Tisserant.jpg

Dean of the College of Cardinals Tisserant in 1958

Iltalehdessä 31.08.2012 Suomen Sveitsin ja Vatikaanin suurlähettiläs Alpo Rusi kertoo löytäneensä dokumentin elokuulta 1942,jossa Suomen silloinen Vatikaanin suurlähettiläs G.A.Gripenberg, joka oli vastikään siirretty sinne Lontoosta, ja jonka tehtävä oli tunnustella rauhansolmimismahdollisuuksia,sai tietää ranskalaiselta kar-dinaali Eugéne Tisserantilta (1884-1972), että Saksa oli ennen talvisotaa yllyttänyt Neuvostoliittoa hyökkäämään Suomeen ja Romaniaan kardinaalin tulkinnan mukaan siksi, että "Saksa saisi vihaiset liittolaiset sivustoilleen".

(Todellinen syy oli, että Hitler oletti hyökkäyksen johtavan NL:n sotilaalliseen konflik-tiin Englannin kanssa.Talvisodan kuluessa Hitlerille selvisi,että Englantia kusettamal- la se ei onnistu. Sen sijaan hän oletti vielä kutsuttuaan Molotovin "neuvottelemaan" Berliiniin joulukuussa 1940, että NL olisi kusetettavissa hyökkäämään Persiassa englantilaisten kimppuun. Stalin oli uskomattoman taitavasti onnistunut leikkimään "tyhmää"...)

Tisserant kertoi myös kuulleensa saksalaisten upseerien olleen Kannaksella 1940 kertomassa NL:lle Suomen puolustusjärjestelyistä,joita saksalaiset olivat täällä olleet mukana tekemässä,ja aseista,joita he olivat Suomelle toimittaneet.Tisserant ennusti lähes nappiinsa linjan, jolle Saksan hyökkäys NL:on tulisi pysähtymään, mutta hän arvasi Saksan häviön vuotta aikaisemmaksi kuin tuli toteutumaan. Jos Suomi olisi hyökännyt Leningradiin, USA olisi julistanut Suomelle sodan. Rusin mukaan Suomi sai Gripenbergin kautta USA:an yhteyden, jota kautta onnistui vakuuttamaan, ettei Suomi hyökkää Leningradiin.

Tisserantin tausta on asiassa mielenkiintoisinta

Hän oli Ranskan ydintutkimusta johtaneiden veljesten Louis (1897-1987) ja Maurice (1875-1960) de Broglien [de Brój] kavereita. Maurice oli alun perin koulutukseltaan laivostoupseeri ja 1. maailmandodan aikana Ranskan laivaston radioviestintätekno- logian spesialisti, että viestiyhteydet varmasti pelaisivat supervallan malliin ympäri maapallon. Hänen opettamansa 22 vuotta nuorempi pikkuveli Louis oli teoreettinen fyysikko, materian aaltoluonteen keksijä ja tästä vuoden 1929 nobelisti. Louis de Broglieta kalasteltiin vielä sotien jälkeenkin Ranskan Katolisen tieteen liiton joh-toon, sillä hänen ajattelunsa kelpasi ilmeisen hyvin katolisille luonnonfilosofeille, mut- ta tämä kieltäytyi,koska ei ollut aktiivisesti uskonnollinen.Molemmat veljekset olivat sekä Ranskan Tiedeakatemian (luonnontieteet) että Ranskan Akatemian (filosofia ja humanistiset tieteet,ranskan kieli) jäseniä.Eugéne Tisserand valittiin jälkimmäisen jäseneksi Mauricen seuraajaksi tämän kuoltua 1961, luultavasti edeltäjän ehdotuk-sesta, tieteenalanaan jotakin sinne päin kuin katolinen luonnon(tieteen)filosofia.

De Broglien veljesten filosofinen oppi energetismi yhdistetään Wikissä erheellisesti Ernst Machin "ajattelun energetismiin". Se on itse asiassa aika lähellä sitä, mitä nyt usein nimitetään "fysikalismiksi":energia (liikkeen mitta) olisi sen mukaan "maailman- kaikkeuden perusolevainen" ja materiaaliset oliot olisivat sen "aaltopaketteja". Vati-kaani oli sunnattoman kiinnostunut fysikaalisen aineen ja erityisesti kosmologian ja siellä Big Bang -teorian tutkimuksesta, ainakin niin kauan kunnes Steven Hawking kerran aiheesta Vatikaaniin kutsuttuna luennoi, että "luomistulkinta ei tule kysymykseen" ...

Kardinaali Tisserant oli todellisuudessa Liittoutuneisiin kuuluneen Charles de Gaul-len ("Gallin") Vapaan Ranskan kannattaja, mahdollisesti jäsenkin, ja paavi Pius VII:ä epäiltiin fasistiksi siksi, että tämä oli kieltänyt Tisserantia Vatikaanista käsin millään ta
voin toimimasta mainittuun suuntaan tai antamasta sen suuntaista kantaa julki. Hän oli myös ainakin kerran itse ehdolla paaviksi. Hän tiesi sodan alussa yhtenä pe-rin harvoista ranskalaisista sen verran atomipommivalmisteluista,että Saksa ja Japa-ni tulevat varmasti häviämään sotansa,ketkä kaikki sen sitten voittamaan tulevatkin. Hänen ei voi olettaa hörisseen aivan mitä sattuu.

PS: Vapaan Ranskan armeijasta muodostui heti maailmanlaajuinen voimatekijä vuoden 1940 aikana, sillä se sai hallintaansa lähes kaikki Ranskan siirtomaat ja mandaat
torialueet, Syyriaa ja Vietnamia aluksi lukuun ottamatta, ja lupasi näille itsenäisyyden sotaan liittymisestä Liittoutuneiden puolella.

" Näyttäisi vähän siltä, että ainakin Länsi taisi tietää aika tarkkaan Barbarossan hyökkäyshetken ,jolloin luultavasti ainakin Stalin olisi myös sen tiennyt.

Tai sitten Liittoutuneilla kävi asiassa oikeen viimmestä päälle mahtava tuuri (säkä, mäihä). Ja Aatulla vastaavasti huono...:

Talvisotakin saattoi nostaa Suomen varteenotettavaksi Hitlerin hyökkäyskumppani-kandidaatiksi vain Halhin Golin jälkitilanteessa, jossa kävi selväksi, että Japani ei pääse ujuttautumaan Keski-Aasiaan varmistamaan, ettei Saksa jää Bakuun mottiin! Lopullisen ratkaisun Suomi-liittolaisuudelle rakentuvan Barbarossan val-mistelusta Hitler teki jouluna 1940 Molotovin poistuttua Berliinin- "neuvotteluista" (ja torjuttua "Suomen kysymyksellä" Saksan ehdottaman "etupiirijaon" Turkissa ja Persiassa).

(Muuten, Barbarossan ja erityisesti Bakun "ympärillä" käytiin kolmaskin, yhtä tärkeä kuin Talvisota Barbarossan nappuloiden paikoilleen sijoittumisen kannalta, ns. "Syy-rian maahan viety sota" (Operaatio Exporter) 8.6-11.7.1941, jossa Liittoutuneiden Vapaan Ranskan joukot komentajanaan Ranskan Indokiinan entinen kuvernööri, de Gaullen 1. maailmansodan aikainen sotavankeuskaveri ja sittemmin Ranskan NL:n suurlähettiläs marsalkka George Catroux ja Britannian Välimeren-laivaston joukot komentajanaan "Churchillin vasen käsi" Henry Maitland "Jumbo" Wilson jyräsivät Syyriasta Saksan käyttöön lentokenttiä tarjonneen Vichyn Ranskaa tottelevan hallin- non ja armeijan. (Se Churcillin "oikea käsi" oli Itäisen laivaston komentaja Louis Mountbatten.) Varsinainen huippujengi oli Länsiliittoutuneilta liikkeellä, eikä pelkäs-tään komentajien osalta. Suurin Liittoutuneiden ryhmä Syyrian vastarintaliikkeen jälkeen (jonka perillisiä maan nykyinen hallinto on, mikä selittää sen hyvät suhteet suurvaltoihin) olivat australialaiset, 18000 aavikkosotakoulutettua miestä.

Damaskos lentokenttineen vallattiin 21.06.1941, eli tasan yksi päivä ennen kuin Saksa hyökkäsi NL:on eikä nyt päässytkään pommittamaan NL:n öljykeskusta Bakua Syyriasta, kuten taatusti oli suunnitellut! "

Syyrian operaatio Exporter, kesäkuu 1941, II maailmansodan eräs "unohdettu" ratkaisutaistelu