"Preussilainen pakanuus tunnetaan mm. Euroopan viimeisen pakanallisen suurval-lan Liettuan johtavan kerroksen ja ilmeisesti kansankin maailmankatsomuksena, jos-ta suuriruhtinas Jogaila luopui mennessään v. 1368 naimisiin Puolan unkarilaissyn-tyisen kuningattaren Jadvigan (Hedvig) kanssa ja kääntyessään kristinuskoon, ja aloittaessaan myös maansa preussilaisten ja liettualaisten käännyttämisen siihen. Muut väestöryhmät jo olivatkin yleeensä kristittyjä, islamilaisia tai juutalaisia.

Jogailan kaikkein perimmäisin tarkoitus oli estää Puolan liittyminen Itävalta-Unkariin Jadvigan avioliiton kautta arkkiherttuan kanssa. Hän joutui maksamaan valtion kas-sasta pitkän zlotyn, kultarahan, korvauksia kuningattaren entiselle sulhaselle arkki-herttualle. Jadvigaa pidetään ainakin Liettuassa koomisena hahmona, kaikin puolin "peruspuolalaisena" (hyvässä ja pahassa) ja häntä juhlitaan poikansa Kasimir II ohella joka maaliskuun ensimmäisenä päivänä erityisissä Kassunpäivän (Kaziukas) karnevaaleissa, jossa kaikki näyttää hyvältä (mutta ei ole aivan sitä, miltä näyttää...). Virsikirjan näköiset tupakkiaskit, huippukännykän näköiset taskumatit, pornolehdet pörssitiedotteen kansissa, seksileluksi soveltuvat keittiötyövälineet jne.ovat "Kassun-päivän-kamaa". "Jadvigan ruohoakin" myydään, mutta siihen "mausteeseen" ei kan-nata suuria toiveita satsata mihinkään suuntaan... Poika Kazimir oli kuninkaana erit-täin hurskas,rauhantahtoinen ja - tyhmähkö. Se ei kuitenkaan haitannut, pikemminkin päinvastoin: maa eli hirveiden sotien jäkeen ja yhtä hirveiden edellä hänen kaudel-laan elettiin harvinaista rauhan aikaa. Kerran ostin anopille Kassun-myyjäisistä puisen kotkan. Se piti siitä lähtien kaikki linnut poissa parvekkeelta paskomasta.

Ohessa on juttu muinaisten kansojen maailmankuvallisista käsityksistä, josta ilme-nee myös konkreettisella tavalla balttilaisten, iranilaisten, romaanisten ja germaa-nisten kielten eroamisen vuorovaikutuksen kysymyksiä tuon sanan tiimoilta.

Muinaiset preussilaset pakanat uskoivat yhteen, ikuiseen ja yhtenäsiseen maailman- kaikkeuteen, universumiin, nimeltä Ainawārst (eli Universum, "The Baltic view of Universe"; tuo "aina" on "yksi", ja warst selviää tekstistä).

Pakanaruhtinas Glanda Gambill* (*Klanta *) Kambila) pisti vielä 1300-luvun alussa sapeliakin ristiin, että "Ei tässä, PRRR...LE!, höpinäoppien mukaan ruveta poukkoi- lemaan!", mutta niin siinä vaan kävi, että ne taas kerran voitti Euroopassa...

" Romanovai (liettuaa)


Romanovai. Rusų valstybės bojarinų giminė. Nuo 1613 m. Rusijos carų, 1721 - 1917 m. imperatorių dinastija. Pradininkas - XIV a.II ketvirčio Maskvos bojarinas Andrejus Kobyla.Giminę Romanovais imta vadinti iškilus trečiajam Romano sūnui Nikitai (mirė 1586). Ivanui IV mirus (1584), jis buvo regentų tarybos pirmininkas. Michailas Roma-novas 1613 m. pradėjo Rusijos carų Romanovų dinastiją. Michailo vaikaitis Petras I 1721 m. pasiskelbė imperatoriumi, o Rusija tapo imperija. Roma-novų dinastijos vy-riška linija nutrūko mirus Petro I vaikaičiui Petrui II, moteriška - mirus imperatorei Jeli-zavetai,Petro I dukteriai.Romanovų dinastija nuversta per 1917 m.vasario revoliuciją. "

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Romanov

Enpä ollut tiennytkään, että preussin kieleen ja maailmankuvaan oli kasvanut eräs korkeissa kirkollis-poliittisissa viroissa Puolassa vaikuttanut mies, jonka "korkean uskonnollisuuden" todellinen laatu kyllä tiedettiin niin aikalaisten kuin myöhempien työn jatkajienkin taholta.

Ja kukapa muu tämä tieteen megavaikuttaja olisi ollut kuin (simsalabim ja yllätys, yllätys!) tämä tuttu, saavutuksltaan "hävittämätön" mies (mutta ainahan kannattaa edes vähän yrittää vääristellä...):

Tammikuussa 2008 bannatun preussinkielisen Wikipedijan satoa:

[incubator.wikimedia.org]

"N. K. elää!", toteaa osuvasti alaotsikko.

[prusa.strefa.pl]

(Puolalaiset p...leet ovat nuo preussinkieliset sivut poistaneet, mutta hätä ei ole tämän näköinen:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/354880?page=4#355277

[en.academic.ru]

Germaanien muinaisusko poikkesi balttilaisesta erityisesti siinä, että aidon uskonnon tapaan kehitys kulki siinä taaksepäin ja oli uskonnon mukaan päättyvä Ragnarök-maailmanloppuun.

[fi.wikipedia.org]

Liettuassa vanhaa preussilaista pakanuutta edustava Romuva on huomattavakin uskontokunta ja aktiivinen maailman alkuperäisuskontojen joukossa:

http://www.romuva.lt/en.html

” Historically, the Prussian temple of Romuva was one of the last important European Pagan sanctuaries. Apart from this Romuva, there were countless local sanctuaries, which thrived in the wide Baltic region. It is just the same today - the idea of Romuva remains in the consciousness of the various Baltic cultures. ”

(Tämä ei ole välttämättä kovin lähelläkään sitä,mitä johtavat preussilaisperheet kuten vaikka Jogailat/Jagellot,Radvilat/Radziwillit,Kambilat/Gambillit, Kapperniksit / Koper- nikukset,Watsenrodet ("Vehnänoras",w ääntyy kuin englannin "wheats", Kopernikuk- sen äidin perhe)  jne., varsinkaan merenkilkulkijat, joille astronomia oli elinehto, to-della omassa keskuudessaan harrastivat, valtansa perustana olleiden erikoistaitojen viljelemiseksi ja kehittämiseksi. Uskonnollinen ja maallinen valta oli samoissa käsissä.)

Myös kuurilaisten Perkeleen-palvonta on symboleineen ainakin netissä edustettuna, ja yrittää natisuttaa EU:nkin pinnaa...:

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=223024

Hansan lipun alla toimineiden kuurilaisten kauppiaiden 1400-luvulla Kaunasin kes-kustaan rakentama ns. ”Perkeleen talo” osoittatui myöhemmin toimineen vuosisatoja ko. porukan ilmeisenä päämäjana.

http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Perk%C5%ABnas

Jesuiitat olivat sen sitten myöhemmin omilla inkvistiokeinoillaan komphoijanneet itselleen (mikä ei välttämättä lopettanut alkuperäistarkoitusta, kun se myöhemmin oli autiona...).

PS: Suomen kielen balttietymologioita vastaan näyttää olleen meneillään ankara "pangermanistinen puolustustaistelu":

Tästä se aikanaan alkoi:


http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/jorma-koivulehdon-suomen-arkkimuinaiset-kermaanilainat-3000-vuoden-takaa-ovat-humpuukia.

[www.tiede.fi]

http://ketjureaktio.net/index.php?topic=245

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/su-ja-balttilaisten-kielten-kehtysyhteyksita-balttilaisen-lahteen-mukaan

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/suomen-balttilaisia-vesistonnimia-imatra-keitele-simpele-inkere-kymi-vanaja-saimaa-paijanne-jne

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/haltu-elintarvikkeiden-jaakuoppa-saltu-kapas-lit

[www.tiede.fi]

[www.tiede.fi]

[www.tiede.fi]

[www.tiede.fi]

[www.tiede.fi]

[www.tiede.fi]

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/suomen-paleoeurooppalaiset-lainat-pangermanistien-mukaan-5

[nakokulma.net]


[www.tiede.fi]

" Tunnetuin "kuurilainen" (ainakin nimeltään!) on ollut Niklas Kuurilainen, Nikolaus Kopernikus, "
[www.tiede.fi]

Uusin, 112. alkuainen on copernicim, lopultakin kunnia tieteellisen maailmankuvan isälle.

[www.tiede.fi]

Käykääpä "äänestämässä":

[www.tiede.fi]

*) Urhoollisen pakanruhtinaan preussilainen etunimi/kutsumanimi todellisuudessa tuskin oli "GLANDA" = "Viihdytys", "Rauhanen", vaan se oli "KLĀNTA" = "KIRO(US)", "TAIKA":

[donelaitis.vdu.lt]

[donelaitis.vdu.lt]

KLĀNTAMAI ↑ Klantītun, Klantîtwei ps 1 pl klantemmai 29
KLĀNTAN <35> [Klantîtwei drv MK] priesaika= vala,
KLĀNTEWINGI av [Klāntan drv] prisiektinai = valaliittolaiset
KLANTÎSENIS <40> [Klantītun drv MK] užkeikimas=(maaginen) kirous (lumous)
KLANTÎSNĀ <46> [klantîsnan 69 drv] keikimas = kirous
KLANTÎSNAN ↑ Klantisnā acc klantîsnan 69 = kirous
KLANTÎTUN... klānta... klantēi <136> [klantīwuns 695 drv]= keikti...keikia...keikė = kirota
KLANTÎTWEI <136> [klantemmai 29 drv] = prisiekti...prisiekia...prisiekė= vannoa
KLANTÎWUNS ↑ Klantītun pc pt ac klantīwuns 695

(136: klantītun/îtwei ps klānta pt klantēi)

GLANDÎNTUN...GLANDÎNNA...GLANDÎNNĀ = [glandint 73] PAKÎWINTUN = guosti...guodžia...guodė = lohduttaa, viihdyttää

Jotvinki (liettuan ja preussin väliltä:

glandas = comfort
glandivingai = confidently
glandint = to comfort (Inf)

klantīsna = curse = kirous
klantīt = to curse = kirota

http://wirdeins.prusai.org/

prūsiskai: kabītwei ēngliskai: hang


tēntisku:pragūbingisku:perfektan:perejīngisku:imperatīws:kōnjunktiws:particīpai:
As: kabbakabēiAs asma kabīwuns / kabīwusiAs wīrst kabīwuns / kabīwusikabīsei!kabīlaitēntiskas aktīws:
Tū: kabbakabēiTū assei kabīwuns / kabīwusiTū wīrst kabīwuns / kabīwusikabbais!kabīlaikabānts
3sg: kabbakabēi... ast kabīwuns / kabīwusi... wīrst kabīwuns / kabīwusikabīsei!kabīlaipragūbiniskas aktīws:
Mes: kabbimaikabēimaiMes asmai kabīwusis / kabīwušasMes wīrstmai kabīwusis / kabīwušaskabbimai!kabīlimaikabīwuns
Jūs: kabbiteikabēiteiJūs astei kabīwusis / kabīwušasJūs wīrstei kabīwusis / kabīwušaskabbaiti!kabīliteipasīws:
3pl: kabbakabēi... ast kabīwusis / kabīwušas... wīrst kabīwusis / kabīwušaskabīsei!kabīlainitranzitīws
prūsiskai: klantītwei ēngliskai: to swear (take an oath)


tēntisku:pragūbingisku:perfektan:perejīngisku:imperatīws:kōnjunktiws:particīpai:
As: klantaklantēiAs asma klantīwuns / klantīwusiAs wīrst klantīwuns / klantīwusiklantīsei!klantīlaitēntiskas aktīws:
Tū: klantaklantēiTū assei klantīwuns / klantīwusiTū wīrst klantīwuns / klantīwusiklantais!klantīlaiklantānts
3sg: klantaklantēi... ast klantīwuns / klantīwusi... wīrst klantīwuns / klantīwusiklantīsei!klantīlaipragūbiniskas aktīws:
Mes: klantimaiklantēimaiMes asmai klantīwusis / klantīwušasMes wīrstmai klantīwusis / klantīwušasklantimai!klantīlimaiklantīwuns
Jūs: klantiteiklantēiteiJūs astei klantīwusis / klantīwušasJūs wīrstei klantīwusis / klantīwušasklantaiti!klantīliteipasīws:
3pl: klantaklantēi... ast klantīwusis / klantīwušas... wīrst klantīwusis / klantīwušasklantīsei!klantīlainitranzitīwsEdelleen uusia yllättäviä hypoteettisia yhteyksiä:

Jotkut ovat mittailleet pakanallisiksi uhripaikoiksi oletettuje, usein korkeahkojen paikkojen usein toituvia 33.3 km: etäisyyksiä.

[keskustelu.skepsis.fi]

Muitakin selityksiä kuin uhripaikat on, ei tosin välttämättä ristiriidassa:

[keskustelu.skepsis.fi]

[keskustelu.skepsis.fi]

Ja tuossahan jo tulikin se baltismin yksi arvoitus, joka SAATTAISI liittyä tähän...

[keskustelu.skepsis.fi]

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/374890?page=9#376346

Länsibalttilaisita kielistä: http://www.suduva.com/virdainas/galindai.htm


balttikielten välisitä äänteellisistä vastaavuuksista: http://www.suduva.com/virdainas/excerpt.htm

Suomalaisesta balttikielten tutkimuksesta sotiin saakka:


Taide korjaa, kun tiede takkuaa:

[www.tiede.fi]

[www.flamma.fi]

(Toivottavasti Väinämöinen ei tuossa nyt pala aivan poroksi kuitenkaan...)