Tapahtunat lähtivät vyörymään Marc Hauserin tiedevilppikärystä kesällä 2010:

” Marc hauserilaisten touhu meni loppua kohden yhä ufologisemmaksi,kuten oheinen pläjäys muka ”Maailman Tieteen Pääkaupungista Bostonista" ”Ameriikan tieteestä", jolla ei siis ole ei niin mitään tekemistä presidentti Obaman tiedehallinnon tieteenä nyt pitämien kunnollisten teorioiden kanssa...)


TIEDETOIMITTAJA 1/2008


" Amerikan tiedeviikolla puhuttiin asiaakin


Amerikan tieteenedistämisseuran AAAS:n ("jättiläis-AAASI:n" nimi muistiin!!!) vuosi- kokous kiertää kaupungista toiseen, mutta tänä vuonna se oli kerrankin kotona, mo- nien legendaaristen taistojen näyttämöllä,maailman tieteen pääkaupungissa Bos- tonissa (SISSO!!! Tuol- loin jo ex-kuvernööri Mitt ”MIT” Romneyn iskulauseita! Hölyn- pölytieteen ja Teekutsu-liikkeen ”pääkaupunki”! HM), kirjoittaa Jari-Pekka Vuorela.


JOS MORAALI ON KIELI JA KIELI ON VAISTO, NIIN MIKÄ ON MERKITYS?


Kokouksen pääotsikko oli ”Tiede ja teknologia globaalista perspektiivistä”. Var-sinkin monet hiukkasfyysikot, lääketieteilijät ja muut kalliita laitteita tarvitsevat käyttivät tilaisuutta hyväkseen: kansainvälinen media (jolle yksinomaan koko show oli viritetty... HM) kuuli ihan riittämiin viestejä tutkimusrahoituksen ongelmista.


Osalle meistä toimittajista oli kuitenkin tärkeintä tavata vähän pehmeämpien alojen mestareita (Jösses... :-(, että oikein... HM), joista ällistyttävän monet asuvat ja työs-kentelevät juuri Bostonin liepeillä, Harvardin yliopistossa ja Massachusetts Institute of Technologyssa.


”Ihminen on sentään aika erikoinen tapaus.”


Biologian ja yhteiskuntatieteiden suhteesta (sic! HM) kiinnostuneiden kannalta Bostonin kokouksen kiinnostavin puhuja oli Harvardin professori, evoluutiobiologi, an-tropologi ja psykologi Marc D. Hauser, joka esiintyi useaankin otteeseen. (Hause- rin oppituoli oli siis eläin-tieteen puolella, hän on ravistanut hihastaan omin luvin ”antropoogin” ja ”psykologin”... HM)


Kysymykset moraalin, kielen, evoluution ja yksilönkehityksen suhteista ovat periaat- teessa pohdittavissa lajeista riippumatta,mutta nyt Hauserkin katsoi välttämättömäksi muistuttaa siitä, että ihminen on sentään aika erikoinen tapaus. (Eivät taatusti ole ”pohdittavissa lajista riippumatta”,ainakaan niin kauan kuin ihminen on ainoa symboli-evoluutiota toteuttava laji.HM)


Edellisessä kirjassaan ”Moral Minds” Marc Hauser kehitti teoriaa, jonka mukaan ih-misellä on universaali moraalin kyky, joka on verrattavissa universaaliin kielen kykyyn. Ilmeisesti on myös olemassa aikaikkuna, jonka kuluessa ihmisen on opittava ensimmäinen moraalinsa kuten ensimmäinen kielensäkin, tai hän jää moraalisesti kielitaidottomaksi.


Tällainen kyky on tietenkin evoluution tuote (kumpaakaan "kykyä" ei siis oikeassa todellisuudessa ole olemassakaan, HM), mutta Bostonin kokouksessa Hauser halusi korostaa, että kyvyn tarkemmassa erittelyssä yksinkertaisempien eliöiden yksinkertaisempien moraalin alkeiden tutkimisesta ei ole paljon apua.


Niinpä professori Hauser pyrki lanseeraamaan uuden sloganin ”humaniqueness”. Toivotaan sille menestystä englanninkielisessä kirjallisuudessa. Ihmisen ainutlaa-tuisuus piilee nimenomaan kognitiivisessa kuilussa lähimpiinkin sukulaisiin. Hauser sanoi jopa, että kuilu ihmisestä muihin suuriin apinoihin on suurem-pi kuin kuilu näistä matoihin. (Sokeakin kana jyvän löytää...kyseessä vaan ei ole "uusi kyky",vaan uusi yhteiskunnallinen tapa käyttää ehdollistumismekanismiaan. HM)


Muillakin eläimillä on muistia,matemaattisia kykyjä ja tilan hahmottamisen tajua,mutta:


Vain ihminen kykenee yhdistelemään aivan erityyppisiä tiedonlähteitä lisä-täkseen ymmärrystään;vain ihminen kykenee yleistämään yhden ongelman ratkaisun muihin tilanteisiin;ja vain ihmisellä on välittömistä aistihavain-noista riippumaton symbolisen esittämisen kyky. (Se havaitseminenkin on ihmisellä vahvasti symbolirakenteista, HM)


Linnunlaulun ja runouden rytmit


Samoja ihmisen kognition ominaisuuksia pohti myös MIT:n lingvisti Robert Berwick. Berwickin mukaan kieli on niin hienojakoisten ja monimutkaisten tekijöiden yhteispelin tulos, että sen evoluution selvittäminen yksittäisiin geeneihin viittaamalla voi jäädä ikuisesti mahdottomaksi.


Kuuluisa Foxp2 on kiistatta jotenkin kielen kehitykseen liittyvä geeni.


(EI ole ainakaan siten, että ”kieli olisi siellä”. Kyseinen geeni on hiirelläkin. HM)


Simpansseilta puuttuu pari Foxp2:n mutaatiota, jotka ihmisillä tavallisesti on, ja joiden vioittuminen aiheuttaa ihmisillä vakavia kielenkäytön häiriöitä.


(Tämä viittaa siihen, että FoxP2 on ihmisellä poissa pelistä, ja juuri siten on mahdol-listanut kielen kehityksen ilman jonkin olennaisen ehdottoman refleksin häirintää! HM)


Berwick esitti kuitenkin vertauksen,jonka mukaan Foxp2:n toiminta koko kielen kyvys- sä on vähän samaa kuin tulostimen toiminta tietokonejärjestelmässä. Neander- taleillakin on saattanut olla geeneissään nämä käyttökelpoiset printterit, mutta emme tiedä, onko heillä ollut ohjelmistoa minkään mainittavan tulostettavan tekemiseksi.


(Jessus!!! ”Koneet siis ”LUODAAN” ”evoluutiossa” ENNEN kuin niillä vielä on mitään tehtävää...!!! HM)


Paras lähde kielen evoluution tutkimiseen on Robert Berwickin mukaan linnunlaulun ja ihmi- sen runouden metrisen, rytmisen luonteen vertailu.


Tärkeimmät kielen kehityksen geenit saattavat löytyä, jos etsitään tällaisten rakenteiden luomisen mahdollistavia mutaatioita.


Apinoiden kanssa keskustelevatkin tajuavat,että kieli on mentaalinen rakenne, joka saattaa ilmetä yhtä hyvin suusta tulevina ääninä tai käsien asentoina kuin mustetah- roina paperillakin. Siinä mielessä on tietysti turhauttavaa,että kovin vanhoja asiaan liittyviä fossiileja ei ole.


Vancouverilaistutkija Mimi E. Lam esitti kuitenkin Bostonissa hypoteesin ilmiöstä, jota hän kutsui ”paleotöherryksiksi”. On löydetty toista miljoonaa vuotta vanhoja kivityö-kaluilla tehtyjä merkkejä, joita ei tähän asti ole yhdistetty symbolifunktion kehittymi- seen, mutta Lamin mielestä ne voisivat edustaa etenemistä biologisista signaaleista sosiaalisiin merkityksiin.


Kukaan ei kuitenkaan Bostonissakaan keksinyt, miten tätä hypoteesia oikeastaan voisi testata.


Kirjoittaja on tamperelainen vapaa toimittaja. "


Vaan KUKA ONKAAN SUOMEN PRESSANVAALIEN "OBAMA" JA KUKA ON NIIDEN "ROMNEY"?


Keskustelua paltoilta:


http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=350184


Otsikko: "Halostelu" ehdokkaiden väitetyillä seksiasioilla jytää USA:n pressanvaaleissa


" RK kirjoitti 05.12.2011 (350054)...

>Republikaanien suosituin ehdokas erosi jo ennen kuin esivaalit alkoivatkaan...:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/12/herman_cain_ei_pyri_enaa_usan_presidentiksi_3078357.html


Repparien kärkeen nousee nyt Massachusettsin ex-kuvernööri Mitt "MIT" Romney, joka mainostaa sellsita, mitä hänellä itsellään ei (Ilmeisesti) ole..:


RK kirjoitti 05.12.2011 (350054)...

>Republikaanien suosituin ehdokas erosi jo ennen kuin esivaalit alkoivatkaan...:


>http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/12/her


Haistapaskantiederintaman ehdokas on Massachusettsin ex-kuvernööri, mormoni Mitt "MIT" Romney:


http://brainvat.wordpress.com/page/2/


" ’08 Candidates Embrace Neuromarketing
Posted on December 20, 2007 | Leave a comment

Not to be outdone by the New York Times, the Wall Street Journal explores the in- creasing usage of neuroscience tools for political ends in a recent article. They pre- dict that companies like EmSense, a neuromarketing firm founded by MIT grads that uses EEG headsets to measure the brain activity of consumers and voters, will become increasingly prevalent in future election cycles.Though the ’08 presidential candidates have stayed away from newfangled gizmos,both John Edwards and Mitt Romney have hopped on the neuropunditry bandwagon to some degree. Romney turned to TargetPoint, a com- pany that offers a new twist on traditional focus groups:


TargetPoint, the Virginia-based political and business consulting firm that worked for the Bush campaign in 2004 and is now working for Mr. Romney (his campaign paid the consultancy $345000 last quarter, according to Federal Election Commission re-cords) is seeking ways around the problem. Alex Lundry, the company’s research di-rector, says traditional methods of polling voters are sometimes inaccurate. “People may say one thing in a focus group and do another thing in the voting booth", he says. To get beyond this, Mr. Lundry says, the company developed an Internet sur-vey that asks voters questions like which candidate they support. But rather than just tallying the results, the survey tests their subconscious attitudes by recording how quickly the respondents enter their answers - the theory being that faster responses indicate stronger feelings.


In order to refine his campaign strategies,John Edwards has called upon Drew Wes- ten, a clinical psychologist at Emory University and author of The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation."


Toisaalta kukkahattupeilisolutädit ovat myös esittäneet epäilyksen, ettei ehdokas Romneylla todellisuudessa olisi lainkaan hänen mainostamiaan "peilisoluja" (mm. koska hänen koiransa on joskun muinaisuudessa matkustanut hänen autonsa katolla) ...


http://www.articlesnatch.com/Article/Mitt-Romney--An-Irish-Setter-And-A-Car-Roof/320320


" PETAs president Ingrid Newkirk was not as tactful concerning the event. "First, as a charity we cant and dont endorse or oppose any candidate for public office", said Newkirk in a statement. "But I can say that any individual who does something like that may have what scientists term the absence of the mirror neuron, i.e., a pinpoin- table absence in the brain of the characteristic which allows the individual to feel basic compassion."


Read more: http://www.articlesnatch.com/Article/Mitt-Romney--An-Irish-Setter-And-A-Car-Roof/320320#ixzz1fi3lBQOB


Under Creative Commons License: Attribution No Derivatives "


Tämä osoittaa raskasta tietämättömyyttä,koska EIVÄTHÄN NE NYT IHMISEKSI LUODULLA MORMONILLA KOIRAN KANSSA KOMMUNIKOI TELEPAATTISESTI! HYH! "


RK kirjoitti 13.12.2011 (351199)...

>riiviö kirjoitti 12.12.2011 (351044)...

>>RK kirjoitti 12.12.2011 (351028)...

>>>On se kumma kun ketään ei kiinnosta pressanvaalit, eivätkä ehdokkaiden

>>> TODELLISET kansainväliset aatteelliset kytkennät! Eikä siten myökään Suomen >>>(tieteen) kohtalo!

>>Missä välissä olet ehtinyt tämmöisen tutkimustuloksen saada?

>Olen saanut sen ajat sitten, ja esittänyt ensimmäiseksi tällä palstalla:

>http://www.tiede.fi

>>Varsinkin tuo "ei ketään" on niin voimakas ilmaisu, että uskallan
>>olla aivan varma sen virheellisyydestä.


Teekutsuliike,joka kiihkomielisesti vastustaa Obamaa ja yrittää mm.väärentää hänen syntymätodistustaan ja väittää muslimiksi, on julistanut tukensa mormoniehdokas Romneylle.

"Liike vastustaa myös Barack Obaman persoonaa [3]."

"Liikkeen piirissä on myös esitetty ajatuksia,joiden mukaan Obaman syntymätodistus olisi väärennetty. Liikkeen parista on noussut huhuja joiden mukaan Obama olisi muslimi. Ääriryhmien on pelätty turvautuvan aseelliseen väkivaltaan."

"Myös ilmastomuutoksen kieltäminen, päästökaupan lopettaminen tai sosialismin ja kommunismin vastustaminen saavat kannatusta sen jäsenten parissa."


http://fi.wikipedia.org/wiki/Teekutsuliike


Romney on mormonihörhö ja pörssiryövärikapitalisti ja vielä leveilee sillä!


http://blogit.hs.fi/usavaalit/mitt-romney-kivun-kuningas/comment-page-1/#comment-75