekin ovat tarkoittaneet, samoin ja latvian ”zemgalli” ja liettuan ” žemaitti”, alaliettualainen.

Lithuanian: kinễ, kinìs = kuiva suosaareke, kuiva(tun) suon pintakerros

Etymology: 'trockene Stelle in einem Moor' = suo,

nach Būga KS 2291 zu lett. cin(i)s, cine, ciṇa 'Hümpel' = läjä, kasa, rypäs

cinata 'Hümpel = kasa, läjä, rypäs, Mooshügel = sammalmätäs'.

Doch vergleichen Zubatý AslPh. 16,386 = Studie I 2,91 ff. und M.-Endz. s.v. cinis die lett. Wörter vielmehr mit

lett. cināties 'sich wie das Moor in die Höhe heben = kaartua kohosuon tapaan, sich erheben = kohota (geom.), hinaufschwingen = taipua koholleen',

dessen Bed. z.T. durch cilāties 'sich erheben' = kohota,

(verw. mit lit. kélti = nostaa, etc., s.d.) beeinflusst sei.

Endzelin bei M.-Endz. s.v. cinis sowie FBR 11,140 bringt mit den lett. Wörtern noch

čech. čníti '(hervor)ragen' = rynnätä pystyyn,

abg. začęti 'anfangen' = aloittaa (erä),

russ. kon 'Anfang' = erä, aloitus (pelissä ym.), etc. zusammen,

ferner ir. cinim 'entspringen' = karata, alkaa pulputa,

cenél 'Geschlecht' = sukukunta, heimo.

Gehört lit. kinễ, -ìs nicht zu lit. kìnis 'Lager der Tiere, bes. der Schweine, schmutzige Lagerstatt eines Menschen' (s.d.)?


Jotvinki:

http://www.suduva.com/virdainas/

kinis = lair = pesäluola
kīnīt = to struggle (Inf) = taistella
kint = to begin (Inf) = aloittaa

Preussi:

http://donelaitis.vdu.lt/prussian/Lie.pdf


KĪNA <45> [erkīnina] įtampa = veto(jännitys), varžybos = kilpailu, riita, kina

KĪNENIKS <32> [Kīna MK] varžovas = kilpailija, vastustaja

KĪNINTUN (kininna, kininnā) <85> [erkīnina 117 VM] veržti = kiristää, puristaa, kinnata, jännittää (kireälle), suveržti = puristaa yhteen, veržti kà iš ko = vetää puristaa jo(ta)kin ulos jostakin

KĪNINTUN SI <85> [erkīnina 117 VM] susiveržti = puristaa (liittymään) yhteen,

– paggan (psp gen) derėtis dėl = neuvotella hinnasta,

– per (acc) varžytis (dėl) = tapella, kilpailla jostakin

KĪNSENIS [Kīntwei drv] gūsis = katko, repeämä, šuoras = puhuri, veto (kylmä ilmavirta)

KĪNSNA [Kīntwei drv] veržimasis (siekis) = kiristys- (jänne), siekis = jänne,

KINSTWEI (kinsta, kinttā) kęsti (pakęsti) (<*kensti) = kestää, kantriam būti = pysyä lujana

KINTUPS [Kintopp DIA] kinas = kitti

KĪNTWEI (kenna, kinnā) [erkīnina 117 VM] veržtis = pyrkiä (raivoistsi), repeillä, hajota, riuhtoa, raivota, – (prei acc) siekti (veržtis prie) = tavoitella vimmatusti jotakin

(kuurilais-er:llä ki(n)ner(s)? > kinner(jänne)? hämeessä tunnetaan myös verbi ”kinnata” = kiristää, jokin osa enemmäkin kuin muut, haitallisesti)

http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=kinis&s=0&g=2&r=10631062

a) kìnis (2)

  1. arī pārn. miga = hevosten ym. nukkumapaikka (myös kuvaava: ”läävä”, ”luukku”, ”kotiluola”)

  2. putnu) ligzda, lizda = (lintujen) pesä, pesimäyhteisö


b) kinìs (gen. kiniẽs) (4) s. virs ūdens sazēlis augu slānis = kuiva kasvikerros (suo- pohja-)veden yläpuolella


http://www.etymonline.com/index.php?search=schwein&searchmode=none

swine = sika

O.E. swin "pig, hog,"

from P.Gmc. *swinan (cf. O.S., O.Fris. M.L.G., O.H.G. swin, M.Du. swijn, Du. zwijn, Ger. Schwein), neut. adj. (with suffix *-ino-)Siirrytään kuitenkin sanoihin, joilla varmasti on tekemistä ainaki saaman sanan seita = kylä kanssa.


sėta = tvora = piha(piiri); sodyba = tarha, kiemas = kylä

Lie. sėta ‘tvora, sodyba, kiemas’

< la. sēta: sētaséta.

Šaltinis: Urbutis 1995b, 15

Erilaisista kylistä sėta ja sēta tarkoittavat aivan erityisesti entisen seeli-kansan (selonien), paimentolaisten tukikohtatyyppistä kiinteää kylää, aivan kuten saamen seitakin. Sa-nasta tulee luultavasti myös viron setu(t),mutta latvia on maailman hyljeksityi kieli sii- nä suhteessa, että sieltä tulevia lainoja,jos vain mahdollista,"ei tunnusteta"... ei viros- sa, ei suomessa, saamessa, liettuassa (paitsi kaikkein uusimmat SU-kielistä välitty-neet), venäjässä, saksassa eikä ruotsissa,vaan suunta nähdään aina mieluiten toisin päin.

Vaikka etymologinen ei anna mitään selitystä,ja suunta on kerrankin latviasta (seelis- tä), nuo molemmat sanat tarkoittavat molemmissa kielissä myös muuta, samaa, taivutusmuotoa: ne tarkoittavat KYLVETTYÄ!

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=s%C4%97ti

sė́ti (sė́ja, sė́jo) = kylvää

‘Ilgadiftongės’ šaknys turi struktūrą *CVhi̯-. Tokiu būdu (1) *séh₁i̯-e-ti ‘sėja = kylvää’ lytyse go. saian, lie. sė́ju = kylvän , s. sl. sěj̨ įgauna normalaus tematinio praes. resp. konjunktyvo išvaizdą, lyg jis būtų šakninis praes. ar šakninis aoristas (Wurzelpräsens oder Wurzelaorist); *séh₁i̯- ‘sėti’ (Pokorny IEW 889–91). redupl. praes. 3 pl. *sé-sh₁i̯-nt → *sísh₁-nt (-i- pagal sg.) → temat. (Konj.?) *sí-sh₁-o-nti > keltib. sisonti [57], lo. serunt (bet ne gr. ῑ̔́ημι [iemi], kuris yra *hi-hi̯éh₁-mi, žr. Peters 1976, 157–61); Aor. tikriausiai iš seno *séh₁i̯-t (> *séh₁i-t su Konj. *séh₁i̯-e-ti kaip praes. gotų saian, s. sl. sějǫ, lie. sė́ju, plg. toch. B 3 sg. praet. med. saryāte (A sāryāt; su -r- iš daiktavardžio toch. AB sārm […]; PPP *sh₁i-tó- > *sh₁-tó- > *sə₁-tó > lo. satus = kylläinen, kymrų had; nom. instr. (etc.) *séh₁i̯-tlo-m > *séh₁-tlo-m lytyje lie. sė́kla, la. sę̃kla ‘sėkla = siemen, -kla = johdin’;n. *séh₁i̯-mn > *séh₁i̯-mn̥ > lo.sēmen = siemen,s.sl. sěmę, pr. semen (lie. sėmuõ,-eñs = siemen), s. v. a. sāmo; iš čia prikl. linksnio su *sə₁-mn-´ kilo protocharų *sāmn-/*sāmän-,kuris per *sām- ir susavarankėjusios fleksijos dalies *-m()nā sukryžiavimą davė pl. *sāmänā, kuri buvo disimiliuota į *sārmänā: iš čia toch. B sarmana (A *sārmäntu su -nt- iš *-mt- < *-mn- per dar kartą įėjusį /-män-/ į kamieną /sārm()-/?; l-kamienis n. *séh₁i̯-l > *séh₁-l̥, tematizuotas *séh₁-lo- lytyje s. air. sél ‘sėkla’; čia priklauso adj. *séh₁i̯-l-i̯ho- > *séh₁liho- > baltosl. *sēlija- lytyje lie. pasėlỹs ‘Aussaat’ (neaiškus gal -darinių pamate yra disimiliuotas *sē-mn̥ >*sē-l̥. [58]

Šaltinis: Rasmussen 1989, 28, 57–58

sė́ti

Germ. sǣ-a- ‘sėti, säen’ (go. saian ‘sėti’, s. isl. ‘sėti’; acc. ‘apiberti’, s. ang. sāwan ‘sėti’, s. fryz. tik Partizip Perfekti Passivi essēn ‘pasėtas’, s. ang. šiaip jau praes. for-mos yra silpnosios asmenuotės, tačiau dėl praet. abarsen ‘säte daruber’, jos gali būti ir kaip stipriosios asmenuotės lytys suprastos, s.v.a. tik Partizip Perfekti Passivi incul-tu: insāniu) be jokios abejonės remiasi v. šaknimi *sē- (**seə₁-) ‘sėti’, kuri užfiksuota ir vakarinių, ir rytinių germ. kaimynų kalbose, plg. lo. sero, -ere ‘sėti, sodinti’ (redupli-kuotas praes. *si-s-), s.air. sīln(o) ‘sėkla, kilmė’ [386], lie. sė́ju, sė́ti ‘berti sėklą į dirvą = heittää jyvät maahan’, s.sl. sějǫ, sěti ‘t.p.’. Abejotinas dalykas yra čia priskirti s. air. sīra- ‘(Saat-) Pflug’ ir pan.; tas pats pasakytina apie žodžius, kurie remiasi reikšme ‘mesti’.

Šaltinis: Seebold 1970, 386–387

sė́ti

žr. seinyti

Šaltinis: Ademollo Gagliano 1992, 156

sė́ti

[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, tu-rėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas prieb. gali būti išplėstas):] 5. Šaknis *ps- I ‘kvėpuoti, pūsti, dvelkti, išbarstyti, sėti’ retkarčiais gali įgauti ir garsinę formą *bhes-. Plg. variantus *ps-,*s-,*pes- (bhes-), *pas-: s.i. bábhasti ‘pučia’,gr. ψυχή ‘kvėpavimas, siela, dvasia’, βδέω < *βζδεω, ψάμμας ‘smėlis’, πασπάλη (< σπασπάλη ?) ‘smulkūs miltai’, lo. pēdo (< *pezdo), sero ‘sėju’, s. v. a. feva ‘pelai’, sāen ‘sėti’, lie. sė́ti, prasl. sějati ‘sėti’.

Šaltinis: Мельничук 1984 (1986), 142


sė́ti

Toch. AB sāry- ‘sėti’ su formomis: A imp.-praet. med. sāryāt, part. praet. sāsäryu;

B praet. med. saryāte; daikt. vedinys A säryām ‘sėklos, Saat’, AB sārm (nom.-acc. pl. A sārmntu, B sarmana) ‘sėkla, Same’. Schrader-Nehring, Reall. idg. Altertumsk. II (1929) 583, šiuos žodžius sugretintus su lo. serere (‘sėti’) sudarė įspūdį,jog toch. sār- atitinka lo. ser-. Tai aiškiai klaidinga, jeigu lo. serere kilo iš *si-sō- (tradicinis aiškini-mas), nes šioje perspektyvoje toch. -r- iš tiesų negali atitikti lo. -r-. Norėdamas išsiaiš-kinti -r- toch. žodyje sār- ir t.t. greta lo. praet. sē(vi), part. praet. să(tus), go. saian, lie. sė́ju, s. sl. sěją ir t.t. < ide. *sē-, *sə₁-, aš patikrinau s. i. sī́ra- ‘Saatpflug’, kurį Thieme buvo susiejęs su ide. *sē(i)-; plg. KZ 77 (1961) 98, išn. 2; Annali 4 (1962) 9, išn. 4; Orbis 12 (1963) 191, išn. 1. Vis dėlto aš manau, kad Mayrhoferis (Etym. Wb. d. Altind. III 476) visiškai pagrįstai s. i. sī́ra- susieja su s. i. sī́tā ‘(plūgo) vaga’ bei su s. i. sīmán- [418] ‘sklastymas, linija’, kurie nieko bendro neturi su ide. *sē- (reikėtų priimti *sei- ir t.t.) ‘sėti’. Iš tikrųjų toch. sār-, sär- žodyje säryām) paaiškinamas kildinant iš ide. *ser- ir t.t., kurį randame lo. serere ‘surišti, sujungti’, series ‘eilė, virtinė, sukabinimas’, gr. εἴρω ‘surišti, sumegzti,raizgyti’, ὅρμος ‘karoliai’, s.air. sernaid ‘serit’: žr. taip pat. Toch. AB ṣärp- ‘nurodyti ir t.t.’ < ide. *ser-u̯- ir A ṣurm, B ṣarm ‘priežastis ir t.t.’ = lo. serm(o) ‘rišlus pokalbis’. Ide. *ser- ‘surišti,sujungti, statyti į eilę ir t.t.’ vartojimas ‘sėjimo’ veiks- mui nusakyti bus suprantamas, jei ‘persikelsim į epochą, kurioje buvo sėjama ne be-riant, bet vieną po kito įspaudžiant grūdus į žemę’ (remiuosi čia Ernout-Meillet, Dict. 4 [1959] 618, kuriame nagrinėjama lo. serere reikšmės ‘sėti’ ir ‘sodinti’): ‘vieną po kito’ aiškiai reiškia ‘eilę’, ‘ryšį’, ‘virtinę’ ir t.t. Toch. sār- kilo iš ide. *sōr-, tuo tarpu kai sär- A žodyje säryām reprezentuoja ide.*sₑr- (prieš *‑(i)i̯-).[...] Kadangi toch.AB sār- ir t.t.‘sėti’ aiškinamas kildinant jį iš ide. *ser- ‘surišti, sujungti, sukabinti, statyti į eilę’ yra visiškai aiškus, tai, aš manau, gal jis paskatins suabejoti tradiciniu lo. sero < senojo *si-sō- aiškinimu: ar lo. sero ‘sėti’ nėra susijęs su ide. *ser- ‘surišti, sujungti, sukabinti, susta-tyti į eilę ir t.t.’, ypač prisiminus toch. AB sār- bei tą tolimą epochą, kai sėjant grūdus įspausdavo į žemę vieną po kito? Turėtume puikų tocharų ir lotynų kalbų atitikmenį.

Šaltinis: Windekens 1976, 418–419


sė́ti

S. sl. cѣѭ ‘sėju’, lie. sė́ja, sė́jo, la. sẽj, sẽja, sẽt (baritoninė akcentinė paradigma; s.-kr. cȅjamu, cȅjao, Dыбо, 1958, p. 62; Garde 1976, 1, p. 155) anksčiau buvo laikomas specifiniu ide. vakariniams dialektams veiksmažodžiu,susijusiu su žemdirbystės vys-tymusi. Ta pati ‘žemdirbiškoji’ reikšmė buvo aptikta Thiemo (Thieme 1954; Иванов 1956) s.i. sī́tā ‘vaga’ (paraidžiui: ‘užsėta žemė’, t.p. plg. sīram) [162]. Tikslus semanti-nis atitikmuo s. sl. cѣѭ, lie. sė́ja, la. sẽj aptiktas s. het. 3 sg. ši-ya-ti (su vėlyvesniu perėjimu į tą tipą su 3 sg., turinčiu -t-: ši-i-e-it-ta-ri ‘užantspauduotas’). Archaiškiausia ypatybė het. šai-, šiya- yra formų su priesaga *ye/o sudarymas. Kamieno su *-ye/o- susidarymas yra bendras ide., - tuo galima paaiškinti bl. ir sl. darybos tipų sutapimą su bendragerm. *sē-je/a- > go. saian, s. isl. , s. v. a. sāen, s. saksų sāian.

Šaltinis: Иванов 1981, 162–163


sė́ti

semen (sēmen) E. 256 ‘sėkla’: s. sl. сѣмѧ, lo. sēmen, s. v. a. sāmo ‘t.p.’, lie. sėmuo ‘sėkla’ Gerulis Sen. lie. skait. I 272, sė́menys ‘Flachssaat’, sė́ti ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 459 t.

Šaltinis: Endzelīns DI IV (2), 303


sė́ti

sē̆(i) ‘sėti’ (Walde-Pokorny II 459 t., Pokorny IEW 889 t. prie ‘siųsti, mesti, leisti kristi ...’; ‘sėjimui’, mano manymu, kaip pagr. reikšmė geriau tinka ‘(vidun) grimzti’) ... : lo. serō (*si-sō) ‘sėju’ ir t.t.; go., s.ang. saian, s.v.a. sâen ir t.t.,lie.sė́ti, s.sl. sějati ‘sėti’ ir t.t.

Šaltinis: Merlingen 1978, 88


sė́ti

[Manoma, kad priešistoriniais laikais Rytų Europos nestepinės juostos žmonės buvo susiję su žemdirbyste ir kad šių žmonių kalbose žemdirbystės leksika turi reprezen-tuoti labai archaišką sluoksnį, siekiantį gilią senovę. Todėl ištyrėme baltų (pirmiausia - lietuvių) ir slavų k. pagrindinių žemdirbystės terminų etimologiją, norėdami nustatyti, kokiu laipsniu šie terminai reprezentuoja bendrus ide. archaizmus, kokiu – baltų-sla-vų inovacijas, ir, atskirai, kokiu - baltų ir slavų kalbų inovacijas. Jeigu atitinkamus žo-džius galima traktuoti bendrabaltiškais ir bendraslaviškais (praslaviškais), tai dėl vie-tos stokos apsiribojame tik jų nurodymu, - jeigu ne, tai nurodome ir kitų baltų ir slavų k. žodžius. Ide. atitikmenys ir rekonstruotos prokalbės formos etimologijai paaiškinti nurodomos tik sunkesniais atvejais.] Lie. sė́ju, sė́ti, s. sl. sějǫ, sě(ja)ti; bendras archaizmas (Trautmann 123).

Šaltinis: Gołąb 1982, 126


sė́ti
Straipsnelis: žr. sajus

Šaltinis: Vanags 1994, 39


sė́ti

Bl.-sl. *sēitan ‘sietas’ yra iš ‘tam tikra sėjimo priemonė (įrankis)’ – priesagos *-ta- ve-dinys iš verb.(bl.-sl.) *sē-ti ‘sėti, sijoti (blaškyti)’ (< ide. *sē- ‘t.p.’),t.y.iš jo lyties (praes.) *sēi̯(a)- (> lie. sė́j-a ir kt.), greta (praet.) *sii̯(ā)- (→ lie. sij-óti, la. sij-ât), dėl praes. kamieno perdirbtos į praet. *sēi̯(a)- (lie. sė́j-o ir kt.). Dar žr. síetas.

Šaltinis: Mažiulis 2007, 61–63


sėti

säen

Go. saian ‘säen’ kildinamas iš germanų *sean, plg. lie. sėti ‘säen’.

Šaltinis: Balaišis 1994, 8

Etymologiat ovatpäin helevettiä.


https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D1%8E

(се́ять) сею

се́ю се́ять, укр. сíяти, сíю, ст.-слав.сѣти,сѣѭ σπείρειν [speirein] (Остром., Супр.), болг. се́я, сербохорв. си̏jати, си̏jе̑м, словен. sẹjáti, sẹ̑jem, др.-чеш. sieti, sěju, чеш. síti, слвц. siаt᾽, польск. siać, в.-луж. syć, н.-луж. seś, полаб. sejôt Праслав. *sěti, *sějǫ родственно лит.sė́ti, sė́ju,sė́jau «сеять»,лтш. sẽt,sẽju,лат. serō (*sisō), sēvī, satum «сеять», гот. saian, д.-в.-н. sâen «сеять», гот. mana-sēÞs «род людской, мир», буквально «человеческий посев», ср.-ирл. saithe «рой», сюда же се́мя (см.); ср. Траутман, ВSW 253 и сл.; Germ. Lautg. 33; Вальде-Гофм. 2, 522; М.-Э. 3, 832, 836 и сл.; Мейе-Вайан 29; Педерсен, Kelt. Gr. I, 50, 69. Ср. также си́то.


https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8F

семя

се́мя род. п. -ени ср.р., укр. сíм᾽я, блр. се́мя, др.-русск. сѣмѧ «семя, потомство», ст.-слав. сѣмѩ σπέρμα (Еuсh.Sin.,Супр.), род.мн. сѣменъ,болг. се́ме, сербохорв. сjȅме, род. п. -ена, словен. sẹ́me, род. п. -mеnа, чеш. símě, слвц. sеmеnо, польск. siemię, в.-луж. symjo, н.-луж. sеḿе, полаб. semą, semenü Праслав. *sěmę, -еnе родственно др.-прусск.sеmеn ср.р.«семя»,лит.sė́mens,sė́menys «льняное семя» (откуда фин. siemen «семя»; см. Сетэлэ, AfslPh 16, 274), лат. sēmen, -inis ср. р. «семя, род, потомок», Sēmōnes «божества сеяния» (Саrm. Arv.), д.-в.-н. sâmô, далее см. се́ять, се́ю; ср. Траутман, ВSW 253 и сл.; Арr. Sprd. 424; М.-Э. 3, 832 и сл.; Вальде-Гофм. 2, 512; Мейе-Эрну 1091.


https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%81/%D1%81%D0%B8%D1%8%D0%BE

сито

си́то укр. си́то, блр. сíто, болг. си́то, сербохорв. си̏то, словен. síto, чеш. síto, слвц. sito, польск. sito, н.-луж. sуtо Праслав. *sitо из *sēi-to, которое связано с се́ять, се́ю (см.). Ср.лит. síetas «мелкое сито = sihti»,лтш. siêts,лит. sijóti,sijóju «просеи- вать = seuloa», лтш. sijât — то же, греч. ἤθω [etho] «просеиваю», ἠθμός [ethmos] м. «сито»; см. Траутман, ВSW 254; М.-Э. 3, 836, 861; Эндзелин, СБЭ 197; Перссон 362, 698; Педерсен, Kelt. Gr. I, 72; Мейе-Вайан 164.


***


Myös nuita teorioita perustuen verbille *sen- = sito(utua)a, (eikä źem-) on esitetty:

https://www.tiede.fi/comment/846352#comment-846352

post1289217.html?hilit=sieti#p1289217


Seinä”, ”seita” (”siita”) ja ”sija” mm. tulevat samasta verbistä. Siitä tulee myös osa sekä preussin että saksan olla-verbin taivutusmuodoista. Arvasin yllä oikein verbien vanhan muodoan ”sinti”,ennen kantabalttia. ”Murmelimafian” kyselemä preussilanen nimi ”Seitonen” skalviksi ”Sīdonen” näyytäisi olevan merkitykseltään ”Sikäläinen (naispuolinen kanta-asukas)”.

Lithuanian: ”siẽti (siẽja(siẽna), siẽjo)” = sitoa, kiinnittää

siẽtis = kiinnittyä, takertua, asettua paikalleen”

Etymology: 'binden'; siejù, siejaũ, in östl. Mundarten noch sejù, sėjaũ neben sienù, siniaũ (s. darüber Verf. Balticosl. 3, 49),


lett. "siet (sienu, seju)” 'binden, knüpfen = solmia'.

Davon sind Nomina mit verschiedenen Formantien gebildet, s.s.v.v.

-saja, saĩlas = ämpärinsanka = seĩlas = vetokahva = saĩtas (pidin, otin), saĩstas = kiinnitys, velvollisuus, siela = henki (?) 2., síena = seinä, siẽtas, = kaide (kankaspuissa), sijà = kannatin, jonkin sija, alusta,

vgl. noch s.v. seĩnyti,
ferner ai. syáti, sinéti, sin¡ti 'bindet', av. he(y) 'binden, fesseln',
heth. iṥhii¸a-, iṥhei 'binden' (Friedrich Wb.).

Die balt.-slav., mit kons. Formantien gebildeten Wörter, zeigen idg. ei/oi- Ablaut (s. MeilletMSL 14, 348).

Über den Inf. sints'ie 'aufhängen' s.s.v. sinti.

Liter. : Trautmann Wb. 253, Būga KZ 51, 133; 52, 251, Verf. KZ 63, 187.

Bei Daukantas, z. B. Būd. 20. 21, findet sich die žem. Form -sijti, vgl. Geitler Lit. St. 102 sowie Verf. FBR 111, 54.

Lithuanian: ”sinti (sina, sine)” = riippua, roikkua jostakin (vanh.)

Etymology: 'aufhängen'; vgl. Arumaa Mund. 16, 4 pas´in´me suplauk'es (s. Anm. 1 sina, s'inė, s´in´ts´ie 'aufhängen') 'hängen wir eine Wiege auf'.

Nach Endzelin AASF 27, 25ff. zu siẽti, lett. siet 'binden'.

Das n- Suffix zeigt sich auch im ai. Praes. sinéti 'binden'. Seine Versehleppung auch in die übrigen Tempora ist der Analogie von pìnti 'flechten' = punoa zu verdanken (vgl. Verf. Balticosl. 2, 72; 3, 49).

(Sanat ovat siin joka tapauksessa IE-perua, joskin taaskin balttikielet ja intialaset kielet näyttäisivät kehittyneen vielä jonkin aikaa yhdessä, kun muita oli jo irrattaunut kantaindoeuroopan yhteydestä...)

Lithuanian: sýti (sýja, sýjo) = liittyä, kuulua jhk.

Etymology: (1. pers. syjù, sijaũ) 'verbunden, verknüpft sein' (Skardžius ŽD 48, N.-S.-B.), gehört zu siẽti 'binden' (s.d.).

Lithuanian: síena = seinä, raja

Etymology: 'Wand = seinä, Grenze = raja', bei R., R.-M., Nesselmann 462, Kurschat [ ] noch 'Schmitz der Leinweber, ein mit Röthel gemachtes Zeichen vonacht zu acht Ellen' (s. noch N.-S.-B.);

vgl. lett. siena in der Bed. 'Einrichtung zum Garnaufscheren = hirren katkaisusuunta, der Umfang des ganzen Scherrahmens = leikkaususalueen piiri',


lit.sienójas 'Balken' (vgl.DabLKŽ), auch schon bei Szyrwid Dict. s.v.balka (Skardžius ŽD 85.86 leitet es von urbalt. *seine-jas ab);sienólis dass. (aus Tverečius und Lazū'- nai s. Skardžius ŽD 184), sienójinis 'den Balken betreffend', s. Szyrwid Dict. s.v. bal-kowy, Nesselmann 462, Kurschat [ ]; aus Dovỹdai, Bez. Biržai, s. Skardžius ŽD 249.

Bei dem Žemaiten Daukantas finden sich die Formen sina (vgl. Darb. 133,7; 134, 26; 149, 35), syina (vgl. a.a.O. z.B. 142,16; 167,38; 168,13) neben siena (a.a.O. 149, 39).

Die Wörter gehören mit lett. siena 'Wand = seinä' (vgl. auch oben)

zu der Sippe von lit. siẽti, lett. siet 'binden'

(Oṥtir WS 4, 214, Verf. ZPhon. 7, 426, KZ 72, 196, Trautmann Wb. 253).

Es ist von einer balt. Form seĩ neben séi auszugehen (Būga KZ 52, 251).

Mit demselben Formans sind versehen: av. hinu- 'Band = nauha, hihna, Fessel = kahle', aisl. sin 'Sehne = jänne', ir. sin 'Kette, Halsband', ahd. senawa 'Sehne' (vgl. W.-P. 2, 463).

(Joissakin kielissä, muissakin kuin suomessa (hiisi), esiintyy täällä h , mikä antaa aihetta olettaa, että alun perin sana alussa olsi ollut suhu-.

Suhuässän vaihtumiselle tavalliseen olisi ollut hyvä syy, sekaantumisen estäminen sanan ”ṥiena” = heinä kanssa.)

Specht KZ 66, 271 stellt bakt. siena zu der Wz. *sæi- 'säen' = kylvää und vergleicht es mit ai. sῑrá- 'Pflug', sῑme 'Grenze, Streifen', síte 'Fürche' = vako, poimu (vgl. noch Trier Lehm 42).

Aus der urbalt. Form sind entlehnt finn. seina, estn. sein (Gen. seina), liv. saina 'Wand' (Thomsen Ber. 217, Nieminen FUF 22, 14. 40, Senn KZ 71, 175).

(Suomen sana ”seinä” tietysti väärin...)

Lithuanian: siẽtas = naru, side, lieka

Etymology: 1. 'Strick' = nuora, köysi, naruansa, paula, ”vipu”, ”hirttonaru” (kuv.) (vgl. Skardžius ŽD 321, ArchPhilK 5, 61, aus Tilsit, Kvėdarna, Rietavas, Vabalniñkas), sietẽlis 1. dass. und 'eine Art Reigen' = eräs piiritanssi,
lett. sēta 'Bauemhof = maatila, Zaun = aita' (vgl. Būga KZ 52, 251), saite 'Band, Fessel = kahle, Schnur'.

(”Aita” on periteisesti ollut raskaimman luokan kirosana sekä arolla (ja aivan erityi-sesti metsäarolla, joka pysyy nimenomaan viljelemällä ja laiduntamalla peltona, ja muuten ensin puskittuu ja sitten metsittyy) että tundralla, jota ”aita” ja ”seita” (siita, pysyvä asustuspiste) ovat olleet ”sama asia”, ja sia, joka on kuulunut nimenomaan havumetsävöhykkeen ”talousjärjetelmään.

Herää kysymys, saattaisko nimitys ”setu” myös tulla tästä. He olisivat täten maata viljlemään jääneitä entisiä saamelaisia, kun muut ovat lähteneet (takaisin?) pohjoiseen.)

Bei Daukantas kommt die žem. Form sijtas vor (s. Verf. FBR 11, 5412).

Lautet ab mit saĩtas (cf. Skardžius a.a.O.) und gehört wie dieses zur Familie von siẽti 'binden'.

Aus anderen Sprachen noch: abg. sét' 'Netz = verkko, Schlinge' = köynnös, kiemura, paula, russ. set', poln. siec' usw. 'Netz',
ai. setár- 'Fessel' = kahle, lieka, sætu- 'bindend, fesselnd' und 'Band, Fessel Brücke',
av. haætu- 'Damm' = pato, lat. saeta 'Borste = harjas, Angelschnur = nilkkanaru' (s. jedoch die Bedenken bei W.-P. 2, 464),
anord. seidr 'Band, Sell', ae. seda, ahd. seito, nhd. Saite 'Strick = kaista, Seite = (joen ym., toinen) puoli'.
(Germaanin sana sida (r), side (e) voisi periaatteessa tulla tästä sekin.

http://www.etymonline.com/index.php?sea ... hmode=none

S. auch Būga a.a.O., KS 226. 282, Aist. st. 87, Izv. 17, 1, 31, Scheftelowitz KZ 56, 188, Specht Dekl. 227.

Blesse KZ 75, 102 ff. vertritt die Ansicht, dass. lett. sēta nicht zu der Sippe von siẽti 'binden' gehöre, und er bringt es zusammen mit russ. posetit' 'besuchen' = vierailla, ferner mit lett. sēt 'säen' = kylvää.

Petersson ArArmSt. 35ff. stellt dagegen lett. sēta zu idg. sæ(i)-te 'stacheliges Gewächs = piikkipensasto, dornige Pflanze', das mit lat. saeta identisch sein kann.

Lithuanian: síetas = seula, kudontakaide (mutta myös: sidottu, sitomalla tehty)

Etymology: 2. 'Sieb, besonders feines Sieb', sietẽlis 2. dass. und 'Seiher, Kopfnetz (der Imker)', síetininkas 'Siebmacher, -händler' (Nesselmann 465, Kurschat), síetinis 'Sieb-, siebartig', lett. siets 'Sieb = seula, Weberkamm = kudontakaide', sietnieks 'Siebmacher'.

Abltd. mit lit. sijóti 'durchsieben' = päästää läpi (jauho, hiekka) (s.d.).

Verw. mit aksl. russ. poln. sito, serb. sito, čech. síto 'Sieb', griech. ºqmój 'Sieb, Seihtuch',
cymr. hidl, aisl. sáld 'Sieb' (vgl. auch s.v. sajùs 1. sowie die Liter. s.v. sijóti).

(Kappas vaan, kanta-IE-sanasto yhdistää tämän ”sieti”, ”siet” -sanaton ”seulomista” tarkoittavaan sanaan:

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix: ... ots#.C7.B5

*seh₁i- = to sift = seuloa

Alb. shosh, Lith. sietas, Ltv. siets, Ir. sithlad/síolthughadh, Welsh hidl, ON sáld, Gk. ἠθέω (ētheō), Russ. сито (sito), Polish sito, OCS sito ” )

Lithuanian: sietis = syvyys, tarkoittanee kaivamalla kaivettu, ”leikattu" syvänne. Hitaasti virtaava joen luonnonsyvä kohta on ”dubuõ” (pl. dubenys, ”tyven”), ja meren syvyydet ovat ”gilmės”)

Etymology: s.s.v. sietuvà.

Lithuanian: sietuvà = (keinotekoinen?) syvänne

Etymology: 'tiefe Stelle im Fluss, Einsenkung, Vertiefung, Grube' (DabLKŽ, nach N.-S.-B. auch dial. siẽtuva), R. + R.-M.s.v. Mitte im Fluss führen pati setuwa upės an, daher haben Nesselmann464 und Kurschat [ ]

sietuva 'Mitte' mit Fragezeichen; Juṥkevič Wb. s.v. gilmė gibt sietuvà neben siėtva (Skardžius ŽD 387 ändert das letzte in sietvà), Geitler Lit. St. 23, 6 führt (aus dem Memelgebiet) die žem. Form seituwose (Loc. pl.) an; cf. ders. 108 sætuwa 'sehr tiefe Stelle im Fluss' und Bezzenberger LF 168, der noch sietis dass. aus Kretingà (žem.) zitiert; bei Fortunatov BB 3, 60 findet sich aus dem Wb. von Kreiczinski (žem.-russ.) sytuva (y = ie).

Aus dem Lett. gehören hierher siets, sietus, sietava 'eine tiefe Stelle im Fluss'.

Nach Fortunatov a.a.O. gehören die Wörter zu aisl. sῑdr 'herabhängend, weit, gross sῑd 'spät',
got. seidus, ae. as. sῑd, ahd. sῑd usw. 'spät', während Persson Btr. 363 noch awnord. sῑda 'Seite, Strand, Ufer', mhd. sῑt, sῑde 'niedrig, tief', ahd. sῑta 'Seite' vergleicht.

Petersson Het. 178 möchte lit. sietuvà usw. zur gleichen Wz. stellen wie lit. sývas 'Saft', got. saiws 'See'.

Über alles s. noch Leskien Nom. 550ff. 566, Verf. AASF 51, 1, 56, Endzelin Lett. Gr. 281, Skardžius ŽD 89. 384. ”

(Suomen ”hidas” voisi hyvinkin tulla tuosta tahallisesti aiheutetusta syvästä ja hitaasta kohdasta virrassa, mutta tuo h... Sille voi kyllä vielä löytyä jokin selitys.)


Lithuanian: sijóti (sijója, sijójo) = seuloa, jauhaa hienoksi, sataa tihuttaa (< źem-)

Etymology: (1. prs. -óju, -ójau) 'durchsieben, sichten', übertr. 'zerstreuen', intr. 'fein schneien oder regnen', Adj. sijótas, sijótinis;

lett. sijāt 'sieben, beuteln, prüfen, kritisieren, fein regnen', sijas 'Ausgesiebtes' (vgl. lit. ãtsijos 'Abgesiebtes', Nesselmann 465, DabLKŽ), sijãtavas 'Vorrichtung zum Sieben'.

Lauten ab mit lit. síetas 'Sieb' (s.d. sowie Leskien Abl. 282).

Verw. mit abg. da bi se¹lú jako pṥenicą (Marianus, se¹alú Zogr.) toũ siniōsai æj tōn sĩton, ut cribraret sicut triticum (Luc. 22, 31), prose¹ati 'durchsieben' (Supr.), se¹ti 'sieben' (Marianus, s. Sadnik-Aitzetmüller),
russ. sejat' (z. B. muku 'Mehl') usw., aksl. russ. poln. usw. sito 'Sieb' (s.s.v. síetas und sajùs 1.), dazu griech. qein 'sieben'.

Die balt.-slav. Verbalformen sind auf den Praesensst. *sæ´i¸a-, Praeteritum-St. *sii¸e- mitverschiedenen Ausgleichungen zurµckzuführen; vgl. hierzu Persson Btr. 362. 698, Trautmann Wb. 254, Būga KS 261, Verf. REI 2, 47ff., KZ 71, 43ff, sowie s.v.v. sajùs = yhdistetty 1. und sėti .

Wie Trautmann Wb. 253ff. deutlich macht, geht das Verb lit. sė´ti 'säen' = kylvää usw. und die slav. Sippe se¹ti in der Bed. 'säen' und 'sieben' auf idg. *sæi¸- in beiden Bed. zurück (cf. noch W.-P. 2, 459ff, Pokorny Wb. 889 ff.).

(”Seuloa” liityy luutavasti tuohon ”kylvää”-verbiin eikä seulan sitomiseen. )

Lithuanian: ”sė'sti (sėda, sėdė)” = istua

Etymology: (sė'du, sė'dau),
gew. Refl. sė'stis 'sich setzen' (über Metatonie s. Būga KZ 52, 250),
sėslùs (aus *sėd-slus, s. Skardžius ZD 160),
sėslỹs (Sereiskis, Ṥlapelis LLKŽ, Lyberis-Kosuchinas, LKV),
sėsnà (Slapelis LLKŽ, Sereiskis) 'sesshafter, ansässiger Mensch', sėslùmas (Sereiskis, Ṥlapelis LLKŽ, Lyberis-Kosuchinas),

sėslýbė (Lyberis-Kosuchinas), sėslỹbė (N.-S.-B.) 'fester Wohnsitz, Wohnstelle, Ansässigkeit', sėstuva dass. (Miežinis, vgl. Skardžius ŽD 599),

lett. sēst (sēžu, sēdu), Refl. -sties 'sich setzen',

preuss. sῑdons (Part.Perf.act.) 'sitzend' (eig. 'sich gesetzt habend' = vakiintunut, täysi-ikäinen, paikoilleen asettunut); über das Preuss. s. jetzt Endzelin FBR 12, 172.

Aus anderen Sprachen gehören hierzu: aksl. se¹sti (sędą), russ. sest´ (sjadu), poln. siąs´c´ (siądę) 'sich setzen'

(slav. sędą ist morphologisch unklar, vgl. slav. bądą s.v. budė´ti, Wb. 62b),
ai. sῑ´dati 'sitzt', av. niṥhiaiti, griech. xw 'setze', lat. sῑdo 'setze mich' usw. (Trautmann Wb. 258ff., W.-P. 2, 483ff., W.-H. 2, 507ff. 509).

S. noch s.v. sėdė´ti.

Lithuanian: ”sėdė'ti (sėdi, sėdėjo)” = istuutua

Etymology: (sė'džiu neben sė(d)mi, s.u.; -dė'jau, -dėsiu) 'sitzen',
sėdinė'ti (-nė'ju, -ė'jau, -ė'siu), Frequ. zu sė'dėti;

lett. sēdēt (sēdu oder sēžu, sēdēju) 'sitzen', sēdināt 'setzen (auf einen Stuhl), sitzen lassen' = sēdῑt.

Zur Wz. *sed- 'sitzen' gehrig, deren urspr. Charakter aoristisch war (s. Verf. ZslPh. 20, 285, Stang Verbum 152), vgl. noch s.v.v. persė'da, pasėdà.

Cf. noch lit. sė'stis, sodìnti = istuttaa (maahan) (s. Verf. Balt. Spr. 76). Über athem. Präsens sė(d)mi s. Verf. IF 46, 54ff., ZslPh. 20, 270. 285. der es nicht mit Specht KZ 62, 90ff. 100ff. für eine Umbildung einer der ai. 7. Klasse entsprechenden Konjugationsweise, aus der durch Thematisierung abg. sędą,

preuss. sinda(n)ts, syndens 'sitzend' erwachsen sind (vgl. noch Stang a.a.O. 103), sondern für eine jüngere Form hält.

Über preuss. sinda(n)ts, syndens, sῑdons 'sitzend' s. Trautmann Sprachd. 426 ff., Endzelin SV 247, FBR 12, 172.

Verw. mit aksl. se¹de¹ti (se¹dą), russ. sidet' (sižu, zum i s. Vasmer Wb. 2, 622), poln. siedziec´ (siedzę); aus urslav. *se¹de¹ti.

Aus anderen Sprachen sind zu erwähnen:
ai. sátsi 'sitzest', ásadat 'setzte sich', Kaus. sedáyati 'setzt',
av. hedaya- dass. (vgl. lit. sodìnti), ai. s´dati, av. hidaiti 'sitzt'; arm. hecanim 'sitze auf, reite' (wohl aus *sed-, s. Bugge KZ 32, 47, Pedersen KZ 38, 206),
griech. ›zomai 'sitze, setze mich',
lat. sedere 'sitzen' (über lat. sῑd¡ s. Specht KZ 62, 50f., W.-H. 2, 509),
aisl. sitja 'sitzen, wohnen', ae. sittan,
ahd. sizzen, got. satjan 'setzen, stellen, bestimmen',
aisl. setja, ae. settan, ahd. sezzen 'setzen'.

Über alles vgl. noch Bezzenberger BB 27, 182, Specht KZ 62, 50f.

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix: ... ots#.C7.B5

*sed- = to sit

OCS сѣдѣти (sěděti), Russ.сидеть (sidet'), Polish siedzieć, Lat. sedeō, Lith. sėdėti, Ltv. sēdēt, Gaul. essedum, Eng. sittan/sit, Gm. sizzan/sitzen; sezzal/, ON sitja, Goth. sitan, Gk. ἕζομαι (hezomai)/, Ir. saidim/suidh, Welsh seddu, Skr. सीदति( (sīdati), Av. nišaðayeiti, Pers. niyašayadan/nešastan, Arm. նիստ (nist), Old Prussian sīdons, Umbrian sersitu, Toch. sätk/ ”

”Vanha preussi” näyttää olevan joki- ja meripreussilaisten skalvia ja ”sīdons”, femii-nissä ”sīdonen”, tarkoittaa ”istuva”, paikallaan pysyvä, kiinteä (asutus), liett. sėdąs (sėdantis).

http://www.etymonline.com/index.php?term=sedentary

sedentary = kiinteä (asutus ym.)


1598, "remaining in one place," from M.Fr. sedentaire, from L. sedentarius "sitting, remaining in one place," from sedentem (nom. sedens), prp. of sedere "to sit,"

from PIE base *sed- "to sit"

(cf. Skt. a-sadat "sat down," sidati "sits;" O.Pers. hadis "abode;" Gk. ezesthai "to sit," hedra "seat, chair, face of a geometric solid;" O.Ir. suide "seat, sitting;" Welsh sedd "seat," eistedd "sitting;" O.C.S. sezda, sedeti "to sit;"


Lith. sedmi "to sit;" Rus. sad "garden," Lith. soditi "to plant;"


Goth. sitan, O.E. sittan "to sit;" see sit). Of persons, meaning "not in the habit of exercise" is recorded from 1662. ”

Liettuan sanat ovat vakiintuneen käytännön mukaan väärin, kuten edeltä on luettavissa: ”istua” = ”sėsti” ja ”istuttaa” = ”sodinti”

sit = istua

O.E. sittan "to be seated, to seat oneself" (class V strong verb; past tense sæt, pp. seten),

from P.Gmc. *setjanan (cf. O.S. sittian, O.N. sitja, O.Fris. sitta, M.Du. sitten, Du. zitten, O.H.G. sizzan, Ger. sitzen, Goth. sitan),

from PIE base *sed- "to sit" (see sedentary).

settle (v.) = asuttaa, asettua asumaan

"come to rest," O.E. setlan, from setl "a seat" (see settle (n.)). Sense of "establish a permanent residence" first recorded 1627; that of "decide" is 1621. Meaning "recon-cile" (a quarrel, differences, etc.) perhaps is infl. by M.E. sahtlen "to reconcile," from O.E. saht "reconciliation," from O.N. satt "reconciliation." Settled "firmly fixed" is attested from 1556.

settlement = siirtokunta

1645, "act of fixing or steadying;" from settle (v.). Meaning "colony" is attested from 1697; that of "payment of an account" is from 1729

settle (n.) = penkki, satula

"long bench," O.E. setl "a seat, position, abode," related to sittan "to sit," from P.Gmc. *setla- (cf. M.L.G., M.Du. setel, Du. zetel, Ger. Sessel, Goth. sitls),

from PIE *sedla- (cf. L. sella "seat, chair," O.C.S. sedlo "saddle," O.E. sadol "saddle"),

from base *sed- "to sit" (see sedentary).

Muotoja eri kielissä voi olla mahdotonta erottaa tämän verbin muodoista, joka on ehkä kauempaa samaa lähtöä:

send = lähettää

O.E. sendan "send,send forth,throw," from P.Gmc.*sandijanan (cf.O.S. sendian, O.N., O.Fris. senda, M.L.G., M.Du. senden, Goth. sandjan), causative form of base *sinþan, denoting "go,journey" (source of O.E.sið "way,journey," O.N. sinn,Goth. sinþs "going, walk, time"),

from PIE base *sent- "to head for, go" (cf. Lith. siusti "send;" see sense).

Also used in O.E. of divine ordinance (cf. godsend, from O.E. sand "messenger, mes-sage," from P.Gmc. *sandaz "that which is sent"). Slang sense of "to transport with emotion, delight" is recorded from 1932, in Amer.Eng. jazz slang. Send-off "farewell" (especially a funeral) is from 1872. ”

Edellisen verbin takana on vartalo ”*sen-” (”kb.” *sēnti *sēna) ja jälkimmaäisen takana edellisen johdannanen ”*sēnsti (*sēda).