Tapahtunat lähtivät vyörymään Marc Hauserin tiedevilppikärystä kesällä 2010:

” Marc hauserilaisten touhu meni loppua kohden yhä ufologisemmaksi,kuten oheinen pläjäys muka ”Maailman Tieteen Pääkaupungista Bostonista" ”Ameriikan tietees-tä", jolla ei siis ole ei niin mitään tekemistä presidentti Obaman tiedehallinnon tieteenä nyt pitämien kunnollisten teorioiden kanssa...)

 

TIEDETOIMITTAJA 1/2008

 

" Amerikan tiedeviikolla puhuttiin asiaakin

 

Amerikan tieteenedistämisseuran AAAS:n ("jättiläis-AAASI:n" nimi muistiin!!!) vuosi- kokous kiertää kaupungista toiseen, mutta tänä vuonna se oli kerrankin kotona, mo- nien legendaaristen taistojen näyttämöllä,maailman tieteen pääkaupungissa Bos- tonissa (SISSO!!! Tuol- loin jo ex-kuvernööri Mitt ”MIT” Romneyn iskulauseita! Hölyn- pölytieteen ja Teekutsu-liikkeen ”pääkaupunki”! HM), kirjoittaa Jari-Pekka Vuorela.

 

JOS MORAALI ON KIELI JA KIELI ON VAISTO, NIIN MIKÄ ON MERKITYS?

 

Kokouksen pääotsikko oli ”Tiede ja teknologia globaalista perspektiivistä”. Varsin- kin monet hiukkasfyysikot, lääketieteilijät ja muut kalliita laitteita tarvitsevat käyttivät tilaisuutta hyväkseen: kansainvälinen media (jolle yksinomaan koko show oli viritetty... HM) kuuli ihan riittämiin viestejä tutkimusrahoituksen ongelmista.

 

Osalle meistä toimittajista oli kuitenkin tärkeintä tavata vähän pehmeämpien alojen mestareita (Jösses... :-(, että oikein... HM), joista ällistyttävän monet asuvat ja työs-kentelevät juuri Bostonin liepeillä, Harvardin yliopistossa ja Massachusetts Institute of Technologyssa.

 

”Ihminen on sentään aika erikoinen tapaus.”

 

Biologian ja yhteiskuntatieteiden suhteesta (sic! HM) kiinnostuneiden kannalta Bostonin kokouksen kiinnostavin puhuja oli Harvardin professori, evoluutiobiologi, antropologi ja psykologi Marc D. Hauser, joka esiintyi useaankin otteeseen. (Hau-serin oppituoli oli siis eläin-tieteen puolella, hän on ravistanut hihastaan omin luvin ”antropoogin” ja ”psykologin”... HM)

 

Kysymykset moraalin, kielen, evoluution ja yksilönkehityksen suhteista ovat periaat- teessa pohdittavissa lajeista riippumatta,mutta nyt Hauserkin katsoi välttämättömäksi muistuttaa siitä, että ihminen on sentään aika erikoinen tapaus. (Eivät taatusti ole ”pohdittavissa lajista riippumatta”, ainakaan niin kauan kuin ihminen on ainoa symboli-evoluutiota toteuttava laji. HM)

 

Edellisessä kirjassaan ”Moral Minds” Marc Hauser kehitti teoriaa, jonka mukaan ihmisellä on universaali moraalin kyky, joka on verrattavissa universaaliin kielen kykyyn. Ilmeisesti on myös olemassa aikaikkuna, jonka kuluessa ihmisen on opittava ensimmäinen moraalinsa kuten ensimmäinen kielensäkin, tai hän jää moraalisesti kielitaidottomaksi.

 

Tällainen kyky on tietenkin evoluution tuote (kumpaakaan "kykyä" ei siis oikeassa todellisuudessa ole olemassakaan, HM), mutta Bostonin kokouksessa Hauser halusi korostaa, että kyvyn tarkemmassa erittelyssä yksinkertaisempien eliöiden yksinker-taisempien moraalin alkeiden tutkimisesta ei ole paljon apua.

 

Niinpä professori Hauser pyrki lanseeraamaan uuden sloganin ”humaniqueness”. Toivotaan sille menestystä englanninkielisessä kirjallisuudessa. Ihmisen ainutlaa-tuisuus piilee nimenomaan kognitiivisessa kuilussa lähimpiinkin sukulaisiin. Hauser sanoi jopa, että kuilu ihmisestä muihin suuriin apinoihin on suurempi kuin kuilu näistä matoihin. (Sokeakin kana jyvän löytää...kyseessä vaan ei ole "uu-si kyky",vaan uusi yhteiskunnallinen tapa käyttää ehdollistumismekanismiaan. HM)

 

Muillakin eläimillä on muistia,matemaattisia kykyjä ja tilan hahmottamisen tajua,mutta:

 

Vain ihminen kykenee yhdistelemään aivan erityyppisiä tiedonlähteitä lisätäk-seen ymmärrystään;vain ihminen kykenee yleistämään yhden ongelman ratkai-sun muihin tilanteisiin;ja vain ihmisellä on välittömistä aistihavainnoista riippu-maton symbolisen esittämisen kyky. (Se havaitseminenkin on ihmisellä vahvasti symbolirakenteista, HM)

 

Linnunlaulun ja runouden rytmit

 

Samoja ihmisen kognition ominaisuuksia pohti myös MIT:n lingvisti Robert Berwick. Berwickin mukaan kieli on niin hienojakoisten ja monimutkaisten tekijöiden yhteis-pelin tulos, että sen evoluution selvittäminen yksittäisiin geeneihin viittaamalla voi jäädä ikuisesti mahdottomaksi.

 

Kuuluisa Foxp2 on kiistatta jotenkin kielen kehitykseen liittyvä geeni.

 

(EI ole ainakaan siten, että ”kieli olisi siellä”. Kyseinen geeni on hiirelläkin. HM)

 

Simpansseilta puuttuu pari Foxp2:n mutaatiota, jotka ihmisillä tavallisesti on, ja joiden vioittuminen aiheuttaa ihmisillä vakavia kielenkäytön häiriöitä.

 

(Tämä viittaa siihen, että FoxP2 on ihmisellä poissa pelistä, ja juuri siten on mahdol-listanut kielen kehityksen ilman jonkin olennaisen ehdottoman refleksin häirintää! HM)

 

Berwick esitti kuitenkin vertauksen, jonka mukaan Foxp2:n toiminta koko kielen ky-vyssä on vähän samaa kuin tulostimen toiminta tietokonejärjestelmässä. Nean-dertaleillakin on saattanut olla geeneissään nämä käyttökelpoiset printterit, mutta emme tiedä, onko heillä ollut ohjelmistoa minkään mainittavan tulostettavan tekemiseksi.

 

(Jessus!!! ”Koneet siis ”LUODAAN” ”evoluutiossa” ENNEN kuin niillä vielä on mitään tehtävää...!!! HM)

 

Paras lähde kielen evoluution tutkimiseen on Robert Berwickin mukaan linnunlaulun ja ihmi- sen runouden metrisen, rytmisen luonteen vertailu.

 

Tärkeimmät kielen kehityksen geenit saattavat löytyä, jos etsitään tällaisten rakenteiden luomisen mahdollistavia mutaatioita.

 

Apinoiden kanssa keskustelevatkin tajuavat,että kieli on mentaalinen rakenne, joka saattaa ilmetä yhtä hyvin suusta tulevina ääninä tai käsien asentoina kuin mustetah- roina paperillakin. Siinä mielessä on tietysti turhauttavaa,että kovin vanhoja asiaan liittyviä fossiileja ei ole.

 

Vancouverilaistutkija Mimi E. Lam esitti kuitenkin Bostonissa hypoteesin ilmiöstä, jota hän kutsui ”paleotöherryksiksi”. On löydetty toista miljoonaa vuotta vanhoja kivityö-kaluilla tehtyjä merkkejä, joita ei tähän asti ole yhdistetty symbolifunktion kehittymi- seen, mutta Lamin mielestä ne voisivat edustaa etenemistä biologisista signaaleista sosiaalisiin merkityksiin.

 

Kukaan ei kuitenkaan Bostonissakaan keksinyt, miten tätä hypoteesia oikeastaan voisi testata.

 

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa toimittaja. "

 

Vaan KUKA ONKAAN SUOMEN PRESSANVAALIEN "OBAMA" JA KUKA ON NIIDEN "ROMNEY"?

 

Keskustelua paltoilta:

 

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=350184

 

Otsikko: "Halostelu" ehdokkaiden väitetyillä seksiasioilla jytää USA:n pressanvaaleissa

 

" RK kirjoitti 05.12.2011 (350054)...

>Republikaanien suosituin ehdokas erosi jo ennen kuin esivaalit alkoivatkaan...:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/12/herman_cain_ei_pyri_enaa_usan_presidentiksi_3078357.html


Repparien kärkeen nousee nyt Massachusettsin ex-kuvernööri Mitt "MIT" Romney, joka mainostaa sellsita, mitä hänellä itsellään ei (Ilmeisesti) ole..:


RK kirjoitti 05.12.2011 (350054)...

>Republikaanien suosituin ehdokas erosi jo ennen kuin esivaalit alkoivatkaan...:


>http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/12/her


Haistapaskantiederintaman ehdokas on Massachusettsin ex-kuvernööri, mormoni Mitt "MIT" Romney:


http://brainvat.wordpress.com/page/2/


" ’08 Candidates Embrace Neuromarketing


Posted on December 20, 2007 | Leave a comment

Not to be outdone by the New York Times, the Wall Street Journal explores the in- creasing usage of neuroscience tools for political ends in a recent article. They pre- dict that companies like EmSense, a neuromarketing firm founded by MIT grads that uses EEG headsets to measure the brain activity of consumers and voters, will become increasingly prevalent in future election cycles. Though the ’08 presidential candidates have stayed away from newfangled gizmos, both John Edwards and Mitt Romney have hopped on the neuropunditry bandwagon to some degree. Romney turned to TargetPoint, a company that offers a new twist on traditional focus group.


TargetPoint, the Virginia-based political and business consulting firm that worked for the Bush campaign in 2004 and is now working for Mr. Romney (his campaign paid the consultancy $345000 last quarter, according to Federal Election Commission re-cords) is seeking ways around the problem. Alex Lundry, the company’s research di-rector, says traditional methods of polling voters are sometimes inaccurate. “People may say one thing in a focus group and do another thing in the voting booth",he says. To get beyond this, Mr. Lundry says, the company developed an Internet survey that asks voters questions like which candidate they support. But rather than just tallying the results, the survey tests their subconscious attitudes by recording how quickly the respondents enter their answers - the theory being that faster responses indicate stronger feelings.


In order to refine his campaign strategies,John Edwards has called upon Drew Wes- ten, a clinical psychologist at Emory University and author of The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation."


Toisaalta kukkahattupeilisolutädit ovat myös esittäneet epäilyksen, ettei ehdokas Romneylla todellisuudessa olisi lainkaan hänen mainostamiaan "peilisoluja" (mm. koska hänen koiransa on joskun muinaisuudessa matkustanut hänen autonsa katolla) ...


http://www.articlesnatch.com/Article/Mitt-Romney--An-Irish-Setter-And-A-Car-Roof/320320


" PETAs president Ingrid Newkirk was not as tactful concerning the event. "First, as a charity we cant and dont endorse or oppose any candidate for public office", said Newkirk in a statement. "But I can say that any individual who does something like that may have what scientists term the absence of the mirror neuron, i.e., a pinpoin- table absence in the brain of the characteristic which allows the individual to feel basic compassion."


Read more: http://www.articlesnatch.com/Article/Mitt-Romney--An-Irish-Setter-And-A-Car-Roof/320320#ixzz1fi3lBQOB


Under Creative Commons License: Attribution No Derivatives "


Tämä osoittaa raskasta tietämättömyyttä,koska EIVÄTHÄN NE NYT IHMISEKSI LUODULLA MORMONILLA KOIRAN KANSSA KOMMUNIKOI TELEPAATTISESTI! HYH! "

 

RK kirjoitti 13.12.2011 (351199)...

>riiviö kirjoitti 12.12.2011 (351044)...

>>RK kirjoitti 12.12.2011 (351028)...

>>>On se kumma kun ketään ei kiinnosta pressanvaalit, eivätkä ehdokkaiden

>>> TODELLISET kansainväliset aatteelliset kytkennät! Eikä siten myökään Suomen >>>(tieteen) kohtalo!

>>Missä välissä olet ehtinyt tämmöisen tutkimustuloksen saada?

>Olen saanut sen ajat sitten, ja esittänyt ensimmäiseksi tällä palstalla:

>http://www.tiede.fi

>>Varsinkin tuo "ei ketään" on niin voimakas ilmaisu, että uskallan
>>olla aivan varma sen virheellisyydestä.

 

Teekutsuliike,joka kiihkomielisesti vastustaa Obamaa ja yrittää mm.väärentää hänen syntymätodistustaan ja väittää muslimiksi, on julistanut tukensa mormoniehdokas Romneylle.

"Liike vastustaa myös Barack Obaman persoonaa [3]."

"Liikkeen piirissä on myös esitetty ajatuksia,joiden mukaan Obaman syntymätodistus olisi väärennetty. Liikkeen parista on noussut huhuja joiden mukaan Obama olisi muslimi. Ääriryhmien on pelätty turvautuvan aseelliseen väkivaltaan."

"Myös ilmastomuutoksen kieltäminen, päästökaupan lopettaminen tai sosialismin ja kommunismin vastustaminen saavat kannatusta sen jäsenten parissa."

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Teekutsuliike

 

Romney on mormonihörhö ja pörssiryövärikapitalisti ja vielä leveilee sillä!

 

http://blogit.hs.fi/usavaalit/mitt-romney-kivun-kuningas/comment-page-1/#comment-75

 

 

***

 

PS: Obamanhommat eivät sitten kuitenkaan menneet kovin hyvin varsinkaan ulkopolitiikassa.

NOBELISTI OBAMA LEVITTÄÄ VAARALLISTA UUSUSKONTOA ”AIDOSTI AJATTELEVISTA TIETOKONEISTA”


Sellaisia ei ole – eikä tule. Koneet ovat fysikaalisia artefakteja, biologista tasoa ja kehitystä ei voida ”sivuuttaa” olemukseltaan yhteiskunnallisen, kielellisen ajattelun ja tajunnan kehityksessä.

Tarkoituksena on maailman sotilaallinen ja taloudellinen uhkailu huijaus”entiteetillä”, jollaista ei todellisuudessa ole – eikä tule.

 

Nordic Business Forum on firma


Usan ex-presidentti Barrack Obama esiintyi Helsingissä 27. 9. 2018 Nordic Business Formissa (NBF). Esityksen muotona oli haastattelu, jonka suoritti toinen pääesiintyjä ruotsalainen Niklas Zennström, videopuheluyritys Skypen perustaja ja johtaja.

NBF on Jyväskylässä vuonna 2008 perustettu yritys, jonka toiminta on kaupallista: se järjestää nimekkäiden luennoitsijoiden erittäin kalliita luento- ja näyttäytymistilaisuuksia bisnesväelle.Kalleimmat liput maksoivat 2540 euroa,näitä oli 73 kappaletta,ja ne oikeut- tivat yhteiskuvaan ja keskustelutuokioon pääesiintyjän kanssa. Loput ovat 1540 euron hintaisia VIP-lippuja ja 990 euron hintasia tavallisia lippuja. Vielä 21.6. lippuja oli päivan Kauppalehden mukaan vielä jokunen jäljellä. Obaman osallistuminen oli julkistettu vasta muutama päivä aikaisemmin.Lippujen kokonaismäärä ja Obaman palkkio ovat liikesalai- suuksia. Messukeskuksen Amfi-salissa on 4400 paikkaa. Kyseessä on myös esiintyjien rahankeruu. Obama on laskuttanut suurista esiintymisistä jopa 400000 dollaria.

Esiintyjiä on ollut eri tasoisia…


Esiintyjiä on foorumeilla ollut kunakin vuonna kymmenkunta vuodesta 2011 alkaen, jou-kossa yleensä noin yksi poliittinen jenkkivaikuttaja (Al Gore,Arnold Schwartzenegger, Paul Bernanke, Obama), noin yksi ”maailmanbisnesguru” (Richard Branson Virgin Group 2 kertaa, Jack Welch General Electric, Niklas Zennberg), noin yksi suomalainen julkisuushakuinen yritysjohtaja tai ”huippupoliitikko (Matti Alahuhta Kone,Alex Stubb, Anne Berner, Mika Anttonen ST1 (Neste), Peter Westerbacka Rovio), noin yksi suomalainen tai ruotsalainen julkisuushakuinen tekninen asiantuntija (Hans Rosling, Alf Rehn, Petteri Taalas, Esa Saarisen katson huuhariksi).

Esiintyjien joukossa on ollut myös NATO:n disnformaatiosotureita sekä journalistii-kan (Arianna Huffington Huff Post, joka ennen sisälsi hyviäkin mm. tiedejuttuja, mutta kääntyi sikalinjoille just samaan aikaan Obamakin, ja samoista syistä, ja tänä vuonna esiintynyt Massachustts Insttitute of Technology dissistiedeyliopiston Andrew ”Affe” McAfee, joka yhdessä saman laitoksen Erik Brynjolffssonin kanssa on ”todella ajattele-vien tietokoneiden” guruja…, viime vuonna esiintyi mm. Ruutistoimisto CNN ”tähti” Richard Quest, sen ”alan” korkeinta ”eliittiä”.

Loput ovat pääasiassa erilaisia huuhaa-komeljanttareita, Suomesta ovat esiintyneet mm. Jari Sarasvuo 2 kertaa,Henkka Hyppönen, Linda Lukas, Esa Saarinen, Petri Parvinen, nyt oli mukana mm. vaikeiden työpaikkakeskustelujen asiantuntija, käyttäy-tymissen vaikutusta hormoneihin selvitellyt tutkija, työntekjöin fyysisen kunnon vaikutuksen henkiseen työhönb tutkija ja introverttien puolustaja.


Ongelma ei ollut, että Obama olisi puhunut ”ajattelevista tietokoneista”...

vaan että hän kokosi yhteen porukan, joka on tällaista oppia viljellyt, sekä esitelmöimään – että kuuntelemaan ja maksamaan.


Etrivissä istuivat mm. viime aikona keskenään Nokian puhelinten perikadosta torailleet Jorma Ollila ja Risto Siilasmaa. Tämä porukka luo illuusiota, että se osaa jotakin sel-laista, jota kukan ei edes tule osaamaan:panemaan fysikaalinen artefakti ”ajattelemaan aidosti”. Ja aito ajatteleminen olisi sitä, ettei käyttäytymisestä voisi tietää, toimiiko siinä ihminen vai ”tekoäly”, AI. Noin ei ole asia. Olennaista on miten, millaiten tekojöiden vaiutukseseta se toiminta KEHITTYY enemmän tai vähemmän itsenäisesti.

Ne jotka väittävät olevan ”ihmistä viisaampi tekoäly”, joka ”kaappaa vallan ja tuhoaa”, väittävät samaan henkeenvetoon, että sitä ei voi erottaa ihmisälystä – ja että ese kuitenkin eroaa siitä mitä perustammalla tavalla hallitsemattomuudellaan, ja juuri siksi tuhoaa – esimerkiksi ihmisen.

Lainaan The Washinton Postista 27.4. 2018 ”5 myyttiä tekoälystä”


Bill LaPlaten ja Katharyn Whiten mukaan:


” Tekoäly, AI, on tulevaisuutta. Google, Microsoft, Amazon ja Apple ovat kaikki tekemässä suuria satsauksia tekoälyyn. … Ehkä suurin AI-myytti on, että voimme olla vakuuttuseita sen tulevaisuuden vaikutuksita.

Muut viisi ovat seuraavia:


"Myytti" 1. Voit tehdä eron ihmisen ja koneen välillä

” Koneilla ei ole ymmärrystä”, Garri Kasparov kertoi viime vuonna. ”Ne eivät tunnista strategisia yhteyksiä, niillä ei ole tarkoitusperiää”. Mutta AI kirjoittelee jo finanssiuutisia, urheilujuttuja ja sääraportteja, eivät lukijat huomaa mitään. AI tuottaa myös poliitikkojen ”syväväärennettyjä” videoita –polittikkojen keksityistä puheista pornografiaan julkkisten tietokone-kasvonpiirteillä – joita monet iohmiset luulevat aidoiksi. Nämä nopeat muutokset merkitsevät tärkeitä asioita, ne ravistelevt yleisön luottamusta siihen, mitä he kuulevat ja näkevät. Vuonna 1927 harvardin tutkimus varoitti: ”laajalle levinneiden AI-vääritelymahdollisuuksien olemassaolo rapauttaa sosiaalista luottamusta, kun aikaimmin luotettavista todisteista tulee suuresti epäluotettavia.


Myytti 2. USA on putoamassa kärryiltä seuraavista läpimurroista


Kiina on ottanut kansalliseksi strategiakseen tulla johtavaksi maaksi keinoälyssä. …

Kiina on kuitenkin jäljessä USAta kaikessa muussa paitsi tietojen, datan saatavuudessa.


Myytti 3. Tekoäly automatisoi talouden ja heittää ihmiset pois töistä


Muuttamalla työtä AI voi myös luoda uutta työtä. … Me emme tiedä, miten AI tulee vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä. …


Myytti 4. Tekoäly voi poistaa ”inhimillisen vinouman” päätöksenteosta


Keinoöly aiheuttaa vinoumia, joiden tarkkailemiseksi kehitetään algoritmeja.


Myytti 5. Keinoäly on uhka ihmiskunnalle.


Eräät näkyvät teknologiajohtajat ovat nostaneet esiin kysymyksen tekoälyn vaikutukesta tulevaisuuteemme. ”AI:n vaara on paljon suurempi kuin ydinkärkein vaara, eikä kukaan ehdottele, että antaisimme kanen tahansa rakennella ydinkärkiä”, sanoo Elon Musk. ”Minä pelkään, että koneet voivat kokonaan korvata ihmisen”, sanoo Stphen Hawking Wired-lehdelle 2017.
 

Tosiasia on, että emme tiedä, mihin AI meitä johdattaa, mutta tämä ei tarkoita, että murhanhimoiset terminaattorit alkaisivat hallita katuja.

 

Obama aloitti valtakautensa lupaavasti järjettömyyksien korjausliikkeillä, mutta päätti sen katarofaalisesti Syyrian sotaan


Obaman noustessa valtaan tapahtui eräitä edistysaskeleita aikaisempaan nähden. USA luopui NATO:n ”sosiobiologia – kreationismi” –huijausideologia-asatelmasta, ja julkaisi vaihteeksi oikeatakin tiedettä mm. R. Douglas Fieldsin todistaman teorian muistin ja muunehdollistumisen mekanismista, USA surotti jonkiverran vastavuoroisia ydinkärkien vähentämisiä ja pyrki leikkamaan keikenielevää sotilasbudjettia, ja hän aloitti USA:n historian ensimmäisen koko kansakuntaa käsittävät terveysvakuutuksen Obamacaren.

Vanha sotapolitiikka ja ideologiapolitiikka eivät kuitenkaan olleet noin vain käännettävis-sä, vaan ne jatkoivat vanhalla painollaan mm. ISISIn ja näiden ”ajattelevien koneiden touhujen muodossa”. Obama ja Hillary Clinton veivät USA Syyrian sotaan, jossa käytän-nössä tulee tappio. Vahingot ovat mittaamattomat. Tosin voimme vainkuvitella, mitä olisi voinuty eurata Hillaryn valinnasta…

Syyrian sodan, jota Fieldskin oli kautta rantain pohjustellut kirjoituksillaan blogissaan (jota ei ole enää) ”Obaman tiede- ja sotastrategiasta” mainitun NATO-disinformaattori Arianna Huffingtonin HuffPost-verkkolehdessä, joka osallistui keskeisesti myös NATON Bellingcat-infosotasivuston suorittaan Syyrian kaasuiskujen lavastamiseen Al-Assadin hallituksen piikkiin, alettua Fields ja Obama riitaantuivat presidentin suunnattua miljardira-hoituksen Fieldsin kanssa ”kilpailevan” pölhöluontoisen ”neuronien konnektomi” –tutkimusohjelmalle rahoista, jotka olisivat kelvanneet oikellekin tieteelle, Fieids julkaisi asiasta purevan kritiikin NATURE-lehdessä 4. 9. 2013 otsikolla ”Neuroscience: Map the other Brain.” Hän antoi ymmärtää toisen ohjelman, jota veti genomin toinen kartoittaja Graig Venter, olevan tieteellistä hölynpölyä.


Obama näyttäisi kuitenkin siirtyneen vulgaarifysikalismin harhaanjohtaville linjoille.