http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/fin-land-hakoteill-ja-putin

 

https://www.facebook.com/groups/tampereenmurre/permalink/1232028480225489/

Tampereen murteen ymmärtämisopas

Missä ollaan kun ollaan "Hakoteillä"?


RJK: Tää on Tosi paha!

Varsinkin kun "Hakoteiden mies", vetisiltä Vepsän mailta, on - istu ja pala - ei enempää eikä vähempää kuin - PUTIN!

Tämä vaatii nyt HYVÄN selityksen!

Hakotiet eli PUNOStiet (hako < baltt. šaka = oksa, havu < baltt. žabas = havu, oksa) ovat olleet vanhimpia teitämme havumetsävyöhykkeellä, ne veivät kosteiden paikko-jen yli. Aika pehmeällekin suolle saa hyvän hakotien, kun se vain on tarpeeksi leveä ja tehty riittävän tulevista haoista. Jos uhkasi ruveta upottamaan korkean veden aikaan, ei kun vähän lisää vauhtia, ja hyvin kestää.

Raskaille eläimille (paitsi karhulle) kuten hirville,lehmille, villi- ja muille sioille tai hevo- sille hakotiet eivät käy. Sekin oli niiden tekijöille luultavasti enemmän etu kuin haitta.

Otetaan tuolta yhdestä kaikkein parhaasta etymologisesta sanakirjasta, Neuvostolii-ton Tiedeakatemian baltistien luterilaisesta Raamatun-käännöksen perusteella teke-mästä, liettuankielisestä Preussin etymologisesta sanakirjasta kyseinen sana, suomen *PINSI, joka tarkoittaa myös risuista ja vitsoista punottua kalanpyydystä tai kalaaitaa (pinnessä = verkossa, rysässä > pinteessä).

http://www.prusistika.flf.vu.lt/zodynas/paieska/1?id=1697

pintis

pintis „weyk (Weg) – kelias“ = tie, polku, ir peentis „weg (Weg)

Nuo kampakeraamikot tai vasarakirveet tiesivät senkin, että SIENI kuten tärkeä TAULAKÄÄPÄ (*daglakempe) on PUNOSTA!

http://www.prusistika.flf.vu.lt/zodynas/paieska/1?id=1698

" pintys „czunder (Zunder) – pintis (kempinė) = (kääpä)taula “ 

Tiesa, galima būtų spėti, kad tas subst. (i-kamienis,fem.) balt. dial. *pinti- „tai, kas susipynę, supìnta = punottu esine“ – deadjektyvas (dėl darybos plg. s.v. pentis = kantapää, jalka, kirveenkanta), tačiau toks spėjimas, rodos, mažiau patikimas.

Sana PANTA on sekin sitä samaa,preussissa se (panto) tarkoittaa kahletta, mutta oletettavasti suomen sana on perimmäisempi, ainakin merkitykseltään: risuista kierretty rengas jonkin sitomiseksi.

panto

panto „vesser (Fessel) = kahle(et)“ E 542 gali būti nom. sg. fem. (ā-kamieno) pr. *pantɔ̄ „pantis“ = (t.y.) *pantā „t. p.“


Latvian (ja suomen) panta = sarana ym.lenkki,silmukka,on preussin etymologisen mukaan kuurin kieltä:

" la. dial. (/acronym > kurš.) pañts bei pañta „sąnarys = sarana“ (ME III 78); ("sąnarys" = yhteysjäsen)

http://www.prusistika.flf.vu.lt/zodynas/paieska/1?id=1563

Venäjän put´ = tie;

Subst. (i-kamienis, masc.) sl. *pǫtь „kelias  = tie “ (> s. sl. pǫtь „t.p.“ ir kt.)

Latinan pons, ranskan pont, jne, tulee myös tästä, samoin kreikan pathos:

Subst.vak.balt. *pintis „kelias (> keli,HM)“ bei sl. *pǫtь „t. p.“ jau seniai ir teisingai gretinami (nors ir be žodžių darybos analizės!) su s.ind. pánthāḥ (patháḥ gen.sg.) „kelias, takas = polku“ gr. πάτος [pathos] „t. p.“, πόντος [pontos] „jūra“ (< *„jūros kelias“),lo. pōns (pontis gen.sg.) „kamša = kansi, tungos, laivan miehistö > kansa = väenpaljous, tungos, RJK; tiltas = silta“

Ponttooni tietysti tulee kreikasta: pontos.

Gootiksi tuo sana oli germaanisen mallin mukaa finth-: finthan = löytää, etsiä, osua oikeaan (polkujen avulla!).

Gootin kielellä maa, jossa liikutaan tällaisia hakoteitä pitkin,tai jonka soille erityi-sesti (heimon, kylän) omat ansa-, kalastus- ym. polut on ulotettu, on - FINÞLAND (FINTHLAND, tienoo?).


(Goottien FINÞLAND voi olla kyllä ollut ihan muuallakin:etelämpänä ja idempänä.)

Tiesa,visus tuos ide. dialektų substantyvus,teisingai laikant juos giminaičiais su verb. go. finþan „rasti = köytää,patirti = kokea (pyydys), tarkistaa“  ir kt., bandoma kildinti iš verb.ide. *pent-žengti = astua, eiti = mennä“ (pvz. Pokorny l.c.). Tačiau toks ide. verb. yra greičiausiai ne verb.ide. *pent-, o verb.ide. dial. (germ.!) verb. *pent-, kuris (su keturfonemine šaknimi!), atsižvelgiant į žinomąją Benveniste’o trifoneminės ide. šaknies teoriją, negali būti praindoeuropietiškas (bendraindoeuropietiškas). 

Manyčiau, kad tas verb. ide. dial. (germ.) *pent- „rasti ir pan.“ (> go. fin-þan „rasti = löytää, patirti = kokea (pyydys)“ ir kt.) yra iš (verb.) *„keliauti = matkustaa“


Suomen SU-sanat (?) tie ja sitoa ovat mahdollisesti myös samaa juurta,ja englan-nin "to tie" lainaa tältä suunnalta. Englannin etymologinen yhdistää sanan kuiten-kin kan- taindoeuroopan juureen *ten- = vetää. (Samanlainen kirjoitusasu on tietysti puhdas sattuma.)

 

tie (n.)
 
Old English teag, "cord,band,thong,fetter," literally "that with which anything is tied," from Proto-Germanic *taugo (source also of Old Norse taug "tie," tygill "string"), from PIE *deuk- "to pull, to lead" (source also of Old English teon "to draw, pull, drag;" see duke (n.)).

(RJK: Väärin, tämä on samaa juurta kuin liettuan tinklas = verkko, laite, liittyy kanta-indoeuroopan verbiin *ten- = vetää >*ten-k- Daada vetämään, *ten-p- > temp- = vedellä (sinne tänne), kiskoa, tempoa > tamp- = kiskoa kormaa, timp- = venyttää (lankaa))
 
tie (v.)
 
Old English tigan, tiegan "to tie, bind, join, connect," from the source of tie (n.). Meaning "to finish equal to a competitor" is from 1888. Related: Tied; tying. To tie the knot in the figurative sense "form a union" is from 1707. Tie one on "get drunk" is recorded from 1944.

Tämä pitää tarkistaa fennougristiikan puolelta. (Ei juuri auttanut...)

Liettuan ja latvian sana sija tarkoittaa kannatinta,ja sitä myös suomen sija on saatta-nut tarkoittaa. Se tulisi kantaindoeuroopan (?) verbistä *sem- on sitoa, lanka, jolla sidotaan, olsi selvästikin "síma".

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=sija

sijà

" Lie. sija: lie. sieti = la. siet ‘jungti = liittää, sieti = sitoa’. žr. balkis "

" Toch. B ṣem- ‘(vežimo) ašis = akseli’.Toch. B ṣem- pasidaro suprantamas susiejus jį su giminiškais s.air. sim ‘grandinė = ketju’,s.isl. sīmi = siima,"pitkä lanka", (lanka-) puhelin, s.ang. sima, s.saksų sīmo ‘virvė = lanka,ryšys = yhteys, suhteet’, gr. ἱμάς [imas] ‘diržas = vyö’, ἱμονιά ‘virvė šuliniui = ompelulanka’ (rodantis kamie-ną *ἱμων, plg. Frisk, GEW I 724 ir toliau) ir t. t., kurie susiję su ide. *sē(i)- ir t.t. ‘su-rišti = sitoa yhteen, sujungti = liittää’ [Se ei ole **sei, joka on  vasarakirvestä, sai-, jotvinkia ja kuuria, vaan *sem- = "siimata", RJK]

(plg. s.i. syáti, lie. siẽti, het. iš̮ii̯a- ir t.t. bei toch. A syaḳ ir t.t. ‘kartu (su) = ohessa mukana’, A (kärk) ṣiṃ ‘ryšiai, grandinės’). Dėl reikšmės ‘ašis’ = ‘sujungimas’, žr. taip pat vedinius: s.i. sétu- ‘ryšys, tiltas = silta, užtvanka = pato’, lie. àtsailė ‘Verbindung-stan- ge zwischen Bracke und Achse’, sijà ‘Brückenbalken’ bei taip pat paminėtų gr. ἱμάς, kuris taip pat reiškia ‘sija’.

Blogiausiu atveju toch. B ṣem- galėjo kilti iš ide. *sē-m- (plg. s. i. aoristas asāt, sātsyáti bei taip pat toch. B ṣecake ‘liūtas = leijona’ < ide. *sē-t-eqo-), bet kadangi B forma nerodo jokio balsio senajame žodžio gale, tai, aš manau, tikslingiau ṣem (m.) įžiūrėti skolinį iš A dialekto, kuriame *ṣem- reguliariai reprezentuotų ide. *sēimō(n) (plg.gr. *ἱμων ir t.t.),nors senasis *sēimo-s (nom.sg.) taip pat negali būti atmestas."

Tässä on yksi teoria, että "*pent-" on ollut kävellä. Todennäköisemmin se tulee kuitenkin sitomista tarkoittavasta juuresta *pyn-, ja "pent-" = "**tiettää" tarkoittaa liikkumista tällaisia teitä hyväksi käyttäen.

Max Vasmerin Venäjän etymologinen:

Происхождение слова путь [put´] = tie, alun perin juuri hakotie.

м., род. п. -и́, диал. также ж. р. (воронежск.), укр. путь ж., блр. пуць м., ст.-слав. пѫть ὁδός (Супр., Остром.), болг. път, сербохорв. пу̯т, род. п. пу́та, словен. рȯ́t м., ж., чеш. роut ж., слвц. рút᾽, польск. pąć, род. п. ра̨сiа, в.-луж. puć, н.-луж. puś, полаб. pǫt.

Праслав. *pǫtь родственно др.-инд. (muinaisintia) pánthās м. «тропа = polku, дорога = tie ("kovalla maalla"), путь = tie», вин. (akk.) pánthām, pánthānam, тв. ед. (insr.)  раthā, мн. (mon.) pathíbhiḥ,авест.(avesta) раntā̊ (раntаn-, раϑ-), др. -перс. (muinaispersia) раϑi- «дорога», осет. (osseetti) fandag, fændæg «путь», др.-прусск. pintis «путь, дорога»,лат. роns, род.п. pontis м. «мост = silta, тропинка = polku», греч. (kreikka) πόντος м. «море = meri (tien ominaisuudes-sa), путь по морю = meritie», арм. (armenia) hun «брод = kahlaamo», также греч. (kr.) πάτος м. «тропа = polku» (*poṇtos); ...

Сюда же относят гот. (gootin) finÞan «находить = löytää,узнавать = tiedustella», нов.-в.-н. finden «находить», д.-в.-н. fandôn «карать = rangaista, испытывать = kokea (elämys, koettelemus)» (Торп 228) [Элементы древнего знач. и.-е. *роnt- «преодоление = voitto, voitollepääsy; дорога, изобилующая опаснос-тями = vaa-roja vilisevä tie, reitti» (о которых см.Бенвенист, «Word»,10,1954,стр. 257) можно указать в русск.пу́тик «дорога охотника,обходящего свои ловушки=metsästäjän ansatie,vanhan suomen virkatie»,пути́на «рыболовная кампания = kalaretki». - Т.]


https://www.etymonline.com/word/fen

fen (n.) = soinen maa

"low land covered wholly or partly by water," Old English fenn "mud,mire,dirt; fen, marsh, moor," from Proto-Germanic *fanjam- "swamp, marsh" (source also of Old Saxon feni,Old Frisian fenne, Middle Dutch venne, Dutch veen, Old High German fenna, German Fenn "marsh," Old Norse fen, Gothic fani "mud"), from PIE *pen- "swamp" (source also of Gaulish anam "water",Sanskrit pankah "bog, marsh, mud", Old Prussian pannean "swampland").Italian and Spanish fango, Old French fanc, French fange "mud" are loan-words from Germanic.The native Latin word was limus or lutum.

 

[HM:Gootin sana on laina kantabaltin sanasta *pan- = "verkostoida" (*pin- = sitoa, *pen- = punoa,*pan- = verkottaa).Gootin sana *fani on laina sieltä, kuten *finþan, ne on jälkikäteen sovitettu kangermaanin äännejärjestelmään.  Tällaisia merkityksel-tään läheisiä ja myös germaaniin lainattuja aspektisarjoja on kaksi muutakin: *(k)nit-, *net-, *nat- = solmia ja *kib-, *keb-, *kab- = tarttua, kiinnittää ("hippulat, kepulit ja kapulat").]

 

http://www.etymonline.com/index.php?term=find&allowed_in_frame=0


find (v.)

Old English findan "come upon,meet with;discover; obtain by search or study" (class III strong verb; past tense fand, past participle funden),from Proto-Germanic *finthan "to come upon, discover" (source also of Old Saxon findan, Old Frisian finda, Old Norse finna, Middle Dutch vinden, Old High German findan, German finden, Gothic finþan), originally "to come upon = osua kohdalle,kohdata sattumalta, langeta jonkun tehtäväksi, kääntyä jonkun puoleen, turvautua, joutua (jonkin valtaan), vallata jonkun mieli."

(RJK: Tuohon "kantakermaaniin" ei ole luottamista, gootin sana on luultavasti ger-maanimuottiin istutettu laina vaarakirveskielestä. Siellä vilisee niitä lainoja suurin piirtein saman verran suomessakin, ja usein ihan samoja sanoja.)

The Germanic word is from PIE root *pent- "to tread, go" (source also of Old High German fendeo "pedestrian; "Sanskrit panthah "path,way;" Avestan panta "way;" Greek pontos "open sea," patein "to tread, walk;" Latin pons (genitive pontis) "bridge;" Old Church Slavonic poti "path," peta "heel;" Russian put' "path, way").


http://www.etymonline.com/index.php?term=path&allowed_in_frame=0

path (n.) = polku

Old English paþ, pæþ "path, track," from West Germanic *patha- (source also of Old Frisian path, Middle Dutch pat, Dutch pad, Old High German pfad, German Pfad "path"), of uncertain origin.

The original initial -p- in a Germanic word is an etymological puzzle. Don Ringe ("From Proto-Indo-European to Proto-Germanic," Oxford 2006) describes it as "An obvious loan from Iranian,clearly borrowed after Grimm's Law had run its course."

Watkins says the word is "probably borrowed (? via Scythian) from Iranian *path-," from PIE root *pent- "to tread = astua,polkea, go = mennä,kävellä, pass = ohittaa" (source of Avestan patha "way;" see find (v.)), but this is too much of a stretch for OED and others.

In Scotland and Northern England, commonly a steep (jyrkkä) ascent of a hill or in a road.
 

Esihistoriasta tunnetaan ns. arkeologisesti näkymättömät kansat joille oli kunnia-asia ja ilmeisesti uskonnollinen dogmi olla aiheuttamatta mitään sellaisia muutoksia luon-toon, jotka esimerkiksi mätsäpalossa eivät häviäisi. Näitä tällaisia jäännöksiä löyde-tään myöhemmin, kun ne ensin opitaan tunnistamaan. Arkelogisesti näkymättömät kansat eivät aiheuttaneet ekokatastrofia.Tunnettu esimerkki on laajalla alueella Man-tshuriasta Jäämerelle eläneet tunguusit. Kielissä ja geeneissä heidän läsnäolonsa näkyy hyvin mutta arkeologiassa tuskin lainkaan.

Maata viljellyt ja aina kynnet pystyssä kaikkea luonnossa muuttamassa ollut vasara-kirveskansa ei välttämättä aina tuntenut oloaan täysin turvalliseksi hakoteillä. Sinne saattoi joutua, kun eksyi,ja sinne saatetiin myös ajaa. Nämä Putj ja pinsi nimet näyt-täisivät olleen kuitenkin juuri kieleltään balttiperäisen väestön käyttämiä. Suomeksi nimi oli varmaan juuri TIE, varsinkin kun ne olivat osviittaa,mitä missäkin piti tehdä, ja tietää. Tää on sukua sanonnan "koira haudattuna" taustalle (Juha Kuisma: Tupenrapinat, minusta paras etymologia siellä, erittäin todenperäinen!).

Koirakin on meinaan just vasarakirvestä ja tarkoittaa "kuonollinen".

Venäjässä on erityinen verbi PUTAT´, joka tarkoittaa ennen kaikkea SEKAANTU- MISTA TOISTEN ASIOIHIN, sekoitusta, harhauttamista, eksy(ttä)mistä, hämminkiä

Происхождение слова путать

пу́тать аю, укр. пу́тати,блр. пу́таць,сербохорв. пу̏тити «работать небрежно», чеш. роutаti «налагать путы = tehdä tie, asettaa reitti, оковы = panna kahleet, lie-ka», слвц. рútаt᾽ - то же, польск. pętać - то же Праслав. *pǫtati произведено от *рǫtо, ср. русск. пу́то (см.); ср. Преобр. II, 156.

https://vasmer.lexicography.online/…/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0…

Siihen voidaan panna vahvistamaan myös etuliite RAS-, joka tarkoittaa hajalleen, ja on siis kuin tårta på tårtaa...

Venäjässä on myös sana puto = kahle, joka on samaa perua kuin preussin panta = kahle, ja suomen panta,joka edustaa vanhinta,risuista ja vitsaksista punottua mallia.

https://vasmer.lexicography.online/…/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0…

Происхождение слова путо = kahle, panta, путы = lieka, kammitsa

пу́то укр.,блр. пу́то,др.-русск. путо, ст.-слав. пѫто πέδη (Остром.), сербо-хорв. пу̏то,словен. pȯ́tọ ср., póta ж.«путо»,чеш. роutо «путы,кандалы», слвц. рútо, польск. рętо,в.-луж.,н.-луж.рutо Праслав.*pǫto связано чередованием гласных с пну, пять (ст.-слав. пьнѫ, пѩти), сюда же опо́на = verho(us), (kiinteä) peite, перепо́нка = kalvo.

Родственно др.-прусск. раntо «путо», лит. pántis м. «кандалы, путы = lieka, kammitsa» (не заимств.,вопреки Брюкнеру (AfslPh 20,50)),лтш. pineklis «путо, оковы», алб. реndё, рёndё «пара волов, ярмо» (Иокль, Stud. 67), далее лит. spándyti «натягивать = pingottaa, kiristää, tiukentaa», нем. sраnnеn — то же, spinnen «прясть = kehrätä lankaa» (Траутман, ВSW 219; Арr. Sprd. 389; Торп 507 и сл.; Эндзелин, СБЭ 197).

Tällä ei ole tekemistä kenenkään Putinin kanssa: "Kahlemies" olisi *Putov.


http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/suomalaisten-geneet...

Risto Koivula:

Juha Kuismalla on uudempi selitys, mutta hänellä on erittäin lähellä tätä oleva mainio esitys aiheesta "koira haudattuna"... Se on myös etymologisesti yhtä moitteeton kuin tämäkin...

http://www.kiiltomato.net/juha-kuisma-tupenrapinat-%E2%94%80-idiome...

Kuisma on kiinnostavan aiheen äärellä, sillä idiomit tulevat osaksi sanojen tulkin-taamme kaikissa kielen käyttötavoissa,niin arkisessa puhekielessä kuin kirjallisuu-den kielessäkin. Idiomin merkitystä ei voi päätellä pelkästään sen sisältämien sa-nojen perusteella,vaan se on pääteltävä kulttuurin,kansanperinteen ja etymologian monikerroksisissa konteksteissa.

”Joutua hakoteille” merkitsi eksymistä hakkuuaukiolle päättyvälle tielle.

Tupenrapinat-kirja on lähtökohdiltaan talonpoikainen.Urbaanien kontekstien idiomin- muodostus ei saa juurikaan huomiota,sillä Kuisma osaa parhaiten selittää ne idiomit, joissa esiintyvät sanat perustuvat agraariin kansanperinne-esineistöön ja maaseu-dun vanhoihin työtapoihin. Esimerkiksi ”ei ollut kaksista” liittyy viljan kylvämiseen ja satoon, tilanteeseen,jossa kylvetty vilja ei tuota edes kaksinkertaista viljamäärää al-kutilanteeseen nähden.” Joutua hakoteille” merkitsi eksymistä hakojen eli kuusen-havujen kuljettamiseen tarkoitetulle, hakkuuaukiolle päättyvälle tielle, joka haarautui varsinaisesta hakosilpulla vahvistetusta talvitiestä. ”Saada jauhot suuhun” ei viittaa leipomiseen,vaan puunsahaamistilanteeseen,jossa kaksi miestä sahaa lehterilank-kuja justeerilla. Sahattava puu on sahapukin päällä siten, että toinen sahuri sahaa yl-häältä,toinen alhaalta,jolloin alasahuri on vaarassa saada sahanpuruja kasvoilleen."

Keskustelua:

Leena Ketola kirjoitti 1.9.2020 klo 14.04 Noista hakoteistä sain itselleni laajemman näkemyksen kun oivalsin mitä sanonta: 'nyt olet hakoteillä' tarkoittaa. aiemmin olin ajatellut, että hako on alkuperältään hakemisen takana, ja toisaalta tietysti hiukan enemmän kuin pelkkä risu, siis havupuun oksa neulasineen kaikkineen – 'paneppa haot rappujen eteen'. Hakoteillä voidaan siis oikein saapastellakin.

Kiitoksia kommentista! Hieno huomio! Huomiosi siitä, että noiden sanojen välillä on yhteys, ei todennäköisesti ole aivan vääräkään. Mutta se yhteys on monimutkaisempi. En ole käsitellyt tuossa noita hako- ja havu-sanoja, vaikka olisi pitänyt. Molemmat ovat ilmeisen myöhäistä balttilaista alkuperää.

Minäkin muista, että hako, liettuaksi šaka, viroksi hagu, tarkoitti irtihakattua vihreää havupuun, yleensä kuusen oksaan.

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=hagu&F=M&C06=et

Rappusten eteenkin pistettiin hakoja, joihin saappaanpohjista hinkattiin osmmat sonnat ja savet. Hako oli hyötytarvike, karkean tason sellainen.

 Sen sijaan kasvava oksa tai vaikka jossai sahditeossa käytetty katajanoksa tai jokin männynoksa koristeena olivat havuja, liettuaksi (d)žaba.

Viron hagema tarkoittaa naaraamista ja vastaavaa summittaista etsimistä työkalulla, joka on hagur. Tämä kuten tuo viron hagu-sanakin tulevat ilmeisimmin baltin šaka-sanasta, joka tarkoittaa erityisesti sitä oksanhaaraa ja vahvaa päätä, ei niinkään havu-latvoja.

https://etimologija.baltnexus.lt/?w=%C5%A1aka

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=hagu&F=M&C06=et

Jopa tuo sana hakata voisi tulla oksimisesta.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/viron-pan-germanistinen-susi-etymologinen-sankirja-2

ims. hake- 'söka' ~ vkgerm. *säki(a)- (t. *säkej(a)-) ( > myöh. *söki(a) (a) on vain ns. teemavokaali, ei vars. johdinta -> goot. sökjan, mnorj. stekja, ruots. söka jne.) < esigerm. *säg- = lat. sägiö 'vainuan', kr. hegeomai 'johdan' (< *'etsin tien'). "

A:" Sana "hakea" yhdistetään merkitykseen "naarata",joka puolestaan suomessa tulee liettuan sanasta

"nardyti...nardo...nardė" = sukeltaa

Viron sana "naara" = "hagur", eli "hakuri".

Germaaninen(?) sana on "vainuta", jolla ei ole yhteyttä naaraamiseen.

"Hakea" näyttäisi enemmän liittyvän "hakoon" ja "sankaan" ja niiden taustalla ole- vaan "oksaa","risua", haaraista keppiä ine. tarkoittavaan balttisanaan "ṥaka" (lt.). "